Hoogwatum

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

hoogwatum_richtingbord.jpg

De buurtschap Hoogwatum heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. In de omgeving staat wel een richtingbord dat naar de buurtschap verwijst.

De buurtschap Hoogwatum heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. In de omgeving staat wel een richtingbord dat naar de buurtschap verwijst.

hoogwatum_boerderij_kopie.jpg

De monumentale boerderij Hoogwatum is in april 1945 door de Duitsers in brand gestoken en afgebrand. Eigenaar Gerard Elema is neergeschoten en op weg naar het ziekenhuis overleden. Het verhaal van beide gebeurtenissen vind je in het hoofdstuk Geschiedenis

De monumentale boerderij Hoogwatum is in april 1945 door de Duitsers in brand gestoken en afgebrand. Eigenaar Gerard Elema is neergeschoten en op weg naar het ziekenhuis overleden. Het verhaal van beide gebeurtenissen vind je in het hoofdstuk Geschiedenis

Hoogwatum

Terug naar boven

Status

- Hoogwatum is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Bierum. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Hoogwatum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bierum.

- De buurtschap Hoogwatum heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. In de omgeving staat wel een richtingbord dat naar de buurtschap verwijst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1781 Hoog Watum, 1837 Hoog-Watum. Een kaart van 1862 vermeldt naast Hoogwatum ook Laagwatum.

Naamsverklaring
Gelegen ten noordoosten van Watum, 1451 Watum, 1492 Watom, 1579 Watum, dat mogelijk is ontstaan uit de geslachtsnaam Watema.(1)

Naam komt ook elders voor
In Delfzijl bevindt zich sinds 1975 serviceflat Hoogwatum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoogwatum ligt rond de gelijknamige weg, NO van Bierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hoogwatum niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 4-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De monumentale boerderij Hoogwatum is in april 1945 door de Duitsers in brand gestoken en afgebrand. Eigenaar Gerard Elema is neergeschoten en op weg naar het ziekenhuis overleden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De dijken tussen de Eemshaven en Delfzijl worden de komende jaren verstevigd om de veiligheid te garanderen. De provincie Groningen legt samen met Waterschap Noorderzijlvest bij Hoogwatum een nieuwe dubbele dijk aan. Het gaat om een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen zorgen voor bescherming tegen het hoge water. De tweede dijk wordt gebouwd met grond uit het gebied tussen de dijken. In dat gebied wordt getijdewater ingelaten. Het zuidelijke deel van dit gebied is bedoeld voor slib-invang en natuurontwikkeling, terwijl het noordelijke gedeelte beschikbaar wordt gesteld voor de teelt van zilte gewassen.

Met het pilotproject Dubbele Dijk wil de provincie Groningen onderzoeken of in het tussengebied rendabele zilte teelten ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor zoekt de provincie ondernemers die willen pionieren in dit nieuwe landbouwgebied. Het projectteam Dubbele Dijk komt graag in contact met ondernemers en bedrijven met de nodige ervaring die bereid zijn om vanaf 2021 voor een periode van maximaal 20 jaar in dit pioniersgebied te investeren in bijvoorbeeld zilte teelt of mariene aquacultuur.

Het gaat om een droog gebied van 8 hectare voor zilte teelt en 22 hectare voor aquacultuur met een waterdiepte van 0,50 meter tot 1,00 meter. Via een getijdeduiker kan water uit de Eems-Dollard het gebied ingelaten worden. Er komt een doorlaatconstructie om het zoute water gecontroleerd het gebied voor de aquacultuur in en uit te laten lopen. Verder is aanvoer van zoet water van buiten het gebied mogelijk. Er komen voorzieningen om de gebieden vanaf de dijk toegankelijk te krijgen en er is beperkt ruimte voor bebouwing. Desgewenst bestaat de mogelijkheid voor het aanbrengen van bassins of kweekbakken voor zilte landbouw en aquacultuur. Percelen worden verpacht of verhuurd, al dan niet met variabele looptijden. (bron: Provincie Groningen, 22-11-2018) Voor nadere informatie zie het rapport 'WadLAB Haalbaarheidsstudie Multifunctionele Dubbele Keringzone Eemshaven Delfzijl' en het artikel 'Dubbele dijk Eemshaven-Delfzijl biedt kansen voor ecologie en economie' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Reactie toevoegen