Lutjerijp

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Hoogeland
Groningen

lutjerijp_transformatorhuisje_kopie.jpg

Lutjerijp heeft 1 rijksmonument: het transformatorgebouwtje uit ca. 1927 bij huisnr. 4, in de stijl van de Amsterdamse School. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Lutjerijp heeft 1 rijksmonument: het transformatorgebouwtje uit ca. 1927 bij huisnr. 4, in de stijl van de Amsterdamse School. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

lutjerijp_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Aan rust en ruimte geen gebrek op het Groningse platteland. Dat geldt ook voor de buurtschap Lutjerijp.

Aan rust en ruimte geen gebrek op het Groningse platteland. Dat geldt ook voor de buurtschap Lutjerijp.

Lutjerijp

Terug naar boven

Status

- Lutjerijp is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente 't Zandt. In 1990 over naar gemeente Loppersum, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Lutjerijp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Leermens.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden. Je kunt dus slechts aan het gelijknamige straatnaambordje zien dat je in de buurtschap bent aangekomen (maar je moet wel eerst het weggetje inrijden om te zien wat er op het bordje staat, want vanaf de Leermensterweg is dat niet te zien...).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1458 lutke ripp, 1828 Lutje Ryp.

Naamsverklaring
Betekent lutje 'klein', fen opzichte van Zeerijp, en rijp 'strook land, waterkant, rand, oever'. De kustrand van de zee zal hier, evenals in Zeerijp, bedoeld zijn.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lutjerijp ligt aan het voor gemotoriseerd verkeer doodlopende gelijknamige weggetje, ZO van 't Zandt, N van Leermens. Dat is de buurtschap in enge zin. De buurtschap grenst in het N aan de Godlinzerweg. De grens van het dorpsgebied van Leermens loopt N langs deze weg, dus wellicht kunnen de panden aan deze weg ook nog tot de buurtschap worden gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Lutjerijp niet apart vermeld.

- De buurtschap in enge zin, zoals hierboven beschreven, omvat slechts 5 panden (huisnrs. 1-3-2-4-6) (tussen de 1e en 2e boerderij vanuit het W heeft ooit nóg een boerderij gestaan, waarvan de huiswierde grotendeels is verdwenen). Als we de panden aan de Godlinzerweg ook nog meerekenen (11 stuks, zie bij Ligging) omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De boerderij op nr. 4 staat op de plek van de 17e-eeuwse borg Grevinga.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lutjerijp heeft 1 rijksmonument: het transformatorgebouwtje uit ca. 1927 bij huisnr. 4 (foto), in de stijl van de Amsterdamse School. Gebouwd in opdracht van het toenmalig Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen. Het gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en is vormgegeven in Interbellum-architectuur. Het is een voorbeeld van een type trafo met zadeldak. Het gebouw is markant gelegen aan de kant van de weg die leidt naar een aantal boerderijen.

Het gebouwtje is van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde: als representatief voorbeeld van een type trafo met zadeldak; vanwege de karakteristieke vormgeving uit de jaren twintig van de 20e eeuw; vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de detaillering; vanwege de opvallende ligging in het open veld in de buurt van een aantal boerderijen. Zie verder de beschrijving van transformatorgebouw Lutjerijp door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- Bij een van de boerderijen staat een theekoepel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Lutje Hoeske is een ontwerp van Lutjerijper en daarmee ook Leermster Harry Aalberts, die al sinds 1989 in de buurtschap actief is met zijn bedrijf Aalberts Hout (huisnr. 4). Het houten hutje lijkt op een strandstoel zoals ze in de jaren twintig op het strand te vinden waren: een zitting met een hoge rug en overkapping die bescherming tegen de wind biedt. Om het Lutje Hoeske nog meer weerbaarheid tegen de aldoor draaiende wind te bieden, is het houten huisje te draaien. Zo kun je altijd in de luwte zitten.

Deze 'draaiende strandstoel' staat aan het Lambertusheerdpad dat Lutjerijp kruist, waarlangs het Wad- en Wierdenpad loopt (een LAW-pad, een 123 km lang wandelpad van Lauwersoog naar Bad Nieuweschans). Het huisje staat al sinds 2004 op deze plek. Regelmatig nemen wandelaars en fietsers pauze op deze plek waar ze kunnen rusten en genieten van het uitzicht, en desgewenst zelfs van een kop thee of koffie dat in een thermoskan al klaar staat. In het gastenboek prijzen de passanten de aanwezigheid van en het initiatief tot het hoeske. Bij Aalberts zelf is sinds 2013 ook een Rustpunt met zelfbedieningsterras.

Terug naar boven

Links

- Prachtig en spannend verhaal over Leermens van Leermster Tjipko Jan Visser, waarin hij zijn fantasie de vrije loop laat over 2040, het jaar waarin Leermens zijn 1000-jarig bestaan viert. Er zijn door alle herindelingen in de loop der jaren dan nog maar 2 gemeenten in de provincie Groningen: Groningen en Leermens. In het dorp gaan stemmen op om er een 3e gemeente bij te stichten: Lutje Rijp! De motivatie daarvoor verklappen wij niet, dat moet je zelf maar lezen...

Reactie toevoegen