Midwolde

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

midwolde_dorpsvereniging_35_jaar_kopie.jpg

Dorpsvereniging Midwolde is opgericht in 1979

Dorpsvereniging Midwolde is opgericht in 1979

midwolde_achtererf_hondehoek.jpg

Fleurig achtererf aan de Hondehoek in Midwolde, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Fleurig achtererf aan de Hondehoek in Midwolde, april 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

midwolde_kerk_kopie.jpg

De deels nog romaanse kerk van Midwolde, op een zonnige dag na een regenbui, in februari 2019. (© Harry Perton. Voor meer foto's van hem van Midwolde e.o. zie https://groninganus.wordpress.com/2019/02/15/rondje-nienoord)

De deels nog romaanse kerk van Midwolde, op een zonnige dag na een regenbui, in februari 2019. (© Harry Perton. Voor meer foto's van hem van Midwolde e.o. zie https://groninganus.wordpress.com/2019/02/15/rondje-nienoord)

midwolde_paasvuur_kopie.jpg

Het Paasvuur van Midwolde op 2e paasdag is een van de grootste van het Westerkwartier. Mensen uit het hele dorp komen er hout en snoeihout brengen. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com/2019/04/14/rondje-faan-foxwolde-via-tolbert/)

Het Paasvuur van Midwolde op 2e paasdag is een van de grootste van het Westerkwartier. Mensen uit het hele dorp komen er hout en snoeihout brengen. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com/2019/04/14/rondje-faan-foxwolde-via-to...)

Midwolde

Terug naar boven

Status

- Midwolde is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Pasop. Op de site van de Dorpsvereniging (zie bij Links) spreekt men ook wel van Midwolde-Pasop, om aan te geven dat het dorpsgebied eigenlijk uit twee plaatsen bestaat. De buurtschap ligt N van het dorp, aan de andere kant van de A7.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Midwòlle.

Oudere vermeldingen
1486 kopie Mitwolde, 1546 kopie Midwolde, 1558 Mijtwolde, 1572 Mitwolde, Midwolde, 1579 Midwolt.

Naamsverklaring
Betekent mit, mid 'in het midden gelegen' en wolde, datief enkelvoud van wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Midwolde grenst in het Z en ZW aan het dorp Leek, in het W, van Z naar N, achtereenvolgens nog net aan Tolbert (bij de dorpskern), aan de N enclave van het dorp Leek en aan buitengebied van Tolbert, in het N en NO aan buitengebied van het dorp Enumatil en in het O aan het dorp Lettelbert, en ligt OZO van het dorp Boerakker, ZZW van het dorp Zuidwolde, WZW van de dorpen Oostwold en Hoogkerk, W van de stad Groningen, W en NW van het Leekstermeer, bijna direct NW van de provincie Drenthe, NNW van het dorp Roden en N van de dorpen Nietap en Nieuw-Roden. Centraal door het dorpsgebied loopt de A7, van W naar O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Midwolde 74 huizen met 374 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 380 inwoners, nu in ca. 150 huizen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vooral tijdens de spits wordt er vaak te snel gereden door de 30- (binnen de bebouwde kom) en 60-km-zone (buiten de bebouwde kom) van de Hoofdstraat in Midwolde, door verkeer van en naar de stad Groningen. Vooruitlopend op een studie naar de hoofdinfrastructuur in de nieuwe gemeente Westerkwartier - waar de Hoofdstraat deel van uitmaakt - zijn na overleg met de bewoners, die daar aandacht voor hadden gevraagd, maatregelen getroffen om het gebied beter te accentueren. In december 2018 zijn portalen geplaatst die extra attenderen op de maximumsnelheid. Ook zijn 30- en 60-km/uur stickers aan de bewoners overhandigd, die op de afvalcontainers kunnen worden geplakt. De weggebruikers worden zo ook wekelijks - bij het aanbieden van de containers - extra herinnerd aan de toegestane snelheid.

- Openbare basisschool De Jonge Hondenhoek in Midwolde is na afloop an schooljaar 2012-2013 gesloten. De school is in 1998 opgeknapt, met de intentie dat er nog maximaal 15 jaar in geïnvesteerd zou worden. De gemeente wilde na het verstrijken van die termijn niet opnieuw huisvestingsgeld voor deze school bestemmen, omdat recentelijk veel geld is geïnvesteerd in het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) in het eveneens kleine buurdorp Oostwold (waarin onder meer de basisschool van dat dorp is gehuisvest), en het gemeentebestuur twee scholen in de dunbevolkte noordoosthoek van de - toen nog - gemeente Leek niet verantwoord vond.

- Dorpsvisie Midwolde (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Midwolde heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de boerderij op Hoofdstraat 111, de stelpboerderij uit 1859 op nr. 124 met schuur, bijschuur, bakhuis en hondenhok, Theehuis Vredwold uit 1928 van architect J.H. de Groot op nr. 132, en de Hervormde (PKN) kerk op nr. 134. Bij de kerk en begraafplaats staat sinds 2016 een zwarte werkschuur (om materiaal voor het onderhoud van de begraafplaats in op te slaan). Deze is destijds met vergunning geplaatst. Maar inwoners vonden hem dissoneren met de kerk. De schuur is daarom in 2019 een honderdtal meters verplaatst.

- Midwolde heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Hoofdstraat 113, het dubbele woonhuis op nr. 119, de boerderij en voormalige pastorie op nr. 129, en de boerderij op nr. 148.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midwolder Toneelclub Vredewold (MTV) is opgericht in 1998. Jaarlijks brengen ze een nieuw stuk op de planken.

- Op 2e paasdag ’s avonds om 20.00 uur wordt onder beheer van het Vuurbestuur van Midwolde het Paasvuur ontstoken. Het paasvuur, een van de grootste van het Westekwartier, is aan de Traansterweg, N van de A7. Parkeren kan op industriepark Leeksterveld. Parkeren en toegang is gratis. Tijdens het paasvuur is er ook aan de inwendige mens gedacht. In de tent zijn de nodige hapjes en drankjes te koop. Mocht je zelf snoeihout hebben voor de paasbult dan kun je dit op twee voorafgaande zaterdagen komen brengen. Leden van de Dorpsvereniging kunnen gratis storten. De kosten voor niet-leden voor het storten zijn € 3,– voor een auto met aanhanger en € 6,– voor een trekker met wagen. Er mag alleen schoon hout en snoeihout worden gestort. Behandeld hout en stobben zijn niet toegestaan. Er is hulp voor het lossen aanwezig. Lossen kan zowel met handkracht of met hulp van een kraan die aanwezig is. Verder is er een trekker aanwezig die de kar bij de paasbult kan brengen. Voor vragen over het brengen van snoeihout kun je contact opnemen met Jan Jaap de Boer, tel. 06-55597635.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Sinds 2017 wordt er weer gebakken in Broodhuys Midwolde (voorheen Bakkerij Zigterman). Elke woensdag en donderdag bakt bakker Wim de heerlijkste broden en broodjes. Wim en zijn team willen met hun GroenBrood graag aan iedereen laten zien én proeven dat ze door eenvoudig terug te gaan naar de oorsprong van voeding, onweerstaanbare en supergezonde broden en broodjes kunnen bakken. Ze zoeken naar de puurste grondstoffen, zonder toevoegingen zoals E-nummers, géén broodverbeteraars en respecteren hun grondstoffen. Ze nemen de tijd en kneden het deeg nog gewoon met hun handen. Ze houden ook rekening met het weer want ook dat heeft ook invloed op het deeg in de voorbereidingsfase. Echte aandacht en gedrevenheid is nodig om echt brood te bakken. Vakmanschap! Het is hun wens om alleen het beste brood, waar zij zelf in geloven, voor de mensen te bakken.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Midwolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Midwolde en Pasop.

- Belangenvereniging: - Dorpsvereniging Midwolde is opgericht in 1979.

- Duurzaamheid: - Net buiten de dorpskern is, afgeschermd door een oude boomsingel, een 'zonnefarm' grealiseerd. 5 hectare weiland wekt meer dan genoeg stroom op voor het hele dorp. Al voor de trend uit hebben de inwoners van Midwolde gezamenlijk hun wens van stroomneutraliteit kunnen verwezenlijken. Door de baten uit overproductie van zonne-energie hebben ze uiteindelijk zelfs ook hun warmtevraag afgedekt. Zo werd het een van de eerste energieneutrale dorpen van het Noorden. Al in 2012 heeft de dorpsvereniging door Blauwe Ogen (een multidisciplinaire coöperatie die verduurzamingsprojecten initieert en begeleidt) een inventarisatieonderzoek voor energiereductie en energieproductie laten uitvoeren. De achterliggende wens was zelfvoorzienend en energieneutraal worden. Het dorp speelt in het Westerkwartier een ware voortrekkersrol. Uit het inventarisatietraject zijn zeer concrete resultaten gekomen. Het dorp is een afdeling van Grunneger Power geworden, en het is een van de “founding fathers” geworden van de recentelijk opgerichte Groninger Energiekoepel voor collectieven die zich bezig houden met de productie van duurzame energie. Er is een lokale vrijwillige projectleider opgeleid voor het adviseren op het gebied van zonnepanelen en verschillende daken zijn al voorzien van zonnepanelen.

En de werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde is opgericht, die activiteiten organiseert en initiatieven neemt met betrekking tot duurzaamheid. Het idee achter duurzaamheid is simpel: de wereld zodanig maken dat alle mensen vandaag én morgen goed kunnen leven en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen van het leven in stand houden. Daarbij worden economie, milieu en sociale aspecten als gelijkwaardig beschouwd. De werkgroep DuurZSaam Actief organiseert interactieve bijeenkomsten en activiteiten die gericht zijn op duurzame energie en op gezond ouder worden in een gezonde leefomgeving. Uitgangspunt van de werkgroep bij duurzame energie is het concept 'Trias Energetica' dat ook gebruikt wordt bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Onder de link vind je dat toegelicht. Voorbeelden van activiteiten die in dit kader worden georganiseerd, zijn: informatieavond klimaatverandering, LED belevingsavond, gebruik groene stroom, collectieve dorpswindmolen en zonnedaken, elektrische buurtauto.

Als het gaat om gezond ouder worden in een gezonde leefomgeving laat DuurZSaam Actief Midwolde zich inspireren door 'The Blue Zones', de blauwe zones. Dit zijn locaties waar mensen langer en gezonder leven dan elders op de wereld. Mensen die op een van deze locaties wonen worden gemiddeld 90 of zelfs 100 jaar, in goede gezondheid, zonder medicijnen of invaliditeit. Willen we dat niet allemaal? Er zijn vijf blauwe zones: het Italiaanse eiland Sardinië, Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica Peninsula en Ikaria, een Grieks eiland. Het lijkt mysterieus maar het is goed te begrijpen. Het is een keuze die mensen in deze zones maken: men leeft nagenoeg zonder enige vorm van stress, zorgt voor voldoende rust/slaap, deelt geluk met familie/gemeenschap, heeft een doel in het leven en zorgt voor een gezonde dosis ontspanning. Er zijn 9 kenmerken die de levensstijl in de blauwe zones succesvol maakt. Ook dit wordt onder de link nader toegelicht. Voorbeelden van activiteiten die de werkgroep in dit kader organiseert, zijn: natuurwandelingen, kookworkshops, aanschuiftafel, Happy Hour’s, snoeien.

- In februari 2018 hielden autobedrijf Nienhuis en werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde een 2e test­ en informatiemiddag rond (elektrische) auto’s delen. Inwoners waren van harte welkom voor een proefritje en informatie over de Deelauto Buurt Bundel. Autodelen is een duurzaam alternatief voor een tweede auto of een mooie oplossing als je alleen een ruime wagen nodig hebt voor vakanties. Harm Nienhuis ziet het helemaal zitten om dat voor het dorp mogelijk te maken en heeft in samenspraak met de werkgroep een wagenpark van 5 duurzame auto’s staan van uiteenlopende typen. Ook wordt samen met Buurkracht een autodeelapp ontwikkeld, waarmee autodelers de beschikbaarheid van auto’s via hun smartphone kunnen checken en een reservering kunnen maken. Deze app wil Buurkracht ook aan andere buurten met autodeelprojecten aanbieden. Daarnaast zijn ze nog aan het uitvogelen hoe de autodelers hun auto kunnen ophalen bij Nienhuis. Vooral als je ver weg woont kan dat een probleem zijn. Ze denken daarvoor aan een elektrischefietsdeelproject.

- Na een lange voorbereidingsperiode is in juli 2018 de eerste EAZwindmolen van Energiecoöperatie Midwolde geplaatst, op het erf van de familie Dijkstra (Dijkstreek 3, direct N van buurtschap Pasop en formeel nét onder het dorpsgebied van buurdorp Niekerk vallend). De energiecoöperatie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie stimuleren. Streven is dat zoveel mogelijk van de opbrengst in de omgeving landt. Daarom is ervoor gekozen de opgewekte stroom te verkopen aan Energie VanOns, de coöperatieve energieleverancier uit het Noorden.

- Veiligheid: - Huisnummers zijn nogal eens slecht zichtbaar, en al helemaal 's avonds in het donker. Dat kan kostbare minuten kosten voor hulpdiensten als ambulances en brandweer, maar ook voor bezoekers, leveranciers en post- en pakketbezorgers is het wel zo handig als huisnummers goed zichtbaar zijn. Dorpsvereniging Midwolde heeft die koe in 2017 in één keer goed bij de horens gevat door dankzij subsidie van het ondernemersfonds van de gemeente Leek alle inwoners gratis driehoekige witte huisnummerbordjes (waar nodig met paal) aan te bieden. Vrijwel iedereen heeft daar gebruik van gemaakt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Midwolde.

Reactie toevoegen