Oosterzand

Plaats
Buurtschap
Grootegast
Westerkwartier
Groningen

oosterzand_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)

oosterzand_kolonelsdiep.jpg

Het Kolonelsdiep ter hoogte van buurtschap Oosterzand (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Het Kolonelsdiep ter hoogte van buurtschap Oosterzand (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

oosterzand_boerderij_in_restauratie.jpg

Voorheen vervallen boerderij in buurtschap Oosterzand, anno 2017 in restauratie (© Harry Perton)

Voorheen vervallen boerderij in buurtschap Oosterzand, anno 2017 in restauratie (© Harry Perton)

Oosterzand

Terug naar boven

Status

- Oosterzand is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Grootegast. T/m 1989 gemeente Oldekerk.

- De buurtschap Oosterzand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oldekerk.

- Buurtschap Oosterzand ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Oosterzaand.

Oudere vermeldingen
1781 't Ooster Sand, 1846 't Oosterzand.

Naamsverklaring
Betekent ooster 'oostelijk gelegen en zand 'zandig gebied', naar de bodemgesteldheid. De buurtschap ligt naast Westerzand en deze plaatsen grenzen aan 't Faan 'het veen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosterzand ligt NO van Grootegast, N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, met dien verstande dat de buurtschap volgens de plaatsnaambebording ter plekke alleen betrekking heeft op de bebouwing aan de Zandumerweg voor zover gelegen N van de waterloop direct Z van huisnr. 21, die volgens de atlassen W van dit punt Kolonelsdiep heet en O ervan Niekerkerdiep. Qua huisnummers betreft de buurtschap de Zandumerweg v/a nr. 21 oneven en nr. 54 even. Met dien verstande dat enkele panden aan de Zandumerweg rond het N eind van de Kroonsfelderweg onder de buurtschap Kroonsfeld vallen, getuige o.a. Melkveebedrijf Kroonsfeld op nr. 29.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oosterzand omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Reactie toevoegen