Eemsdelta

Streek
Eemsdelta
Groningen

Eemsdelta

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Eemsdelta.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Eemsdelta.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Eemsdelta.

Terug naar boven

Status

De Eemsdelta is een regio en samenwerkingsverband in de provincie Groningen, omvattende de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De regio is genoemd naar de ligging in de delta van de rivier de Eems. Een rivierdelta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt. In dit geval ontspringt de 371 lange rivier de Eems in Duitsland en mondt via Dollard en Waddenzee uit in de Noordzee. De laatste 100 km is de Eems een getijdenrivier. Kaart van het stroomgebied van de Eems en haar zijrivieren. In het internationale stroomgebiedsdistrict Eems werken Duitsland en Nederland samen aan de verwezenlijking van de grensoverschrijdende doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water: de ’goede toestand’ van alle wateren. Site van het samenwerkingsverband Nederland / Duitsland in het kader van de Kaderrichtlijn Water m.b.t. de Eems.

Oudere benamingen
Het samenwerkingsverband van de genoemde gemeenten werd aanvankelijk, en wordt soms nog wel, aangeduid als de DEAL-gemeenten (genoemd naar de eerste letters van de betrokken gemeenten). De naam Eemsdelta is de opvolger van deze benaming (aan het worden).

Terug naar boven

Ligging

De regio Eemsdelta ligt in het noordoosten van Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Het inwonertal in het Eemsdeltagebied neemt de komende jaren verder af. In 2010 woonden ruim 65.000 inwoners in het gebied. In 2040 zijn dat er naar verwachting nog geen 52.000.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

In 2013 is de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta verschenen. De visie schetst een toekomstbeeld voor het gebied tot 2030. Aanleiding voor de visie is de toename van de economische bedrijvigheid in de Eemsdelta, vooral in de Eemshaven en de haven van Delfzijl. De uitdaging is deze ontwikkeling samen te laten gaan met een duurzame groei van werkgelegenheid en behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Om dit te bereiken, willen de overheden:
- de woon- en leefkwaliteit van het gebied versterken, onder meer door woningen en voorzieningen zoveel mogelijk te concentreren in de drie regionale centra en de centrumdorpen;
- bijdragen aan de vergroening van de economie en de energievoorziening;
- de kwaliteit van natuur en landschap en in de Eems-Dollard verbeteren;
- bijdragen aan een veiliger kustverdediging;
- de economische ontwikkeling versterken en de werkgelegenheid vergroten.

- De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben in 2012 gezamenlijk een Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta opgesteld. Gedurende de 10 jaar daarna trekken overheden en andere partijen 400 miljoen euro uit om voorzieningen op peil te houden. Zo'n 100 projecten op het gebied van zorg, onderwijs, detailhandel, welzijn en woningvoorraad worden uitgevoerd.

- De gebiedsatlas 'Wonen en leven in de Eemsdelta' (2012) is het resultaat van een uitgebreide gebiedsinventarisatie, waarbij de thema's bevolkingsontwikkeling, wonen, voorzieningen en leefbaarheid centraal hebben gestaan. In de gebiedsatlas zijn zoveel mogelijk gegevens over de Eemsdelta samengebracht. Het is dan ook een fors boekwerk geworden. Via de link is het rapport online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de kunst- en architectuurgids Staat in Eemsdelta vind je informatie over monumenten en kunstwerken in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond. Ook kun je zelf auto-, fiets- en wandelroutes samenstellen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Filmpje van Alex Vissering over goudplevieren op de Dollard.

Reactie toevoegen