Kolhol

Plaats
Buurtschap
Loppersum
Groningen

kolhol_merrie_met_veulen.jpg

De manen van dit veulen in Kolhol worden (d.d. 26 mei 2018) minutenlang gevlooid door zijn moeder. Het veulen bewoog zijn kop langzaam op en neer, zodat moeder er beter bij kon. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

De manen van dit veulen in Kolhol worden (d.d. 26 mei 2018) minutenlang gevlooid door zijn moeder. Het veulen bewoog zijn kop langzaam op en neer, zodat moeder er beter bij kon. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Kolhol

Terug naar boven

Status

- Kolhol is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Loppersum. T/m 1989 gemeente 't Zandt.

- De buurtschap Kolhol valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zijldijk.

- De buurtschap Kolhol ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Kolle, Kòlhol.

Oudere vermeldingen
1453 kopie up Coldehol, byt Coldeholl, ca. 1660 sic: Colhorn, 1719 tot Coldehol, 1781 Colhol, 1851-1855 Kolhol.

Naamsverklaring
Samenstelling van kolde 'koud' en hol 'laaggelegen moerassige plaats'. Vergelijk Koehool. Het plaatsje lag eertijds vlak aan zee. Van der Aa(1) kent nog een gehucht in Fryslân geheten Koldehool.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kolhol ligt O van het dorp Zijldijk, rond de Kolholsterweg bij de kruisingen met de Den Hoornsterweg en de Oude Weg en rond de laatstgenoemde weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Kolhol niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen