Middelstum

Plaats
Dorp
Eemsdelta
Hoogeland
Groningen

gemeente_middelstum_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Middelstum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Middelstum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Middelstum

Terug naar boven

Status

- Middelstum is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Loppersum, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- Wapen van de voormalige gemeente Middelstum.

- Onder het dorp Middelstum vallen ook de buurtschappen Boerdam, Fraamklap en Rodeschool en het grootste deel van de buurtschap Anderwereld.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Middelsom, Millsom.

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk 822-856 kopie 1150-1158 Mitilistenheim, 944 kopie 1150-1158 Midisheim, 10e-11e eeuw Midlisthem, 13e eeuw (1223) de Midlestum, ca. 1323 Middelstum, 1372 Myddelstum, 1781 Middelstum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese midlest- 'middelste' en hem, = heem 'woonplaats, woning', door een monnik in het klooster Fulda verhoogduitst tot heim.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Middelstum heeft twee bijna-enclaves, een in het N en een in het O van het dorpsgebied, en grenst in het Z en ZW aan Bedum, in het W aan Onderdendam, in het N, van W naar O, achtereenvolgens aan Stitswerd, Toornwerd, Kantens, de O enclave van Toornwerd, buitengebied van Kantens en Eppenhuizen, in het NO aan de buurtschap Startenhuizen en Huizinge, in het (uiterste) O aan Stedum en in het ZO aan Westerwijtwerd, ZW buitengebied van Stedum en Sint Annen, en ligt O van Winsum, ZO van Baflo en Warffum, Z van Usquert, Z en ZW van Uithuizen, ZW van Uithuizermeeden, WNW van Loppersum en NNW van Ten Boer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Middelstum 271 huizen met 1.737 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 118/729 (= huizen/inwoners), de dorpen Huizinghe 40/263 en Westerwijtwert 35/210 en de buurtschappen Boerdam 2/14, De Deel 12/94, Oosterburen 14/96, Roodeschool 8/55, Toornweert 27/196, De Breeken 7/36, Engeweer 6/32 en De Pomp 2/12. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verslag van de schoolmeester van Middelstum anno 1828 over de situatie van de gemeente in dat jaar.

Tweede Wereldoorlog
- Oorlogsmuseum Middelstum (Oude Schoolsterweg 24), met veel lokale oorlogshistorie, heeft van april t/m oktober een 10-tal Open Dagen (veelal op de dagen dat ook de Streekproductenmarkt in het dorp is), waarop ze geopend zijn van 10.30-17.00 uur. Welke dagen dat zijn, kun je zien bovenaan hun Facebookpagina onder de link. Tevens op afspraak geopend. Gratis toegang.

- Meile Bakker was 7 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hoe deze jongen uit Middelstum die tijd heeft beleefd, heeft hij zelf beschreven in zijn boek 'Knikkeren in Spertijd'. Het boek speelt zich voornamelijk af in Noord-Groningen, een rustig landelijk gebied, waarin de bezetting niettemin diepe sporen trekt. Tegelijkertijd woedt in de grote wereld de oorlog voort. Lieuwe Bakker, de vader van Meile, slaat geregeld de atlas open om het verloop van de frontlinies in Rusland en Noord-Afrika te volgen. Het dorp Middelstum betaalt een zware tol: joden worden afgevoerd om nooit meer terug te keren, anderen worden vermoord omdat ze verzet hebben gepleegd of slachtoffer worden van wraakacties. Als de vrijheid eindelijk gloort, wordt ook het gezin waarin de schrijver opgroeit door verdriet getroffen. Het boek kost 12,50 euro en is verkrijgbaar bij het Oorlogsmuseum.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de lokale historische vereniging:

In 2004 is op initiatief van het departement Middelstum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een Historische Commissie ingesteld, met onder meer als doel aanspreekpunt te zijn wanneer het gaat om onderwerpen die verband houden met de geschiedenis van het dorp en omstreken. Deze Commissie heeft in de loop der jaren tal van nuttige activiteiten ontplooid. Na verloop van tijd bleek echter dat voor een goede invulling van de toegedachte rollen het van belang is een zelfstandige rechtspersoon te zijn. Om die reden is in 2011 besloten de Historische Vereniging Middelstum op te richten.

De vereniging heeft als doel het bevorderen van onderzoek en instandhouding van de historie van de voormalige gemeente Middelstum. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: aanspreekpunt te zijn voor onderwerpen die verband houden met de geschiedenis en archeologie van deze voormalige gemeente; het ijveren voor het behoud van het culturele erfgoed door hierover kennis te verzamelen en op te bouwen en naar buiten toe bewustwording over te brengen; het verzamelen en bewaren van oude documenten, foto’s en voorwerpen met cultuurhistorische waarde.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) heeft in 2016 de Dorpsvisie 2016-2020 gepubliceerd. De aardbevingen en de bevolkingskrimp op het Hoogeland zijn een combinatie die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het dorp. Met de nieuwe Dorpsvisie kiest SDM dan ook voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van Middelstum als centrumdorp en de leefbaarheid in het dorp. Op verschillende thema’s zoals recreatie en toerisme, zorg en welzijn en duurzaamheid zijn acties benoemd om de komende 4 jaar aan te werken.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Middelstum aangewezen voor de 2e fase van zijn plan voor het veilig maken van de woningen in het aardbevingsgebied. De koppelkansen die de NCG in zijn plan noemt zijn voor SDM een uitdaging om in overleg te treden met de Gemeente en de NCG en te beoordelen waar deze kansen liggen. Voor het samenstellen van de dorpsvisie heeft SDM inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar wat zij belangrijk vinden voor ons dorp. In 2016 heeft SDM reeds een aantal projecten geïnitieerd zoals Bloeiend Middelstum, het verfraaien van het centrum van het dorp met kleurrijke bloemen in lantaarnpalen, en de aanzet voor de oprichting van een energiecoöperatie.

- Facebookpagina over sloop en herbouw van woningen in Middelstum als gevolg van de aardbevingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Middelstum heeft 31 rijksmonumenten.

- De 15e-eeuwse bakstenen Hervormde (PKN) kruiskerk (Concordiaplein 1) werd mogelijk voorafgegaan door een tufstenen gebouw en was gewijd aan de H. Hippolytus, een Romeinse officier uit de 3e eeuw. De toren bestaat uit drie geledingen en is van spitsboogvormige spaarvelden voorzien. Hij wordt gedekt door een tentdak waarop een open koepeltje is geplaatst. In deze open spits hangt sinds 1661 een carillon, gegoten door de beroemde Francois Hemony. In de kerk bevindt zich een Van Oeckelen-orgel uit 1863. De kerk is in 2014 overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken.

- Gereformeerde (PKN) Hoeksteenkerk (Burchtstraat 23) uit 1869, uitgebreid in 1924.

- De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Boerdamsterweg 12a) dateert uit 2002. Voorheen kerkten de GKV'ers in een tot kerk verbouwde boerderij.

- Doopsgezinde Vermaning (Trekweg 27) uit 1863.

- Molen De Hoop is een achtkante stellingmolen, met bruin geverfde bovenbouw op stenen onderbouw. De Hoop ligt prachtig in de driehoek tussen Middelstum, Toornwerd en Borg Ewsum. Tegenwoordig is De Hoop een maalvaardige korenmolen, vroeger was het ook een pelmolen. Het had niet veel gescheeld of deze molen was in 1954 gesloopt. De Groningse ondernemer Offringa, die om concurrentie te verminderen pelmolens opkocht om ze vervolgens te slopen, was ook eigenaar geworden van De Hoop. Het binnenwerk was al verdwenen, maar net op tijd kon de sloop worden gestaakt. Lange tijd verkeerde de molen in erbarmelijke staat. De molen werd gekocht door gemeente Middelstum en in 1976 is de buitenkant, het staande werk, gerestaureerd. Nadat de molen was overgedragen aan Molenstichting Fivelingo is in 2012 ook het gaande werk aangepakt. Sindsdien is weer sprake van een maalvaardige korenmolen. Op 27-10-2012 is de gerestaureerde molen feestelijk 'geopend'. De pelstenen, die de aanleiding waren voor de sloop, bevinden zich nog altijd in de molen. In 2016 is de molen overgedragen aan Het Groninger Landschap.

- Van de vroegere Asingaborg resteert alleen nog het poortgebouw (Burchtstraat 17) met een omgracht terrein. De poort is overbouwd en gedekt door een zadeldak tussen topgevels. Gevelsteen met jaartal 1611. Het poortgebouw is gerestaureerd in 1927.

- Museumbakkerij Mendels (Kerkstraat 3, tel. 0595-551248) is gevestigd in een woonhuis dat volgens muurankers en gevelsteen dateert uit 1689, maar mogelijk nog ouder is. In dit pand is ongeveer 200 jaar een bakkerij gevestigd geweest, tot begin jaren zestig. Bij de restauratie in 1968/69 is de inrichting van bakkerij en winkel in de stijl van circa 1800 teruggebracht. Op een van de zolders is een collectie voorwerpen uit vier eeuwen bijeen gebracht die verband houden met het bakkersvak. De winkel, bakkerij en collectiezolder zijn te bezichtigen.

De collectie bestaat uit een compleet ingerichte bakkerij met de originele turfgestookte oven en tal van broodschieters, vormen, planken, een doofpot, etc. Een compleet ingerichte winkel met toonbank en kasten uit begin 19e eeuw, broodmanden, koekdozen, weegschalen, etc. is te zien. Ook een collectie attributen uit het bakkerswezen, waaronder een grote builkist, een zeer zeldzame zakkenklopmachine, oude koekplanken, speculaasmachines, een gildekist, gildepenningen, een hondenkar en een fraaie (paarden)bakkerskar ontbreken niet. Ten slotte is er een collectie bodemvondsten die betrekking hebben op het monumentale pand zelf. Museumbakkerij Mendels is alleen op afspraak geopend en op Open Monumentendag (2e weekend van september).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Vereniging voor Volksvermaken Middelstum organiseert de jaarlijkse Kermis, de Braderie en diverse andere evenementen.

- De Culturele Raad Middelstum (CRM) is er voor iedereen die een leuk, grappig, mooi of bijzonder avondje uit wil en vermaakt wil worden met muziek, theater, cabaret of poëzie. - Hier vind je het programm voor de komende maanden.

- Stichting Beetke Benieuwd (vernoemd naar Beetke van Rasquert, ooit woonachtig op Borg Ewsum) is in 2006 opgericht en stelt zich ten doel culturele activiteiten te organiseren in het Koetshuis en op het terrein van Borg Ewsum in Middelstum. De stichting beoogt met haar activiteiten een breed publiek te bereiken en zo de belangstelling en verwondering voor kunst en het culturele erfgoed: het borgterrein Ewsum, te verhogen. Jaarlijks worden er ca. 6 solo-, groeps- of duo-exposities georganiseerd. Er wordt twee- en driedimensionaal werk - in uiteenlopende technieken - getoond en verkocht van professionele kunstenaars en soms van kwalitatief goede amateurkunstenaars. Ook brengt de stichting regelmatig een tentoonstelling met een historisch karakter, veelal in samenwerking met Historische Vereniging Middelstum. In overleg is er ook ruimtelijk werk te exposeren in de tuinen rondom de borg. De feestelijke openingen zijn op weg een gewaardeerde traditie te worden voor kunstliefhebbers uit de regio.

- Sunsation Dance Event (op een zaterdag eind maart) is sinds 1988 uitgegroeid tot een van de grootste feesten van het noorden.

- Wandelvierdaagse (eind april).

- De Streekproductenmarkt op Borgterrein Ewsum (maandelijks van eind april t/m eind september, 10.00-16.00 uur) heeft de juiste atmosfeer om te genieten van alles wat er groeit en bloeit, een atmosfeer die zo goed aansluit bij veel van de lekkere en ambachtelijk Groningse producten die op de markt te koop zijn. De markt omvat ongeveer 25 kramen met regionale producten zoals kaas, vlees, groenten, honing, kruiden, brood, jam, chutney’s, plantjes en nog veel meer artikelen. De producent zal je graag uitleg geven over zijn of haar producten. Er is iedere markt een kinderactiviteit, er is live muziek en er zijn maandelijks wisselende andere nevenactiviteiten. De markt wil: een plek bieden waar streekproducten, producenten en consumenten elkaar ontmoeten; een bijdrage leveren aan verduurzaming; de standhouders en producenten stimuleren om te verduurzamen; een podium bieden voor regioactiviteiten.

- Tijdens de Speelweek Middelstum (augustus) is er van alles te doen voor de basisschooljeugd.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1929 opgerichte IJsvereniging IJsbaan Middelstum. De vereniging telt ca. 400 leden en is zowel tijdens de winterperiode als in de zomermaanden actief. De schaatstrainingsgroep start jaarlijks in oktober met de trainingen op kunstijsbaan Kardinge te Groningen. Bij winters met natuurijs is de trainingsgroep natuurlijk te vinden op de eigen ijsbaan aan de Korenlaan te Middelstum. 's Zomers organiseren ze o.a. de populaire Hippolytusrun. Deze run maakt onderdeel uit van het Ommelander Loopcircuit.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Middelstum.

- Winkel Koor€Rinkel is een initiatief van Stichting Stem te Middelstum. Het doel is om geld bijeen te brengen voor diverse zang- en muziekinitiatieven, naast de gebruikelijke repetities en manifestaties. In de inbrengwinkel vindt je tal van gebruikte goederen. Allemaal in goede conditie en heel schappelijk geprijsd. Daarnaast hebben ze regelmatig prachtige design, antieke en retro meubels en goederen tegen acceptabele prijzen. Ze hebben vaak diverse keramiekstukken van o.a. Petrus Regout, Société Ceramic Maastricht, Driehoek Pottery Huizen, Flora, ADCO, Mobach, Erika en Engels porselein, en ook klokken, tin en koperwerk.

- In 2012 heeft Dorpsbelangen Middelstum samen met Landschapsbeheer Groningen een Dorpsommetje gerealiseerd. De route is ongeveer 6,6 kilometer lang en gaat rond de oude radiaire dorpswierde, via oude paden door het blokverkavelde landschap met akkerbouw, veeweidegebied, het gevarieerde ruilverkavelingsbos en het idyllische dorpje Toornwerd. Startplaats is de borg Ewsum. Het ommetje is herkenbaar aan het logo met twee voeten langs de route.

- Dorpsbelangen Middelstum heeft na haar oprichting in 1994 3 informatieborden aan de ingangen van het dorp geplaatst. In 2015 zijn ze vervangen door fraaie nieuwe infokasten. Ca. de helft wordt ingenomen door de plattegrond van Middelstum inclusief bedrijventerrein Boerdam, borgterrein Ewsum en Toornwerd. Er is ook voorzien in een stratenregister en een legenda van openbare gebouwen en bezienswaardigheden. Nieuw is dat ook het succesvolle dorpsommetje er helemaal op komt. Ook de fietspaden worden vermeld. Handig dus voor bezoekers, leveranciers, toeristen en recreanten.

- Hét cultuurhistorische en toeristische topstuk in Middelstum is het indrukwekkende borgterrein van Landgoed Ewsum (Oosterburen 1), met een rijke historie die teruggaat tot de 15e eeuw. Ridder Onno van Ewsum bouwde er de nog steeds aanwezige geschutstoren. Borg Ewsum groeide in de loop der tijd uit tot een van de fraaiste in de Ommelanden. Veel daarvan is verloren gegaan, maar de boerderij met schuur herinnert nog aan vervlogen tijden, evenals het koetshuis, waarin een sfeervol vakantieappartement is gevestigd. Als je het borgterrein betreedt, lees je 300 jaar geschiedenis af aan het bijzondere tuinlandschap: de eeuwenlang gesnoeide majestueuze lindebomen hebben de vorm van immense kandelaars aangenomen. Je vindt er verder een historische groentetuin, een kruidentuin die vooral gebruikt wordt door de theeschenkerij op de borg, een boomgaard, een bloementuin en een op de zon gelegen fruitmuur. Alle ingericht volgens de principes van tuinieren anno 1800. De 40 meter lange fruitmuur is een bijzonder fenomeen en al ruim 300 jaar oud. De stenen houden zonnewarmte vast en geven die langzaam weer af. Zo is deze bijzondere kweekplaats leverancier van luxe tafelfruit zoals perzik, abrikoos, moerbei en leipeer.

Het borgterrein is vrij toegankelijk, je kunt er wandelen door de hiervoor vermelde historische tuinen. Bij de theeschenkerij in het Koetshuis (geopend wo t/m zo 13-17 uur) kun je heerlijk bijkomen met een kop bijzondere koffie of thee en een streeklekkernij. Hier worden ook regelmatig exposities georganiseerd. Het landgoed grenst aan het Middelstumer bos, waar het prachtig wandelen is. Het Groninger Landschap zet zich in voor het beheer en behoud van de gebouwen op de borg, ze verhuren het vakantieappartement in het koetshuis, en ze faciliteren de openstelling van het terrein en de organisatie van activiteiten zoals de Streekproductenmarkt. - Maak via deze link een virtule 360 graden toer over Landgoed Ewsum.

Terug naar boven

Beeld

- Middelstum TV maakt videoreportages van bijondere gebeurtenissen in het dorp.

- Oude ansichtkaarten van Middelstum, Kantens, Onderdendam en Stedum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Middelstum.

- Nieuws: - Nieuws uit Middelstum op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Middelstum.

- Onderwijs: - Basisschool De Wilster kenmerkt zich door het uitgangspunt van de erkende ongelijkheid van kinderen. De kinderen worden door een bevlogen team begeleid. Ze leren ze samenwerken en laten ze zelf ontdekken. Binnen duidelijke kaders en regels ontwikkelen de kinderen zich ieder op hun eigen manier. Ze laten ze niet zomaar los, maar houden ze anders vast. De meeste kinderen zullen zich met de normale begeleiding van de leerkrachten uitstekend ontwikkelen. Andere kinderen hebben wat extra’s nodig of een andere aanpak.

Op De Wilster werken ze gericht aan de basisleerstof en sluiten ze aan bij de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Daarnaast sturen ze aan op het verwerven van diverse vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken en creatief zijn. Hoe ze aan de leerstof werken? Ze willen dat de leerstof bij kinderen gaat leven en betekenis krijgt. Daarom werken ze in thema’s en bieden ze de vakken in samenhang aan. Daarnaast leren ze door te denken, te doen en te ervaren. Dat zie je terug in de diversiteit aan werkvormen en activiteiten. Om leren nog betekenisvoller en avontuurlijker te maken, verbinden ze binnenschools leren met buitenschools leren. Ze zijn dan ook regelmatig op pad om te leren van de omgeving. Lees hier meer over de visie van De Wilster.

- Op Basisschool Wicher Zitsema in Middelstum wordt gewerkt vanuit het concept leerKRACHT, omdat ze zichzelf continu willen blijven ontwikkelen ('Elke dag samen een beetje beter'). Leerkrachten bereiden samen lessen voor, kijken regelmatig bij elkaar en geven elkaar feedback. Wat direct opvalt bij binnenkomst is een goede en rustige sfeer. Ze hebben enthousiaste en gedreven teamleden die met veel plezier bij hen op school werken. De school is volop in beweging. Ze willen niet alleen dat kinderen zelfstandig op hun eigen niveau kennis ontwikkelen en toepassen, maar ook dat ze zich bewust worden van hun rol in de maatschappij en zichzelf kunnen ontplooien tot wereldburger. Vanuit een veilige, gestructureerde basis en een goede sfeer geven ze kinderen de ruimte om zich optimaal en blijvend te ontwikkelen en met plezier naar school te gaan. Ze bieden kinderen een breed leerpakket aan waarbij ze kinderen willen uitdagen en de intrinsieke motivatie willen vergroten.

Maar wie was nu die Wicher Zitsema?: Wicher is omstreeks 1620 te Middelstum geboren, als zoon van meester Peter Wichers en Stijntien Dercks. Wicher Peters Zitsema werd net als zijn vader onderwijzer in het dorp. Hij was niet alleen schoolmeester maar ook koster, organist en klokkenluider. Wicher Zitsema heeft een stempel gedrukt op de gemeenschap in Middelstum, onder andere door de 'gouden klanken' die hij uit het Hemonycarillon over het dorp heeft laten klinken.

- Basisschool Klim-op in Middelstum wil kinderen voorbereiden op de toekomst, door onderwijs aan te bieden dat kinderen aanspreekt, door te werken met verschillende moderne digitale middelen en door onderwijs te geven in een vernieuwd (sinds december 2017 aardbevingsbestendig) schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst. Daarnaast zijn ze ook zelfvoorzienend door 114 zonnepanelen die hen voorzien van stroom, en zijn ze sinds de vernieuwbouw ook gasloos. Ook wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame producten.

De Klim-op gelooft dat boeiend en betekenisvol onderwijs de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen verhoogt. Dit doen ze door in alle groepen te werken vanuit thematisch onderwijs. Ze leren niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar ook samenwerken, creatieve vaardigheden, communiceren en zelf reflecteren, ieder op zijn of haar eigen niveau. Naast deze vaardigheden leren ze ook de digitale vaardigheden door te werken met I-pads, computers en de 3D-printer.

- Muziek: - Muzikale ambitie en plezier staan centraal bij Fanfare Concordia. De vereniging bestaat sinds 1919, komt uit in de 1e divisie en is van oorsprong een echte dorpsfanfare. Tegenwoordig vervult het orkest nadrukkelijk een regionale functie en profileert ze zich als dé fanfare van het Hoogeland. De leden komen dan ook niet alleen uit Middelstum en directe omgeving maar uit de wijde regio. De elementen van een dorpsfanfare zijn nog wel duidelijk herkenbaar. Saamhorigheid en binding met de gemeenschap spelen nog altijd een belangrijke rol.

Concordia wil muzikaal presteren op het hoogst haalbare amateurniveau. Dit komt onder meer tot uiting in aansprekende projecten zoals het jaarlijkse kerstconcert Sterren Stralen. Ook organiseerde de fanfare een concert in de stijl van André Rieu en werkt het regelmatig samen met aansprekende solisten zoals Ernst Daniël Smid, Gé Reijnders en Pearl Joan. Om de muzikale ontwikkeling te stimuleren neemt het orkest ook regelmatig deel aan festivals, concoursen en kampioenschappen zoals bondsconcoursen, het ONFK en het Vlaams Kampioenschap VLAMO. De vereniging beschikt over een eigen clubgebouw waar de leden na de muzikale inspanning kunnen ontspannen onder het genot van een hapje en drankje. Een deel van de leden treedt regelmatig op als dweilorkest De Blaauwbloezen. Dit gezelschap is tijdens diverse festiviteiten een graag geziene gast in het noorden van Nederland. Verder is er nog de Malletband (slagwerk).

- Sport: - Turnvereniging MGV is er voor jong en ouder. Ook wordt er wedstrijdsport aangeboden van regionaal tot en met landelijk niveau. - Voetbalvereniging v.v. Middelstum is in 1934 opgericht als zondagsclub. Daarnaast bestond er in die tijd al een zaterdagvereniging genaamd M.V.C. In 1961 vond er een fusie plaats tussen deze verenigingen en werd er als zaterdagclub verder gegaan. Deze fusie was ook een belangrijke stap om de geloofsstrijden binnen de gemeenschap te laten verdwijnen. In 1968 wijzigt de locatie, na jaren op Colpende te hebben gespeeld, naar Coendersweg 27a, waar het sportcomplex nog altijd is gevestigd. In 1982 is het sportcomplex uitgebreid met een grotere kantine, die volledig door de leden zelf is gebouwd. In 1994 is in zelfwerkzaamheid daarbij nog een ruime bestuurskamer (vergaderruimte) gerealiseerd. Afgelopen jaren zijn daar door de leden een nieuwe fietsenstalling en kinderspeelruimte aan toegevoegd. De vereniging beschikt verder over 2 voetbalvelden, die de afgelopen jaren door de gemeente volledig zijn gerenoveerd en waarbij het 2e veld is voorzien van een lichtinstallatie, en een trainingsveld. Sinds het najaar van 2015 maakt de vereniging, die ruim 250 leden heeft, gebruik van een volledig nieuwe accommodatie.

- Zorg en welzijn: - Ewsum WerkPro biedt een beschermde werkplek voor mensen die (zeer) moeilijk leren. Onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving werken ze in het groen of in de Theeschenkerij. Meestal gaat het hierbij om mensen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een normaal IQ, maar met een aan autisme verwante stoornis. Daarnaast bieden zij ook plaats aan mensen die om andere redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ouderen, langdurig werkelozen en mensen met psychische of psychiatrische problemen.

- Veiligheid: - Stichting AED Commissie Middelstum is in het leven geroepen om in de dorpen van deze voormalige gemeente AED's te plaatsen en te onderhouden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Middelstum.

Reactie toevoegen