Loppersum

Plaats
Dorp en gemeente
Loppersum
Groningen

loppersum hoogstraat [640x480].jpg

Loppersum Hoogstraat

Loppersum Hoogstraat

loppersum_paardenbar.jpg

Appels die je over hebt of waar een plekje aan zit, kun je weggooien, maar je kunt ze ook weggeven aan passerende paarden, zoals hier een Loppersumer doet met zijn 'Paardenbar'. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Appels die je over hebt of waar een plekje aan zit, kun je weggooien, maar je kunt ze ook weggeven aan passerende paarden, zoals hier een Loppersumer doet met zijn 'Paardenbar'. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

GR gemeente Loppersum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Loppersum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Loppersum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Loppersum

Terug naar boven

Status

- Loppersum is een dorp en gemeente in de provincie Groningen.

- De gemeente Loppersum is in 1990 vergroot met de gemeenten Middelstum, Stedum en 't Zandt.

- De gemeente Loppersum omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk, en de buurtschappen Boerdam, Crangeweer, De Groeve, De Har, De Palen, Dijkum (deels?), Eekwerd, Eekwerderdraai, Enzelens, Fraamklap, Hoeksmeer, Honderd, Kolhol, Lutjerijp, Lutjewijtwerd, Merum, Rodeschool, Startenhuizen (deels), Stork, Vierburen, Westeremder Voorwerk, Wirdumerdraai en 't Zandstervoorwerk. Dit zijn 16 dorpen en 23 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente Loppersum.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Loppersum.

- Onder het dorp Loppersum vallen ook de buurtschappen Juist en Stork.

- In veel gemeenten in de provincie Groningen zijn herindelingsprocessen gaande of inmiddels reeds afgerond. In Noord-Groningen was het een tijdlang de intentie om te komen tot één gemeente die de 7 bestaande gemeenten in de regio zou omvatten. De zogeheten G7-variant. Uiteindelijk besluiten de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (met voorlopige naam 'BMWE-gemeenten') als ongedeeld geheel samen te gaan tot de gemeente Het Hogeland, ingaande 2019. De overgebleven 3 'weeskinderen', de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, waren hier 'not amused' over, omdat het hen wenselijk leek in ieder geval de Eemshaven en de havens van Delfzijl, als logisch samenhangend cluster, gezamenlijk in één nieuwe gemeente onder te brengen. Verder vinden zij dat ze gezamenlijk eigenlijk te klein zijn om robuust genoeg de toekomst in te kunnen (en dat ook daarvoor het toewijzen van de Eemshaven aan hun gemeentecluster logisch zou zijn geweest). Overigens vinden zij dat ook voor de BMWE-gemeenten gelden. Uiteindelijk hebben de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum in november 2017 besloten te fuseren tot één gemeente, met als streef-ingangsjaar 2021. Zolang de definitieve naam voor de nieuwe gemeente nog niet bekend is, werken de gemeenten met de werknaam 'DAL-gemeenten'.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Lòppersom.

Inwoners
Een inwoner van Loppersum heet een Lopster.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Loppesheim, 1216 Loppeshem, 1283 kopie 16e-17e eeuw Loppersum, Loppessum, 1338 Loppersum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem 'woonplaats' van de persoon Loppe. Heim in de oudste vorm is verhoogduitsing van hem door de schrijver in het klooster Fulda. De r is mogelijk ingevoegd onder invloed van de naam van het nabijgelegen Woltersum. De naam Loppe is verbonden met een persoonsnaam Lopeteius* (villa Lopetei) die voorkomt op een Romeins schrijftafeltje, gevonden in de terp van Tolsum.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Loppersum grenst in het Z aan Wittewierum, Ten Post, Winneweer, Lellens en Sint Annen, in het W aan Bedum, Onderdendam en Stitswerd, in het N aan Kantens, Eppenhuizen, aan het gedeelte van de buurtschap Startenhuizen in de gemeente Eemsmond, aan Oldenzijl en Oosternieland, in het N aan Roodeschool en Oosteinde, in het O aan Godlinze, Krewerd, Appingedam en Tjamsweer en in het ZO aan Overschild, en ligt N van Ten Boer, NO van de stad Groningen, O van Winsum, Z van Uithuizen en Uithuizermeeden, W en ZW van Spijk, W en NW van Delfzijl, NW van Siddeburen en N en NW van Slochteren. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal tot Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Loppersum 327 huizen met 2.059 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 186/1.203 (= huizen/inwoners), de dorpen Wirdum 71/387 en Garrelsweer 31/229 en de buurtschappen Enzelens 5/49, Hoeksmeer 10/71, Bovendijks 11/46, Merum 5/39 en Eekwert 8/35. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 4.050 huizen met ca. 10.100 inwoners, het gelijknamige dorp heeft ca. 1.020 huizen met ca. 2.550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de oorspronkelijke gemeente) Loppersum, kun je terecht bij Historische Vereniging Loppersum. - Historische Vereniging op Facebook.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Loppersum en de overkoepelende instantie voor de basisscholen Marenland hebben plannen om de basisscholen in een aantal kleine dorpen te sluiten en onder te brengen in grotere centralere voorzieningen. Het betreft de Dieftil (voor de kinderen uit Eenum, Leermens, Oosterwijtwerd), de Abt Emoschool (Westeremden), De Zandplaat (’t Zandt, ook voor de kinderen uit Zijldijk) en De Wilgenstee (Zeerijp). De ouders zijn daar niet blij mee omdat zij juist te spreken zijn over de kwaliteiten van de kleinschalige scholen en de scholen ook van groot belang vinden voor de leefbaarheid van de dorpen in kwestie. Daarom hebben zij een alternatief scenario gemaakt dat volgens hen wél - zowel didactisch als financieel - een duurzaam perspectief biedt voor de scholen in kwestie, getiteld De Kracht van Klein, het wenkend perspectief. - Nog een artikel over de kleinescholenproblematiek in de gemeente Loppersum (2013), waarin ook de visies van de scholenkoepel en de gemeente aan de orde komen en waaruit blijkt tegen welke complicaties je zoal kunt aanlopen, maar dat er inmiddels ook al goede ontwikkelingen in gang zijn gezet. Overigens heeft de Dieftil in 2013 toch moeten sluiten omdat het aantal leerlingen inmiddels echt onder de absolute ondergrens was gezakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Loppersum heeft 16 rijksmonumenten.

- Molen De Stormvogel.

- Loppersum krijgt bij de opening van de spoorlijn Groningen-Delfzijl op 15 juni 1884 een eigen station, van een type waarvan zowel langs deze lijn als ook langs de lijn Leeuwarden-Stavoren ooit 9 vertegenwoordigers te vinden waren. In 2009 is het stationsgebouw verbouwd en herbestemd tot 'verzamelkantoor', waarmee dit stationsgebouw de enige in zijn soort is die de slopersdans is ontsprongen.

- Gevelstenen in Loppersum.

- In april 2016 heeft de gemeenteraad van Loppersum de visie 'Vastgoed in ruimtelijk perspectief' vastgesteld. In deze visie staat beschreven op welke manier de gemeente om wenst te gaan met vraagstukken over behoud, sloop en herbouw van onroerend goed binnen haar gemeentegrenzen. Het maken van een inventarisatie van karakteristieke panden is onderdeel van de uitvoering van deze visie. Samen met BügelHajema adviseurs is gewerkt aan deze inventarisatie. Op de website Karakteristieke panden gemeente Loppersum vind je de resultaten van deze inventarisatie. De gemeente heeft 330 gebouwen tot 'karakteristiek' benoemd. Dit betekent dat de panden beschermd zijn en niet zomaar mogen worden verbouwd of gesloopt. De gemeente vindt dit onder meer belangrijk vanwege de aardbevingsproblematiek, waardoor veel huizen in de gemeente 'aardbevingsbestendig' moeten worden gemaakt, dan wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Terug naar boven

Jaarijkse evenementen

- Koningsdag.

- Het festival Kunstmonument (weekend in september) is een kunstroute door dorpen in de gemeente Loppersum. Op ca. 20 locaties, waaronder veel monumenten, laten ca. 40 Lopster kunstenaars zien wat ze maken. Het is een festival waar je van kunst, landschap en monumenten kunt genieten. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek, poëzie en theater, waar de kinderen actief bij worden betrokken. Je kunt er ook streekproducten proeven en luisteren naar interessante historische wetenswaardigheden over locaties en landschap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Loppersum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Loppersum.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Loppersum.

- Dorpshuis: - Ons Dorpshuis is een qua architectuur bijzonder pand, dat hier door een architectuurliefhebber wordt beschreven.

- Muziek: - Loppersum's Harmonie.

- Zorg: - Zorgboerderij Fivelstee.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loppersum.

Reacties

(2)

't Is zo jammer, hè! Veel plaatsen hebben wel een beschrijving op de website, maar dat blijkt vaak niet uit de pagina van de gemeente waar zo'n plaats onder valt. Een van de vele voorbeelden en op deze pagina: Stork.

Je hebt deels gelijk Jack. Stork stond hier wel al gelinkt maar alleen in de zin van het dórp Loppersum, niet in de alinea van de geméénte Loppersum. Dat komt omdat ik dezelfde plaatsnaam, als ie dicht bij elkaar vaker voorkomt in een tekst, in principe maar 1 keer link. Maar hier kan het inderdaad wel 2x, dat is inderdaad wel 'gebruikersvriendelijker'. Ter compensatie voor deze slordigheid heb ik zojuist de pagina van Stork extra goed uitgewerkt. :-) Verder klopt het dat nog bij lang niet alle gemeenten zo'n lijstje met plaatsen die eronder vallen vermeld staat, zoals hierboven. Dat komt omdat het gewoon een heel arbeidsintensieve klus is die al en nóg jaren duurt om alle teksten overal te completeren. Ik vermeld eerst overal een tekst met de basale gegevens en ga dat later verder aanvullen en uitwerken. Dagelijks werk ik een paar plaatsen in detail uit. Maar eens komt het allemaal goed... Ook als ik een nieuwe buurtschapspagina aanmaak, tracht ik die consequent te vermelden en te linken bij dorp/stad/gemeente waar ie onder valt, maar ook dat vergeet ik weleens.

Reactie toevoegen