Marsum (Groningen)

Plaats
Dorp
Appingedam
Groningen

marsum_gr_bord_met_inwoners_en_kerk_kopie.jpg

Het dorpje Marsum is zó klein dat alle inwoners op dit bord staan vermeld. Maar ze hebben mooi wél een van de oudste en fraaiste middeleeuwse kerken van Groningen!

Het dorpje Marsum is zó klein dat alle inwoners op dit bord staan vermeld. Maar ze hebben mooi wél een van de oudste en fraaiste middeleeuwse kerken van Groningen!

marsum_gr_plaatsnaambord.jpg

Marsum is een piepklein dorpje zonder 'bebouwde kom' en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden maar witte

Marsum is een piepklein dorpje zonder 'bebouwde kom' en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden maar witte

Marsum (Groningen)

Terug naar boven

Status

- Marsum is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Appingedam.

- Het dorp Marsum heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Appingedam.

- Het dorp Marsum is kennelijk te klein / dunbebouwd voor een eigen 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- Onder het dorp Marsum valt ook een deel van de buurtschap Langerijp.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Maarzm.

Oudere vermeldingen
1344 Mersum, 1450 Marsum.

Naamsverklaring
Bij deze naam heeft men aan mersk-hêm* 'woonplaats op het lage, moerassige land' gedacht. De naam kan ook datief meervoud zijn en de betekenis is dan nagenoeg vergelijkbaar: '(nederzetting) op het lage, moerassige land'. Vergelijk Marsum FR.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Marsum ligt N van Appingedam, rond de Marsumerweg, tussen de N33 in het W en de Uitwierdermaar in het O, die hier de grens vormt met de gemeente Delfzijl O hiervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Marsum 11 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp nog altijd, of wederom, een 10-tal panden, nu met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Marsum is in de vroege middeleeuwen ontstaan door het aaneengroeien van een aantal huiswierden. Op een centrale wierde is de kerk gebouwd, mogelijk in de 12e eeuw, maar ook het jaar 1306 wordt genoemd als mogelijkheid. In de Franse Tijd is het dorp grotendeels verwoest bij het Beleg van Delfzijl. Daarom is er nu nog maar een handvol panden van over. Begin 20e eeuw is de wierde grotendeels afgegraven (zoals in veel Groningse en Friese dorpen, vanwege de vruchtbare grond). De radiale structuur is gelukkig wel intact gebleven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Marsum is een beschermd dorpsgezicht. De radiaire (ook wel radiale) structuur - d.w.z. de boerderijen in een krans rond de kerk(wierde) - is gaaf bewaard gebleven.

- Ondanks de hierboven genoemde afgravingen zijn er kennelijk nog 3 wierden in het dorp, want in het monumentenregister staan 3 rijksmonumentale wierden in Marsum vermeld.

- Een rijksmonument is uiteraard ook de Mauritiuskerk, een van de oudste en fraaiste middeleeuwse kerken in de provincie Groningen, die als een van de weinige objecten in het dorp níet is verwoest tijdens het hierboven vermelde Beleg van Delfzijl. Zowel het kerkorgel als het carillon van 14 bronzen klokken zijn recentelijk gebouwd (resp. 1999 en 2006) en zijn beide replica's van middeleeuwst instrumenten.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Marsum.

Reacties

(1)

Aantal huizen 2015: 8
Aantal inwoners 2015: 30

Red.:
Dank voor uw aanvulling! We hebben het verwerkt.

Reactie toevoegen