Startenhuizen

Plaats
Buurtschap
Eemsmond Loppersum
Groningen

startenhuizen_nieuwbouw_pand_wilkemaheerd_2016.jpg

Kop-hals-rompboerderij Wilkemaheerd uit 1821 in Startenhuizen was door de aardbevingen zodanig aangetast dat renovatie geen zin meer had. Daarom is deze in 2016 vervangen door nieuwbouw van een moderne variant. (© https://groninganus.wordpress.com)

Kop-hals-rompboerderij Wilkemaheerd uit 1821 in Startenhuizen was door de aardbevingen zodanig aangetast dat renovatie geen zin meer had. Daarom is deze in 2016 vervangen door nieuwbouw van een moderne variant. (© https://groninganus.wordpress.com)

Startenhuizen

Terug naar boven

Status

- Startenhuizen is een buurtschap* in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, deels gemeente Eemsmond (t/m 1989 gemeente Kantens), deels gemeente Loppersum.

* Sommigen noemen deze plaats een dorp, maar dat vinden wij toch iets te ver gaan voor een plaatsje met 17 huizen zonder kerk (al sinds ca. 1590), zonder kern en zonder enige voorziening. Wat ons betreft is zo'n plaats, geografisch en maatschappelijk gezien, toch echt een buurtschap. De plaats heeft weliswaar een eigen postcode en postale plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, maar dat maakt het nog niet tot een dorp (een misverstand dat zich bij meer buurtschappen, met name in Fryslân, voordoet).

- Startenhuizen is topografisch gezien een bijzonder geval. Hoewel de meeste buurtschappen in Nederland geen eigen postcode hebben en daarmee voor hun postale plaatsnaam helaas moeten 'inhuizen' bij het dorp waar ze onder vallen, heeft Startenhuizen zelfs de 'luxe' van 2 postcodes. Omdat de gemeentegrens door de provincialeweg (Eemshavenweg) loopt en de buurtschap aan weerszijden ligt, en een postcode altijd maar in 1 gemeente mag liggen, is voor beide delen namelijk een eigen postcode gecreëerd; een voor het Eemsmondse gedeelte (9925), en een voor het Loppersumse gedeelte (9924).

In het Eemsmondse gedeelte staan 7 huizen, in het Loppersumse gedeelte staan 10 huizen. Daarmee is Startenhuizen vermoedelijk de kleinste plaats van ons land met meer dan 1 postcode :-) Behoudens dit soort grensgevallen, waar er landelijk enkele tientallen van zijn, is meer dan 1 postcode normaalgesproken namelijk alleen voorbehouden aan grotere dorpen en steden, die dit gezien hun inwonertal nodig hebben (omdat 1 postcode maximaal ca. 10.000 inwoners kan bedienen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Startenhuizen 16 huizen met 112 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap in totaal 17 huizen, het inwonertal zal daarmee ca. 40 bedragen. De huizen- en inwonertallen van 1840 hebben overigens alleen betrekking op de gemeente Kantens. Bij de gemeente Loppersum wordt Startenhuizen in dat jaar niet genoemd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Garsthuizen / Startenhuizen.

- (Een deel van) Startenhuizen ligt op een wierde. De aardbeving in Huizinge in 2012 als gevolg van de effecten van de aardgaswinning in de regio, hadden tot gevolg dat deze wierde iets is ingezakt, waardoor de daarop staande huizen geleidelijk uit elkaar worden gerukt. Met name voor de karakteristieke kop-hals-rompboerderij Wilkemaheerd uit 1821 van Caspar Wechgelaar was hierdoor zodanig aangetast dat renovatie geen zin meer had; het zou zeer kostbaar worden en dan nog was er geen garantie dat het een volgende keer niet weer mis zou gaan. Daarom is de boerderij in 2016 afgebroken en vervangen door een nieuwe klassieke Groningse 'schuurwoning', compleet met schilddak, wolfseinde en uilenborden (zie foto).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Startenhuizen. - Site van en over Startenhuizen en buurdorp Garsthuizen.

Reactie toevoegen