Oostindie

Plaats
Buurtschap
Leek Noordenveld
Westerkwartier
GroningenDrenthe

oostindie_roze_hooibalen.jpg

Oostindie, juni 2016. Hopelijk een nieuwe trend: roze wikkelfolie voor hooibalen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Pink Ribbon (zie www.visscherholland.com/over-ons/pink-ribbon/) (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Oostindie, juni 2016. Hopelijk een nieuwe trend: roze wikkelfolie voor hooibalen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Pink Ribbon (zie www.visscherholland.com/over-ons/pink-ribbon/) (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Oostindië De oude weg Oostindië.jpg

De oude weg Oostindie in de gelijknamige buurtschap.

De oude weg Oostindie in de gelijknamige buurtschap.

Oostindië Zicht op nieuwbouwwijk Oostindie.jpg

Zicht op de nieuwbouwwijk Oostindie.

Zicht op de nieuwbouwwijk Oostindie.

Oostindië II.jpg

Op dit punt komen de oude buurtschap Oostindie en de nieuwe wijk Oostindie bij elkaar.

Op dit punt komen de oude buurtschap Oostindie en de nieuwe wijk Oostindie bij elkaar.

Oostindie

Terug naar boven

Status

- Oostindie is een buurtschap en nieuwbouwwijk in grotendeels provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Leek, en deels in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld.

- Door de langgerektheid van de buurtschap én de ligging op de provinciegrens Groningen / Drenthe, valt Oostindie onder 2 provincies, 2 gemeenten (zoals hiervoor reeds vermeld) en ook nog eens 4 dorpen, zijnde Zevenhuizen en Leek in Groningen en Nieuw-Roden en Nietap (en daaronder feitelijk de buurtschap Terheijl) in Drenthe. De buurtschap valt grotendeels onder Zevenhuizen.

- De buurtschap Oostindie heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaamborden kunt constateren dat je in deze buurtschap bent beland.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het verleden is de spelling ook wel Oostindië geweest. Er zijn lange discussies gevoerd in de gemeente Leek of er nu wel of juist geen trema op de ‘e’ hoort. De gemeente Roden (sinds 1998: Noordenveld) heeft zich altijd geconformeerd aan de Leekster spelling. Diverse malen zijn straatnaambordjes door de gemeente gewijzigd, of zijn trema's handmatig door bewoners toegevoegd of juist afgeplakt. De uitkomst van de discussie is kennelijk dat de naam tegenwoordig zonder trema geschreven wordt, want die spelling komen wij tegen op de huidige straatnaambordjes en in het postcodesysteem. Overigens maakt het voor de uitspraak weinig uit; die is zowel in het Drentse als het Groninger deel Oostinje.

Ook volgens de lokale dorpssite van Zevenhuizen is de correcte spelling zonder trema, want: "De venen die destijds in de buurtschap Oostindie lagen, bevonden zich aan het oosteinde van de uitgestrekte veenderijen van Nienoord. In de loop der eeuwen is dit Oost-Einde verbasterd tot Oostindie (zonder puntjes op de e): Oostereind > Oostêne > Oostinje > Oostindie."

Naamsverklaring
Afgeleid van Oosteinde, aangezien het oostelijk van Zevenhuizen en in het uiterste oosten van de gemeente Leek (Gr.) ligt, op de grens met de Drentse gemeente Noordenveld. Er zijn dus geen associaties met Nederlands-Indië.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Oostindie ligt rond de gelijknamige weg, Z van Leek, NO van Zevenhuizen. Deze weg loopt hier parallel aan de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe, die kort O langs de weg loopt.

- De provinciegrens tevens gemeentegrens loopt voor het merendeel achter de huizen langs, er zijn echter 9 woningen (in het begin aan de linkerhand, komende vanuit Leek) die in Drenthe liggen en vallen onder Terheijl (met de postcode van Nietap). Het betreft hier de nummers: 2-8, 12, 20, 24 en 30-32. Aan het zuidelijke eind liggen nog 3 woningen (62, 64 en 68) die onder Nieuw-Roden vallen. De overige panden vallen onder de provincie Groningen.

Baarle-Nassau in Oostindie
Op huisnummerniveau bezien, is hier sprake van haast Baarle-Nassau-achtige toestanden; als je de weg doorrijdt of -loopt, wisselen de huizen vele malen van provincie, gemeente en/of dorp. Op een rijtje: Oostindie 2-8 = Nietap DR, 10 Leek GR, 12 Nietap DR, 14-18 Zevenhuizen GR, 20 Nietap DR, 22 Zevenhuizen GR, 24 Nietap DR, 26-28 Zevenhuizen GR, 30-32 Nietap DR, 34-60 Zevenhuizen GR, 62-64 Nieuw-Roden DR, 66 Zevenhuizen GR, 68 Nieuw-Roden DR, 70 Zevenhuizen GR, 1-3 Leek GR, 5-71 Zevenhuizen GR. Aan de even kant wisselt de buurtschap dus maar liefst 13 keer van dorp en/of provincie! Daarmee staat Oostindie vooralsnog op de 1e plaats, gedeeld met de buurtschap Stadsedijk bij Willemstad NB.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Oostindie is ontstaan langs de gelijknamige ‘veenwijk’ (een sloot waarlangs turf werd afgevoerd) toen dit deel in de 19e eeuw werd ontgonnen. Eerdere ontginningswerkzaamheden in het gebied vonden reeds plaats vanaf de 17e eeuw, richting Zevenhuizen. De veenwijk is vrijwel geheel volgegroeid met planten, maar nog wel zichtbaar. De weg is bijna kaarsrecht met streekbebouwing langs de volle 4 kilometer.

Sinds 1920 was er in Oostindie een School met de Bijbel. De school is in 1985 gesloten. Op dat moment waren er nog 30 leerlingen. De buurtvereniging gebruikt nog een lokaal in het gebouw.

De weg Oostindie is pas in 1954 verhard. Vóór die tijd moest het schaarse verkeer op goed geluk zijn weg zoeken over de stukgereden zandpaden. Kort na de asfaltering kwam er ook waterleiding, elektrische verlichting en telefoon. De asfaltering betekende het einde van de melkboot en de potboot (een 'rijdende winkel' op het water). (© mr. drs. Robert H.C. Kemkers, Nietap)

- Artikel over de geschiedenis van de buurtschap Oostindie.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Van 2010 t/m 2014 is de grote woonwijk (1.100 woningen) Oostindie gebouwd, op het Leekster gedeelte. Door de provincies Drenthe en Groningen is voorgesteld verder te bouwen op het aangrenzende deel in Noordenveld, maar dat lijkt voorlopig niet door te gaan. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuwe wegverbinding tussen Roden en Leek die de streek moet doorkruisen. Hoe dan ook zal het aanzien van de buurtschap Oostindie de komende jaren ingrijpend veranderen.

- Bestemmingsplan wijk Oostindie (2015).

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Wijk- en belangenvereniging BRAVO! is in 2009 en heeft inmiddels ruim 300 leden. De naam is gekozen omdat daarin alles wordt weergegeven waar de wijkvereniging voor staat: Belangen Recreatie Activiteiten Vereniging Oostindie. BRAVO! is namens de wijk gesprekspartner van de gemeente Leek. Verder organiseert zij door het jaar heen diverse activiteiten, met als doel om de bekendheid en betrokkenheid met elkaar te vergroten.

Reactie toevoegen