Loppersum

Plaats
Dorp
Eemsdelta
Groningen

gemeente_loppersum_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Loppersum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Loppersum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

loppersum_paardenbar.jpg

Appels die je over hebt of waar een plekje aan zit, kun je weggooien, maar je kunt ze ook weggeven aan passerende paarden, zoals hier een Loppersumer doet met zijn 'Paardenbar'. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Appels die je over hebt of waar een plekje aan zit, kun je weggooien, maar je kunt ze ook weggeven aan passerende paarden, zoals hier een Loppersumer doet met zijn 'Paardenbar'. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

loppersum_monumentaal_pand_kopie.jpg

Loppersum heeft enkele rijksmonumentale rentenierswoningen, qua grootte en looks enigszins vergelijkbaar met dit pand. Toch staat dit monumentale pand niet op de monumentenlijst. (© https://groninganus.wordpress.com/2021/05/14/hemelvaartrondje-zijldijk)

Loppersum heeft enkele rijksmonumentale rentenierswoningen, qua grootte en looks enigszins vergelijkbaar met dit pand. Toch staat dit monumentale pand niet op de monumentenlijst. (© https://groninganus.wordpress.com/2021/05/14/hemelvaartrondje-zijldijk)

Loppersum

Terug naar boven

Status

- Loppersum is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2020. Het was de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente Loppersum is in 1990 vergroot met de gemeenten Middelstum, Stedum en 't Zandt.

- De gemeente Loppersum omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk, en de buurtschappen Boerdam, Crangeweer, De Groeve, De Har, De Palen, Dijkum, Eekwerd, Eekwerderdraai, Enzelens, Fraamklap, Hoeksmeer, Honderd, Kolhol, Lutjerijp, Lutjewijtwerd, Merum, Rodeschool, Startenhuizen (deels), Stork, Vierburen, Westeremder Voorwerk, Wirdumerdraai en 't Zandstervoorwerk. Dit zijn 16 dorpen en 23 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de gemeente voormalige Loppersum.

- Onder het dorp Loppersum vallen ook de buurtschappen Juist en Stork.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Lòppersom.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp heet een Lopster.

Oudere vermeldingen
944 kopie 1150-1158 Loppesheim, 1216 Loppeshem, 1283 kopie 16e-17e eeuw Loppersum, Loppessum.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese hem 'woonplaats' van de persoon Loppe. Heim in de oudste vorm is verhoogduitsing van hem door de schrijver in het klooster Fulda. De r is mogelijk ingevoegd onder invloed van de naam van het nabijgelegen Woltersum. De naam Loppe is verbonden met een persoonsnaam Lopeteius* (villa Lopetei) die voorkomt op een Romeins schrijftafeltje, gevonden in de terp van Tolsum.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Loppersum grensde in het Z aan Wittewierum, Ten Post, Winneweer, Lellens en Sint Annen, in het W aan Bedum, Onderdendam en Stitswerd, in het N aan Kantens, Eppenhuizen, aan het gedeelte van de buurtschap Startenhuizen in de gemeente Eemsmond, aan Oldenzijl en Oosternieland, in het N aan Roodeschool en Oosteinde, in het O aan Godlinze, Krewerd, Appingedam en Tjamsweer en in het ZO aan Overschild, en ligt N van Ten Boer, NO van de stad Groningen, O van Winsum, Z van Uithuizen en Uithuizermeeden, W en ZW van Spijk, W en NW van Delfzijl, NW van Siddeburen en N en NW van Slochteren. De gelijknamige hoofdplaats lag centraal tot Z in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Loppersum 327 huizen met 2.059 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 186/1.203 (= huizen/inwoners), de dorpen Wirdum 71/387 en Garrelsweer 31/229 en de buurtschappen Enzelens 5/49, Hoeksmeer 10/71, Bovendijks 11/46, Merum 5/39 en Eekwert 8/35. Vlak voor haar opheffing in 2021 had de gemeente ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 1.000 huizen met ca. 2.550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1985 opgerichte Historische Vereniging Loppersum. "Wij organiseren lezingen over historische onderwerpen en jaarlijks een interessante excursie voor onze leden. Wij onderhouden contacten met andere historische verenigingen en de Groninger Archieven. Wij publiceren boeken (bijvoorbeeld over de Lopster fotograaf Willem Frederik Pastoor en architect Oeds de Leeuw Wieland). Wij verzamelen en beheren lokaal historisch materiaal. Wij knappen, geholpen door vele vrijwilligers, de begraafplaats en het kerkhof van het dorp op. Wij staan op markten en vertellen op scholen over de lokale geschiedenis. En we brengen jaarlijks de Lopster Kroniek uit. Het doel van onze Beeldbank is: het verzamelen van beeldmateriaal van ons dorp (hoofdzaak); het bewaren van beeldmateriaal op de juiste wijze; het openbaar maken van alle beeldmateriaal (met toestemming); het verzamelen van alle informatie; de historie van het dorp in woord en beeld vastleggen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel (deze 'eindbestemming') zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. Tot en met september 2019 zijn we onder de naam "Aanschuiven in..." de 17 dorpen van de gemeente in gegaan. We kwamen als tijdelijke gasten met dit kampeerbusje naar de dorpen toe om te kijken of we samen met inwoners iets voor het dorp kunnen betekenen. Wat leeft er? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dé vraag die we inwoners wilden stellen is: wat heb je nodig om goed te kunnen leven? Daarbij mag groots gedroomd en gedacht worden. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van een programma-aanvraag die wordt ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is

Samen de schouders eronder. Hoe houden we de dorpen in onze gemeente leefbaar, nu en op de lange termijn? Dat is iets waar gemeente en inwoners samen hun schouders onder moeten zetten. En dat gebeurt ook. Het aantal burgerinitiatieven in de gemeente Loppersum groeit en dat is mooi om te zien. Inrichting van het dorp. De versterkingsopgave is ook een kans om de leefbaarheid op verschillende manieren te vergroten. De zijn de zogeheten ‘koppelkansen’; nu er toch al grote delen op de schop gaan en er middelen beschikbaar zijn, wordt de kans aangegrepen om de leefomgeving in verschillende opzichten beter en mooier te maken. Was de riolering bijvoorbeeld over een aantal jaren aan vervanging toe? Dan wordt dat direct gedaan. En waar versterkt wordt, onderzoekt de gemeente of de inrichting van de straat gelijk kan worden aangepast; hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig en op welke plekken, welk straatmeubilair komt er, hoe moet een speelplaats eruit zien? Ideeën van inwoners worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Ook wordt per dorp gekeken naar de samenstelling van de woningen: is er - nu en in de toekomst - behoefte aan eengezinswoningen of juist huizen die levensloopbestendig zijn? Waar mogelijk worden de (ver)bouwplannen daarop afgestemd.

Kansrijk Groningen. Verschillende organisaties werken aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen. 'Kansrijk Groningen' is de overkoepelende naam voor deze leefbaarheidsprogramma’s. Op de website van Kansrijk Groningen staat informatie over de verschillende programma’s en subsidiemogelijkheden om de leefbaarheid in uw eigen dorp of straat te verbeteren. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NAM betaalt de programma’s. Een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief is Voetbalclub SC Loppersum. Zij hadden seizoen 2017-2018 tot ‘Jaar van de duurzaamheid’ gedoopt. In dat jaar wilden ze naast het noodzakelijke onderhoud ook investeren in de verduurzaming van de kantine en kleedkamers. Het uiteindelijke doel van de Lopster vereniging was een energieneutrale accommodatie. Ook een mooi project dat een bijdrage kreeg uit het Kansrijk Groningen-programma Loket Leefbaarheid, is de speeltuin in Zijldijk. In een dorp van ruim 200 inwoners, waar de laatste school inmiddels gesloten is, heeft de speeltuin een belangrijke rol als ontmoetingspunt voor kinderen en jonge ouders. Dankzij de bijdrage kon de speeltuin in Zijldijk een forse opknapbeurt krijgen.

Programma’s om de leefbaarheid te vergroten. De mogelijkheden om de leefbaarheid te vergroten worden meegenomen in de gebiedsplannen die gemeente en inwoners samen opstellen. Er is een aantal programma’s dat daarin kansen en extra mogelijkheden biedt: Loket Leefbaarheid. Ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied, geleid door en in uitvoering bij Groninger Dorpen. Programma Lokale energietransitie. Met het programma Lokale Energietransitie stimuleren en ondersteunen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de provincie Groningen energie-initiatieven. Programma Dorpsvisies & landschap. Voor de inrichting van het dorp en de natuur daaromheen, geleid door en in uitvoering bij Landschapsbeheer Groningen. Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Voor het in stand houden van en ‘een tweede leven geven’ aan historische en karakteristieke gebouwen, geleid door en in uitvoering bij Libau. Programma Elk Dorp een duurzaam Dak. Voor het realiseren van gemeenschappelijke ontmoetingsplekken in een dorp, geleid door en in uitvoering bij Groninger Dorpen. Programma Snel internet. Voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen, geleid door en in uitvoering bij Economic Board. Woon- & leefbaarheidsplan Eemsdelta. Dit plan beschrijft hoe de gemeenten Loppersum, Delfzijl, Appingedam en de toenmalige Eemsmond samen met vele organisaties de handen ineen hebben geslagen om - ondanks de krimp - de woningvoorraad en de voorzieningen op peil te gaan houden." (bron: Loppersum Versterkt)

- De toenmalige gemeente Loppersum en de overkoepelende instantie voor de basisscholen Marenland hadden plannen om de basisscholen in een aantal kleine dorpen te sluiten en onder te brengen in grotere centralere voorzieningen. Het betreft de Dieftil (voor de kinderen uit Eenum, Leermens, Oosterwijtwerd), de Abt Emoschool (Westeremden), De Zandplaat (’t Zandt, ook voor de kinderen uit Zijldijk) en De Wilgenstee (Zeerijp). De ouders zijn daar niet blij mee omdat zij juist te spreken zijn over de kwaliteiten van de kleinschalige scholen en de scholen ook van groot belang vinden voor de leefbaarheid van de dorpen in kwestie. Daarom hebben zij een alternatief scenario gemaakt dat volgens hen wél - zowel didactisch als financieel - een duurzaam perspectief biedt voor de scholen in kwestie, getiteld De Kracht van Klein, het wenkend perspectief. - Nog een artikel over de kleinescholenproblematiek in deze gemeente (2013), waarin ook de visies van de scholenkoepel en de gemeente aan de orde komen en waaruit blijkt tegen welke complicaties je zoal kunt aanlopen, maar dat er inmiddels ook al goede ontwikkelingen in gang zijn gezet. Overigens heeft de Dieftil in 2013 toch moeten sluiten omdat het aantal leerlingen inmiddels echt onder de absolute ondergrens was gezakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Loppersum heeft 16 rijksmonumenten.

- In april 2016 heeft de gemeenteraad de visie 'Vastgoed in ruimtelijk perspectief' vastgesteld. In deze visie staat beschreven op welke manier de gemeente om wenst te gaan met vraagstukken over behoud, sloop en herbouw van onroerend goed binnen haar gemeentegrenzen. Het maken van een inventarisatie van karakteristieke panden is onderdeel van de uitvoering van deze visie. Samen met BügelHajema adviseurs is gewerkt aan deze inventarisatie. Op de website Karakteristieke panden gemeente Loppersum vind je de resultaten van deze inventarisatie. De gemeente heeft 330 gebouwen tot 'karakteristiek' benoemd. Dit betekent dat de panden beschermd zijn en niet zomaar mogen worden verbouwd of gesloopt. De gemeente vindt dit onder meer belangrijk vanwege de aardbevingsproblematiek, waardoor veel huizen in de gemeente 'aardbevingsbestendig' moeten worden gemaakt, dan wel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

- De eerste kerk op de wierde van Loppersum is door brand verwoest. In 1217 werd een eenbeukige romaanse kerk gebouwd met een recht gesloten koor. Van deze kerk zijn slechts enkele bouwfragmenten bewaard gebleven. In de tweede helft van de 13e eeuw is het schip van de kerk verhoogd en is het bestaande koor vervangen door een dwarsschip met een nieuw koor. Van deze bouwfase van de kerk zijn alleen de beide dwarsarmen met romanagotische meloenvormige koepelgewelven overgebleven. De noordelijke topgevel is in latere tijd verdwenen, terwijl de zuidelijke topgevel aan het einde van de 15e eeuw is vernieuwd. In de tweede helft van de 14e eeuw is de forse zadeldaktoren bij de kerk gebouwd. De muren hiervan zijn onderaan bijna drie meter dik. In 1610 is de toren verbouwd. Het huidige laatgotische koor is gebouwd in de periode 1480-93, net als de recht gesloten zuidelijke zijkapel en de noordelijke driezijdig gesloten zijkapel. Tussen 1520 en 1530 is een smalle zuidelijke zijbeuk aan de kerk toegevoegd. In de tweede helft van de 16e eeuw is het schip verhoogd. De aan Maria gewijde noordkapel bevat laat-vijftiende-eeuwse schilderingen over het leven van Maria. Daarnaast zijn verschillende zestiende-eeuwse schilderingen in de kerk te zien. De schilderingen op de koorwanden en de Mariakapel zijn aan het eind van de jaren vijftig van de 20e eeuw teruggevonden.

In het interieur vallen verder op de herenbank van de families Rengers en Tjarda van Starkenborgh en de 17e-eeuwse preekstoel. De kerk bezit verschillende grafzerken uit de 16e en 17e eeuw. De orgeltribune bestaat in zijn huidige vorm sinds 1665, maar bevat onderdelen van een oudere uit 1562. Het kerkorgel is oorspronkelijk gebouwd in 1562 en is in 1736 vernieuwd door orgelbouwer Albertus Antoni Hinsz. Ook Heinrich Hermann Freytag werkte later aan de vernieuwing van het orgel. Het rijksmonumentale orgel is in 2019 constructietechnisch en visueel gereconstrueerd. Dat mag bijzonder worden genoemd, aangezien de tegenwoordige opvatting is dat sporen uit elke periode in de geschiedenis van een monument cultuurhistorische waarde hebben. De balkons zijn aangevuld tot de maat die ze voor 1958 hadden en ze kregen hun kolommen terug, waardoor er weer een stabiel geheel is ontstaan. Ook verdwenen snijwerk is weer terug gebracht. Door de ingrepen is het instrument weer goed bespeelbaar geworden. De Hervormde (PKN) kerk van Loppersum (Kerkpad 1) is tussen 1953 en 1959 gerestaureerd. - Fotoreportage van exterieur en interieur van de kerk. De kerk valt tegenwoordig onder de Hervormde wijkgemeente Maarland.

- "De huidige Gereformeerde (PKN) Vredekerk in Loppersum (Burgemeester van der Munnikstraat 16) dateert uit 1964 (de vorige kerk dateerde uit 1877 en stond op Kruisweg 23). Het orgel is in 1966 gebouwd door de firma L. Verschueren. Bij de kerk is ook een nieuwe pastorie gebouwd. In de jaren 1980 en daarna komt steeds duidelijker het gemis aan voldoende zaalruimte en een eigen plekje voor de jeugd naar voren. Uiteindelijk wordt besloten zaalaccommodatie aan de kerk te bouwen en daarbij gelijk te voorzien in een jeugdhonk. Dit is in 1992 gerealiseerd. Tevens krijgt de kerkzaal een nieuw 'gezicht' om weer een groot aantal jaren vooruit te kunnen. In 2013 zijn op het dak van de Vredekerk zonnepanelen geplaatst waardoor de kerk minder elektriciteit van het net hoeft te halen. In 2014 is de kerk hersteld van aardbevingsschade. Vooral het podium en de muren achter de preekstoel hebben hier onder geleden. De hele kerk is opnieuw gesausd en staat er nu weer fris bij." (bron: Gereformeerde wijkgemeente Vredekerk)

- Molen De Stormvogel (Molenweg 67) is een achtkante stellingmolen met de functie van koren- en pelmolen. Het is een markante molen, gelegen aan de dorpsrand van Loppersum. De molen is in 1850 gebouwd door Meinardus Harms Bolt en wisselde sindsdien regelmatig van eigenaar. De laatste particuliere eigenaar was Ies Nienhuis, van het bekende Groninger molenaarsgeslacht Nienhuis, die de molen in 1955 kocht. In 1966 verkocht hij de molen aan de gemeente, maar bleef zelf eigenaar van het molenaarshuis. In 1971 is De Stormvogel na een ingrijpende restauratie feestelijk heropend door de toenmalige Commissaris der Koningin Toxopeus. Het oude molenaarshuis is in 1975 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tot zijn pensioen huurde Nienhuis de molen van de gemeente.

In 1992 droeg de gemeente De Stormvogel en twee andere molens over aan Molenstichting Fivelingo. In 2000 heeft er wederom een restauratie plaatsgevonden. Sinds 2016 is de molen in eigendom van Het Groninger Landschap. De molen wordt regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf gesteld en is geopend op zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondagmiddag van 13.00-16.00 uur. Ook op andere dagen en tijden ben je welkom als de vlag uithangt. Een groepsexcursie op aanvraag is ook mogelijk. Neem hiervoor contact op via info@groningerlandschap.nl.

- Loppersum krijgt bij de opening van de spoorlijn Groningen-Delfzijl op 15 juni 1884 een eigen station, van een type waarvan zowel langs deze lijn als ook langs de lijn Leeuwarden-Stavoren ooit 9 vertegenwoordigers te vinden waren. In 2009 is het stationsgebouw verbouwd en herbestemd tot 'verzamelkantoor', waarmee dit stationsgebouw de enige in zijn soort is die de slopersdans is ontsprongen.

- "Na een verduurzamings- en versterkingsoperatie van zes jaar zegt het bezoek van eigenaar Martin Ettema vaak wat een prachtig monument zijn huis in Loppersum is van buiten, en wat modern van binnen. In deze video vertelt Ettema over de renovatie en verduurzaming van zijn rijksmonumentale rentenierswoning met koetshuis uit 1890 op Stationslaan 2. Het is een aflevering uit de serie 'Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Portretten van verduurzaamde monumenten, gemaakt door MatZwart, 2021."

- Gevelstenen in Loppersum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het is inmiddels een traditie dat ieder jaar op Koningsdag de Vrijmarkt georganiseerd wordt, met veel kramen en veel bezoekers. Er komt heel wat bij kijken om zo’n evenement in goede banen te leiden. Bij Oranje Comité Loppersum is dat in goede handen. Bijsterveld Bedrijfskleding heeft als waardering voor wat dit comité doet jacks gesponsord die onder alle weersomstandigheden comfortabel zijn, en waardoor de leden van het comité voor bezoekers duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

- Tijdens de manifestatie Monnikenwerk (gedurende 6 woensdagen in juli en augustus, in 2020 voor de 3e keer) werken kunstenaars in de sobere ruimten van middeleeuwse kerken in de regio aan hun 'monnikenwerk' - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren. De deelnemers beogen samen met bezoekers te ontdekken waartoe de verstilde sacrale ruimte van een kerk uitnodigt. De kerken zijn tijdens het evenement van 17.00-20.00 uur open voor bezoek. Tijdens de 1e editie, in 2018, ging het om 5 kunstenaars in 4 kerken. Omdat dat voor zowel de kunstenaars als de bezoekers een ontroerende ervaring was, is het tijdens editie 2019 uitgebreid naar 10 kunstenaars in 9 kerken. En omdat het ideaal is om een handvol van de deelnemers te bekijken als onderdeel van een fietstocht door dit prachtige landschap, hadden ze er twee fietsroutes van gemaakt: Ronde Noord (in Baflo, Den Andel, Saaxumhuizen, Eenrum en Westernieland) en Ronde Oost (in Loppersum, Eenum, Leermens en Westeremden).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Loppersum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- In de jaren zestig maakte de firma Ring Verkoop Systeem een serie dorpsfilms om reclame te maken voor hun spaarzegels. Er werd gefilmd in winkels, bij bedrijven, bij verenigingen en op scholen. Het eindproduct werd aan de lokale bevolking vertoond in een zaaltje, waar ze zichzelf, hun kind of vereniging konden bewonderen op het scherm. Ruim 50 jaar later leveren deze films een prachtig tijdsbeeld op van het dagelijks leven in de jaren zestig. Een van de films die in dit kader is gemaakt is de dorpsfilm van Loppersum anno 1966.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Loppersum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Loppersum (VDL) is een platform van vertegenwoordigers van verenigingen, onder leiding van een klein (dagelijks) bestuur. Doordat VDL een platform is, komt veel kennis bij elkaar en wordt het hele dorp vertegenwoordigd. Daardoor is VDL een serieuze gesprekspartner van onder andere de gemeente. VDL doet een heleboel, maar een aantal activiteiten is structureel. Bijvoorbeeld: deelname in klankbordgroepen van provincie en gemeente; deelname in verkeersoverleggen over (herinrichting van) straten en wegen; betrokkenheid bij de inrichting van het dorp; afvaardiging in Vereniging Groninger Dorpen en programmaraad van Radio Regio FM; overleg met collega-verenigingen, gemeentebestuur, ambtenaren, politie, politieke partijen; gebruikmaken en faciliteren van Lopsternijs: onze prachtige dorpskrant. Iedereen in het dorp is automatisch lid. Je hoeft je dus niet aan te melden, en er wordt ook geen contributie geheven.

Onder de paraplu van VDLgebeurt verder nog het volgende: Uurwerk- en Klokkenfonds voor onderhoud en restauratie van klos en uurwerk; Straatspeeldag/buitenspeeldag; 4-meicomité: organiseert elk jaar de 4-meiherdenking in het dorp Loppersum; en voorheen het Speeltuincomité voor het beheer en de inrichting van speelplekken, samen met bewoners. Tegenwoordig een zelfstandige Stichting LoppersumSpeel!

- Dorpshuis: - Ons Dorpshuis (Wirdumerweg 21-23) is een qua architectuur bijzonder pand, dat hier door een architectuurliefhebber wordt beschreven. Bijzonder en wellicht uniek - wij hebben het nergens anders nog gezien - is dat de naam in baksteen is gemetseld in de zijgevel. "Ons Dorpshuis neemt een bijzondere plaats in binnen de gemeenschap van Loppersum. Wij bieden niet alleen een thuis aan verschillende verenigingen, maar gebruiken onze zaal ook regelmatig voor recepties, condoleances, feesten en shows, vergaderingen, cursussen, bedrijfsuitjes, en kinderfeestjes. Het is kortom een plek waar iedereen welkom is. Wij staan ook voor je klaar met koud en warm buffet, barbecue of gourmet, op basis van reservering. Wij verzorgen ook tijdens fiets- of wandeltochten de koffie of lunch (op afspraak). Tevens zijn er mogelijk heden om tafels, stoelen, sta tafels, servies goed, koffiezetapparaten etc. Bij ons te huren."

- Muziek: - Loppersum's Harmonie is, anders dan de naam doet vermoeden, een fanfareorkest. Het orkest telt 25 leden en komt uit in de 5e divisie. Een gezellige club die grote werken maar ook populaire muziek van nu speelt en ook de popklassiekers ontbreken niet in hun brede repertoire. De malletband telt 14 leden. Met een mix van ervaring en talent doen zij mee aan concoursen, uitkomend in de 2e divisie. Loppersum On Street (L.O.S.) is de nieuwste aanwinst van de vereniging. Het dweilorkest heeft zowel leden van de malletband als de fanfare. Organiseer je een braderie of ander dorpsfeest, neem dan contact met hen op. Ze hebben een uitgebreid repertoire en zijn graag bereid om de feestvreugde op je evenement te vergroten.

- Zorg en welzijn: - Zeven partijen hebben in juni 2021 een sociaal contract ondertekend bij Zonnehuis Wiemersheerd. Daarmee verklaren zij zichzelf én elkaar tot partners in de Plus van Loppersum. Met het ondertekenen van het contract leggen de partijen vast dat zij de komende twee jaar concreet aan de slag gaan met ‘Wonen met een Plus’ voor alle inwoners van hte dorp. De gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Het Dorpshuis, Dorpsbelangen, Cadanz Welzijn en de Zorgcoöperatie slaan de handen ineen om gezamenlijk voor het dorp een gecoördineerd en samenhangend aanbod te creëren in wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar nodig ook zorg. Dat is waar het concept ‘Wonen met een Plus’ voor staat. De partijen doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk veel meer kunnen betekenen voor de inwoners dan ieder van hen apart. Daarbij gaan de partijen uit van de verbinding tussen formele en informele zorg én ondersteuning in een lokale netwerkaanpak, een soort modern noaberschap. Ieder vanuit de eigen rol en expertise.

Modern noaberschap. Inwoners met een zorg- of ondersteuningsbehoefte willen graag zo lang mogelijk zelfstandig in Loppersum blijven wonen. Daarom organiseren de zeven partijen vol enthousiasme een lokaal netwerk van diensten, ondersteuning en zorg dat meebeweegt met de behoeften van de inwoners. Dat aansluit bij bestaande structuren en diensten. Dit kan variëren van winkels die aan huis bezorgen en buurtvrijwilligers tot een centraal ontmoetingspunt. Elkaar echt kennen en samen ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten organiseren voor gezelligheid én steun.

Herontwikkeling Wiemersheerdgebied. Mensen willen zo lang mogelijk onafhankelijk wonen en soms lukt dat niet zonder ondersteuning. Het is dan prettig als er een woonomgeving in Loppersum is waar mensen kunnen wonen met zorg, ondersteuning en sociale activiteiten dichtbij. Met de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied wordt er een veilige omgeving gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen in de buurt zijn. Het plan is om de huidige gebouwen op het terrein gefaseerd te slopen, waarna er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Waaronder een zorggebouw met 40 studio’s en daarnaast ongeveer 65 zelfstandige huurwoningen voor senioren, bestaande uit een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen. Daarbij wordt gekeken hoe de nieuwbouwplannen en Het Dorpshuis op elkaar kunnen aansluiten. Het Dorpshuis wordt daarmee een potentieel belangrijke ontmoetingsplek voor Wonen met een Plus op loopafstand van Zonnehuis Wiemersheerd.

Zorgakkoord. De Plus sluit daarmee naadloos aan bij de plannen voor het Wiemersheerdgebied en de ambitie van Het Groninger Zorgakkoord. Zodat bewoners in het Groninger aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en ondersteuning krijgen. Vanuit dit akkoord is geld vrijgemaakt voor een kwartiermaker om samen met de zeven partijen een sociaal netwerk in Loppersum verder te ontwikkelen.

- Op Zorgboerderij Fivelstee werkt een groep enthousiaste gekwalificeerde begeleiders, die hart heeft voor mensen met een beperking. De zorgboerderij ligt tussen de dorpen Loppersum en Stedum en er is veel rust, ruimte en een gemoedelijke sfeer. Ze bieden dagbesteding, individuele begeleiding en beschermde woonplekken aan. Ook wordt er ambulante begeleiding gegeven aan cliënten die zelfstandig wonen. Zorgboerderij Fivelstee is ontstaan vanuit de wens om mensen een beschermde woon- en dagbestedingsplek te kunnen bieden, waar zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Op dinsdag en donderdag wordt er gekookt op de boerderij. Ze gebruiken waar mogelijk verse biologische ingrediënten uit de tuin. Op deze manier leren cliënten zo zelfstandig mogelijk boodschappen te doen, te koken en stap voor stap een lekkere en gezonde maaltijd te bereiden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loppersum.

Reacties

(2)

Beste lezer,
Onder het kopje 'Beeld' staat dat de Ring-zegelfilm in Loppersum van anno 1965 is. Dat klopt niet.
De film is opgenomen op 9, 10 en 11 juli 1966. Ik kan de dagen exact aangeven, omdat op die dagen de festiviteiten in het kader van het 125-jarig jubileum van het 'tNut in het Algemeen werden gehouden. In de film zijn daarvan diverse beelden te zien.
Saluti, Tom Dijkstra, secr. Hist. Ver. Loppersum, Zijlvest 25, 9919 BN Loppersum

Dank heer Dijkstra voor uw correctie. Het stond zo in het bijschrift dat ik heb overgenomen. Maar gelukkig is een site, in tegenstelling tot de boeken die ik vroeger maakte, altijd nog aan te passen, dus ik heb het gecorrigeerd. En als 'voor wat hoort wat' heb ik de beschrijving van uw vereniging nog iets uitgebreid.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen