Eemsdelta

Streek
Eemsdelta
Groningen

Eemsdelta

Terug naar boven

Status

De Eemsdelta is een regio en samenwerkingsverband in de provincie Groningen, omvattende de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De regio is genoemd naar de ligging in de delta van de rivier de Eems. Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt. In dit geval ontspringt de 371 lange rivier de Eems in Duitsland en mondt via Dollard en Waddenzee uit in de Noordzee. De laatste 100 km is de Eems een getijdenrivier. Kaart van het stroomgebied van de Eems en haar zijrivieren.

Oudere benamingen
Het samenwerkingsverband van de genoemde gemeenten werd aanvankelijk, en wordt soms nog wel, aangeduid als de DEAL-gemeenten (genoemd naar de eerste letters van de betrokken gemeenten). De naam Eemsdelta is de opvolger van deze benaming (aan het worden).

Terug naar boven

Ligging

De regio Eemsdelta ligt in het noordoosten van Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Het inwonertal in het Eemsdelta-gebied neemt de komende jaren verder af. In 2010 woonden ruim 65.000 inwoners in het gebied. In 2040 zijn dat er naar verwachting nog geen 52.000.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta verschenen. De visie schetst een toekomstbeeld voor het gebied tot 2030. Aanleiding voor de visie is de toename van de economische bedrijvigheid in deze regio, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. De uitdaging is deze ontwikkeling samen te laten gaan met een duurzame groei van werkgelegenheid en behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit te bereiken, willen de overheden: de woon- en leefkwaliteit van het gebied versterken, onder meer door woningen en voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren in de drie regionale centra en de centrumdorpen; bijdragen aan de vergroening van de economie en de energievoorziening; de kwaliteit van natuur en landschap en in de Eems-Dollard verbeteren; bijdragen aan een veiliger kustverdediging; de economische ontwikkeling versterken en de werkgelegenheid vergroten.

- De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben in 2012 gezamenlijk een Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta opgesteld. Gedurende de 10 jaar daarna trekken overheden en andere partijen 400 miljoen euro uit om voorzieningen op peil te houden. Zo'n 100 projecten op het gebied van zorg, onderwijs, detailhandel, welzijn en woningvoorraad worden uitgevoerd.

- De gebiedsatlas 'Wonen en leven in de Eemsdelta' (172 pag., 2012) is het resultaat van een uitgebreide gebiedsinventarisatie, waarbij de thema's bevolkingsontwikkeling, wonen, voorzieningen en leefbaarheid centraal hebben gestaan. In de gebiedsatlas zijn zoveel mogelijk gegevens over deze regio samengebracht. Het is dan ook een fors boekwerk geworden. Via de link is het rapport ook online te lezen.

- De firma RIGO Research en Advies heeft met haar rapport 'Krimp in de Eemsdelta. Naar een vastgoedstrategie van de sociale verhuur' (2010) op een rijtje gezet welke gevolgen de krimp heeft voor de sociale huurwoningen in de regio, en hoe hier het beste op kan worden ingespeeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de kunst- en architectuurgids Staat in Eemsdelta vind je informatie over monumenten en kunstwerken in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond. Ook kun je zelf auto-, fiets- en wandelroutes samenstellen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de Eemsdelta Expo (weekend in juni, in Appingedam) ontmoet je je zakelijke netwerk in de regio. Standhouders en bezoekers vanuit de regio en ver daarbuiten gebruiken deze gerichte en compacte vakbeurs om klanten en leveranciers te ontmoeten. Om elkaar te leren kennen, om bij te praten, maar vooral ook om de onderlinge band verder te versterken. Want een sterk netwerk levert wat op. Van nieuwe opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden tot en met nieuwe ideeën en innovaties. Dat sterke netwerk ontmoet je hier. Die bedrijvigheid zorgt ervoor dat de regio bruist van de energie. Energie om te ondernemen. Energie om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de investeringen in datacenters en duurzaam opgewekte energie, de vergroening van de chemiesector en de miljoeneninvesteringen in de infrastructuur. Die ontwikkelingen zijn mede mogelijk door het unieke aanbod dat de Eemsdelta te bieden heeft. Met de combinatie van groene energie, ruimte en dataports in de havens, de uitstekende verbindingen met de rest van Europa en met hoogwaardige kennis vlakbij in de stad Groningen, beschikt de Eemsdelta over dé ingrediënten voor een ideaal ondernemingsklimaat. Een klimaat dat niet alleen kansen biedt voor de grootindustrie, maar ook voor het toeleverende MKB.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Filmpje van Alex Vissering over goudplevieren op de Dollard.

- De Eems verkeert door vertroebeling al jaren in een slechte staat. Die vetroebeling is vooral een gevolg van het constant uitdiepen van de vaargeul, waardoor de stroomsnelheid te hoog blijft en de rivier steeds modderiger wordt. Grote delen van de Eems zijn in bepaalde perioden onleefbaar voor vooral vissen en waterplanten, maar ook vogels en zeehonden kunnen er amper vertoeven. De slechte staat van de Eems is opmerkelijk te noemen, omdat een groot gedeelte behoort tot het Werelderfgoed Waddenzee. Gelukkig lijken steeds meer partijen zich dit ook te realiseren. Het gesprek over een hernieuwde balans tussen economie en ecologie is volop gaande. Overheden, waterbeheerders en natuurorganisaties zoeken naar kansen om de natuur voor het Eems-estuarium te verbeteren. Havens, industrieën en andere bedrijven vragen zich af hoe zij rekening kunnen houden met het ecologische systeem en hoe dit te verbeteren. Deze partijen zijn verenigd in het Programma ‘Economie & Ecologie in Balans. Naar een vitale Eemsdelta'. Het belangrijkste doel is om het estuarium weer in goeden doen te krijgen.

- In het internationale stroomgebiedsdistrict Eems werken Duitsland en Nederland samen aan de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water: de ’goede toestand’ van alle wateren. - Site van het samenwerkingsverband Nederland / Duitsland in het kader van de Kaderrichtlijn Water m.b.t. de Eems.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Het Eemsdeltacollege heeft vestigingen in Appingedam, Delfzijl en Siddeburen.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Als ondernemer wilt je vooruit. Je bent ambitieus en zit vol ideeën over ondernemen in de Eemsdelta. Daarom wil je snelle en duidelijke antwoorden op al je vragen aan de overheid. Je wilt gas geven, zonder omslachtige procedures. En dat is precies wat je van Eemsdelta\EZ - een samenwerkingsverband van de 4 gemeenten in de regio en de Provincie - mag verwachten. Zij zijn het ondernemersloket waar je altijd terecht kunt. Of je nu een vraag hebt over een vergunning, op zoek bent naar financiering of naar een nieuwe vestigingslocatie, begeleiding wilt als starter of gewoon even wilt sparren: zij zijn er voor je. Met informatie, advies en ondersteuning.

Reactie toevoegen