Bedum

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Groningen

gemeente_bedum_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Bedum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Bedum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Bedum

Terug naar boven

Status

- Bedum is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- Bij de gemeentelijke herindelingen in 1990 in de provincie Groningen, waren er aanvankelijk plannen voor samenvoeging van de gemeenten Bedum en Ten Boer. Uiteindelijk zijn beide toch zelfstandig gebleven. De gemeente is wel eerder al, in 1969, een deel van haar grondgebied, waar nu de Groningse wijk Beijum ligt, kwijtgeraakt aan de gemeente Groningen. Zie daarvoor verder bij Statistische gegevens.

- De gemeente Bedum omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde, en de buurtschappen Ellerhuizen, Het Reidland, Lutjewolde (deels), Menkeweer, Onderwierum, Plattenburg, Rodewolt, Sint Annerhuisjes, Ter Laan, Westerdijkshorn en Willemsstreek. Dit zijn 4 dorpen en 11 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Bedum.

- Onder het dorp Bedum vallen ook de buurtschappen Ellerhuizen, Het Reidland, Sint Annerhuisjes, Ter Laan, Westerdijkshorn en een deel van de buurtschap Lutjewolde. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bedum grensde in het W aan de dorpen Adorp, Sauwerd en Winsum, in het NW aan het dorp Tinallinge, in het N aan het dorp Stitswerd, in het NO aan het dorp Middelstum, in het O aan de dorpen Sint Annen en Thesinge en in het Z aan het dorp Noorddijk en de stad Groningen, en ligt ZW van de dorpen Westerwijtwerd en Uithuizen, W van het dorp Ten Boer en NO van de dorpen Dorkwerd, Hoogkerk en Zuidhorn. De gelijknamige hoofdplaats lag centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Bedum 523 huizen met 3.186 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 175/1.051 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Westerdijkshorn 20/124, Den Haver 4/27, Ter Laan 15/126, Het Reitland 14/72, Lutkewolde (ged.) 5/28 en Ellerhuizen 15/113, dorp Onderdendam 89/498 met de buurtschappen Menkeweer 11/52, Het Roodewolt 4/22 en Onderwierum 20/115, dorp Noordwolde 47/275 en dorp Zuidwolde 61/425 met de buurtschappen Beijum 7/49, Het Oosten van Zuidwolde 19/115 en Noorderhoogebrug (ged.) 17/94.

- In 1969 is middels grenscorrectie een deel van de gemeente Bedum overgegaan naar de gemeente Groningen. Het betrof met name het gebied met daarin de buurtschap - thans Groningse wijk - Beijum, met een oppervlakte van 528 ha, en met op dat moment 443 inwoners.

- Eind 2018, bij de opheffing van de gemeente, heeft de gemeente Bedum ca. 4.200 huizen met ca. 10.400 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 3.400 huizen met ca. 8.500 inwoners, inclusief de eronder vallende buurtschappen.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Site over de jodenvervolging in WO II te Bedum.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (een of meer kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Gemeente Bedum (HVgB). Door middel van het tijdschrift 'Zo as t was', dat drie keer per jaar verschijnt, en door tal van andere activiteiten zoals lezingen, wandelingen, excursies en contacten met deskundigen houdt zij de geschiedenis van deze voormalige gemeente levend. Op de site van de vereniging vind je onder meer beschrijvingen en fotoalbums van alle dorpen en buurtschappen in deze voormalige gemeente.

"Het Archief en de Bibliotheek van de vereniging zijn gevestigd in de bovenruimte van de gymzaal op Schoolstraat nummer 17. Geopend op maandagavond van 19.30-21.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie komen dan heel wat wetenswaardigheden boven water. Er wordt ook druk gewerkt om onze 'schatten' te inventariseren en te archiveren. Het ligt in de bedoeling om belangstellenden de gelegenheid te bieden om de collectie ter plekke in te zien of eventueel (dit alleen voor onze leden) onder speciale voorwaarden voor enige tijd te lenen. De totale collectie is tot stand gekomen door schenkingen en aanschaf van documenten, waarvan het merendeel met de historie van onze provincie en in het bijzonder met de gemeente Bedum te maken hebben. Ook andere historische documenten zullen in ons archief een plaatsje krijgen.

Door de welwillende medewerking van diverse mensen zijn wij in staat geweest om door het scannen van foto’s een grote fotocollectie aan te leggen. Als je in het bezit bent van 'oude' foto’s van Bedum en omringende plaatsen en je hebt geen bezwaar om deze voor even uit te lenen, neem dan contact op met een van de leden. Van onze collectie kunnen wij tegen een kleine vergoeding afdrukken op fotopapier aanbieden. Leden van de HVgB krijgen hierop een korting van 50%. Inmiddels hebben wij ook de beschikking over een kleine bibliotheek dankzij giften van derden en door het aanschaffen van boekwerken die voor de historie van onze gemeente belangrijk zijn of gaan worden. Van deze collectie kan men de meest recente inventarislijst in het archief inzien. Onderdeel van onze bibliotheek vormt ook de knipselkrant, waaraan momenteel druk wordt gewerkt om deze via rubrieken toegankelijk te maken.

Onze activiteitencommissie is altijd met een van de leden op de verenigingsavond aanwezig. De activiteitencommissie heeft zich ten doel gesteld om: leden die aan hun eigen familieonderzoek willen beginnen, te stimuleren en te begeleiden; bij historisch onderzoek van de gemeente Bedum behulpzaam te zijn met het zoeken naar gegevens over personen; gegevens van de doopboeken van de kerken (Doop- Trouw- en Begraafboeken) van de gemeente in kaart te
brengen; publicaties te verzorgen in ons tijdschrift 'Zo as t was'."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Oostelijke ontsluitingsweg Bedum. Met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van het dorp maken we de dorpskern veiliger en leefbaarder. Vanaf de huidige N993 komt een nieuwe weg in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van het dorp. Er komt een nieuwe brug over het huidige Boterdiep. Waarom? Inwoners ervaren de dorpskern als zeer onveilig. Dat heeft twee oorzaken: vrachtverkeer van FrieslandCampina DOMO; onveilige niet-bewaakte spoorovergangen. Planning: 2019: groot onderhoud Sint Annerweg tot kruising Stedumerweg: verbeteren bestaande kruising Sint Annerweg-Stedumerweg; aanleg nieuwe weg tot aan spooronderdoorgang; 2020: bouw spooronderdoorgang door ProRail; 2021: aanleg rondweg noordkant spoor en realisatie beweegbare brug Boterdiep." (bron en voor nadere informatie zie de pagina van de provincie over het project Oostelijke ontsluitingsweg) Zie ook de video-animatie over hoe de rondweg gaat worden, van aannemer Koninklijke BAM Groep.

- "Zuivelproducent FrieslandCampina heeft in september 2019 bekendgemaakt af te zien van de bouw van een nieuwe 'megafabriek' in Bedum en de daaraan verbonden noodzakelijke omleiding van het Boterdiep. Als ze uitbreidt, is dat op de huidige locatie. Heemschut Groningen heeft ernstige bezwaren geuit tegen het verleggen van de eeuwenoude trekvaart. Daarbij zouden waardevolle historische geografische structuren worden doorbroken en vernietigd. Dat de uitbreiding niet doorgaat, heeft te maken met de veranderende vraag naar melkaanvoer en de totale productiecapaciteit van FrieslandCampina in Nederland.

Ook zou het te maken hebben met weerstand van omwonenden en de kritiek van de Commissie MER. Dat is een landelijke organisatie die milieueffectrapportages (MER) beoordeelt. Zij toonde zich kritisch over de uitbreiding. De Commissie MER wilde meer weten over de stikstofuitstoot van het bedrijf en de gevolgen daarvan op natuurgebieden. Ze vond dat de gemeente, met wie FrieslandCampina in 2015 een intentie-overeenkomst sloot, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Boterdiep onderwaardeerde. Daarnaast wilde ze meer informatie over de verkeerstoename en waarom juist de locatie in Bedum zou moeten uitbreiden. Heemschut is blij met het besluit." (bron: Heemschut)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bedum heeft als plaats 34 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Walfriduskerk (Plantsoen 2) is een van de oudste kerken in de provincie Groningen. Het oudste deel van de kerk stamt uit de 11e eeuw. De kerk is gesticht als bedevaartskerk voor de heilige Walfridus, die in Bedum zou hebben geleefd en door de Noormannen zou zijn vermoord. Oorspronkelijk was de kerk door de bisschop van Münster gewijd aan Maria en Paulus, maar al snel werd Walfridus zelf de beschermheilige van de kerk. In 1805 werd een kerkorgel in gebruik genomen van de orgelbouwersfirma Lohman. Het werd in 1922 vervangen door het huidige orgel van Hendrik Vegter (1892-1967) te Usquert, leerling van Marten Eertman te Noordwolde en A.S.J. Dekker te Goes. Dit instrument, het enige nieuwbouworgel van Vegters hand, heeft in 1975 en 1997 restauraties ondergaan.

De toren van de kerk wordt gepromoot als 'de scheefste toren van Nederland en Europa'. Daar vallen wel enkele kanttekeningen bij te maken, waarvoor zie de link. Als je de toren zo ziet, zou je denken dat hij op den duur wellicht nog verder uit het lood zou kunnen komen te staan. Dat is echter niet zo. De toren zit bouwkundig nu zo goed in elkaar dat hij niet verder kan verzakken. - Bouwkundige Robert Jan Dusseljee licht in dit artikel toe hoe die vork in de steel zit. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Bedum.

- De huidige RK kerk Maria Tenhemelopneming (Grotestraat 49) dateert uit 1881 en is ontworpen door de bekende architect A. Tepe. Lees hier over de voorgangers van deze kerk (de gebouwen dan hè, niet de voorgangers in de kerk ;-) ). De kerk is tegenwoordig onderdeel van de Liudgerparochie. - Op de begraafplaats bij de kerk een Rouwkapel uit 1880.

- De Goede Herderkerk (Schultingastraat 1) dateert uit 1938 en was van 1998 tot 2011 in gebruik door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), daarna overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SGOK). T/m 2017 heeft de 'plaatselijke commissie' er allerlei activiteiten georganiseerd. Deze commissie is per 1-1-2018 opgeheven, omdat sindsdien de kerk wordt verhuurd aan de Gereformeerde Kerken (hersteld).

- Martyriakerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) (GKV) (Stationsweg 16) uit 1963. - Jeugdraad GKV.

- Maranathakerk (Gereformeerde Kerken in Nederland) (Grotestraat 33) uit 1878. Na de verbouwing in 1966 is de naam van deze kerk gewijzigd in de huidige naam (voorheen Oosterkerk). Deze kerk had twee voorgangers op dezelfde plek (1841-1863 en 1864-1877).

- Grafpoëzie te Bedum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Diverse malen per jaar is er in de Togtemaarschool een Kinderkledingbeurs, Kinderkleding-/Speelgoedbeurs en Kinderkleding-/Babybeurs. Particulieren kunnen op deze beurzen hun (tweedehands) kinderkleding, speelgoed of baby's - sorry, flauw grapje, ze bedoelen natuurlijk babyspúllen - te koop aanbieden. Voor de eerstvolgende datum zie de link.

- De Bedumer Winterloop (weekend begin februari, in 2018 voor de 8e keer) is een jaarlijkse sponsorloop voor het goede doel: het KWF en het UMCG Kanker Research Fonds. Het evenement is veel meer dan 'alleen maar' een loop. Er is marathon zwemmen, een spinning marathon, een pubquiz, kickboksen, volleybal, dorpsontbijt, Stiletto Run, en afsluiting met een feestavond. En tussendoor wordt er dus ook nog hardgelopen...

- Jaarlijks is er in het 3e weekend van juni het evenement Bedrijvenvoetbal Bedum. Het idee voor Bedrijvenvoetbal ontstond in 1989 toen enkele raddraaiers in het dorp veel herrie veroorzaakten. Kroegbaas Gerrit Koning en Henk Steenhuis vatten het idee op een voetbalwedstrijd te organiseren tussen deze jongens en de Rijkspolitie. En zo geschiedde: Het bedrijvenvoetbal was geboren. De 1e editie was zo’n succes dat de toenmalige organisatie dacht: we kunnen ook meer bedrijven vragen! De tweede keer speelden het gemeentehuis, de DOMO, Fame en de Rijkspolitie tegen elkaar. Het 3e jaar kwam het eerste programmaboekje uit en waren er 12 deelnemers. Het werd steeds leuker. Op een gegeven moment was Bedrijvenvoetbal zo groot dat het ook wel ‘kleintje Eurovoetbal’ werd genoemd. Na 10 jaar deden er al 30 teams mee. 500 voetballers in één toernooi: dat vind je zelfs bij Eurovoetbal niet. En tegenwoordig zijn het er al meer dan 600... Sinds 2002 organiseert de stichting ook een Zaalvoetbalgala in december. Daaraan doen gemiddeld 20 bedrijven mee.

- In een weekend eind juni organiseert Volleybalvereniging Dio het beachevent ODN Oil Bedum Beach (in 2021 voor de 8e keer), een beachtoernooi voor inwoners van dit dorp en (verre) omgeving. Het toernooi is voor iedereen, er zijn diverse poules op elk niveau. Volleybalervaring is dus niet vereist! Voor bedrijven hebben ze op de vrijdagavond een speciaal bedrijventoernooi, een compleet verzorgde avond met beachvolleybal, barbecue, drankjes en een afsluitende beachparty. Kom je samen met DIO genieten van sport, zon, zand en een zee aan gezelligheid?

- Hoofdzaak van de Vakantiespeeldagen (voor de basisschooljeugd, in de zomervakantie) is al jaren het bouwen van hutten. Daarnaast organiseren ze ook andere activiteiten voor kinderen die het timmeren even zat zijn. Zo kan er elke dag worden geapenkooid in de sporthal, is er een knutseltent te vinden op het veld en worden er verschillende sportactiviteiten aangeboden. Verder er op verschillende avonden ook activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Denk hierbij aan een disco, een kijkavond en aan het einde van de week een spetterende slotavond.

- MOOI Bedum (1x per 2 jaar, in de even jaren, op een zaterdag in september) staat voor een leuke dag met activiteiten en vermaak, maar ook een programma met aantrekkingskracht waardoor men wordt gewezen op de veelzijdigheid van het dorp. Rijk aan Cultuur, Kunst, Muziek en Ondernemersgeest.

- 1x in de 2 jaar, in de even jaren, in september, is er de Lichtweek Bedum.

- Sinterklaas.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Bedum. Ze hebben ook een Schaatsclub, die op woensdagavond traint op kunstijsbaan Kardinge in Groningen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overdekt subtropisch zwembad De Beemden biedt sportieve ontspanning voor jong en ouder. Met diverse faciliteiten, zoals tillift, glijbaan, wildwaterkreek, turbodouches, bubbelbank, whirlpool, buitenbassin en zonneweide. Verder bieden ze mogelijkheden voor Zwemles (zwem ABC, zwemles volwassenen), Aquasporten (aqua-robic, aqua-insanity, aqua-jogging, aqua-spinning, aqua-total workout en aqua-slim), Baby-, peuter-, kleuterzwemmen en OWNZ (Op weg naar Zwemles), Therapiezwemmen, Ouderenzwemmen (MBVO Bedum en MBVO Winsum). Het bad kan ook gehuurd worden voor je familie- of personeelsfeestje.

- Wereldwinkel Bedum verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

- Nieuws van de winkeliers van Koopcentrum De Scheve Toren.

- Nieuws van de winkeliers van Winkelcentrum Veeno.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De Koffieleut is een koffie- en theeschenkerij en cadeautjeszaak gerund door 'mensen met mogelijkheden'. Onderdeel van De Golden Raand ZB. Onder begeleiding bedienen zij de klanten, bakken taarten, bereiden lunches en doen kassawerkzaamheden. Ze serveren en scheppen er tevens ijs van IJs- en Zorgboerderij De Golden Raand. Ambachtelijk ijs, bereid van de melk van de eigen weidekoeien. De Koffieleut leent zich uitstekend voor High tea, bedrijfsuitjes, lunches of gewoon gezellig afspreken met vrienden of collega's. Er is gratis wifi dus ook werken in De Koffieleut is mogelijk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bedum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenknipsels e.d. van Bedum op Facebook, een initiatief van en beheerd door Jan Blaauw.

- Mooie dronevideo van Bedum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bedum.(online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite Bedumer.

- Belangenorganisatie: - "APB (Algemeen Plaatselijk Belang) Bedum is een vereniging die de belangen van ons mooie dorp zo goed mogelijk probeert te behartigen. De vereniging is er voor alle richtingen en stromingen die in ons dorp aanwezig zijn. Er wordt bij de samenstelling van het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van de inwoners van ons dorp. APB is opgericht in 1957. In die inmiddels al meer dan 60 jaar heeft de vereniging aan vele projecten meegewerkt. Zo was dat in de beginjaren al, blijkens het Nieuws- en Advertentieblad van 3 juni 1965: het tot stand brengen van een kinderspeeltuin op het Burchtplein; het aanschaffen van een verplaatsbare muziektempel; het oprichten van een bouwcoöperatie waardoor toen reeds ongeveer 60 woningen extra konden worden gebouwd in de industriële en particuliere sector (bijna de gehele Zeeheldenbuurt); het in samenwerking met de gemeente tot stand brengen van het hertenkamp in het bungalowpark.

Het artikel sluit af met de volgende aanbeveling van toenmalige burgemeester Lindeboom: 'Mij werd het in dit blad opgenomen artikel over APB, vóór en van het hele dorp, ter inzage verstrekt. Zelden heb ik een artikel met meer instemming gelezen. Het luidt een mobilisatie in van alle beschikbare krachten, die iets voor de groei en uitbouw van ons mooie Bedum gevoelen. Deze actie zal ongetwijfeld succes hebben. Want wanneer men leest wat reeds tot stand is gebracht, dan kan men niets anders doen dan de APB ook financieel te steunen.'

Verder heeft APB meegewerkt aan: aanzet tot oprichting van de VVV; aanzet tot oprichting van de Bedrijvenvereniging in de gemeente; medewerking aan de oprichting van de Historische Vereniging; aanzet tot een herstart van de 4 mei herdenking; aanzet tot oprichting van een herdenkingsmonument 1940-1945; plaatsing van enkele bankjes rondom het dorp, zoals hoek Wolddijk / Munnekeweg, in Ellerhuizen, en ook het bankje aan het fietspad naar Onderdendam aan het Boterdiep; totstandkoming van een 'zebra' over de Stationsweg; 1x in de vijf jaar een Bedumer Gastendag. Word nu lid van APB Bedum. Het kost slechts € 7,50 per jaar! Dat kan via deze link of via: secretaris@apbbedum.nl."

- Muziek: - Muziekschool Hunsingo is er voor de inwoners van de voormalige gemeenten Bedum en Eemsmond.

- De in 1898 opgerichte Muziekvereniging Wilhelmina omvat een harmonieorkest, een malletband en majorettes. Om ook de jeugd goed van dienst te kunnen zijn, heeft elke afdeling ook jeugdafdelingen, waar de leerlingen op speelse en creatieve manier beginnen met dansen of muziek maken. Ze repeteren in clubgebouw het Wilhelminahuis, dat ook erg geschikt voor andere activiteiten. Ook andere verenigingen maken daarom graag gebruik van het Wilhelminahuis.

- Popkoor &Core bestaat sinds 2013. Ze zingen oude en nieuwe popnummers onder leiding van de enthousiaste dirigente Anne-Lie Persson.

- Sport: - SV Bedum is in 2013 ontstaan, uit een fusie van de Bedumer voetbalclubs CVVB en v.v. Bedum.

- Sportvereniging SV Balans biedt Kleutergym, Ouder & Kind Peutergym, Nijntje Beweegdiploma, Turnen in allerlei klassen (vanaf 5 jaar), Jongensgym, Freerunning, 50 Fit, 50 Sport en Spel, 55 Gym en Heren recreatief volleybal.

- Basketballvereniging Bedum Blues heeft ca. 70 spelende leden (zowel competitie als recreatief).

- De Tennisvereniging is opgericht in 1911.

- De in 1984 opgerichte Loopgroep Bedum is een hardloop- en Nordic Walking loopgroep, met ca. 100 leden, en lid van de KNAU. De trainingen beginnen dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een paar keer gratis mee te komen trainen.

- Hockeyclub.

- Beach Court Bedum is een permanente beachaccommodatie, geschikt voor diverse beachsporten, zoals beachvolleybal, -tennis, -voetbal, -handbal etc.

- Boei77 en Z.P.C. Ducdalf zijn samen met Aqua Fun als subverenigingen ondergebracht in de omnivereniging Aqua Bedum. Zodra zwemdiploma B is behaald, kun je bij hen gaan zwemmen. Je kunt kiezen om nog meer diploma’s te gaan halen op zaterdagochtend tijdens de zwemvaardigheidstrainingen, of op woensdagavond mee trainen met de reddingsbrigade om KNBRD-diploma’s te halen. Op woensdag- en donderdagavond zijn er wedstrijdtrainingen om aan conditie en techniek te werken. Een combinatie van verschillende onderdelen is ook mogelijk.

- Wielervereniging WV Bedum is van start gegaan in 2014. Inmiddels hebben ze meer dan 40 leden. Ze zijn ambitieus op verschillende vlakken. Naast gezellig met elkaar fietsen willen ze meer zijn dan een standaard toervereniging. Ze mikken op een positie tussen een toervereniging en een wedstrijdvereniging. Veel wielrenners hoeven niet zo nodig aan wedstrijden deel te nemen, maar willen wel hun conditie verbeteren (of als eerste sprinten naar een plaatsnaambordje :-). Voor die wielrenners bieden ze een gericht trainingsprogramma. Natuurlijk zijn er ook fietsers die de lat wat minder hoog leggen. Ook die komen ruimschoots aan hun trekken. Bij trainingen kan ieder op zijn/haar eigen (ambitie)niveau trainen. Bij langere toertochten kan er worden gefietst in verschillende groepen, zodat iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau kan fietsen.

- Zorg: - Woonzorgcentrum Alegunda Liberi.

- Welzijn: - Iedere donderdagochtend van 9.30-11.30 uur is er de Verzoamelstee, waar senioren allerlei activiteiten ondernemen, of er komt bijv. iemand een lezing houden.

- Veiligheid: - Brandweer Bedum.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - In november zijn er altijd de tweedaagse Promotiedagen in Martini Plaza in de stad Groningen, waar het bedrijfsleven uit het noorden des lands zich presenteert. Ook Plein Bedum is daar altijd aanwezig om te laten zien wat de ondernemers uit dit dorp in huis hebben.

- "Bedrijvenvereniging voormalige Gemeente Bedum (BvGB) is een van de grootste ondernemersorganisaties in de provincie Groningen, en een gewaardeerde gesprekspartner voor verschillende organisaties en instellingen. En dat is niet voor niks. Er zijn ontwikkelingen te over in onze regio en in onze voormalige gemeente. Ontwikkelingen die kansen bieden, maar ook ontwikkelingen die voor ondernemers misschien bedreigingen inhouden. En met name dan is het belangrijk dat er tegenwicht wordt geboden, zodat ondernemersbelangen niet in het gedrang komen. En samen komen we veel verder!" Aldus de BvGB op haar site. Ze hebben ca. 130 leden, variërend van ZZP'er tot een bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Ook zijn recentelijk de agrarische ondernemers uitgenodigd om lid te worden, zodat de vereniging een nog betere afspiegeling wordt van de ondernemers in het werkgebied.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bedum en - idem RK.

Reactie toevoegen