Geefsweer

Plaats
Buurtschap
Delfzijl
Groningen

Geefsweer

Terug naar boven

Status

- Geefsweer is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Delfzijl.

- De buurtschap Geefsweer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Meedhuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1306 kopie Gewesweer, 1459 thoe gheuesweer, 1461 to gheweswere, 1632 Gevesweer.

Naamsverklaring
Betekent weer 'kleine wierde, opgeworpen hoogte' van de persoon Gevi*. Zie ook Jouswerd.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Geefsweer ligt Z van Farmsum, ZW van Weiwerd, NO van Meedhuizen, rond de Geefsweersterweg. In het N grenst de buurtschap aan het Eemskanaal, dat hier overgaat in het Oosterhornkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Geefsweer 6 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol boerderijen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vijfvoudige moord
Geefsweer is in de geschiedenis vooral bekend van de vijfvoudige moord op een gezin die hier rond 1812 heeft plaatsgevonden. Over de daders, motieven en een kind uit het gezin dat de aanslag zou hebben overleeft, doen allerlei verhalen de ronde. In 2013 hebben IVAK-docenten- en -studenten hier samen met vocaal ensemble Sequens een lied over gemaakt en ten gehore gegeven. In 2014 is er een serie theatervoorstellingen over geweest in het kerkje van Heveskes, genaamd Moorden van Geefsweer.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - In september 2018 hebben Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl en buurtbewoners bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid (uitspraak van de Raad van State in dezen van 19 december 2018) - waar anno 2018 34 windturbines staan - met 16 windturbines met een tiphoogte van 204 meter. Inwoners van Wagenborgen en Meedhuizen protesteerden tegelijkertijd tegen de bouw van 14 windmolens op het beoogde Windpark Geefsweer, dat grenst aan Windpark Delfzijl. Volgens de tegenstanders is er geen draagvlak onder de bevolking. Gevreesd wordt voor hinderlijke slagschaduwen, geluidoverlast en gevaarlijke situaties zoals het in brand vliegen van een molen. De tegenstanders maken ook bezwaar tegen de aantasting van het landschap en negatieve effecten op hun woon- en leefklimaat.

Volgens de Provincie Groningen valt er niet te ontkomen aan meer windmolenparken in de provincie, gezien de doelen dat we van het gas af willen en dat in 2035 een groot deel van de energieopwekking in de provincie duurzaam moet zijn. De gemeente Delfzijl is van plan in deze omgeving een 'windconcentratiegebied' aan te leggen met 91 tot 116 windturbines.(bron: DvhN, 27-9-2018) Dorpsbelangen Meedhuizen is in juni 2018 uit de klankbordgroep voor het beoogde Windpark Geefsweer gestapt, omdat zij de compensatie voor de omwonenden in geen verhouding vindt staan tot de overlast die gaat ontstaan.

- Op het terrein van Groningen Seaports in de buurtschap is in 2019 Zonnepark Geefsweer gerealiseerd. Het park omvat ca. 22.000 panelen, op een oppervlakte van ca. 7 ha. Hiermee kunnen ca. 2.100 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Het zonnepark is gerealiseerd op het voormalige Baggerspeciedepot Geefsweer. Het baggerspeciedepot is ooit aangelegd bij het verdiepen van de haven van Delfzijl en was niet meer in gebruik. De grond is in eigendom van Groningen Seaports. Het zonnepark is landschappelijk ingepast en zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken, door de bestaande depotdijk te gebruiken voor de aangroei van gras, riet en bomen.

Reactie toevoegen