Woldendorp

Plaats
Dorp
Delfzijl
Groningen

woldendorp_johannes_kerkhovenpolder_schuur_centrale_boerderij_met_weeghuisje.jpg

De schuur van de centrale boerderij in de Johannes Kerkhovenpolder, O van Woldendorp, met op de voorgrond een weegbrug (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De schuur van de centrale boerderij in de Johannes Kerkhovenpolder, O van Woldendorp, met op de voorgrond een weegbrug (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

woldendorp_dr._botjesbrug.jpg

De Dr. Botjesbrug, uit ca. 1948, aan de Zwaansweg, ZO van Woldendorp, ligt over een gedempt afwateringsdiepje. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten. (© Harry Perton)

De Dr. Botjesbrug, uit ca. 1948, aan de Zwaansweg, ZO van Woldendorp, ligt over een gedempt afwateringsdiepje. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten. (© Harry Perton)

Woldendorp

Terug naar boven

Status

- Woldendorp is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

- Onder het dorp Woldendorp vallen ook de buurtschappen Carel Coenraadpolder (zeer klein deel; 1 pand), De Heemen (grotendeels) en Lesterhuis.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Wòlndörp.

Oudere vermeldingen
1399 kopie 16e eeuw Waldmonathorp, 1475 Waldemandorpe, 1479 / 1579 / 1781 Woldendorp, 1840 Wollendorp.

Naamsverklaring
Betekent 'dorp van de woudmannen' ofwel 'de bewoners van het plaatsje Wald*' = wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Woldendorp grenst in het NW aan buitengebied van Wagenborgen en aan Borgsweer, in het N aan Termunterzijl en Termunten, in het O aan het water de Dollard (voor een klein deel ligt de Dollard ook binnen het dorpsgebied) en in het Z aan buitengebied van Finsterwolde en aan Nieuwolda (en aan veel buitengebied ervan), en ligt ONO van Wagenborgen, OZO van Meedhuizen, ZO van Farmsum en Delfzijl, Z van de rivier de Eems, ZW van de Duitse plaats Emden, NW van Finsterwolde, NNW van Oostwold en NNO van Midwolda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Woldendorp 65 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woldendorp heeft 4 rijksmonumenten.

- De Hervormde Petruskerk (A.E. Gorterweg 11) is een romanogotische kruiskerk, gebouwd in het derde kwart van de 13e eeuw op een wierde aan de westelijke rand van Woldendorp. Waarschijnlijk is de kerk tegen het einde van de middeleeuwen gedeeltelijk gesloopt. In die tijd zijn het transept en het koor afgebroken. Er resteerde een eenvoudige rechthoekige kerk. Aan de oostzijde zijn nog sporen te vinden van de vroegere dwarsbeuken. Bij de reformatie aan het eind van de 16e eeuw werd de kerk hervormd. De kerktoren is in 1855 afgebroken en vervangen door een smalle travee met dakruiter. De oude toren is zichtbaar op een kaart van Henricus Teysinga uit 1731.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk aanzienlijk beschadigd. Een paar dagen voor het einde van de oorlog vonden bij de bevrijding van Delfzijl in en rond Woldendorp gevechten plaats met de terugtrekkende troepen van de Wehrmacht. Daarbij zijn meerdere huizen en boerderijen vernield. Van de kerk gingen de kap, de dakruiter en het volledige kerkmeubilair verloren. Na de oorlog is de kerk gerestaureerd. Aan de westzijde is een nieuwe geveltoren gebouwd. Aan de oostzijde kreeg de kerk een apsisvormige uitbouw voor het plaatsen van de preekstoel in de kerk en voor de opgang naar het orgel, dit in 1952 is vervaardigd door orgelbouwer Mense Ruiter.

In de kerk bevinden zich nog diverse schilderingen (fresco's) uit de 14e en 15e eeuw, die bij de restauratie tevoorschijn kwamen. In een van de gewelven is een afbeelding van de tronende Christus, de Majestas Domini met de symbolen van de evangelisten te vinden. Ook zijn er twee kampvechters afgebeeld. In een ander gewelf zijn Maria met kind en diverse heiligen geschilderd. Op de begraafplaats rond de kerk zijn diverse oude grafstenen te vinden, waaronder die van de in 1651 of 1653 overleden Uko Walles, een boer uit Noordbroek en leider van een van de doperse sekten, de naar hem genoemde Ukowallisten. De kerk is niet meer als zodanig in gebruik.

- Van alle bruggen die de fotograaf van de Dr. Botjesbrug uit ca. 1948 - zie de foto elders op deze pagina - door de jaren heen heeft gezien, behoort deze wel tot de merkwaardigste. Er bevindt zich namelijk geen water meer onder deze brug aan de Zwaansweg ZO van Woldendorp. Oorspronkelijk was dat wel het geval; het was een afwateringsdiepje / bermsloot, maar die is gedempt. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Baliekluivers organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Bij de Fietsdriedaagse (eind mei) kun je kiezen uit de afstanden 10 en 15 km.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Woldrakkers is gefuseerd met Basisschool De Munte in Termunterzijl. De scholen zijn wegens de teruglopende leerlingentallen samengegaan tot één school. De school in Termunterzijl is na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten. De school in Woldendorp is in 2018 afgebroken. In 2019 is op die locatie een nieuw kindcentrum in het dorp gerealiseerd. De oplevering heeft een jaar vertraging opgelopen, onder meer omdat er in het oude schoolgebouw meer asbest zat dan gedacht, en omdat voor het nieuwe complex extra grond moest worden aangekocht. De nieuwbouw is onderdeel van het Scholenplan Delfzijl. Dat betekent dat het nieuwe gebouw aardbevingsbestendig is en bijdraagt aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van de genoemde dorpen. Alles is duurzaam en flexibel gebouwd, zodat ruimtes in de toekomst eventueel ook andere functies kunnen krijgen.

Delfzijl maakt het basisonderwijs in de gemeente namelijk toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De nieuwe gebouwen bestaan uit een vaste kern en een flexibele schil, zodat er (in de toekomst) ook combinaties mogelijk zijn met bijvoorbeeld een sportvoorziening, dorpshuis, bibliotheek, cultuur enz.

- "Dollard College vestiging Woldendorp is een Daltonschool. Wij verzorgen onderwijs voor vmbo, mavo, (zesjarige) havo, havo (onderbouw) en vwo (onderbouw). Wij bieden een duidelijke structuur. Onderdeel van deze structuur is vaste lestijden, zonder lesuitval en zonder tussenuren (klas 1 tm 3). We zijn een veilige, overzichtelijke school met veel aandacht voor begeleiding van leerlingen, d.m.v. een intensief mentoraat met twee mentoren per klas en een uitgebreid rapportagesysteem. De vestiging heeft ongeveer 325 leerlingen. Hierdoor kennen we elkaar goed op school. Er is een actieve leerlingen- en ouderraad. De school is met het openbaar vervoer goed te bereiken. De bustijden zijn afgestemd en aansluitend op het rooster."

- Veiligheid: - Blusgroep Woldendorp.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Woldendorp. - Lidmaten eind 17e eeuw tot 1811.

Reactie toevoegen