Zomerdijk (Wagenborgen)

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

Zomerdijk (Wagenborgen)

Terug naar boven

Status

- Zomerdijk is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 deels gemeente Delfzijl, deels gemeente Termunten, deels gemeente Nieuwolda. In 1990 is de buurtschap geheel onder de gemeente Delfzijl komen te vallen. In 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Zomerdijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Wagenborgen, deels onder het dorp Farmsum (dit betreft een klein, onbebouwd en O gedeelte van de buurtschap).

- De buurtschap Zomerdijk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het deel onder Nieuwolda wordt in 1840 vermeld als 'Zomerdijk of Leegte'. Dit betrof een uiterste NO uithoekje van het grondgebied van Nieuwolda, ZW van Woldendorp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zomerdijk ligt rond de gelijknamige weg, NO van het dorp Wagenborgen. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Farmsum en de stad Delfzijl, ZW van de dorpen Borgsweer, Termunterzijl en Termunten, W van het dorp Woldendorp, N van het dorp Nieuwolda en OZO van het dorp Meedhuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zomerdijk 7 huizen met 57 inwoners in de gemeente Delfzijl (= het huidige Wagenborgense en Farmsumse deel), W van het Termunterzijldiep, en 7 huizen met 40 inwoners in de gemeente Termunten en 3 huizen met 15 inwoners in de gemeente Nieuwolda, O van het Termunterzijldiep. De beide laatste delen lagen ZW van Woldendorp en zijn door ruilverkavelingen grotendeels verdwenen. De huidige buurtschap omvat nog slechts een handvol panden en ligt alleen nog W van het Termunterzijldiep, en zal ca. 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Zomerdijk was oorspronkelijk een zeewering, de voortzetting van de Veendijk, van Wagenborgen naar Woldendorp.

Reactie toevoegen