Visvliet

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

Visvliet.JPG

Visvliet is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Grijpskerk. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

Visvliet is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Grijpskerk. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

visvliet_welkom_smeedwerk_kopie.jpg

Bij elke toegangsweg heet Visvliet je welkom met dit creatieve smeedwerk. Wellicht een inspirerend voorbeeld voor andere dorpen? (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2021/09/06/rondje-visvliet)

Bij elke toegangsweg heet Visvliet je welkom met dit creatieve smeedwerk. Wellicht een inspirerend voorbeeld voor andere dorpen? (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2021/09/06/rondje-visvliet)

visvliet_collage.jpg

Visvliet, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Visvliet, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Visvliet. (2).JPG

Visserswoningen in Visvliet

Visserswoningen in Visvliet

Visvliet..JPG

De Hervormde kerk van Visvliet, verscholen in de bomen

De Hervormde kerk van Visvliet, verscholen in de bomen

visvliet_hilmahuistermolen.jpg

Visvliet, de Hilmahuistermolen uit 1868 staat in het ZW van het buitengebied van het dorp (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Visvliet, de Hilmahuistermolen uit 1868 staat in het ZW van het buitengebied van het dorp (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

visvliet_eise_eisinga_bord.jpg

Eise Eisinga is vooral beroemd van zijn te bezichtigen planetarium in Franeker, maar heeft ook nog enkele jaren in Visvliet gewoond. (© Harry Perton)

Eise Eisinga is vooral beroemd van zijn te bezichtigen planetarium in Franeker, maar heeft ook nog enkele jaren in Visvliet gewoond. (© Harry Perton)

Visvliet

Terug naar boven

Status

- Visvliet is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Grijpskerk. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- Visvliet heeft nooit, in tegenstelling tot wat weleens geschreven wordt, tot Fryslân behoord. Alleen de heerlijke rechten waren van 1578 tot 1637 in handen van de Staten van Friesland.

- Het mooie verhaal over hoe het wapen van Visvliet tot stand is gekomen, kun je lezen onder de link.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1476 Visvleeth, 1479 Fliethuzum, 1504 Ffischvliedt, 1541 Visfleet, 1596 Vissflete.

Naamsverklaring
Betekent vleet, vliet 'waterloop in getijdengebied' met vis.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Het dorp Visvliet ligt W van het dorp Grijpskerk en grenst in het W aan de provincie Fryslân (dorp Burum). De in elkaar overlopende riviertjes Lauwers (ZW van het dorp) en Oude Lauwers (N van het dorp) vormen hier de grens tussen de provincies Groningen en Fryslân. Verder ligt het dorp nog aan het Visvlieterdiep, dat vanuit het dorp richting Z loopt en uitkomt in het Van Starkenborghkanaal.

- Het dorpsgebied van Visvliet wordt in het W begrensd door de Lauwers en Oude Lauwers, in het N door de Friesestraatweg, in het O door een lijn in het Z verlengde van de Pieterzijlsterweg en in het Z door de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

- "De uitgestrektheid van het dorp is eerst in 1844 geregeld, toen de boerderijen Noorder-Feringa en de Nie daarbij kwamen, in vergoeding voor Hillemahuis, dat bij het invoeren van het kadaster onder Lutjegast was gebracht." (2) (de Hilmahuistermolenpolder, met onder meer hoeve Hilmahuis aan de Hilmahuisterweg, ligt Z van het dorp, tussen de spoorlijn en het Van Starkenborghkanaal. De Hilmahuistermolen ligt N van de spoorlijn en valt daarmee nog net onder het dorp). Zo te zien moet er ook nog een latere grenscorrectie zijn geweest, want de grens tussen de dorpsgebieden van Visvliet en Lutjegast loopt tegenwoordig immers strak langs de spoorlijn en die was er in 1844 nog niet (die dateert uit 1866).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Visvliet 77 huizen met 485 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Visvliet is waarschijnlijk in de 14e of begin 15e eeuw gesticht als voorwerk (uithof) door monniken vanuit het klooster Jeruzalem van Gerkesklooster. Het dorp heeft vroeger een zeehaven gehad en was lange tijd een drukke handelsplaats. Je kunt het je nu haast niet voorstellen, maar in de 16e eeuw behoorde het dorp tot de ´volkrijke dorpen´ in de provincie (tegenwoordig hoort het tot de categorie ´kleine dorpen´). Gezien de ligging aan de grens met Fryslân, was er tot 1795 een soort douanepost bij de Gerkesbrug die door Groningers werd bemand. Niemand mocht zonder vergunning goederen over de Friese grens brengen.

Industrie was er in Visvliet sinds de 19e eeuw o.a. middels een kalkbranderij en steenfabriek De Hoop, die ook dakpannen maakte (o.a. de dikke 'Visvlaaiters') en buizen. Beide fabrieken bestaan niet meer. Op de plek van de steenfabriek ligt nu Camping Lauwersland.

Bestuurlijk
Tot 1798 was het dorp een kerspel of grietenij (een bestuursvorm die je met de huidige gemeenten kunt vergelijken). Daaronder viel ook Pieterzijl. Bij de instelling van de plaatselijke besturen in 1798 werd Grijpskerk aangewezen als bestuursplaats voor de kerspelen Visvliet, Grijpskerk en Niezijl. In 1808 werd het kerspel ingedeeld bij de nieuw geformeerde gemeente Noordhorn, waarin ook Grijpskerk, Niezijl en Zuidhorn werden geplaatst. In 1811 werd het dorp onderdeel van de nieuw geformeerde gemeente Grijpskerk, waar voortaan de burgemeester zetelde.

Wegverkeersverbindingen
In 1842 kreeg Visvliet een wegverbinding met Grijpskerk via de Friesestraatweg (de provincialeweg Groningen - Leeuwarden), die dwars door het dorp liep. In 1966 is het tracé van deze N355 om het dorp heen geleid. Later is de N355 ter plaatse uitgebreid tot een tweebaansweg (= 2 x 2 rijstroken) met vluchtstroken, als voorbereiding op een beoogde snelweg die er nooit is gekomen. In 2006 is de entree van het dorp aangepast en is de tweebaansweg weer een enkelbaans weg geworden.

Spoorlijn en station
Aan de in 1866 geopende spoorlijn Groningen - Leeuwarden kwam pas in 1892 het station Visvliet. Het grote witte markante stationsgebouw stond eenzaam in het buitengebied buiten het dorp. Het station was vooral ook bestemd voor reizigers uit de omliggende dorpen Burum, Gerkesklooster - Stroobos, Lutjegast en Grootegast. Het station is in de loop der jaren stukje bij beetje ontmanteld. Het stationsgebouw uit 1892 is in 1983 gesloopt. Er voor in de plaats kwam een eenvoudig wachthuisje. Het station is in 1991 opgeheven om in de dienstregeling ruimte te creëren voor het nieuwe station Leeuwarden - Camminghaburen. Maar het was evengoed al niet lonend meer om nog een station te handhaven voor de 40 reizigers die er per dag nog gebruik van maakten. In 1996 is ook het laatste nog herkenbare deel van het station, het perron, afgebroken om plaats te maken voor de spoorverdubbeling.

Het stationsgebouw stond bekend als ´standaardtype Visvliet´ waarvan er in Nederland 6 zijn gebouwd. Daarvan is tegenwoordig alleen het station te Wolfheze nog bewaard gebleven. Het station is landelijk in het nieuws geweest in de strenge winter van 1979, toen het door ´reddingsploegen´ sneeuwvrij moest worden gemaakt om de treinen weer te kunnen laten rijden (onder de link zie je in het filmpje vanaf 3 minuten een reportage over het dorp e.o).

Volgens schrijver Bob den Uyl was de afbraak van het stationsgebouw een groot verlies voor heel Nederland: "In het kader van een boekenweek zat ik in de trein van Leeuwarden naar Groningen en verheugde me al bij voorbaat op het stationsgebouwtje van Visvliet. Voor mensen die niet in noordelijke streken bekend zijn zeg ik erbij dat dit stationnetje eenzaam temidden van de weilanden staat en bij nadering voor je oprijst als een surrealistisch bouwwerk, bij het zien waarvan de mond openvalt van de schoonheidservaring. Het dorp zelf is niet te zien, dat ligt aan de horizon verscholen achter een groepje bomen, en het verband tussen dorp en station dringt zich hierdoor niet direct op. Alles bijeen een unieke plek.

Toen de trein begon af te remmen voor de halte keek ik vol vertrouwen uit het raam om het genot dat de aanblik van dit gebouwtje biedt op me in te laten werken. Maar ik zag het niet, het was weg! Toen de trein stilstond ontwaardde ik een miezerig, transparant tramhuisje met een bordje met de plaatsnaam erop. Ik keek naar de horizon en zag een groepje bomen met een torenspits er bovenuit. Het kon niet missen, dit was écht Visvliet. Verbijsterd liet ik me op de bank terugvallen en kon niet anders dan vaststellen dat de NS het gebouwtje hadden laten slopen. En het stond nog wel op de monumentenlijst, schoot me te binnen. Als Rotterdammer ben ik natuurlijk vertrouwd met het verschijnsel dat waardevolle gebouwen rücksichtslos worden afgebroken, maar hier, in dit vriendelijk Friesland, zou dat toch anders moeten liggen. Was er dan niet geprotesteerd en gedemonstreerd?

In Groningen aangekomen belde ik op het station direct naar een kennis bij het grootste dagblad aldaar. 'Wist jij', zei ik, 'dat het stationnetje van Visvliet afgebroken is?' 'Ja', antwoordde hij somber, 'stiekem in een razend tempo gesloopt'. Ik vloekte. 'Maar het stond toch op de monumentenlijst', riep ik weer. 'Ha!' zei hij steeds bitterder, 'dat dacht iedereen. Daarom was niemand erop verdacht. Maar toen we die lijst 's doorkeken bleek dat het er niet op stond.' Er volgde een stilte. 'Dit is een groot verlies voor heel Nederland,' zei ik toen, waarna we een tijd en een etablissement afspraken om het gebeurde nog eens grondig te bespreken." Uitvoerige informatie over het station in tekst en beeld vind je onder de link hierboven. Zie vooral ook de lezersreacties onderaan die pagina, met vele nostalgische herinneringen van mensen die destijds van het station gebruik hebben gemaakt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van Visvliet op Wikipedia.

- De in 1991 opgerichte Stichting Visvliet Archief heeft ruim 100 donateurs. Het doel van de stichting is het verwerven en behouden van materiaal van en over het dorp en het behoud van het culturele erfgoed van het dorp. De stichting beoogt dit doel onder meer te bereiken door: studie; archiefonderzoek; publicaties; de aankoop van roerende en onroerende goederen. Zij registreert, documenteert en presenteert de lokale geschiedenis voor educatie en recreatie. In 2009 won de stichting de Leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn. Het archief is opgericht door Henk Offeringa. Hij schreef in 1979 met gedeputeerde Halbe Kuipers een boek over de geschiedenis van het dorp, genaamd 'De heerlijkheid Visvliet', en later ook nog een scriptie over de geschiedenis van het dorp. Hij had zoveel informatie verzameld dat hij vond dat er iets mee gedaan moest worden. Op de zolder van de Hervormde kerk bewaarde hij al zijn vondsten.

In 2009 heeft de stichting het pand op Heirweg 38 kunnen aankopen, dat sindsdien fungeert als Oudheidkamer Visvliet. Het pand is gerestaureerd en ingericht zoals het vroeger was, met bedsteden en een kelder waarin de weckpotten nog staan. Van de mensen en bedrijven uit het dorp in vroeger tijden zijn nog vele dingen bewaard gebleven en te zien in de Oudheidkamer. In de Oudheidkamer is ook het archief van de stichting ondergebracht. Je kunt er vele mappen inzien met foto’s en krantenknipsels van verenigingen en personen. De geboorte-, trouw- en rouwmappen van de Visvlieters zijn bijzonder en zeker een bezoek waard. In totaal zijn er meer dan 150 mappen. Er wordt nog regelmatig aangevuld met wat inwoners en oud-inwoners aan materiaal brengen.

Het onderzoek naar de lokale geschiedenis gaat nog altijd door. Ze blijven bijvoorbeeld op zoek naar wie wanneer waar woonde, om zo het archief completer te maken. Een ambitieuze droom van de stichting is om het hele archief te digitaliseren, maar dit kost nogal wat tijd en geld en is dus een zaak van lange adem. "Binnen onze sector zijn wij ook een gewaardeerd archief. Mevrouw Jona van Keulen van het Groninger Archief behandelde ons eens als voorbeeld voor andere dorpen. Ze riep op dat andere dorpen het net zoals wij moesten aanpakken. Daar zijn we wel trots op", aldus bestuurslid Agda van der Vlis. De etalage beogen ze elke maand opnieuw in te richten. Zo blijft dat leuk voor de inwoners van Visvliet en anderen die er voorbij komen. De Oudheidkamer is iedere laatste zaterdag van de maand van 14.00-16.00 uur geopend. Eventueel ook op afspraak geopend (tel. 0594-249388 of 249236).

- Schoolmeestersrapport van Visvliet uit 1828 met een beschrijving van het dorp in dat jaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2013 verschenen Dorpsvisie Visvliet - die helaas niet meer op het internet te vinden is - beschrijft de door de dorpelingen voor hun dorp wenselijk geachte ontwikkellingen voor de komende jaren.

- Basisschool Visvliet - Pieterzijl was in 2013 kennelijk te klein om nog langer te kunnen voortbestaan en is daarom in dat jaar gefuseerd met Basisschool De Borgstee te Grijpskerk (en vervolgens gesloten).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Visvliet heeft 3 rijksmonumenten. Naast de Hervormde kerk en de molen is dat de boerderij aan de Eise Eisingastraat 21 (astronoom Eise Eisinga is vooral bekend vanwege zijn activiteiten en planetarium in Franeker, maar heeft ook nog een aantal jaren in dit dorp gewoond. Vandaar de naar hem genoemde straat).

- De Hervormde Sint Gangulphuskerk (Heirweg 16), ook wel bekend als ´de witte kerk´, staat op een omheind kerkhof en dateert blijkens een gevelsteen uit 1427. De heilige Gangulfus, een Bourgondische edelman uit de 8e eeuw die in de Friese gebieden het woord Gods zou hebben verkondigd, waakt over deze kerk. Het laatgotische kerkgebouw heeft een driezijdig gesloten diep schip, met dakruiter boven de westgevel. De visjes op de dakruiter en de preekstoel verwijzen naar het verleden van Visvliet als vissersplaats. Mooi meubilair, rijkgesneden preekstoel met klankbord en eenvoudig doophek. In het koor een aantal familiebanken met spijltjesfriezen. Overige banken met knoppen. Het fraaie eenklaviersorgel is in 1869 gebouwd door P. van Oeckelen. Sinds 1973 is de kerk in bezit van Stichting Oude Groninger Kerken. De kerk wordt gebruikt voor diverse gelegenheden, waaronder kerkdiensten, tentoonstellingen en culturele manifestaties. In de consistorie is de bibliotheek van het dorp gevestigd.

- De Gereformeerde (PKN) kerk van Visvliet (Heirweg 36) is gevestigd in de voormalige openbare school, die in 1933 tot kerk is verbouwd. Het orgel is in 1922 gebouwd door de Gebr. Rohlfing, voor de Hervormde Evangelisatiekapel in Buitenpost. In 1960 is het orgel overgeplaatst.

- De Hilmahuistermolen (Oude Dijk 4) ligt in het uiterste ZW van het dorpsgebied van Visvliet, vrijwel op de grens met de provincie Fryslân, pal ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden en ten zuiden van de Lauwers. De molen is in 1868 gebouwd ter bemaling van de in dat jaar opgerichte Hilmahuistermolenpolder. De molen is in 1950 hersteld en kreeg in 1958 een dieselmotor voor bemaling bij windstilte. Na aanhoudende problemen en een storm is in 1972 besloten tot restauratie, waarna de molen in 1978 weer werd geopend. In 2004 is de dieselmotor verwijderd en in 2005 en 2010 is de molen opgeknapt. De molen deed tot enkele jaren terug nog dienst als gemaal. Nadat de dieselmotor uit de molen is gehaald kan de molen alleen nog op vrijwillige basis de Hilmahuisterpolder bemalen. Een vrijwillig molenaar zet de molen geregeld in werking. De molen was lange tijd eigendom van Molenstichting Westerkwartier, sinds 2016 is de molen in bezit van Stichting De Groninger Poldermolens. De molen is op afspraak te bezoeken (voor het tel.nr. zie de pagina onder de eerste link in deze alinea).

- Bijzonder zijn ook de op Heirweg 5 en 12 in eclectische stijl opgetrokken 19e-eeuwse rentenierswoningen.

- Verder vinden we in het dorp nog oude (vissers)huisjes waar in de muren nog kloostermoppen en gele steentjes te zien zijn.

- In het huis op Heirweg 38, waar tegenwoordig Oudheidkamer Visvliet is gevestigd, woonde vroeger een joodse familie, net als in het huis er tegenover. Vier van deze inwoners zijn in de Tweede Wereldoorlog omgekomen. In 2017 is er een samenkomst gehouden in verband met de aanleg van vier ‘Stolpersteine’. Hiervoor kwam zelfs familie van de omgekomen Visvlieters uit Israel naar het dorp. Het dorp is er trots op om zo een gedenkplek te hebben waar familie terecht kan om te herdenken.

Terug naar boven

Evenementen

- Als er in de winter genoeg ijs ligt, is er een ijsbaan van IJsvereniging Visvliet-Pieterzijl op de Lauwers, en als het hard genoeg vriest is er de Lauwerstocht (vanuit het dorp naar Zoutkamp en Stroobos en weer terug), die in 2012 voor het eerst sinds 1997 weer verreden kon worden.

- "Toneelclub Visvliet brengt jaarlijks rond eind april een nieuw stuk op de planken in het dorpshuis. De geschiedenis van de toneelclub gaat voor zover bekend terug naar de jaren veertig. In die tijd noemde men het een reciteerclub. Deze club werd opgezet door meester Veenstra. Meester Veenstra was ervan overtuigd dat het goed voor je ontwikkeling was om op toneel te gaan. Je leest, leert en je overwint een mate van onzekerheid. Je durft je te presenteren. Aan de club werd de naam D.O.E.C.T.O. verbonden, wat staat voor: Door Oefening En Critiek Tot Ontwikkeling. Na een aantal jaren zonder reciteerclub is eind jaren zeventig de draad weer opgepakt en is de huidige toneelclub opgericht. De stukken die gespeeld worden variëren van boerenkluchten tot eenakters en zelf geschreven stukken. Ook gaan we gezamenlijk naar uitvoeringen van andere clubs en theatergezelschappen. Toneelclub Visvliet is een gezellige, actieve groep Visvlieters die momenteel bestaat uit 6/8 spelers, een souffleuse en een regisseuse. Ieder jaar wordt een stuk uitgezocht naar gelang het aantal spelers dat meedoet. Mochten er meer spelers nodig zijn dan worden dorpsgenoten gevraagd een keer mee te spelen en als het bevalt kunnen we ze misschien als nieuw lid verwelkomen. We doen ons best om ieder een rol te laten spelen die op hun lijf geschreven staat en zo voor het dorp ieder jaar weer een mooi avondvullend stuk te kunnen opvoeren."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Eise Eisinga Droomtocht Visvliet is opgericht in 2014, met als doel het realiseren van een Droomtocht; een wandelroute door het dorp, met onderweg een aantal bijzondere objecten in relatie tot het thema Eise Eisinga. Eisinga is bekend geworden door het Planetarium in Franker, dat Eise zelf ontworpen en gemaakt heeft. Dit om te bewijzen dat planeten nooit met elkaar in botsing zouden komen. Hij is verbannen geweest uit Fryslân en heeft zich toen in dit dorp gevestigd. Eise Eisinga was iemand die zijn dromen volgde. Dit is daarom de naam en het thema van de in wording zijnde wandelroute geworden.

Bijzondere objecten die aan de route gerealiseerd zijn of worden, zijn een prieeltje met informatie over Eise Eisinga, een tweetal mozaïekbankjes (waarvan het mozaïek door de inwoners zelf is vervaardigd en ingelegd, de eerste is in augustus 2017 onthuld), palen met diverse planeten erop, stapstenen met teksten erop, en een uitkijktoren bij de Friese brug. Nieuwsberichten over de vorderingen van Droomtocht Visvliet kun je hier volgen.

- De Oude Lauwers is een riviertje dat ZW van Visvliet ontspringt en van daaruit in N richting naar Munnekezijl loopt. Z van Munnekezijl komt het uit in het Zijldiep. Het Groninger Landschap heeft in 2008 6 hectare natuur langs de Oude Lauwers op de grens van Groningen en Friesland overgedragen gekregen van Wetterskip Fryslân. Deze grond is ingericht als ecologische verbindingszone.

Om een aaneengesloten lint tussen Visvliet en Zoutkamp te realiseren is in totaal circa 10 kilometer ecologische verbindingszone gerealiseerd. De aanleg van deze zone is gecombineerd met noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het ophogen en versterken van de kaden langs de Oude Lauwers. Op delen langs het traject zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Door de aanleg van deze natuurstroken langs het water, naast de aanleg van faunapassages bij bruggen en wegen, kunnen watergebonden dieren, zoals de otter, zich gemakkelijk en veilig verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.

- In 2013 is aan de Lauwers bij Visvliet een aanlegsteiger voor pleziervaarders aangelegd. Dat kostte ca. 90.000 euro. Het Leaderfonds betaalde daarvan 50.000 euro. Provincie Groningen, gemeente Zuidhorn en Wetterskip Fryslân hebben samen 25.000 euro bijgedragen. Het dorp moest zelf het resterende bedrag bijeen zien te krijgen. En dat is ze goed af gegaan; aan plaatselijke ondernemers en bootjesliefhebbers is tijdens een bliksemactie van anderhalve week in december 2012 voor 14.000 euro aan deelnamecertificaten (van 100 euro per stuk) uitgegeven. Behalve voor passanten is de steiger er ook voor roeibootjes en dergelijke van de inwoners.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Auberge Visvliet heeft drie jaar leeggestaan. Sinds september 2018 zijn Jans en Joyce Mulder (anno 2018 respectievelijk 59 en 52 jaar) de exploitanten. Voorheen was Jans werkzaam als manager van een groot vakantiepark in Zuid-Frankrijk en Joyce was er kok in het restaurant. Door de op handen zijnde Brexit ging de Engelse eigenaar bezuinigen en ontsloeg Jans, wat hen naar een nieuw bestaan elders deed uitkijken. Ze kwamen op het spoor van de Auberge, waarvoor de eigenaar een nieuwe exploitant zocht. En zo geschiedde. Ze rekenen vriendelijker prijzen dan de Auberge voorheen deet. Jans doet zelf de bediening en Jouyce zwaait de scepter in de keuken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Visvliet, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums m.b.t. Visvliet.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Visvliet (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Visvliet.

- Nieuws: - Nieuws uit Visvliet op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Visvliet.

- Dorpshuis/huiskamer: - Dorpshuis Bartoleshûs is in 2017 met veel zelfwerkzaamheid door de bestuursleden gerenoveerd, waardoor het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. En als kers op de taart is het dorpshuis in 2018 een stuk energiezuiniger gemaakt, wat goed is voor het comfort en voor het terugdringen van de energierekening. "De gemeente Zuidhorn is begin 2018 het 'koploperproject' gestart om dorpshuizen energiezuiniger te maken. Ook het Bartoleshûs kon aangeven waar de meeste energie voor werd gebruikt en waar eventueel nog verbeteringen waren aan te brengen. Dat waren er nog best veel. Het dak van de gymzaal is in 2019 al aangepakt in verband met het verwijderen van het asbest. De ramen waren deels nog enkel glas, dat is dubbel glas geworden. Daarnaast is de verlichting aangepakt. Eerst in de gemeenschapsruimte. De lampen zijn vervangen door dimbare LED verlichting en in de gemeenschapsruimte kunnen er ook nog kleuren worden ingesteld. En dan de gymzaal, met heel veel TL-lampen die al nodig vervangen hadden moeten worden. Op sommige plaatsen zat er ook sluiting in de bakken. Alle TL-bakken zijn vervangen. Ook was er nog budget om een heel oude diepvries te vervangen door een veel energiezuiniger exemplaar. Voor de rest zijn echt alle gloeilampen vervangen door LED-verlichting. Van de kleedkamers, wc’s en voorraadkasten tot de verlichting van de Nooduitgang-lampen. Al met al een hele mooie stap voorwaarts in een energiezuiniger Bartoleshûs."

- In de afgelopen jaren zijn veel voorzieningen uit het kleine dorp verdwenen. Naast de school (2013) is met de sluiting van de kruidenierszaak van Lammert en Lineke de Wind in 2011, die zij maar liefst 52 jaar hebben geëxploiteerd, ook de laatste winkel uit het dorp verdwenen, waarmee ook een van de laatste echte ontmoetingsplekken in het dorp verdween. Na de nodige brainstormsessies met allerlei betrokken personen en instanties kwam de in maart 2018 opgerichte Stichting Visvliet Vitaal* tot de conclusie dat de voormalige kruidenierswinkel de perfecte locatie zou zijn voor een 'huiskamer' die inwoners en toeristen gastvrij kan ontvangen. Ze hebben het pand op Heirweg 35 daarom in juni 2018 aangekocht. Het pand hebben ze Heirhuys gedoopt.
* Aanjagers van het project en van de stichting zijn overigens Ursula Appolt en haar partner Jan Hut, die sinds 2016 een woning in het dorp huurden en zodanig onder de indruk waren van de gastvrijheid van de inwoners dat ze er een huis hebben gekocht en er zijn blijven wonen. Onder de link vind je een mooie reportage over Ursula haar drijfveren voor het project.

Aan de voorkant is een 'huiskamer' gerealiseerd, met daarbij een winkeltje met lokale producten en streekproducten, waar iedereen welkom is. Dorpsbewoners, voorbijtrekkende fietsers en toeristen. Boven is een logies gerealiseerd met 2 kamers. Niet alleen bedoeld om te overnachten, maar vooral ook om kennis te maken met het dorp. Ze willen mensen van buiten naar binnen halen en tussen de dorpsbewoners in van het dorp laten genieten. Gasten kunnen er ook informatie over Visvliet en over de regio krijgen. De achterkant van het pand is een woongedeelte, dat ook als zodanig verhuurd wordt. Samen met de logiesfaciliteit moet dat ervoor zorgen dat de voorziening uiteindelijk zelf de broek kan ophouden.

Verder zijn er nog 101 ideeën over wat er allemaal zou kunnen. Sowieso wordt het een plek waar inwoners van het dorp een hulpvraag kunnen neerleggen, die vervolgens opgepakt kan worden door iemand die kan helpen. De start en finish van de Droomtocht kan er plaatsvinden, er zou een flexwerkplek kunnen komen (bijvoorbeeld voor een medewerker van de gemeente Westerkwartier), een Repair Café, een pooltafel, klaverjasavonden. Musea uit de regio zouden er een klein deel van hun collectie kunnen exposeren, men kan hier dan de gasten verwijzen naar het museum voor een leuke voortzetting van de dag. Zo kun je elkaar ook helpen. De stichting faciliteert graag goede ideeën, maar de uitvoering ligt wel bij de bedenkers zelf, zij zullen zelf de kar moeten trekken. Het Heirhuys is overigens niet bedoeld als concurrentie voor het dorpshuis. Integendeel; men kan hier terecht voor een leuke dagbesteding, activiteiten of hulp, maar voor een borrel verwijzen ze toch echt naar het dorpshuis. Om de aanschaf mogelijk te maken, hebben provincie, gemeente en inwoners bijdragen geleverd. Het is verder de bedoeling om obligaties uit te geven, waarmee inwoners van Visvliet straks mede-eigenaar van het Heirhuys kunnen worden.

In juli 2018 is Huiskamerwinkel het Heirhuys van start gegaan. "Inmiddels zijn er allerlei activiteiten en workshops geweest. De aanschaf van het pand heeft ons wel een beetje overrompeld. Het is nog maar pril, maar mensen uit het dorp en van buiten weten de weg al te vinden. Lees op onze site over de plannen, kijk naar de activiteiten, en ben je in Visvliet en het bord staat buiten: voel je vrij om binnen te lopen. Maar is het Heirhuys niet open: geen nood, stuur even een Watsapp bericht, en loop even een rondje door het dorp. Eise Eisinga’s Droomtocht heeft op een aantal plaatsen in het dorp iets leuks neergezet. Van de Zonnewijzer, het raadsel en de zons-/maansverduistering. En ben je moe dan kun je even rusten op de Social Sofa met uitzicht over de landerijen en in de verte de Lauwers, met daarachter Friesland. De provincie waar Eise Eisinga ooit uit was verbannen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Visvliet.

Reactie toevoegen