Beswerd

Plaats
Buurtschap
Winsum
Westerkwartier
Groningen

Beswerd

Terug naar boven

Status

- Beswerd is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Winsum. T/m 1989 gemeente Ezinge.

- De buurtschap Beswerd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Feerwerd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beswerd ligt 2 km Z van Feerwerd, rond een W zijtak van - vanuit Feerwerd gezien - het eind van de Meedenerweg. Daarna loopt de weg overigens naar het Z door als Medenerweg, met 1 e dus, op grondgebied van de gemeente Zuidhorn (kern Den Ham), kennelijk om de verschillende gemeente-delen van deze weg van elkaar te onderscheiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat 2 boerderijen en 2 arbeidershuisjes aan de voet van een wierde (hoogte ca. 2,6 meter boven NAP) en nog eens 2 boerderijen iets daarbuiten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument: kop-hals-rompboerderij Groot-Beswerd uit 1e helft 19e eeuw op Meedenerweg 23.

- W hiervan ligt boerderij Oud-Beswerd of Lutje- of Klein-Beswerd. Begin 21e eeuw is bij deze boerderij een nieuwe bedrijfswoning gebouwd en komen de 2 arbeidershuisjes die bij het complex horen, leeg te staan. Door de milieuwetgeving m.b.t. 'stankcirkels' konden de huizen niet meer bewoond worden en dreigden ze te vervallen. Nadat historica Nina van den Broek in 2004 in het blad Noorderbreedte een kritisch artikel publiceerde over de dreigende teloorgang van dit cultuurhistorisch waarevolle ensmeble, stelde de gemeente Winsum een gedoogbeleid in rond de huisjes, zodat ze weer bewoond konden worden.

Reactie toevoegen