De Haar (Marum)

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

De Haar (Marum)

Terug naar boven

Status

- De Haar is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en de gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Marum.

- Buurtschap De Haar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Marum.

- Buurtschap De Haar ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Haar ligt ZW van het dorp Marum, rond de Haarsterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft buurtschap De Haar 6 huizen met 30 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Haarsterbos (1,9 km).

- Ten noorden van buurtschap De Haar ligt het Haarsterbos. Dit bos kent nog enkele stukken oerbos en is in het beheer van Staatsbosbeheer. Het is het oudste bos van het Westerkwartier. "Gedeputeerde Henk Staghouwer bezocht in juli 202 het Haarsterbos bij Marum. Staatsbosbeheer heeft hier de inrichting afgerond van de natuurlijke leefomgeving van een zeldzame vlindersoort, de zilveren maan. Ook voor andere soorten is het een aantrekkelijk leefgebied. De inrichting was mogelijk dankzij een provinciale bijdrage van € 116.000 en de samenwerking met de Vlinderstichting. Verbetering biodiversiteit. Aanleiding van de investering is de achteruitgang van de biodiversiteit in het Westerkwartier. Met de subsidie van de provincie beoogt Staatsbosbeheer er biodiversiteit te verbeteren en te voorkomen dat bepaalde bedreigde diersoorten verdwijnen. Maatregelen. Boswachters lieten de gedeputeerde zien welke maatregelen Staatsbosbeheer heeft getroffen. Er zijn stuwen en dammen geplaatst. Naast het Haarsterbos, in de polder Kaleweg, is de voedselrijke toplaag met ongeveer 20 centimeter afgegraven. Door de dynamiek van water en land terug te brengen in het landschap krijgen belangrijke planten- en diersoorten weer de ruimte. Ook zal het moerasviooltje hier weer meer gaan groeien.

Polder Kaleweg in het Zuidelijk Westerkwartier bij buurtschap De Haar behoort tot het deel van het Natuurnetwerk waarvan de inrichting nog op zich laat wachten, omdat de grond nog niet beschikbaar is. Hier komen nu nog bijzondere natuurwaarden voor. In 2017 en 2018 is bijvoorbeeld de zeldzame dagvlinder zilveren maan waargenomen, een doelsoort van Natuurnetwerk Nederland in dit gebied. Dit betekent dat er (nog) bijzondere omstandigheden en vegetaties zijn. Ook biedt het een kans op herstel van een uit Groningen verdwenen populatie. Wachten tot de definitieve inrichting van het hele gebied zou betekenen dat het leefgebied van de bijzondere soorten nog verder achteruit gaat of zelfs verdwijnt. Bloemrijker. Staghouwer licht toe waarom de provincie in dit gebied heeft geïnvesteerd: "De maatregelen leveren hier winst op voor de biodiversiteit. Breder dan die ene soort, de zilveren maan. Daarbij komt dat de terreinen er ook mooier, bloemrijker worden voor degenen die er langs fietsen of wandelen." (bron: Provincie Groningen, juli 2020)

Reactie toevoegen