Balmahuizen

Plaats
Buurtschap
Zuidhorn
Westerkwartier
Groningen

balmahuizen_richtingbord.jpg

Als je er al aangekomen bent, staat de buurtschap Balmahuizen keurig op een richtingbordje aangegeven. Helaas staan ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je niet kunt zien wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Als je er al aangekomen bent, staat de buurtschap Balmahuizen keurig op een richtingbordje aangegeven. Helaas staan ter plekke geen plaatsnaambordjes, zodat je niet kunt zien wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Balmahuizen

Terug naar boven

Status

- Balmahuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Zuidhorn. T/m 1989 gemeente Oldehove.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Niehove.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1571 Ballema, 17e eeuw Ballemahuisen. Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer, spreekt in een reisverslag d.d. aug. 1816 van een plaatsnaam Barmhuizen. Daar bedoelde hij Balmahuizen mee. (zie hier, pag. 177)

Naamsverklaring
Afgeleid van de geslachtsnaam Ballema 'afstammelingen van de persoon Balle', ontstaan uit Baldo. Later is huizen 'nederzetting' toegevoegd.(1) Oorspronkelijk heet de buurtschap Sickemahuessen, naar het Sickemahuis = de meest westelijke van de 3 noordelijke boerderijen. Het Sickemahuis ontleent zijn naam waarschijnlijk aan een geslacht Sickema of Siccama, dat voor het eerst in een verdrag van 1366 wordt genoemd, en dat in 1493 betrokken is bij de opstelling van de 'klauwlijst' voor de Sickemahuister kluft. Vanaf de 2e helft van de 16e eeuw gaat de buurtschap door het leven als Bal(le)mahuizen, naar de middelste van de 3 boerderijen, genaamd Ballemahuis, naar het geslacht Ballema dat deze boerderij bewoonde. (bron: D.E.H. de Boer, R.I.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, 'Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd', Groninger Historische Reeks, nr. 17, pag. 36, 1998)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Balmahuizen ligt Z van Niehove, NO van Niezijl, NW van Zuidhorn en Noordhorn, rond de Balmahuisterweg. Dit is een deel van de oude zeedijk die in de 13e eeuw eeuw is aangelegd rond het toenmalige eiland Humsterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Balmahuizen 9 huizen met 63 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts 4 boerderijen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 zijn 3 'fietsoversteken' in de provincie op soortgelijke wijze veiliger gemaakt. De fietsoversteken liggen aan de Strandweg bij Zoutkamp, aan de Hoofdweg in Blijham en langs de N355 bij Balmahuizen. Bij de fietsoversteken is gebruik gemaakt van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende deklaag op het asfalt, die oplicht als auto- of fietslichten erop schijnen. Hierdoor is de weg 's avonds en 's nachts beter zichtbaar en is er minder straatverlichting nodig. Dat bespaart energie. Verder zijn op het fietspad ledlampjes aangelegd die een signaal afgeven aan automobilisten als er een fiets overheen rijdt. Het is voor het eerst dat dit systeem in Nederland is toegepast. Tussen de rijbaan en het fietspad is als afscheiding een groenstrook aangebracht. Verder is in het midden van de rijbaan een vluchtheuvel aangebracht, waardoor de fietser in twee fasen kan oversteken. Voorheen moest dat in één keer. Zie ook het animatiefilmpje oversteken o.a. N355 bij Balmahuizen in de oude en nieuwe situatie. De 1e situatie die je in het filmpje te zien krijgt, heeft hier betrekking op.

Reactie toevoegen