Kolhol

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

kolhol_merrie_met_veulen.jpg

De manen van dit veulen in Kolhol werden gevlooid door zijn moeder. Het veulen bewoog zijn kop langzaam op en neer, zodat moeder er beter bij kon. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De manen van dit veulen in Kolhol werden gevlooid door zijn moeder. Het veulen bewoog zijn kop langzaam op en neer, zodat moeder er beter bij kon. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Kolhol

Terug naar boven

Status

- Kolhol is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente 't Zandt. In 1990 over naar gemeente Loppersum, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Kolhol valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zijldijk.

- De buurtschap Kolhol ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Kolle, Kòlhol.

Oudere vermeldingen
1453 kopie up Coldehol, byt Coldeholl, ca. 1660 sic: Colhorn, 1719 tot Coldehol, 1781 Colhol, 1851-1855 Kolhol.

Naamsverklaring
Samenstelling van kolde 'koud' en hol 'laaggelegen moerassige plaats'. Vergelijk Koehool. Het plaatsje lag eertijds vlak aan zee. Van der Aa(1) kent nog een gehucht in Fryslân geheten Koldehool.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kolhol ligt O van het dorp Zijldijk, rond de Kolholsterweg bij de kruisingen met de Den Hoornsterweg en de Oude Weg en rond de laatstgenoemde weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Kolhol niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap ligt aan een oude zeedijk, die in 1444 is aangelegd.

Kolhol was al in de 16e eeuw een 'dopers bolwerk'. De Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk bezit een - vermoedelijk zeldzame - zogeheten Biestkensbijbel uit 1721, hen in 1955 geschonken door een in de buurtschap woonachtige hr. Klaas Dijkema, die het bij zijn verhuizing in dat jaar naar Zuidlaren aan de Doopsgezinde gemeente schonk. Wat er zo bijzonder is aan de Biestkensbijbel, kun je lezen in het artikel onder de link.

Terug naar boven

Beeld

- Video van een fietstocht van Kolhol naar Oosternieland, door Tjerk Bos.

Reactie toevoegen