De Poffert

Plaats
Buurtschap
Zuidhorn Leek Groningen
Westerkwartier
Groningen

de_poffert_plaatsnaambord_en_30km_bord.jpg

Tot in ieder geval 2003 had De Poffert nog 3 verschillende blauwe plaatsnaamborden voor de respectievelijke gemeenten waar het onder valt. Tegenwoordig staan er alleen nog deze witte plaatsnaambordjes, wel met 30 km-zone.

Tot in ieder geval 2003 had De Poffert nog 3 verschillende blauwe plaatsnaamborden voor de respectievelijke gemeenten waar het onder valt. Tegenwoordig staan er alleen nog deze witte plaatsnaambordjes, wel met 30 km-zone.

de_poffert_in_de_regen_kopie.jpg

Op een dag als deze ben je "een bofferd in De Poffert", aldus maker van de foto Harry Perton (https://groninganus.wordpress.com). Op zijn fiets in de regen maakte hij deze prachtige foto, waarbij de zon na een regenbui net weer doorbreekt.

Op een dag als deze ben je "een bofferd in De Poffert", aldus maker van de foto Harry Perton (https://groninganus.wordpress.com). Op zijn fiets in de regen maakte hij deze prachtige foto, waarbij de zon na een regenbui net weer doorbreekt.

de_poffert_zuidwendinger_molen_na_regenbui_kopie.jpg

Buurtschap De Poffert aan de Hoogkerkse kant, zicht op de Zuidwendinger Molen vanaf het Hoendiep. Na regen komt zonneschijn en komt de regen als damp weer uit de grond tevoorschijn. (© Harry Perton)

Buurtschap De Poffert aan de Hoogkerkse kant, zicht op de Zuidwendinger Molen vanaf het Hoendiep. Na regen komt zonneschijn en komt de regen als damp weer uit de grond tevoorschijn. (© Harry Perton)

de_poffert_kermis_1939_kopie.jpg

Het ieniemienie buurtschapje De Poffert had zelfs een kermis. Dat kwam vast omdat er veel passanten langs kwamen door de strategische ligging op een driesprong van doorgaand water- en wegverkeer.

Het ieniemienie buurtschapje De Poffert had zelfs een kermis. Dat kwam vast omdat er veel passanten langs kwamen door de strategische ligging op een driesprong van doorgaand water- en wegverkeer.

De Poffert

Terug naar boven

Status

- De Poffert is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, in grotendeels gemeente Zuidhorn (t/m 1989 gemeente Aduard), deels gemeente Leek, deels gemeente Groningen (t/m 1968 gemeente Hoogkerk).

- Buurtschap De Poffert valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Den Horn (gem. Zuidhorn), deels onder het dorp Oostwold (gem. Leek), deels onder het dorp Hoogkerk (gem. Groningen).

- Tot in ieder geval 2003 had buurtschap De Poffert nog 3 verschillende blauwe plaatsnaamborden (= komborden), namelijk 1 met 'gem. Groningen' aan de O kant, 1 met 'gem. Zuidhorn' aan de W kant, en 1 met 'gem. Leek' aan de Z kant. Tegenwoordig staan er alleen nog witte plaatsnaamborden - waarmee de buurtschap dus de bebouwde kom-status is ontnomen - bij de gedeelten die onder de gemeenten Leek en Zuidhorn vallen. Wat niet wil zeggen dat het deel onder de gemeente Groningen niet meer onder De Poffert hoort (integendeel, zo hebben lokale ingewijden ons verteld). Er staan alleen geen borden meer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1794 de Poffert.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een herberg, betekent letterlijk 'trommelkoek'. Hier stonden maar liefst 3 herbergen naast elkaar: van W naar O waren dat De Pannekoek (1781), De Poffert en De Meelzak. Als veldnaam komt pannenkoek wel voor met betrekking tot moerassig land, naar de weke, slappe massa.(1) Verder was er o.a. nog een pand de Oliebol. Buurtschap en herbergen danken hun naam aan de favoriete gerechten van de schippers, die met hun trekschuiten in de buurtschap aanlegden. Vooral tijdens de suikerbietencampagne was het een drukte van belang.

Terug naar boven

Ligging

- Buurtschap De Poffert ligt W van Groningen, W van Hoogkerk, rond de T-splitsing van de weg en waterweg Hoendiep met de Hoofdstraat naar Oostwold.

- Buurtschap De Poffert valt onder 3 gemeenten, omdat het strategisch is gelegen rond de `kruising` van de waterwegen Hoendiep, Zuidwending en De Gave, daar waar de grenzen van de 3 onder Status genoemde gemeenten bij elkaar komen.

- Het grootste deel van buurtschap De Poffert ligt rond de weg Hoendiep (huisnrs. 2 t/m 38), langs het gelijknamige water, lopend vanuit de genoemde `kruising` richting Enumatil, over een lengte van bijna 2 km.

- Het deel van De Poffert onder de gemeente Groningen omvat slechts enkele panden. Het eerste pand in Groningen na de gem. Zuidhorn, aan de N zijde van het Hoendiep, heette De Pannekoek (nieuw gebouwd in 1992). Helaas is dat pand in 2001 afgebroken (in de Topografische atlas Groningen editie 2004 (2) staat het nog vermeld), omdat de gemeente Groningen er een gevangenis wilde bouwen. Een plan dat later is afgeblazen. Noordelijk daarvan ligt nog een molen met woning, eveneens in de gemeente Groningen (die vallen volgens regionale ingewijden niet onder de nabijgelegen buurtschap Vierverlaten, in tegenstelling tot wat hier gesteld wordt). Ook het huis met kleine werf (genaamd De Poffert) aan de Z zijde van het Hoendiep valt onder het Groningse deel van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt De Poffert onder geen der toenmalige gemeenten apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Artikel in NvhN (2000) over de aanleg van bedrijventerrein Westpoort ZO van De Poffert en de invloed daarvan op diverse boeren die daarvoor moesten verhuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Zuidwendinger Molen (Hoendiep 335) uit 1819 ligt op grondgebied van de gemeente Groningen (t/m 1968 gemeente Hoogkerk). Vanwege het ontbreken van recht van overpad voor bezoekers is het alleen op afspraak mogelijk de molen te bezoeken.

- Ook scheepswerf De Poffert aan de Z zijde van het Hoendiep (Hoendiep 338 en 339) valt onder de gemeente Groningen. De werf, die sinds enkele jaren weer nieuw leven is ingeblazen, was vroeger een werf voor pramen: bedrijfsschepen geschikt voor het vervoer van turf, riet, hooi en vee. De werf heeft, evenals een boer iets verderop richting Enumatil, een eigen pontje naar de overkant van het Hoendiep. - Interview met scheepswerfeigenaar Piet Wijma.

- Aan het Hoendiep staat een monument ter herinnering aan de tragische verdrinkingsdood op 6 november 1907 van jhr. mr. Johan Æmilius Abraham van Panhuys met zoon en beider echtgenotes en een knecht. Op weg van Groningen naar huis raakten zij, vermoedelijk door de dichte mist, met hun koets te water en verdronken. Zij konden zich niet bevrijden; zij hadden zich bewust laten insluiten omdat zij kort daarvoor bij de bank een groot geldbedrag hadden opgenomen. Van Panhuys heeft vele hoge politieke functies bekleed - zie verder de link - en was sinds 1884 eigenaar van de beroemde borg Nienoord te Leek. Een stoet van rijtuigen heeft te hunner nagedachtenis op 6 november 2007 de fatale tocht langs het Hoendiep nog eens gemaakt. Op die dag is ook het monument geplaatst.

- De huidige brug over het Hoendiep ter hoogte van De Poffert dateert uit 2005 en heeft de vorm van de vroegere draaibrug, maar in werkelijkheid is het een klapbrug.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De gemeente Zuidhorn heeft in 2014 samen met Waterschap Noorderzijlvest een nieuw fietspad en een natuurvriendelijke oever aangelegd langs de waterloop de Zuidwending tussen het dorp Den Horn en buurtschap De Poffert. Het nieuwe fietspad is in de plaats gekomen van het schelpenpad dat dwars door de landbouwpercelen liep van maatschap Jansma-Verbeek. Het nieuwe fietspad is ook beter toegankelijk voor mensen met een beperking. Verantwoordelijk wethouder Fred Stol: "Op initiatief van de gemeente zijn alle betrokken partijen bijeengebracht. In goede samenwerking is gezocht naar de financiering en de mooiste fietsroute. Dit fietspad draagt weer bij aan een goede recreatieve verbinding tussen de stad en de gemeente Zuidhorn." Het 1,3 km lange nieuwe fietspad maakt de fietsverbinding Zuidhorn - Den Horn - Groningen compleet en biedt zowel voor forenzen als recreanten een extra voorziening. De aanleg van het fietspad past in de toekomstvisie van de gemeente Zuidhorn. Het fietspad versterkt namelijk het recreatieve en toeristische karakter van de gemeente. Ook sluit de aanleg van het fietspad aan bij de visie op het wegbeheer van de gemeente Zuidhorn, waarin is bepaald dat de gemeente vooral inzet op een hoge kwaliteit van voet- en fietsverbindingen.

Terug naar boven

Links

- Recept voor een poffert.

Reacties

(2)

Leuk om te lezen vooral als je zelf in de Poffert woont.

Dank voor uw leuke reactie. Onze uitdaging is om bij een plaats zóveel wetenswaardigheden bijeen te brengen, dat zelfs iemand die er woont er nog iets van opsteekt en zegt van hee leuk, dat wist ik nog niet over mijn eigen plaats. Was dat bij u ook het geval of wist u dit allemaal al?

Reactie toevoegen