Lammerburen

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

Lammerburen

Terug naar boven

Status

- Lammerburen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldehove, in 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Lammerburen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oldehove.

- De buurtschap Lammerburen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 Lammerbuiren, 1828 Lamerburen, 1837 De Lummerhuizen, thans Lamenburen, 1846 "Lammerburen, voorheen Lammerhuizen".

Naamsverklaring
Ten noorden van de buurtschap, aan de oever van de Hunze, lag de Jolamer- of Lamerbult, een steenachtige heuvel. Lam(m)er betekent hier mogelijk 'belemmering'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lammerburen ligt NW van het dorp Oldehove en O van de buurtschap Electra, rond het centrale deel van de Electraweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Lammerburen omvat enkele panden met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Zie bij Electra.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Nadat in 1877 de getijdenrivier het Reitdiep bij Zoutkamp werd afgesloten, is in 1879 boerderij Lammerburen gebouwd door de familie Haack. Huidige bewoners Jan Enne en Tineke Haack zijn de vierde generatie op de boerderij. In 2001 besloten Jan Enne en Tineke iets extra’s te gaan doen naast de akkerbouw en zijn zij in de oude paardenstal gestart met Natuurboerderij Lammerburen (Electraweg 4). Er zat op dat moment een koppeltje steenuilen in de schuur, wat bijzonder was omdat er minder dan 20 koppeltjes steenuilen in het Noorden te vinden waren. Het was de oudst bekende broedplaats van steenuilen in Groningen. “Mensen kwamen graag kijken. Van heinde en verre kwamen ze om de steenuilen te bewonderen. En op die manier is het eigenlijk gegroeid. We zijn toen voorlichting gaan geven over de steenuiltjes, over hoe mensen ze kunnen helpen en dergelijke.

Rond diezelfde periode was de provincie bezig met dijkherstel hier vlakbij, en hebben ze ons gevraagd of we wilden helpen. We hebben dat gedaan, vooral ook om het historisch besef. Die dijken moesten blijven bestaan. Ook was de provincie bezig met een ‘soortenbeschermplan’, waar de steenuilen dan onder konden vallen. En zo is het allemaal begonnen.” De steenuilen zitten er overigens nu helaas niet meer: “Ze zijn weggejaagd door de steenmarters. Omdat steenmarters ook beschermd zijn, konden we niet zoveel doen. En die beesten zijn dol op eieren, dus hielden de steenuilen het hier snel voor gezien.”

De paardenstal werd omgebouwd tot voorlichtingscentrum, en inmiddels is er nog een stuk bij aan gebouwd voorlichtingen en presentaties. De ruimte is versierd met prachtige natuurfoto’s en foto’s van dieren, van zowel Jan Enne zelf als van de Fotoclub Westerkwartier, die regelmatig in de Natuurboerderij exposeert. Verder zijn er voorwerpen te zien die Jan Enne gevonden heeft in het Middag-Humsterland. Van kogels tot slagtanden van wilde zwijnen. Zelfs voorwerpen van 300 jaar voor de jaartelling. Er wordt voorlichting gegeven en er worden lezingen gehouden over uilen, weidevogels, akkervogels en agrarisch natuurbeheer. Ook aan de cultuurhistorie van Nationaal Landschap Middag-Humsterland wordt ruim aandacht besteed.

Deze informatie kan gegeven worden aan diverse groepen (tot 60 personen), scholen en individuele bezoekers. Je kunt ook een prachtige wandeling maken en genieten van het landschap met zijn rust en ruimte. De wandelroute over het bedrijf laat de bezoekers kennismaken met landschapselementen als de herstelde slaperdijk, de coupures, het schotbalkenhuisje, de kikkerpoel, de oude dijkkolk en het landschap van het Reitdiep. Aan het Reitdiep staat een vogelkijk-/schildershut en de Humsterlanddijk is ingezaaid met een bloemenmengsel. Kortom er is genoeg te doen en te beleven op de Natuurboerderij en er zijn diverse arrangementen mogelijk. Ook zeer de moeite waard voor gezinnen met kinderen.

In 2012 werd Jan Enne 65 jaar en besloot hij te stoppen met de akkerbouw. Ze hebben toen van de Natuurboerderij een stichting gemaakt: Stichting Natuurboerderij Lammerburen. De voorlichtingen zijn in 2012 uitgebreid met informatie over andere vogelsoorten, flora, fauna en het Middag-Humsterland. Zo vragen veel mensen hen waarom de wegen hier allemaal zo kronkelig en vol bochten zijn. Dat komt omdat de wegen zijn bepaald door de structuur van het landschap en het water. De wegen waren oorspronkelijk dijken of oude oevers, die mensen vroeger gebruikten om overheen te lopen. De liefde die Jan Enne heeft voor de natuur, de dieren en het Middag-Humsterland komt vooral uit het feit dat hij in deze regio 30 jaar jachtopzichter is geweest.

Reactie toevoegen