Woldendorp

Plaats
Dorp
Delfzijl
Groningen

woldendorp_johannes_kerkhovenpolder_schuur_centrale_boerderij_met_weeghuisje.jpg

De schuur van de centrale boerderij in de Johannes Kerkhovenpolder, O van Woldendorp, met op de voorgrond een weegbrug (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De schuur van de centrale boerderij in de Johannes Kerkhovenpolder, O van Woldendorp, met op de voorgrond een weegbrug (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

woldendorp_dr._botjesbrug.jpg

De Dr. Botjesbrug, uit ca. 1948, aan de Zwaansweg, ZO van Woldendorp, ligt over een gedempt afwateringsdiepje. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten. (© Harry Perton)

De Dr. Botjesbrug, uit ca. 1948, aan de Zwaansweg, ZO van Woldendorp, ligt over een gedempt afwateringsdiepje. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten. (© Harry Perton)

Woldendorp

Terug naar boven

Status

- Woldendorp is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

- Onder het dorp Woldendorp vallen ook de buurtschappen Carel Coenraadpolder (zeer klein deel; 1 pand), De Heemen (grotendeels) en Lesterhuis.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Wòlndörp.

Oudere vermeldingen
1399 kopie 16e eeuw Waldmonathorp, 1475 Waldemandorpe, 1479 / 1579 / 1781 Woldendorp, 1840 Wollendorp.

Naamsverklaring
Betekent 'dorp van de woudmannen' ofwel 'de bewoners van het plaatsje Wald*' = wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Woldendorp grenst in het NW aan buitengebied van Wagenborgen en aan Borgsweer, in het N aan Termunterzijl en Termunten, in het O aan het water de Dollard (voor een klein deel ligt de Dollard ook binnen het dorpsgebied) en in het Z aan buitengebied van Finsterwolde en aan Nieuwolda (en aan veel buitengebied ervan), en ligt ONO van Wagenborgen, OZO van Meedhuizen, ZO van Farmsum en Delfzijl, Z van de rivier de Eems, ZW van de Duitse plaats Emden, NW van Finsterwolde, NNW van Oostwold en NNO van Midwolda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Woldendorp 65 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woldendorp heeft 4 rijksmonumenten.

- De Petruskerk is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Bij de latere restauratie kwamen fresco's tevoorschijn uit de 13e/14e eeuw.

- Van alle bruggen die de fotograaf van de Dr. Botjesbrug uit ca. 1948 - zie de foto elders op deze pagina - door de jaren heen heeft gezien, behoort deze wel tot de merkwaardigste. Er bevindt zich namelijk geen water meer onder deze brug aan de Zwaansweg ZO van Woldendorp. Oorspronkelijk was dat wel het geval; het was een afwateringsdiepje / bermsloot, maar die is gedempt. De brug is blijven staan als eerbetoon aan dr. Emmo Hayo Botjes, tot 1952 gemeentearts van de gemeente Termunten.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Baliekluivers organiseert diverse evenementen en activiteiten door het jaar heen.

- Bij de Fietsdriedaagse (eind mei) kun je kiezen uit de afstanden 10 en 15 km.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Woldrakkers is gefuseerd met Basisschool De Munte in Termunterzijl. De scholen zijn wegens de teruglopende leerlingentallen samengegaan tot één school. De school in Termunterzijl is na afloop van schooljaar 2018-2019 gesloten. De school in Woldendorp is in 2018 afgebroken. In 2019 is op die locatie een nieuw kindcentrum in het dorp gerealiseerd. De oplevering heeft een jaar vertraging opgelopen, onder meer omdat er in het oude schoolgebouw meer asbest zat dan gedacht, en omdat voor het nieuwe complex extra grond moest worden aangekocht. De nieuwbouw is onderdeel van het Scholenplan Delfzijl. Dat betekent dat het nieuwe gebouw aardbevingsbestendig is en bijdraagt aan goed, toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen van de genoemde dorpen. Alles is duurzaam en flexibel gebouwd, zodat ruimtes in de toekomst eventueel ook andere functies kunnen krijgen.

Delfzijl maakt het basisonderwijs in de gemeente toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De nieuwe gebouwen bestaan uit een vaste kern en een flexibele schil, zodat er (in de toekomst) ook combinaties mogelijk zijn met bijvoorbeeld een sportvoorziening, dorpshuis, bibliotheek, cultuur enz.

- Dollard College vestiging Woldendorp.

- Veiligheid: - Blusgroep Woldendorp.

- Genealogie: - Lidmaten Woldendorp eind 17e eeuw tot 1811. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Woldendorp.

Reactie toevoegen