Borgsweer

Plaats
Dorp
Delfzijl
Groningen

borgsweer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

Borgsweer

Terug naar boven

Status

- Borgsweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

- Onder het dorp Borgsweer valt ook de buurtschap Lalleweer.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Börgsweer.

Oudere vermeldingen
1432 Borgisweer, to Borgiswere, 1487 Borchweer, 1520 to Borxweer, 1549, 1551 Borkwere, 1551 Borxweer, 1574 Borgsweer, 1575 Borchsweer.

Naamsverklaring
Op een lage wierde gelegen, weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning', niet van een persoon Borg, maar borgis- is genitief enkelvoud van het Oudfriese burch = burg 'versterkte plaats, burcht', in het Oudfries ook 'dijk'. Een oude naam voor deze plaats zou Borgesloe luiden, maar de identificatie is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

Borgsweer ligt rond de gelijknamige weg, en grenst in het W en NW aan Farmsum, in het NO aan Termunterzijl, in het ZO aan Woldendorp en in het ZW aan Wagenborgen, en ligt OZO van Delfzijl en Appingedam, in de Z nabijheid van de rivier de Eems en Duitsland, ZW van de Duitse stad Emden, W van Termunten en het water de Dollard, NNW van Winschoten en NNO van Nieuwolda en Scheemda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Borgsweer 20 huizen met 100 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (incl. de buurtschap Lalleweer) ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oprukkende industrie vanuit Delfzijl dreigde het dorpje van de kaart te vegen, maar terwijl de dorpjes Oterdum, Heveskes en Weiwerd hiervoor zijn afgebroken, is Borgsweer dit lot gelukkig bespaard gebleven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Borgsweer heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de voormalige Hervormde kerk, de dorpswierde en de boerderij van het Oldambster type uit 1842 op huisnr. 12.

- De 'huidige voormalige Hervormde kerk' van Borgsweer dateert uit 1881 - als opvolger van een vorige kerk uit 1635 - en is prachtig gelegen aan de rand van het wierdedorpje. In de toren, die uit 1859 stamt en dus ouder is dan het kerkgebouw, hangt een luidklok uit 1627. Bijzondere elementen in het kerkje zijn de 17e-eeuwse preekstoel en het door de gebroeders Van Oekelen gebouwde orgel. De kerk - als zodanig sinds 1972 niet meer in gebruik - is in 1981 volledig gerestaureerd en aangekocht door Stichting Nicolaas Gillot, genoemd naar de laatste praktizerende dominee. De stichting verhuurt en exploiteert de kerk en heeft zich ingezet om het kerkje te revitaliseren. Dat is gelukt en nu is het een prachtige plek geworden voor kleine concerten en andere activiteiten. Op de kerk staat een nieuwe windvaan die gemaakt is door Kornelis Hartman.

Het is mogelijk in het kerkje van Borgsweer je huwelijk te laten inzegenen. Daarvoor kun je terecht bij de gemeente. Voor bezichtiging van het kerkje en het bevestigen van de trouwdatum dien je contact op te nemen met genoemde stichting. Contactpersoon is mevr. Meijerhof, tel. 0596-601464. De stichting brengt geen extra kosten in rekening voor een huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie, maar in de kerk kun je een vrijwillige bijdrage geven, wat zeer op prijs wordt gesteld en ten goede komt aan het onderhoud van de kerk. De kerk is tevens in gebruik als dorpshuis, waarvoor zie het hoofdstuk Verenigingen etc.

- In Borgsweer is nog een bunker uit de Tweede Wereldoorlog van het type 'mitrailleursnest' bewaard gebleven. Er staat een informatiepaneel bij, waarop in teksten beeld wordt toegelicht wat er zo bijzonder aan is.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Dorpsvereniging Borgsweer organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals Nieuwjaarsbijeenkomst, kaartavonden, spelletjesavond, activiteiten rond Pasen en Halloween, Sinterklaas, Kerstavond.

- "Op een zaterdag begin juni is er sinds 2019 het festival BorgSfeer. Dit eendaagse festival vindt plaats in en rond het kerkje van Borgsweer en op een aangrenzend boerenerf. De prachtige sfeervolle locatie wordt aangekleed met foodtrucks en gezellige zitjes. Je kunt tussen 14.00 en 00.00 uur genieten van een gevarieerd aanbod sing- en songwriters, groningstalige muziek, pop- en rockbandjes en theateroptredens. Er komen jonge muzikale talenten en bekendere artiesten uit de regio. Voor de kinderen zijn er tot 18.00 uur veel uitdagende activiteiten, zoals muziek maken met De Rijdende Popschool, met 25 Graden Noord boogschieten, zelf vuur maken en survivallen, bellen blazen met Clowntje Knipoog en nog veel meer. Om de sfeer te verhogen is er een taartenbakwedstrijd voor iedereen die van bakken houdt. Een deskundige jury zal de taarten beoordelen en er zijn leuke prijzen te winnen voor twee leeftijdscategorieën. Via de website kan men zich aanmelden voor de taartenbakwedstrijd. Verder is op de site het volledige programma te vinden. Initiatiefnemers Petra Bos en Jetty Noordam-ten Have en de ca. 60 enthousiaste vrijwilligers hebben er veel zin in om er weer een sfeervolle dag van te maken."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 1600 m2 grote tuin van Annie en Dick Krijgsman (Borgsweer 29) ligt rond een Oldambster boerderij op een wierde, waarbij het hoogteverschil is opgevangen door muurtjes. Verder een boerderijtuin, moestuin, vaste plantenborders, troggen, vormsnoei, waterbrubbel en een hostacollectie van 70 soorten. Ook verkoop van planten. Open van mei t/m augustus op afspraak. Tel. 0596-601308.

- Hobbykwekerij Het Zaai(t)goed van Henske Teunissen (Borgsweer 53) is een open cottagetuin met verkoop van vaste tuinplanten en struiken voor 'bodemprijzen'. Tevens diverse zitjes om even van de tuin te genieten en iets te drinken. Open: in mei, juni en juli op afspraak. Verder heeft ze, zoals meer mensen in het dorp, een kraampje aan de straat waar ze producten verkoopt die ze zelf maakt (zoals appelmoes).

- In 2013 is op het plein aan het Liesbethpad een Koningslinde geplant. De gemeente Delfzijl verleende medewerking door het gat te graven en stootranden er omheen te plaatsen. De boom heeft de naam 'Dieke's Boom' gekregen, vernoemd naar Dieke Brongers-Teunissen, die deze plek bedacht en wist dat ze een ernstige ziekte niet zou overleven... Als de boom groter is gegroeid willen de dorpsbewoners er graag een boombank omheen plaatsen, waar gedenkplaatjes op bevestigd kunnen worden ter herinnering aan overleden dorpsbewoners. Daar zal t.z.t. ook het naamplaatje 'Dieke's Boom' op bevestigd worden.

- De Groencommissie voert sinds 2009 met enige regelmaat overleg met Groningen Seaports. Er is gesproken over de aanleg van een omzoming rondom industriepark Oosterhorn als duidelijke begrenzing naar het aangrenzende Borgsweer. Ook komt er  misschien een nieuw afwateringskanaal, vanaf het Oosterhornkanaal naar de Eems, tussen het industriepark en de begrenzing van het dorp. En is er ingegaan op het gebruik / (her)inrichting van “de zandvlakte” (ook wel “Oude Polder” genaamd). Hoe willen de inwoners de zandvlakte gaan gebruiken?  Als recreatiegebeid of als natuurgebied dat je kunt laten verwilderen?

Terug naar boven

Beeld

- In december 2013 gaat Wiebe Klijnstra van het RTV-Noord-programma Dam Op op bezoek in Borgsweer, waar hij diverse inwoners interviewt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borgsweer (online te bestellen).

Terug naar boven

Verenigingen / werkgroepen / comités / Links

- Algemeen: - Site van en over Borgsweer.

- Belangenverenigingen: - Comité Dorpsbelangen Borgsweer behartigt de belangen van het dorp en beoordeelt aanvragen van inwoners voor besteding van het dorpsbudget.

- De Klankbordgroep Milieu Borgsweer is in het leven geroepen als aanspreekpunt voor de Provincie Groningen m.b.t. het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek naar aanleiding van de klachten van en bezorgdheid bij de bewoners van het dorp en omgeving over de uitstoot van het industrie-/chemiepark Oosterhorn. Vergunningen zijn er om nageleefd te worden zodat omwonenden geen overlast ondervinden. In de afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat de inwoners stankoverlast van de industrie ondervonden. Dankzij extra investeringen in de procesvoering, beschermende maatregelen door bedrijven, en na intensief overleg met de klankbordgroep en het sluiten van Memoranda van Verstandhouding met diverse bedrijven op het industriepark, is de overlast behoorlijk verminderd.

- Dorpshuis: - De voormalige Hervormde kerk is herbestemd tot dorpshuis en is ondergebracht in Stichting Nicolaus Gillot, genoemd naar de laatste praktiserende dominee van Borgsweer. Het onderhoud van de kerk annex dorpshuis wordt voornamelijk door het bestuur zelf verricht. Bij grote klussen worden vrijwilligers gevraagd op basis van kundigheid. Een paar keer per jaar geven vrijwiligers de kerk een grote schoonmaakbeurt. Het pand is te huur voor bijeenkomsten. Het tarief wordt zo laag mogelijk gehouden om het voor iedereen toegankelijk te maken.

Voor alle hierboven vermelde instanties geldt dat je de contactgegevens kunt vinden op de onder 'Algemeen' gelinkte dorpssite.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Borgsweer.

Reactie toevoegen