Delfzijl

Plaats
Stad
Eemsdelta
Hoogeland
Groningen

delfzijl_gemeentebord_kopie.jpg

Delfzijl is een stad in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2020. Het was de hoofdplaats van die gemeente.

Delfzijl is een stad in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2020. Het was de hoofdplaats van die gemeente.

gemeente_delfzijl_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Delfzijl anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Delfzijl anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Delfzijl.jpg

Op de dijk bij Delfzijl

Op de dijk bij Delfzijl

Delfzijl..jpg

De haven van Delfzijl

De haven van Delfzijl

Delfzijl (2).jpg

De Centrumkerk in Delfzijl

De Centrumkerk in Delfzijl

Delfzijl (3).jpg

Molen Adam in Delfzijl

Molen Adam in Delfzijl

delfzijl_dijkversterking.jpg

Delfzijl gaat de komende jaren flink 'op de schop'. Het aantal huizen wordt verminderd i.v.m. de bevolkingskrimp, en de dijken worden versterkt. Hier wordt, anno 2018, de dijk bij de Kustweg versterkt. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Delfzijl gaat de komende jaren flink 'op de schop'. Het aantal huizen wordt verminderd i.v.m. de bevolkingskrimp, en de dijken worden versterkt. Hier wordt, anno 2018, de dijk bij de Kustweg versterkt. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

delfzijl_windparken_kopie.jpg

Naast megastallen kennen we tegenwoordig ook megawindparken. ZO van Delfzijl is er een in ontwikkeling, verdeeld in de windparken Delfzijl Noord, -Midden/Oosterhorn, Zuid, Uitbreiding Zuid, en -West. Voor beschrijvingen zie Delfzijl, Farmsum en Geefsweer.

Naast megastallen kennen we tegenwoordig ook megawindparken. ZO van Delfzijl is er een in ontwikkeling, verdeeld in de windparken Delfzijl Noord, -Midden/Oosterhorn, Zuid, Uitbreiding Zuid, en -West. Voor beschrijvingen zie Delfzijl, Farmsum en Geefsweer.

Delfzijl

Terug naar boven

Status

- Delfzijl is een stad in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2020. Het was de hoofdplaats van die gemeente.

- De gemeente Delfzijl is in 1990 vergroot met de gemeenten Bierum en Termunten.

- De gemeente Delfzijl omvatte naast de gelijknamige stad de dorpen Bierum, Borgsweer, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Meedhuizen, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen en Woldendorp, en de buurtschappen Amsweer, Arwerd, Baamsum, Biessum, Carel Coenraadpolder (zeer klein deel; 1 pand), Dallingeweer, De Heemen (grotendeels), Dekkershuizen, Fiemel, Geefsweer, Hoogwatum, Ideweer, Kopaf (deels), Lalleweer, Langerijp (deels), Lesterhuis, Nansum, Naterij (Ladysmith) (voormalige buurtschap), Nieuwstad, Nijenklooster, Nooitgedacht, Oldenklooster (Feldwerd), Opmeeden, Polen (grotendeels?), Schaapbulten, Scheve Klap (of: De Leegte; grotendeels), Tweehuizen, Uiteinde, Vierhuizen en Zomerdijk. Verder zijn er nog de in de afgelopen decennia (grotendeels) afgebroken dorpjes Heveskes (tegenwoordig een buurtschap), Oterdum en Weiwerd (tegenwoordig een bedrijventerrein in ontwikkeling). Dat zijn 1 stad, 14 dorpen, 3 voormalige dorpen, 29 buurtschappen en 1 voormalige buurtschap in totaal.

- Onder de stad Delfzijl valt ook de buurtschap Biessum. Alleen voor de postadressen valt ook het dorp Uitwierde onder de stad.

- Wapen van de voormalige gemeente Delfzijl.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Delfziel.

Oudere vermeldingen
1303 kopie 18e eeuw in Delfzilen, 1317 Delsilum, 1579 Delfsiel, 1616 Delfsijl, ca. 1660 Delf Zyl, 1781 Delfsyl.

Naamsverklaring
De nederzetting is in de 13e eeuw ontstaan rondom drie zijlen (zijl 'uitwateringssluis') in de Delf 'gegraven water' (nu Damsterdiep). De Delf was een gegraven kanaal van de Fivel bij Ten Post naar Appingedam en van daar langs een oude waterloop naar Farmsum, uitmondend in de Eems. Bij Farmsum werd de Delf afgesloten en werden drie zijlen naast elkaar in de dam gelegd. Oorspronkelijk was sprake van de Damsterzijl, de Slochterzijl en de Germaniazijl (naar het klooster te Thesinge). Later sprak men van Scharmerzijl, Slochterzijl en Dorpsterzijl. De jongste van de drie sluizen, de Dorpsterzijl, dateert van 1272.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Delfzijl grensde in het W aan Siddeburen, Tjuchem, aan buitengebied van Steendam en aan Opwierde, Appingedam, Marsum, Jukwerd, Oosterwijtwerd, Leermens en 't Zandt, in het N aan Zijldijk, Oosteinde, Oudeschip en het bedrijventerrein en de haven Eemshaven, in het O aan de rivier de Eems en Duitsland (waarbij er hier gebied in de rivier ligt waarvan het niet formeel is vastgesteld of het tot Nederland of tot Duitsland behoort), in het O aan het water de Dollard (dat ook deels binnen de gemeente ligt) en in het Z aan Finsterwolde, Nieuwolda en Nieuw Scheemda, en ligt O van Bedum, O en OZO van Uithuizen, O en ZO van Roodeschool, ZO van het Duitse Waddeneiland Borkum, W en WZW van de Duitse plaats Emden, WNW van de Duitse plaats Leer, NW van de Duitse plaatsen Bunde en Weener, N van de A7, N en NW van Winschoten, N en NNW van Scheemda en NO van Sappemeer en Hoogezand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Delfzijl 622 huizen met 4.499 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 195/1.704 (= huizen/inwoners), de dorpen Farmsum 160/1.184, Heveskes 34/199, Wiewerd 56/311, Oterdum 28/190, Meethuizen 31/164 en Uitwierda 34/214 en de buurtschappen Geefsweer 6/54, Ideweer 2/14, Schaapbulten 4/18, Tuickwerd 4/41, Amsweer 8/61, Zomerdijk 7/57, Overtocht 2/17, Heveskesklooster 6/55, Nieuwenhuis 3/23, De Warven 12/47, Opmeden 2/14, Biezum 25/107 en 'verspreide woningen' 3/25. Vlak voor haar opheffing in 2021 omvatte de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 25.000 inwoners. De gelijknamige stad heeft ca. 6.000 huizen met ruim 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Delfzijl groeide dankzij de strategische ligging begin 16e eeuw uit tot een vesting, die de noordoostelijke toegang tot de provincie beheerste. De stad heeft in 1796 meegedongen naar de positie van tweede nationale marinehavenplaats. Dat ging niet door. Die positie ging naar Medemblik.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In mei 2020 heeft het college van de gemeente Delfzijl het Plan van Aanpak 2020 voor de versterkingopgave in de gemeente vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfzijl heeft als plaats 14 rijksmonumenten.

- Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl zet zich in voor behoud, onderzoek en eventuele restauratie van Delfzijls cultureel erfgoed. Dit erfgoed heeft met name betrekking op: kloosterplaatsen; borgen en steenhuizen; de vele romano-gotische, middeleeuwse kerken en torens; Oldambtster boerderijen; gebouwen in bekende bouwstijlen; dijken en maren; kenmerkende landschappen.

- In 1816 is in Delfzijl een RK Sint-Jozefkerk gebouwd, met een neoclassicistische gevel en een kleine toren. Daarmee was voor het eerst sinds de Reformatie in deze stad weer sprake van een regulier katholiek leven (statie/parochie). Het kerkje was vooral bedoeld voor de hier in die tijd in garnizoen liggende militairen en de enkele katholieken die hier veelal tijdelijk woonachtig waren. In 1916 was het kerkje bouwvallig en werd het bovendien te klein bevonden. Daarom is in 1924-1925 de huidige Sint-Jozefkerk (Buitensingel 16) gebouwd, onder architectuur van architect Clemens Hardeman uit Zwolle. Het betreft een neogotische hallenkerk, opgetrokken in baksteen, met transept en smalle zijbeuken. Het is een van de laatste voorbeelden van neogotiek in Nederland.

Aan de voorzijde staat een uitgebouwde toren, opgebouwd uit vier geledingen met een ingesnoerde spits. Opmerkelijk is de vijfzijdige traptoren aan de rechterkant van de toren. De kerk is bij de bouw voorzien van een passende neogotische inventaris, grotendeels naar ontwerp van architect Hardeman. Na modernisering van het interieur ten tijde van de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie zijn veel elementen uit het oorspronkelijke, samenhangende interieur tegenwoordig niet meer aanwezig en is helaas ook de geschilderde decoratie op de gewelven en muren onder een verflaag verdwenen of anderszins aan het oog onttrokken. Naast de kerk staat op huisnr. 18 de vrij forse pastorie, die evenals de kerk een rijksmonument is.

- Molen Adam (Molenberg 21) is een korenmolen en voorheen ook pelmolen. Oorspronkelijk stond de Adam samen met de Eva als poldermolen in de omgeving van Bedum. In 1818 verhuist de Eva naar Usquert, waar de opvolger van deze Eva nog altijd staat. De Adam is eerst in Bedum zelf als pelmolen herbouwd en is daar in 1875 weer afgebroken en in Delfzijl als koren- en pelmolen herbouwd. De molen raakt na de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik. Het pelwerk is in deze periode uit de molen gesloopt en in 1954 aan de gemeente verkocht. Na restauratie eind jaren vijftig is de molen als Museummolen Adam in gebruik genomen. De onderbouw doet nog altijd dienst als expositieruimte voor schilderijen.

- MuzeeAquarium Delfzijl is een eigentijds en verrassend museum voor jong en ouder. Een unieke combinatie van een natuurhistorische en een cultuurhistorische collectie, met o.a. een aquarium waarin vissen en andere zeedieren van de Waddenzee en Noordzee te zien zijn. Naast het zee-aquarium zijn er de permanente exposities archeologie, schelpen, geologie, scheepvaart, visserij, met daarnaast wisselende tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen. Het MuzeeAquarium is in 2018 na een intensieve verbouwing en herinrichting heropend.

- Gevelstenen in Delfzijl.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ieder jaar rondom het Pinksterweekend bruist het in Delfzijl. Volop amusement, theater, cultuur, muziek en vertier. 5 dagen lang is de stad tijdens de Pinksterfeesten (in 2020 voor de 144e keer) het centrum van feestend Groningen. Ruim 125.000 bezoekers trekken jaarlijks naar de havenstad om daar te genieten van de aangeboden artiesten. De Pinksterfeesten hebben sinds editie 2019 een nieuwe activiteit in het programma op zaterdag, namelijk de PinksterTrail: je rent of loopt tijdens dit parcours door allerlei gebouwen. Op de website is het complete programma te zien. Er is ook jaarlijks een programmaboekje waarin het programma wordt vermeld. "De Pinksterfeesten is een feest van ontmoeten en begroeten, verbinding en plezier! Iedereen die de Pinksterfeesten een warm hart toedraagt kan 'Vriend' worden van Neptunus voor een bedrag van 10 euro of meer. Dit om samen een nog mooier feest te kunnen organiseren. Wij danken onze leden, vrienden, de gemeente en onze trouwe sponsoren voor de steun die zij onze vereniging jaarlijks bieden bij de organisatie van dit evenement. Wij wensen je fijne Pinksterdagen! Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus."

- Kippop (op een zaterdag in juli, in 2020 voor de 6e keer) is een festival met een uniek concept, namelijk "gratis bier/wijn/fris, livemuziek en gezelligheid", aldus hun Facebookpagina. Donaties worden wel zeer op prijs gesteld, om de organisatie ook voor het jaar erna weer mogelijk te maken, en voor redelijke prijzen zijn snacks te koop. T/m 2017 was het in Garrelsweer, sinds 2018 is het in Flexion in Delfzijl. Voor degenen die Kippop als VIP-donateur steunen, vaart een boot vanuit Garrelsweer naar het festivalterrein en terug.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het Waddenfonds heeft in 2014 een bedrag van 9.950.000 euro toegekend aan het Marconi-project in Delfzijl. Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân dat de ecologie en economie van het Waddengebied een impuls geeft. Marconi, dat staat voor 'Maritieme concepten in beeld', omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie in en om de stad worden aangepakt. Hogere zeespiegel. De aanpak van de dijk is nodig vanwege de hogere zeespiegel aan de kant van het Wad enerzijds, en de bodemdaling als gevolg van de gaswinning landinwaarts anderzijds. Bovendien wordt door dit project het centrum van de stad weer verbonden met de Waddenzee.

Verbetering ecosysteem Eems-Dollard. De verbetering van de dijk gaat hand in hand met de aanleg van natuur. De natuurplannen bestaan niet alleen uit de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost. Ook de verwijdering van de Griesberg - een afvalberg van de voormalige sodafabriek Brunnermond - is er onderdeel van. Verder wordt nog eens 40 hectare aan kwelderlandschap ontwikkeld op de schermdijk langs het zeehavenkanaal. De intentie is dat de kwelders de kwaliteit van het ecosysteem in de Eems-Dollard verbeteren.

Nieuw strand. Verder staat in Delfzijl de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum op het programma. De huidige zeedijk, die het centrum van de stad van het water van de Eems scheidt, komt meer landinwaarts te liggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een strand van 2,3 hectare. Samenwerking. Aan het Marconi-project is vijf jaar gewerkt. De gemeente heeft het plan gemaakt in samenwerking met de provincie en natuur- en milieuorganisaties." (bron: Provincie Groningen, 2014)

"Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in 2020 een subsidie van 57.372 euro aan gemeente Delfzijl verleend voor het project 'Natuurbeheer Marconi buitendijks' voor de periode 2021-2025. Het doel van het natuurbeheer is het borgen van de natuurwaarden en versterken van het kwelderlandschap. Met het project Marconi Buitendijks wil de gemeente het stadscentrum weer verbinden met de Waddenzee. De zeedijk wordt daarbij landinwaarts verlegd en op veilige hoogte gebracht. De zeedijk is niet langer een harde scheiding tussen land en zee, maar legt juist een verbinding tussen stad en wad." (bron: Provincie Groningen, augustus 2020)

Voor de kust van Delfzijl zijn in mei 2019 miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de kort daarvoor aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren. De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. In drie van de proefvakken is de helft met zeekraal ingezaaid.

"De wereld van economie en ecologie komt in het project Marconi prachtig bij elkaar", aldus wethouder Jan Menninga. "Dat we met deze investering ook nog eens kennis kunnen ontwikkelen in een natuurgebied, maakt het project uniek. Daar zijn we trots op. Met dit project tonen we aan dat een gezamenlijke aanpak loont." Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.

"Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder 2 jaar lang om kennis op te doen over de aanleg en ontwikkeling van kwelders. De resultaten uit deze proef zijn wereldwijd langs slibrijke kusten toepasbaar, ter vergroting van de kustveiligheid en biodiversiteit. Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van de bodemhoogte door aanslibbing, de golfremmende werking en de ontwikkeling van de biodiversiteit op de kwelder. De bevindingen zijn positief. De vegetatie ontwikkelt zich snel en uit modelstudies op basis van de huidige waarnemingen blijkt dat de golfhoogte door de kwelder tot wel 60% lager kan worden.

De 15 hectare grote testlocatie in Delfzijl werd opgedeeld in 8 proefvakken, die verschilden in het percentage slib in de bodem en het inzaaien van zeekraal. Uit het onderzoek blijkt dat er vrijwel geen verschil is tussen de vakken met 20% en 50% slib in de bodem. Waar slechts 5% slib was aangebracht kwam weinig vegetatie op. Het inzaaien van zeekraal had alleen in het eerste jaar effect. Het is opvallend dat er inmiddels evenveel vegetatie is op plekken waar niet is ingezaaid. Het inzaaien van vegetatie hielp in het begin, maar na 2 jaar was het effect verwaarloosbaar. Er zijn inmiddels 28 plantensoorten gevonden, wat erop duidt dat het natuurlijke zaadaanbod door wind en stroming genoeg is. Het onderzoeksrapport komt beschikbaar op de website van EcoShape." (bron: EcoShape, januari 2021)

- In december 2016 is de uitvoering van de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl gestart. Deze 12 km lange zeedijk is de eerste in Nederland die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendig versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, natuur, recreatie én economie. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen waterschappen en Rijkswaterstaat om dijken en andere waterwerken te verbeteren en voor te bereiden op hogere waterstanden in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is op zijn beurt onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma.

De verbetering van de dijk betekent ook een meerwaarde voor natuur, recreatie en economie in de regio. Zoals de aanleg van een stadstrand in Delfzijl, een fietspad op en langs de dijk, extra broed- en vluchtplaatsen voor vogels en andere dieren rond de dijk, getijdepoelen, een palenbos, en een dubbele dijk-zone voor zilte landbouw. Op sommige plekken heeft de dijk extra maatregelen nodig om aardbevingsbestendig te zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een stalen damwand in de dijk aan te brengen, de dijk extra te verzwaren of een extra dijk aan te leggen. Met specialisten van over de hele wereld en uit landen waar de aardbevingsproblematiek nog veel meer speelt, is gekeken naar de omvang van de problematiek en oplossingen daar voor.

Er is een speciaal Bezoekerscentrum ingericht om mensen voor te lichten over de dijkverbetering (Noordersingel 1), elke werkdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Online kun je voor actuele informatie over de Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl terecht op de speciale site hierover van Waterschap Noorderzijlvest (zie de link).

- Op de grens van de sinds 2021 voormalige gemeenten Delfzijl en Appingedam nabij het nieuwe zwembad van eerstgenoemde stad moet een landschapspark komen. De voormalige landbouwgrond is eigendom geworden van de toenmalige eerstgenoemde gemeente. Het bestemmingsplan is op verzoek van de provincie Groningen aangepast. Er zullen een aantal bomen worden verwijderd en een aantal nieuwe bomen worden aangeplant om de zichtlijn vanaf de Zwet naar de wierde van Eelwerd te verbeteren. Ook het zicht op een nabijgelegen monumentale boerderij, die in gebruik is bij een paardenhouder, wordt beter. (2009)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Delfzijl, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie oude ansichtkaarten van Delfzijl.

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van de stad op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Delfzijl (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuizen: - "In de loop der jaren zijn in elk dorp voorzieningen ontstaan die ontmoetingen tussen dorpsbewoners mogelijk maken. Met de geleidelijke verdwijning van winkels, scholen en cafés uit het dorpsbeeld, worden ontmoetingen meer toevallig. In het algemeen is het aan de bewoners van dorpen zelf om bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren. De rol van de gemeente Delfzijl is faciliterend en ligt vooral in de initiëring en ondersteuning van het proces. Als het gaat om investeringen in gebouwen, kan de gemeente vanuit het Actieplan Dorpen en Wijken financiële ondersteuning bieden. Met het project Multifunctionele Voorzieningen, 'Alle Dorpen een Dak', is ondersteuning mogelijk voor een toekomstbestendige ontmoetingsplek of dorpshuis. Daarbij is het altijd van belang dat er uitzicht is op een gezonde exploitatie van 'het dak' dat door het dorp zelf gedragen wordt.

Voor wie is het programma 'Alle Dorpen een Dak'? Het programma is voor de dorpen en wijken binnen de gemeente Delfzijl. Per dorp is er budget voor één 'dak van het dorp'. Het is daarom belangrijk dat het dorp achter het plan staat en kan meedenken en/of meewerken in de aanvraag en de realisatie. Waar is de financiële bijdrage voor bedoeld? Het bedrag is voor renovatie of aanschaf van een dorpshuis, wijkcentrum of een andere vorm van een ontmoetingsplek. Doelstelling is in alle gevallen verbetering van het gebruik en dat het voor alle doelgroepen geschikt moet worden. Welke voorwaarden gelden er? De accommodatie heeft een maatschappelijke functie en biedt vooral ruimte aan alle dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten en voor dorpsactiviteiten. De accommodatie is (of komt) in eigendom en beheer van een maatschappelijke stichting of vereniging. Het gaat om één dorpsaccommodatie per dorp of wijk in de gemeente. De accommodatie heeft een sluitende exploitatiebegroting voor de komende drie jaar. De aanvraag is afkomstig van een maatschappelijke stichting of vereniging. Er is sprake van cofinanciering tenminste in de vorm van zelfwerkzaamheid en/of door andere vormen van subsidiering. Exploitatie komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. Wat moet er aangeleverd worden bij de aanvraag? Voor de aanvraag is een plan van aanpak nodig met een dekkende begroting. In het plan moet in ieder geval vermeld worden in hoeverre er sprake is van zelfwerkzaamheid, welke vormen van cofinanciering er zijn en een gezonde exploitatie voor de komende drie jaar (gedragen door het dorp)."

- Jeugd: - Scouting Fivelgroep.

- Cultuur: - "Delfzijl is bij de start van het theaterseizoen 2024-2025 een prachtig nieuw cultuurcomplex rijker. In 2019 besloot de gemeenteraad tot de bouw van het Cultuurcluster op de plek van theater De Molenberg. Het Cultuurcluster biedt ruimte aan een nieuw theater, de bibliotheek en het IVAK. Ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Theater en bibliotheek komen in één gebouw. Ieder met een eigen entree, met de mogelijkheid om gezamenlijke activiteiten uit te voeren. Verder wordt gebruik gemaakt van de bijzondere ligging bij de dijk. Daardoor presenteert het Cultuurcluster zich nu niet alleen naar het Plein De Molenberg (met hoofdentree en bibliotheek), maar ook naar de Oude Schans (met foyers, vergadercentrum en buitenruimte). Om sloop en nieuwbouw op de huidige locatie van het theater mogelijk te maken, is vervangende huisvesting nodig. Het theater gaat gebruik maken van de evenementenhal. Buiten de grotere voorstellingen die daar plaats gaan vinden, worden op andere plaatsen activiteiten georganiseerd waarmee een cultuuraanbod wordt gegarandeerd. Voor de bibliotheek is tijdelijke huisvesting gevonden in een huurpand. Voor kledingbank Maxima is vervangende ruimte gevonden op de bovenverdieping van het pand Zwet 39 in Appingedam." (bron: gemeente Eemsdelta, oktober 2021)

- Sport: - Volleybalvereniging Memesa uit Appingedam en volleybalvereniging Thalassa uit Delfzijl zijn in 2015 gefuseerd en presenteren zich sindsdien als v.v. Trias, met teams die uitkomen van de 4e klasse t/m de promotieklasse. Er is dus voldoende aanbod voor iedereen die graag wil (leren) volleyballen. Er zijn ook jeugdteams voor de jeugd van 6 tot 18 jaar.

- Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus is een samenwerkingsverband van drie watersportverenigingen in Delfzijl: Zeilvereniging Neptunus, Roeivereniging Neptunus en MBV Abel Tasman. Daarnaast organiseert Neptunus jaarlijks de Pinksterfeesten (waarvoor zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen).

- Duurzaamheid: - "Windpark Delfzijl Noord is sinds 2014 in bedrijf. De 19 windmolens maken onderdeel uit van industriegebied Oosterhorn in het havengebied, en staan grotendeels (14 stuks) op de Schemdijk; een lange, vanaf het centrum van de stad O langs de kust lopende pier. 5 stuks staan op de bij het eind van de Schermdijk gelegen Pier van Oterdum. Topografisch bijzonder is dat het hele windpark onder het grondgebied van de stad valt, hoewel het direct Z ervan gelegen industrieterrein Oosterhorn onder Farmsum valt. De windturbines wekken stroom op die gelijk staat aan het verbruik van 55.000 huishoudens. Sinds 2016 is Google exclusieve afnemer van het windpark; het datacenter in de Eemshaven draait 10 jaar lang volledig op de stroom van dit windpark. "We hebben afgesproken dat ons nieuwe datacenter in de Eemshaven vanaf de eerste dag zou draaien op hernieuwbare energie en dat gebeurt nu ook. Power purchase agreements geven windparkontwikkelaars zoals Eneco de economische zekerheid om te investeren in nieuwe duurzame energiecapaciteit. Dat is goed voor het milieu, en is financieel gezien ook interessant voor bedrijven zoals Google", aldus Francois Sterin, voormalig Director Global Infrastructure bij Google.

Onderdeel van het project is de inrichting van een ‘broedvoorziening’, een stukje land op de Pier van Oterdum, dat aantrekkelijk is gemaakt voor vogels om er te gaan broeden. Voor de inrichting en het beheer heeft Eneco samengewerkt met lokale natuurgroepen zoals Avifauna en het Groninger Landschap. Het terrein van zo’n 2400 m2 bestaat uit zand en kleigrond met een toplaag van grind en schelpen. Hier kunnen beschermde visdieven en de zeldzame Noordse stern veilig broeden op een plek die is afgezet door stroomdraad. Dit laatste voorkomt dat roofdieren de nesten leeghalen. Het broedeiland bleek al na 1 broedseizoen succesvol. Onderdeel van het windpark is duurzaamheidsfonds Windfonds Delfzijl Noord. Dit fonds komt ten goede aan de omliggende dorpen Borgsweer, Farmsum, Termunten en Termunterzijl." (bron: Eneco)

- Wonen: - "Er staat veel te gebeuren in de stad. De komende jaren gaat de stad flink op de schop. We gaan vele honderden nieuwe woningen bouwen en lege plekken vullen met eigentijdse, aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen. Huurwoningen en koopwoningen. Deze bouwen we o.a. voor bewoners van de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. De website '(T)huis in Delfzijl' is een initiatief van de gemeente. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met woningcorporatie Acantus, Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt en diverse partners zoals projectontwikkelaars, makelaars en aannemers. Speciale aandacht is er op de website voor de bewoners van 386 huurwoningen en 141 particuliere woningen in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. Zij krijgen in het kader van de versterkingsaanpak de mogelijkheid te verhuizen naar een nieuw huis. De 527 huizen maken deel uit van de 'groep 1588'. De website maakt deze en andere bewoners, bedrijven en nieuwsgierigen die informatie willen over wonen in de stad wegwijs. Naast informatie van de gemeente, Acantus en BVZ vind je op de website ook informatie van makelaars en projectontwikkelaars die koopwoningen aanbieden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op een begraafplaats van Delfzijl en - nog een overzicht van een andere begraafplaats in deze stad.

Reactie toevoegen