Lalleweer

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

lalleweer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lalleweer is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

Lalleweer is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

Lalleweer

Terug naar boven

Status

- Lalleweer is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Oldambt, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Termunten. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Lalleweer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Borgsweer.

- De buurtschap Lalleweer ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1553 Lalleweer.

Naamsverklaring
Betekent weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van de persoon Lalle.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lalleweer ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Termunten en Termunterzijl, Z van Borgsweer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lalleweer 5 huizen met 50 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 woningen (huizen en boerderijen) met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap ligt deels op een oude, inmiddels deels afgegraven wierde. De wierde is ooit bebouwd als voorwerk van het Grijzemonnikenklooster bij Baamsum bebouwd. De buurtschap maakte vanouds deel uit van het kerspel Borgsweer. Sinds 1857 was er sprake van een Waterschap Lalleweer. Dit 434 ha grote waterschap is in 1908 opgegaan in Waterschap Oterdum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lalleweer heeft 1 rijksmonument, zijnde de dwarshuisboerderij van het Oldambster type uit 1834 op huisnr. 2, bestaande uit een voorhuis en schuur. De boerderij is gelegen op een omgrachte (deels afgegraven) wierde. Gevelsteen met jaartal 1834. De Oldambster boerderij is van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: als enig overgebleven boerderij van een viertal gelegen op een omgrachte wierde; vanwege de statige verschijningsvorm en grote omvang van de boerderij; vanwege de bijzondere landschappelijke ligging op een historisch terrein, te weten op het aan het einde van de 12e eeuw gestichte voorwerk van het Grijzemonnikenklooster; vanwege de relatief ongeschonden staat; vanwege de aanwezigheid van de complete stal met koevakken en gruppen; vanwege de nog aanwezige gracht en tuin.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen diersoorten in Borgsweer en Lalleweer (als het menu 'Waarnemingen' geen resultaten geeft, pas de datum 'van' dan aan naar het verleden, bijv. een jaar terug).

Reactie toevoegen