Hoeksmeer

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

hoeksmeer_met_o.a._molen_de_meervogel.jpg

Hoeksmeer, buurtschapsgezicht, met o.a. poldermolen De Meervogel (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Hoeksmeer, buurtschapsgezicht, met o.a. poldermolen De Meervogel (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Hoeksmeer

Terug naar boven

Status

- Hoeksmeer is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Loppersum.

- De buurtschap Hoeksmeer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Garrelsweer.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Houksmeer.

Oudere vermeldingen
2e helft 16e eeuw Hoekes meer, Hoeckesmeer, 1844 Hoeksmeer.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een meer (nu drooggelegd) van een persoon Hoek, vergelijk de geslachtsnamen Hoeksema en Hoekema.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoeksmeer ligt 3 km Z van Wirdum, Z van Garrelsweer, rond de kruising Hoeksmeersterweg / Meedenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hoeksmeer omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poldermolen De Meervogel is een achtkante bovenkruier en dateert uit 1801.

- Gemaal Katerhals.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Hoeksmeer is naast een buurtschap ook een weidevogelreservaat, met een omvang van 130 hectare. Het is in beheer bij Natuurmonumenten. In 2009 heeft Natuurmonumenten samen met pachters veel werk verzet in dit natuurgebied, om het gebied te optimaliseren voor weidevogels. Sloten zijn uitgebaggerd, ruigtes gemaaid. Pachters hebben ruige stalmest uitgereden, rietkragen gemaaid en lage natte percelen zijn vlak voor het winterseizoen kort gemaaid. Allemaal maatregelen om het de weidevogels naar de zin te maken.

Reeds in 2010 waren de effecten daarvan al goed te merken. Het aantal territoria van de kieviten was meer dan verdubbeld, het aantal broedende grutto's nam toe van 15 tot 25 en de tureluur ging van 5 naar 21 broedparen. Hopelijk zet deze positieve trend zich voort. (bron: Natuurmonumenten, 25-8-2010) - Beschrijving van de natuurgebieden Hoeksmeer en Tetjehorn.

Terug naar boven

Links

- Hoeksmeer op Wikipedia.

Reactie toevoegen