Oldehove

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

gemeente_oldehove_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Oldehove anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Oldehove anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

oldehove_collage.jpg

Oldehove, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oldehove, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oldehove..JPG

Daar hebben we Oldehove

Daar hebben we Oldehove

Oldehove. (4).JPG

Oldehove, met in de verte Molen De Leeuw

Oldehove, met in de verte Molen De Leeuw

Oldehove. (3).JPG

De Ludgeruskerk in Oldehove

De Ludgeruskerk in Oldehove

oldehove_dorpshuis_gevelsteen.jpg

Fraaie gevelsteen aan het dorpshuis van Oldehove (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Fraaie gevelsteen aan het dorpshuis van Oldehove (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Oldehove

Terug naar boven

Status

- Oldehove is een dorp in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- Wapen van de voormalige gemeente Oldehove.

- Onder het dorp Oldehove vallen ook de buurtschappen Aalsum, Barnwerd, De Kampen, Electra (deels), Englum, Ikum, Kenwerd, Korhorn, Lammerburen en Selwerd. Dit zijn 10 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Olhoof.

Oudere vermeldingen
1392 kopie 15e eeuw van den Oldenhove, 1404 de Aldehave terre Hummerck, 1579 Oldehouen, 1781 Oldehove. In 1366 is sprake van ene Papo to Hove.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de oude hofstede'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oldehove grenst in het W aan het dorp Niehove, in het NW aan het dorp Lauwerzijl, in het N aan het water het Reitdiep en het dorp Zuurdijk, in het NO aan de dorpen Warfhuizen en Saaksum, in het O aan het dorp Ezinge en in het Z aan het dorp Den Ham, en ligt N van de dorpen Noordhorn en Zuidhorn, NO van de dorpen Niezijl en Grijpskerk, O en NO van het dorp Kommerzijl, O van het dorp Munnekezijl, ZO van de dorpen Houwerzijl, Zoutkamp en Ulrum, Z van het dorp Leens, ZW van de dorpen Wehe-Den Hoorn en Eenrum, WZW van het dorp Winsum, W van de dorpen Feerwerd, Garnwerd, Sauwerd en Bedum en NW van het dorp Aduard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Oldehove 329 huizen met 2.323 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 52/365 (= huizen/inwoners), het dorp Niehove 45/310 en de buurtschappen Aalsum 12/60, Kenwerd 8/54, Barnwerd 17/114, Selwerd 13/96, Ruigezand 13/125, Ikema 13/95, Frijtema (Frytema) 13/90, De Kampen 5/29, Engelum 17/129, Kommerzijl (deels) 30/224, Balmahuizen 9/63, Heereburen 7/47, Gaaikemaweer 16/111, Uiterdijk 14/97 en Saaxum (Saaksum) 45/314. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 630 huizen met ca. 1.550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Historische Kring Humerike (Kerkstraat 13, 9884 PC Niehove, tel. 0594-591971) heeft als werkgebied de voormalige gemeente Oldehove. De vereniging is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina aanwezig op het internet.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2019 spant het erom of er in Oldehove een dorpswinkel kan blijven bestaan. Supermarktketen Spar heeft namelijk besloten om te stoppen met de formule Attent. Om van de Attent in het dorp een Spar te maken, moet fors worden geïnvesteerd. Die investering is volgens exploitant (sinds 2010) Eric Brands in het huidige winkelpand niet verantwoord. Het dorp dreigt daarmee zijn dorpswinkel kwijt te raken. De vorige exploitant en nog altijd eigenaar van het pand, Allert Riepma, woont boven de winkel, en zet zich in om een dorpswinkel voor het dorp te behouden. Hij is in gesprek met gegadigden om een verswinkel zoals in Noordhorn te realiseren.

- Dorpsvisie Oldehove (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldehove heeft 12 rijksmonumenten.

- Molen De Leeuw.

- Molen Aeolus.

- Het graf van een Weense gravin in een Groninger dorpskerk.

- Als je je afvraagt wat het opschrift 'Ol vermoaning' aan de gevel van het pand op Jensemaweg 5 - in het Z buitengebied van Oldehove - betekent; dat herinnert aan de locatie waar in de 18e en vroege 19e eeuw de Humsterlandse doopsgezinden hun godsdienstoefeningen hielden. De doopsgezinden noemen hun kerken 'vermaning'.

- Oorlogsmonument Oldehove is opgericht ter nagedachtenis aan vier tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners van deze voormalige gemeente. Het monument staat in een plantsoen achter de Ludgeruskerk en is ontworpen door beeldhouwer Gosse Dam (1950).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Mega Après Ski Party Oldehove (op een zaterdag in februari).

- Op Koningsdag (in 2019 voor de 11e keer) is er in Oldehove de Oranjerun door het unieke Middag-Humsterlandgebied, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10 of 16,1 km (10 mijl). Sinds 20-18 is er ook de kidsrun. Kinderen t/m 7 jaar kunnen meedoen aan deze run van ca. 500 meter (2 rondjes op de Schipvaart). Verder is er op deze dag ook een rommelmarkt in het dorp en zijn er ook springkussens en/of pannaveldjes. Vanaf 20.00 uur is er een optreden van een live band. De toegang tot de feesttent is gratis.

- Feestweek (september).

- Tentfeest Oldehove (weekend in oktober).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oldehove.

- Nieuws: - Dorpskrant Oldehove (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Oldehove is opgericht om de culturele en maatschappelijke belangen van de inwoners te bevorderen. Dorpsbelangen heeft zich de volgende taken gesteld: aanspreekpunt voor verenigingen en dorpsbewoners; spreekbuis richting overheid en bedrijfsleven; promotie van dorp en omgeving; ontwikkelen dorpswijzer (haalbare concrete projecten die op voldoende steun kunnen rekenen); organisatie dorpsactiviteiten; jaarlijks 'rondje dorp' (inventarisatie wat beter kan in het dorp); conflictbemiddeling.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Humsterland heeft zalen en faciliteiten beschikbaar voor het geven van vergaderingen, personeelsfeesten, conferenties, cursussen, workshops, clubs etc.

- Onderwijs: - Op Basisschool Onder de Wieken in Odehove werken ze in jaargroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. De jaargroepen zijn op deze school gecombineerd tot vier klassen. groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Ze besteden veel aandacht aan opbrengstgericht werken. Dit betekent dat het onderwijsproces wordt vormgegeven rondom een leerdoel. Na de les wordt er gekeken of het gestelde doel gehaald is. Op basis hiervan worden de doelen bijgesteld of nieuwe doelen geformuleerd. Voor hen is ieder kind uniek. In hun onderwijs houden zij daarom rekening met verschillen. Ze passen de leerstof daar waar nodig aan in moeilijkheid, tijd en tempo. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben zij ook aandacht voor het verschil in talenten en belangstelling van ieder kind. Vakken als gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en techniek nemen daarom evenzeer een belangrijke plek in op het lesrooster.

Sinds 2017 zijn zij gestart met het invoeren van de 7 gewoontes van Covey. Deze gewoontes dragen bij aan de ontwikkeling en de relaties van het kind. Het gaat over zicht en grip krijgen op je eigen rol in allerlei situaties. De 7 gewoontes kleuren de dagelijkse praktijk bij hen op school. Zo maken zij de leerlingen eigenaar van hun leerproces. Dit betekent dat de leerlingen nauw betrokken zijn bij het opbrengstgericht werken. Maar ook bij het opstellen van de klassenregels en bij het oplossen van bijvoorbeeld ruzies op het plein. De 7 gewoontes van Covey sluiten eveneens goed aan bij hun christelijke identiteit. Er is ruimte voor respect, denken in overvloed, elkaar iets gunnen, en acceptatie.

- Muziek: - Muziekvereniging Juliana Oldehove is opgericht in 1921. De vereniging werkt mee aan kerk- en zangdiensten, geeft jaarlijks een of meer concerten, en neemt jaarlijks deel aan een concours. Verder werken ze mee aan dorpsactiviteiten zoals Koningsdag, 4 mei en het binnenhalen van Sinterklaas. De fanfare heeft ca. 30 leden en daarnaast is er nog een jeugdorkest met ca. 20 leden.

- Nadat Marten Zijlstra zich samen met zijn gezin gevestigd had in Zoutkamp kwam hij in 1975 in contact met vereniging Dorpsbelangen, waar hij al snel werd ingelijfd in het bestuur. Vanuit de gezamenlijke passie voor de muziek ontstond hier met de toenmalige voorzitter Jan bij de Lei het idee om een blaaskapel op te richten. Zo ontstond in 1976 het muziekgezelschap de Soltkamper Bloazers. In de loop der jaren daalde het ledental gestaag. Dat was ook het geval bij fanfare Aeolus in Oldehove. Men besloot in 1987 samen te gaan tot muziekvereniging de Oldkampbloazers (in welke naam elementen van de beide dorpsnamen zijn verwerkt). "De vereniging heeft ups en downs gekend, maar door de bezieling in deze muzieksoort ben je geneigd om nooit te stoppen met deze vorm van ontspanning. Want laten we eerlijk zijn, wat is er nou mooier dan samen muziek te maken, waarvan je zelf geniet samen met het publiek."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. OKVC is opgericht in 1921. Hoe dat zo gekomen is, en hoe het de vereniging daarna is vergaan, kun je lezen op de pagina Geschiedenis v.v. OKVC.

- Veiligheid: - Brandweerpost Oldehove is een van de 39 brandweerkazernes in de provincie Groningen. 17 vrijwilligers hier actief om de brandveiligheid van de inwoners te vergroten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldehove.

Reactie toevoegen