Weiwerd

Plaats
Buurtschap
Delfzijl
Groningen

Weiwerd informatiepaneel (Kopie).jpg

Weiwerd, dorpje in gemeente Delfzijl, in de jaren zeventig grotendeels afgebroken t.b.v. de industrie van Delfzijl, wordt nu herbestemd tot kleinschalig bedrijvenpark Brainwierde Weiwerd.

Weiwerd, dorpje in gemeente Delfzijl, in de jaren zeventig grotendeels afgebroken t.b.v. de industrie van Delfzijl, wordt nu herbestemd tot kleinschalig bedrijvenpark Brainwierde Weiwerd.

Weiwerd plaatsnaambord.jpg

Weiwerd, hoewel grotendeels afgebroken en nauwelijke bebouwing meer hebbend, heeft toch nog steeds een officiële 'bebouwde kom'.

Weiwerd, hoewel grotendeels afgebroken en nauwelijke bebouwing meer hebbend, heeft toch nog steeds een officiële 'bebouwde kom'.

Weiwerd

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weiwerd (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Weiwerd is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Delfzijl.

- De buurtschap Weiwerd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Farmsum.

- Ondanks de huidige geringe bebouwingsomvang heeft de buurtschap Weiwerd een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Waaiwrt.

Oudere vermeldingen
10e-11e eeuw UUahcuurd, 11e eeuw UUaguurd, 1306 kopie 17e eeuw Weywert, 1435 Weywert, 1449 Wiwerd, Wiwert, 1840 Wiewerd (gezien die laatste spellingen niet te verwarren met het Friese dorp Wiuwert, dat tot in de jaren tachtig nog Wieuwerd heette).

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vormen is niet zeker. Samenstelling van het Oudfriese uurd ´wierde, bewoonde hoogte´ en wâg, wei ´golf, water, of het Middelnederlandse waghe ´bewogen water, vloed, hoge golf´. Ook gaat men uit van een abstractere betekenis ´glooiend´. De wierde lag oorspronkelijk aan zee.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Weiwerd ligt ZO van Delfzijl en Farmsum, rond de Heemskesweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Weiwerd 56 huizen met 311 inwoners. Ook kort voor de afbraak (zie hierna) had het dorpje nog ruim 300 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een handvol panden met in totaal ca. 5 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorpje Weiwerd is, net als de nabijgelegen voormalige dorpjes Heveskes en Oterdum, in de jaren zeventig van de 20e eeuw grotendeels afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van de industrie van Delfzijl. De meeste panden en de kerk zijn afgebroken. O.a. het kerkhof en de dorpsschool zijn gespaard gebleven. De dorpswierde (ringvormige heuvel) zou aanvankelijk worden platgeschoven. Uiteindelijk is dat niet gebeurd.

- Geschiedenis van Weiwerd op de site over de Oosterhoek (= de streek rond de 3 voormalige dorpen O van Farmsum. Dat betreft verder ook nog Heveskes en Oterdum). Met o.a. tientallen krantenartikelen over de periode van de (dreigende) afbraak van het dorpje.

- Homepage over het voormalige station van Weiwerd. - En de pagina over dit station op Stationsweb.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt de buurtschap, een archeologisch rijksmonument, door de huidige eigenaar - Groningen Seaports - herbestemd tot Brainwierde Weiwerd, een terrein voor kleinschalige hightech bedrijvigheid. De herbestemming gebeurt met maximale zorg voor het erfgoed op en in de wierde.

- Op de Facebookpagina van Stichting Behoud Weiwerd vind je honderden actuele foto´s van deze bijzondere buurtschap, plus tientallen artikelen over de recente ontwikkelingen en plannen voor de nabije toekomst, zoals in de vorige alinea beschreven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weiwerd heeft 1 rijksmonument.

- Kerkhof (onder de link vind je o.a. een beschrijving van alle 71 zerken).

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Weiwerd vroeger en nu.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Verslag van Sanne Meijer van haar bezoek aan Weiwerd, Heveskes en Oterdum in 2014.

- Belangenvereniging: - Stichting Behoud Weiwerd zet zich in voor het behoud van het bijzondere landschap van de wierde, o.a. door regelmatig snoei- en plantwerkzaamheden te verrichten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Weiwerd, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen