Laskwerd

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

laskwerd_olinger_koloniemolen.jpg

Veel verschillende objecten bij elkaar op die paar vierkante meter in de buurtschap Laskwerd: de Olinger Koloniemolen, een moderne windturbine, hoogspanningsmasten en een oude boerderij. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Veel verschillende objecten bij elkaar op die paar vierkante meter in de buurtschap Laskwerd: de Olinger Koloniemolen, een moderne windturbine, hoogspanningsmasten en een oude boerderij. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Laskwerd

Terug naar boven

Status

- Laskwerd is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Appingedam.

- De buurtschap Laskwerd valt, ook voor de postadressen, onder de stad Appingedam.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Laskerd.

Oudere vermeldingen
Laskwert, Lasquert, 1422 kopie Lasquert.

Naamsverklaring
Betekent 'wierde met lis begroeid', vergelijk het Oudfriese liask* 'lis, plantnaam'. De opvatting dat in deze naam het Middelnederlandse wert, Nieuwnederlands waard 'laag liggend land' zou schuilen, berust op de onjusite veronderstelling dat deze plaats niet op een wierde zou liggen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Laskwerd ligt Z van Appingedam, Z van het Eemskanaal, rond de Tolweg (= de weg van Appingedam naar Steendam). De gemeentegrens loopt ter plekke langs de Tolweg (O = gem. Slochteren, W = gem. Appingedam) en de ZW hiervan lopende Groeveweg (Z = gem. Slochteren, N = gem. Appingedam). De buurtschap grenst in het ZW aan het Schildmeer en in het Z aan het Slochterse dorp Steendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Laskwerd 4 huizen met 24 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laskwerd heeft 1 archeologisch rijksmonument.

- De Olinger Koloniemolen ligt aan de waterloop de Groeve = de verbinding tussen het Eemskanaal en het Schildmeer.

- Een paar honderd meter Z van de molen ligt gemaal De Groeve.

- Gemaal Laskwerd, Z van de Tolweg gelegen aan de Damsterweg en het Schildmeer, ligt net in de gemeente Slochteren en valt daarmee formeel onder het Slochterse dorp Steendam.

Reactie toevoegen