Eemshaven

Bedrijventerrein
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

eemshaven_het_nieuwe_station.jpg

Sinds 2018 is er station Eemshaven, het noordelijkste treinstation van Nederland. Voorheen was dat Roodeschool. De spoorlijn is in 2018 doorgetrokken tussen beide locaties. Vandaar. (© Jan Oosterboer)

Sinds 2018 is er station Eemshaven, het noordelijkste treinstation van Nederland. Voorheen was dat Roodeschool. De spoorlijn is in 2018 doorgetrokken tussen beide locaties. Vandaar. (© Jan Oosterboer)

eemshaven_kolencentrale.jpg

Kolencentrale in de Eemshaven anno 2016 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Kolencentrale in de Eemshaven anno 2016 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

eemshaven_molen_goliath_kopie.jpg

De molen bij de Eemshaven heet Goliath. Gezien zijn huidige situatie in het landschap kunnen ze beter die megawindturbines Goliaths noemen en de molen David... ;-) (© Harry Perton)

De molen bij de Eemshaven heet Goliath. Gezien zijn huidige situatie in het landschap kunnen ze beter die megawindturbines Goliaths noemen en de molen David... ;-) (© Harry Perton)

Eemshaven

Terug naar boven

Status

- Eemshaven is een haven en bedrijventerrein in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De Eemshaven heeft een eigen postcode (9979) en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee formeel een 'woonplaats'. Men heeft er kennelijk voor gekozen om dit bedrijventerrein voor de postadressen niet onder de nabijgelegen dorpen Roodeschool of Oudeschip te laten vallen. In de praktijk is dit bedrijventerrein natuurlijk geen woonplaats, omdat je op een dergelijk terrein niet eens mág wonen. In het postcodegebied van de Eemshaven ligt wel een handvol woon'huizen', zij het dat die net buiten het eigenlijke havengebied liggen. Het betreft molen Goliath, 2 boerderijen aan de weg Oostpolder en 2 boerderijen aan de Dijkweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1972 is de Eemshaven gereed gekomen. De realisatie van deze haven was een direct gevolg van de grote industriële ontwikkelingen in West-Europa tijdens de jaren vijftig en zestig. Aanvankelijk was het doel om ruimte te verschaffen aan grootschalige nieuwe industriële ontwikkelingen, waaronder olieraffinaderijen en de (petro-)chemische industrie. Door de oliecrisis in de jaren zeventig en de daarop volgende recessie werd dit initatief echter gedwarsboomd. Tijdens de jaren negentig werd duidelijk dat de ontwikkeling van de Eemshaven als industriële haven geen succesvolle aanpak was. Daarom werd gekeken naar een nieuwe, meer logistiek geörienteerde strategie. Deze nieuwe aanpak, ontwikkeld door Groningen Seaports, richtte zich op de noordelijke gebieden, dat wil zeggen de landen rond de Noordzee en de Oostzee.

Met de komst van het nieuwe millenium bleek deze strategie succesvol. In 2001 groeiden de opslag- en overslagactiviteiten bijvoorbeeld met ongeveer 40%. Het is duidelijk dat hierin een rol speelt dat de wegen in het westelijke deel van Nederland steeds meer dichtslibben. Ook is het goed om op te merken dat de afstand tot het industriële hart van Duitsland, het Ruhrgebied, tot de Eemshaven even groot is als die tot 'mainport' Rotterdam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Eemshaven is hard op weg een grote leverancier van stroom te worden voor heel Nederland. Daarmee zijn niet alleen grote investeringen gemoeid van energiebedrijven, maar ook van TenneT, het staatsbedrijf dat het landelijk elektriciteitsnet beheert. TenneT ziet de ingebruikname in 2011 van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Oudeschip bij de Eemshaven als een 'mijlpaal'. De totale productie in de Eemshaven overtreft de vraag in het noorden. Een aanzienlijk deel van de elektriciteit wordt getransporteerd naar het westen en zuiden van het land. Oudeschip is het startpunt van een nieuwe, 220 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen de haven en Diemen, aldus Tennet. De verbinding van Oudeschip naar Diemen moet in 2016 klaar zijn en gaat zo'n 1,2 miljard euro kosten. Daarnaast brengt de grote elektriciteitsproductie van het noorden tal van andere investeringen met zich mee.

- Nuon en RWE/Essent bouwen sinds 2012 twee grote elektriciteitscentrales van respectievelijk 1400 en 1600 MW in de Eemshaven. Ook zijn er vergevorderde plannen van Eemsmond Energie, een dochter van het Zwitserse Advanced Power AG, om een centrale van 1100 MW te bouwen. Bovendien komt hier Noorse elektriciteit aan land en worden er grote windmolenparken gebouwd.

- Google bouwt sinds eind 2014 een nieuw Europees datacentrum in de Eemshaven. Het datacentrum wordt gebouwd op een terrein van meer dan 40 voetbalvelden groot. Het moet ruimte bieden aan vele tienduizenden servers die het internetbedrijf nodig heeft om zijn diensten goed uit te kunnen voeren. Met de bouw is een investering gemoeid van 600 miljoen euro. De bouw levert voor 1.000 mensen werk op. Het centrum zelf is naar verwachting goed voor 150 permanente banen in Groningen. Bij de vestiging van het datacentrum wordt tevens ruim 18,5 hectare nieuwe 'zwak brakke' natuur ontwikkeld. Zwak brakke wateren zijn naast mild zout ook erg voedselrijk. Dat betekent dat bijvoorbeeld de paling er goed kan opgroeien, omdat er zoveel voedsel te vinden is. Vroeger bestonden in Groningen veel meer van dit soort zwak brakke wateren. In combinatie met al bestaande plannen voor natuurvriendelijke oevers en een vispassage in dit gebied geeft dit grote kansen voor vissen. (bron: Natuur en Milieufederatie Groningen / Ministerie van Economische Zaken, 23-9-2014)

- De in 2012 opgestelde Havenvisie 2030 geeft aan dat de Eemshaven in dat jaar moet zijn uitgegroeid tot hét groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland, met een verdubbeling van de toegevoegde waarde tot 1,6 miljard euro, een stijging van de overslag met 125% tot 18 miljoen ton en een toename van de werkgelegenheid met 20 procent. Het chemie- en recyclecluster in Delfzijl komt bij elkaar in één efficiënt en concurrerend groen havencomplex. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties moeten nauw samenwerken. Dit - samen met een uitstekende bereikbaarheid over weg, water en lucht - moet de Eemsdelta tot een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats maken voor bedrijven en inwoners.

- In 2016 is in de Eemshaven een helikopterhaven (ook wel helihaven of heliport genoemd) gerealiseerd, naast de terminal van AG Ems. De Eemshaven is de meest logische plek, omdat het een industriële omgeving is. Eerder is ook gekeken naar alternatieve locaties. De heliport wordt gebruikt door bedrijven die onderhoudspersoneel en kleine materialen willen vervoeren naar de windparken op de Noordzee. Toeristische- en nachtvluchten worden niet toegestaan.

- Sinds 2018 is er station Eemshaven, het noordelijkste treinstation van Nederland. Voorheen was dat Roodeschool. - De spoorlijn is in 2018 doorgetrokken tussen beide locaties. Vandaar. - Hier kun je zien hoe het station en de omgeving ervan eruit zien.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen Goliath (Goliathspad 1), gelegen direct W van de Eemshaven, houdt moedig stand temidden van het grote moderne windmolenpark. Uniek aan deze poldermolen is dat zij als enige rechtstreeks op het Wad afwaterde. - Ida Wierenga (1947), die hier al sinds 1987 molenaar is, wil deze situatie graag in ere herstellen en is daarvoor fondsen aan het werven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 is de verruiming van de vaarweg Eemshaven - Noordzee en de aanleg van 2 natuurprojecten gestart. Met de verruiming wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen met een diepgang tot 14 meter. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd en de verdere ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven mogelijk gemaakt. Met bij de vaarwegverruiming vrijkomend zand en keileem worden een vogelbroedeiland bij de haven en het kwelderlandschap Marconi bij Delfzijl aangelegd. Eind 2017 beoogt het project gereed te zijn.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de Eemshaven, door Eemshaven Nautical Centre.

- Veiligheid: - KNRM Reddingstation Eemshaven telt 5 commissieleden, 15 bemanningsleden en 3 helpers.

Reactie toevoegen