Krewerd

Plaats
Dorp
Delfzijl
Groningen

krewerd groeten uit [640x480].jpg

Krewerd Groeten uit

Krewerd Groeten uit

Krewerd

Terug naar boven

Status

- Krewerd is een wierdedorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Bierum.

- Onder het dorp Krewerd vallen ook de buurtschappen Arwerd en Nijenklooster.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Kraiwerd.

Oudere vermeldingen
13e eeuw (na 1280) Crewerth, Crewirth, 1396 Creawerth, 1521 Crewart, 1531 Crewert, 1579 Crewert, ca. 1660 Criewert, 1781 Krewert.

Naamsverklaring
krêa is genitief meervoud van de vogelnaam krê, Nieuwfries krie 'kraai (Corvus corone)', en werth, wirth = werd 'terp, bewoonde hoogte', dus 'kraaienwierde'. Vergelijk het nabijgelegen Arwerd.(1)

Terug naar boven

Ligging

Krewerd ligt NW van Delfzijl, ZW van Holwierde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Krewerd 17 huizen met 85 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Krewerd is een van de dorpen waar de huizen moeten worden versterkt i.v.m. de aardbevingsschade en -risico's. Wat ze hier absoluut níet willen is dat het een saaie dertien-in-een-dozijn nieuwbouwwijk wordt. Elders wordt uit kostenoverwegingen namelijk nogal eens gekozen voor sloop en nieuwbouw, maar de inwoners willen het bijzondere karakter van dit dorp niet verloren laten gaan, en gaan ook zo veel als mogelijk voor versterking van de bestaande panden. Architect Fons Verheijen is door de regio gereden, heeft diverse versterkingsprojecten bekenen en vindt de resultaten, gezien vanuit zijn vakgebnied, "bedroevend". Via de burgemeester van de gemeente Delfzijl kwam hij in contact met de Krewerders en wil zich er sterk voor maken dat Krewerd in dit opzicht een 'blauwdruk' (een goed voorbeeld dus) kan worden voor dorpen elders in de provincie die nog voor de versterkingsopgave staan.

Elk huishouden gaat met een architect in kaart brengen hoe hun individuele pand het beste kan worden aangepakt. In het meest optimistische scenario denkt Verheijen dat dit de rest van 2018 duurt en dat dan in 2019 de verbouwingen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt samen met een stedenbouwkundige, landschapsontwerper, energiedeskundige, cultuurhistoricus en woonsocioloog heel Krewerd in brede zin onder de loep genomen en aangepakt. Zie ook de videoreportage met architect Verheijen en een inwoner van Krewerd door RTV Noord, 22-2-2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Krewerd heeft 3 rijksmonumenten.

- Romaans-gotische kerk uit eind 13e eeuw met toren uit de 15e eeuw. In de kerk staat een fraai gotisch orgel, het een na oudste bespeelbare orgel van Europa (1531) (het oudste staat in Alkmaar). In 2018 is een vermoederlijk uit 1731 daterend stuk permanent in het orgel ontdekt. Pastoriepaar Thea en Hans Stuyling-De Lange gaan op zoek naar iemand die de tekst kan vertalen. Ze vermoeden dat het om een lectionarium gaat: "Een lessenboek over de levens van heiligen, in dit geval Blasius. Het tekstfragment uit de jaren zestig vertelde zijn geschiedenis al en deze naam zagen we ook op het nieuw gevonden stuk perkament." - Site van en over de Mariakerk. - Lees hier het dramatische liefdesverhaal wat geleid zou hebben tot het ontstaan van de kerk van Krewerd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Krewerd.

- Nieuws: - Nieuws uit Krewerd op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Krewerd is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Kredo, hét ontmoetingspunt voor de inwoners van Krewerd, dateert uit 1960 en was met uitzondering van een aanbouw in 1996 nog nooit aangepast aan de eisen des tijds. In 2017 is het pand verbouwd en duurzaam gemaakt, waardoor het weer jaren mee kan. - Filmpje over Dorpshuis Kredo en de heropening d.d. 17-11-2017 door RTV Noord. Enkele bijzonderheden betreffende de verbouwing: Er zijn zonnepanelen op het dak gekomen en de toiletten zijn grondig aangepakt. Mensen met een beperking en een rollator kunnen nu gemakkelijker het dorpshuis bezoeken. Daarmee kijken ze ook naar de toekomst. Er wonen steeds meer oudere mensen in het dorp en daar moeten de voorzieningen op aangepast zijn. Het toch al jaren niet meer gebruikte podium is verwijderd, waardoor er veel meer binnenruimte is. Er zijn deuren geplaatst, zodat het terras meer betrokken is bij het dorpshuis. Alles is nu geïsoleerd, waardoor de kosten van exploitatie een stuk verlaagd zijn. En zo is er nog een reeks verbeteringen aangebracht.

De verbouwing heeft 150.000 euro gekost, bijeengebracht door een reeks sponsoren. Dankzij veel zelfwerkzaamheid van tientallen vrijwilligers is het allemaal binnen de begroting gebleven. Bestuur en bouwcommissie (totaal 7 personen) hebben er 250 uren in zitten, en tientallen andere vrijwilligers hebben er ook nog eens 600 uur in gestoken. "Het is de bedoeling dat het dorpshuis ook gebruikt gaat worden voor meer dan alleen activiteiten. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die spreekuur gaat houden of een mogelijkheid om bloed te prikken. Daarmee breid je de voorzieningen in het dorp uit en dat zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig in Krewerd kunnen blijven wonen", aldus dorpshuis-voorzitter Derk Verhaag bij de heropening. (bron en voor nadere informatie: zie de 1e link)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Krewerd, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen