Doezum

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

doezum_aardappelveld.jpg

Doezum, mei 2017, de aardappelvelden worden weer gereedgemaakt voor het nieuwe seizoen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Doezum, mei 2017, de aardappelvelden worden weer gereedgemaakt voor het nieuwe seizoen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Doezum

Terug naar boven

Status

- Doezum is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Grootegast.

- Onder het dorp Doezum vallen ook de buurtschappen Bokkebuurt, De Bombay (deels), De Eest en Peebos (deels).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Doezum ligt direct ZW van het dorp Grootegast.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Doezum 80 huizen met 593 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Historische werkgroep van Ons Dorpsbelang heeft tot 2012 enkele jaren hard gewerkt aan het tweede boek over Doezum. Het boek "De tijd in verhalen" is eind 2012 verschenen. De werkgroep heeft een dorpsarchief ingericht, op dit moment nog in de Branding. Heb je nog notulenboeken of andere bijzondere dingen, stukken of foto's van of over het dorp, dan houdt de werkgroep zich aanbevolen. Desgewenst kunnen er foto's of kopieën worden gemaakt van het origineel, zodat je dat kunt behouden, voor zover je dat wilt. De Historische werkgroep is te bereiken via de site van Dorpsbelangen, waarvoor zie het kopje Links.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In september 2019 is groot onderhoud uitgevoerd aan de provincialeweg N980, vanaf de rondweg Grootegast tot aan de Kaleweg Z van de dorpskern van Doezum. De dorpskern is opnieuw ingericht en het asfalt is vervangen.

- In 2010 is de Dorpsvisie Doezum verschenen. Deze Dorpsvisie, met de titel "Pad noar mörg’n", is tot stand gekomen met behulp van de inwoners, die middels een dorpsenquête hun mening over tal van zaken hebben gegeven. Tevens is met behulp van studenten van het Van Hallinstituut een kwaliteitsonderzoek gedaan naar de leefbaarheid in het dorp. Dit onderzoek maakt ook deel uit van de Dorpsvisie en geeft samen met de uitkomsten van de enquête aan, wat er in de komende jaren kan worden verbeterd. De titel geeft aan dat dit Pad noar mörg’n bedoeld is om een weg in te slaan om de leefbaarheid in het dorp en zijn buitengebied te verbeteren. Om zo voor de toekomst de mogelijkheden te benoemen en te benutten, opdat het dorp een plezierige plek blijft om te wonen en te werken.

- De firma Snipperhout BV heeft in 2010 subsidie gekregen voor een mobiele verbrandingsinstallatie voor houtsnippers in Doezum. De mobiele installatie gaat in de zomer het zwembad in het dorp verwarmen en in de winter de plaatselijke sporthal. Snipperhout denkt zo 50.000 m3 gas per jaar te kunnen besparen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doezum heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met toren, het restant van poldermolen Bombay (die onder de gelijknamige buurtschap valt en daarom aldaar wordt beschreven) en de ophaalbrug over de Doezumertocht (die onde de buurtschap Peebos valt en daarom aldaar wordt beschreven).

- "In oktober 2020 heeft de Protestantse Gemeente te Doezum de rijksmonumentale Sint Vituskerk (Provincialeweg 65) overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 95 kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit. De opvallende tufstenen toren en het kerkgebouw stammen beide uit de 12e eeuw. De tufstenen muren van de kerk echter zijn vervangen door baksteen. Bovendien is in de 13e eeuw het schip met een halfrond koor verlengd. In 1808 zijn de muren van het schip nagenoeg geheel vervangen en zijn grote ramen geplaatst. Het resultaat van al die aanpassingen is een kerk met een opvallend uiterlijk. Binnenin het sober gehouden interieur wordt het schip gedekt door een blauw houten plafond en is er een gepleisterde overwelving boven de koorsluiting. Op de 17e-eeuwse herenbank na is het meubilair 19e-eeuws.

De kerk is oorspronkelijk gewijd aan Sint Vitus. Vitus is een heilige en martelaar van de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk. Hij werd in de 3e eeuw geboren op Sicilië. Hij moet een historisch persoon zijn geweest, maar het enige wat wij van hem weten, is dat hij rond het jaar 304 de marteldood stierf. Vitus is de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici, en in Nederland schutspatroon van Het Gooi. Zijn naamdag is op 15 juni. Het orgel is in 1866 gebouwd door de firma G.P. Dik en Zoon. Het is het enige nieuwgebouwde orgel van deze bouwer. De cultuurhistorische waarde van de kerk is zeer groot, vooral van de toren. Zowel als onderdeel van het dorp als het gebouw. De kerk wordt na de overdracht voor minimaal 5 jaar teruggehuurd door de Protestantse gemeente te Doezum en blijft in gebruik voor de eredienst." (bron: Stichting Oude Groninger Kerken)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In februari en/of maart is er de jaarlijkse uitvoering van Toneelvereniging Apart Volk. Alle vier de avonden zijn altijd al snel na de voorverkoop helemaal uitverkocht. De toneelvereniging is opgericht naar aanleiding van de jaarvergadering op 21 november 1995 van Ons Dorpsbelang. De vraag tijdens de vergadering was waarom er geen toneelvereniging was in het dorp. Direct na de vergadering heeft een aantal inwoners de koe bij de horens gevat en besloten een toneelvereniging op te richten. Johannes Hut wilde alleen helpen met het decor, maar werd direct gebombardeerd tot voorzitter en had ook gelijk de hoofdrol te pakken. Spijkers met koppen slaan, zo doen ze dat in Doezum... Reeds op 24 februari 1996 werd voor het eerst een stuk gespeeld, met de naam Apart Volk. Er bleken gelijk al nog 2 avonden nodig om het stuk voor alle belangstellenden te kunnen opvoeren, en de naam van dat stuk is dus ook de naam van de toneelvereniging geworden.

- Het Meerdaags Jeugdtoernooi Doezum (MJT, 4 dagen rond Hemelvaartsdag) is sinds 1977 uitgegroeid tot het grootste volleybal-jeugdtoernooi van Nederland. Er doen jaarlijks 40 tot 60 teams uit het hele land aan mee.

- Op een zaterdag in juni is er - sinds 2009 - het jaarlijkse Zomerfestival, georganiseerd door muziekvereniging Beatrix Doezum. Ca. 20 brassbands, fanfares en/of harmonieën voeren de door hun gekozen werken uit. De uitvoeringen worden beoordeeld door een professionele en vakkundige jury van vergelijkbaar niveau als op concoursen of gerenommeerde festivals. Het is hierbij de bedoeling dat elk orkest volgens een aantal uitgangspunten invulling geeft aan het te spelen repertoire. Dit dient te bestaan uit minimaal 5 verplichte onderdelen zoals: een groot werk uit klein/groot repertorium voor brassbands, fanfare of harmonie uit de betreffende divisie waarin de vereniging uitkomt op het concours; een koraal(bewerking); een mars; solistisch werk met 1 of meerdere solisten; minimaal één ‘licht’ concertwerk. Het Zomerfestival heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd, niet alleen door de kwaliteit van de deelnemers maar ook door de gezellige sfeer en de uitgebreide catering waaronder de kennelijk eveneens befaamde hamburgers.

- Feestweek (juni).

- Sinds 2008 - daarvoor was het in 1993 voor het laatst - is er in Doezum weer het fierljeppen over de Doezumertocht (zaterdag in augustus). Voor nadere informatie tel. 613608 of fierljeppendoezum@hotmail.com.

- Voetbalkamp Westerkwartier (eind augustus) in Doezum is een 3-daags kamp voor jeugd van 6 tot 14 jaar uit de hele regio. De jeugd heeft hier 3 dagen plezier met trainen, verschillende toernooien en overige activiteiten, zoals een schot-snelheidsmeter, pannakooi enz. Verder beleven ze plezier aan individuele tips van trainers. Wat is er mooier dan iets nieuws of iets op een andere manier succesvol te proberen. De trainers zullen spelers daarin sturen, wat de speler een completere voetballer/ster maakt.

- Muziekvereniging Beatrix organiseert jaarlijks op een zaterdag in september een Rommelmarkt. De opbrengst zal vermoedelijk ten goede komen aan de vereniging, voor onderhoud en aanschaf van uniformen en instrumenten.

- De Doezumer Oudjaars Ploeg, kortweg de DOP, heeft als doelstelling om samen met jong en ouder op een centrale plaats de jaarwisseling te vieren. In 1992 is de DOP opgericht ter voorkoming van vernieling en overlast. In die tijd waren er namelijk amper feesten en door het DOP-feest was duidelijk te merken dat de vernielingen en overlast terugliepen. Door de jaren heen is de DOP uitgegroeid tot een ploeg die de laatste drie dagen van het jaar een volledig programma organiseert. Voor jong en ouder is er dan van alles te doen. Naast de verschillende activiteiten zijn er nog tal van ludieke acties waar iedereen zo veel mogelijk bij betrokken wordt. Zo krijgen bijvoorbeeld de 70-plussers een presentje, de jeugd een opdracht om een prijs te winnen en is er de DOP-radio, te ontvangen op 106.8 FM.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Woldzoom. - Zwembad De Woldzoom op Facebook.

- Het landinrichtingsproject Lutjegast-Doezum is in 2015 afgerond. Voor verdere details zie bij Lutjegast > Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Doezum.

- Nieuws: - Nieuws uit Doezum op Facebook.

- Belangenvereniging: - Het bestuur van vereniging Ons Dorpsbelang is het hele jaar door bezig met het optimaliseren van de leefbaarheid in Doezum. Ook het organiseren van veel verschillende activiteiten hoort daarbij. Maar dat doet het bestuur niet alleen, zij hebben hulp van veel commissies. Er zijn heel wat vrijwilligers actief in het dorp en "daar kunnen we met z'n allen heel trots op zijn", aldus Ons Dorpsbelang op hun site. Het gaat om de volgende commissies: Feestcommissie, Paardencommissie, Speelweekcommissie, Kinderactiviteitencommissie, E-Blitz, DOP, redactie Doezumer Post, Kerstworkshop, Fietscommissie, Historische werkgroep, en Marktcommissie. Onder de link vind je nadere informatie over wat deze commissies allemaal doen.

- Dorpshuis: - In april 2018 is op de vergadering van Dorpsbelangen in Doezum het voorstel voor realisatie van een Dorpshuis in combinatie met 6 grondgebonden woningen in stemming gebracht. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen stemde voor het plan voor de verbouwing van kerkgebouw De Haven - waar sinds juli 2017 geen diensten meer worden gehouden - naar een dorpshuis met 6 grondgebonden woningen. De realisatie van woningen is nodig om het dorpshuis een solide financiële basis mee te geven en voorziet het dorp in een verruiming van het woningaanbod. De voorlopige planning is dat medio 2018 concrete planvorming wordt afgerond, zodat daarna kan worden gestart met de formele procedures voor vergunning en financiering van het plan. Begin 2019 beoogt de verbouwing van het pand te starten, de oplevering van het geheel beoogt begin 2020 plaats te vinden. Een eerder plan om in het pand 20 huurappartementen te realiseren, naast de dorpshuisfunctie, is wegens gebrek aan belangstellenden voor de appartementen afgeblazen.

- Onderwijs: - Remmelt Booy School.

- Muziek: - Muziekvereniging Beatrix Doezum is een voorbeeld van het gezegde "waar een klein dorp groot in kan zijn". Ze zijn namelijk Nederlands Fanfare Kampioen 2017 geworden.

- Sport: - DOVO / Hujades in Doezum is de grootste volleybalvereniging van het Westerkwartier en kan daardoor volleybal aanbieden voor iedereen op elk niveau. De vereniging is ontstaan nadat in 2010 de afzonderlijke verenigingen DOVO en HUJADES hun krachten gingen bundelen en overgingen tot een fusie. De vereniging beschikt over een brede en gedegen jeugdopleiding waarmee zij ook landelijke bekendheid heeft verkregen. DOVO / Hujades is actief in 2 regio's: regio Noord-Oost en regio IJssel-Wadden. Dit biedt het grote voordeel dat de teams ingedeeld kunnen worden in de donderdag- of zaterdagcompetitie, afhankelijk van de keus van de spelers. Voor de jongste jeugd die al in een zeer vroeg stadium met volleybal in aanraking wil komen, beschikt de vereniging over een gedegen CMV-opleiding. De thuisbasis van DOVO / Hujades is sporthal De Leegens.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Doezum.

Reactie toevoegen