Delfzijl

Plaats
Stad en gemeente
Delfzijl
Groningen

delfzijl waterstraat 1901 [640x480].jpg

Delfzijl Waterstraat 1901

Delfzijl Waterstraat 1901

Delfzijl.jpg

Op de dijk bij Delfzijl.

Op de dijk bij Delfzijl.

Delfzijl..jpg

De haven van Delfzijl.

De haven van Delfzijl.

Delfzijl (2).jpg

De Centrum kerk in Delfzijl

De Centrum kerk in Delfzijl

Delfzijl (3).jpg

Molen Adam in Delfzijl.

Molen Adam in Delfzijl.

GR gemeente Delfzijl in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Delfzijl in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Delfzijl in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Delfzijl

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Delfzijl.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Delfzijl.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Delfzijl.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Delfzijl (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Delfzijl is een stad en gemeente in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland.

- De gemeente Delfzijl omvat de dorpen Bierum, Borgsweer, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen, Woldendorp en de buurtschappen Amsweer, Arwerd, Baamsum, Biessum, Dallingeweer, De Heemen, Dekkershuizen, Fiemel, Geefsweer, Hoogwatum, Kopaf, Ideweer, Lalleweer, Langerijp (deels), Lesterhuis, Meedhuizen, Nansum, Naterij (Ladysmith) (voormalige buurtschap), Nieuwstad, Nijenklooster, Nooitgedacht, Oldenklooster (Feldwerd), Opmeeden, Polen (grotendeels?), Schaapbulten, Tweehuizen, Uiteinde, Vierhuizen en Zomerdijk. Verder zijn er nog de in de afgelopen decennia (grotendeels) afgebroken dorpjes Heveskes, Oterdum en Weiwerd.

- De gemeente Delfzijl is in 1990 vergroot met de gemeenten Bierum en Termunten.

- Onder de stad Delfzijl valt ook de buurtschap Biessum.

- Wapen van de gemeente Delfzijl.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Delfzijl.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Delfziel.

Terug naar boven

Ligging

Delfzijl ligt in het NO van de provincie Groningen, O van Appingedam en grenst in het O aan de Eems.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Delfzijl 622 huizen met 4.499 inwoners, verdeeld in vesting Delfzijl 195/1.704 (= huizen/inwoners), de dorpen Farmsum 160/1.184, Heveskes 34/199, Wiewerd 56/311, Oterdum 28/190, Meethuizen 31/164 en Uitwierda 34/214 en de buurtschappen Geefsweer 6/54, Ideweer 2/14, Schaapbulten 4/18, Tuickwerd 4/41, Amsweer 8/61, Zomerdijk 7/57, Overtocht 2/17, Heveskesklooster 6/55, Nieuwenhuis 3/23, De Warven 12/47, Opmeden 2/14, Biezum 25/107 en 'verspreide woningen' 3/25.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Delfzijl ca. 11.000 huizen met ca. 27.000 inwoners, waarvan ca. 17.000 in de kern Delfzijl.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Delfzijl heeft in 1796 meegedongen naar de positie van tweede nationale marinehavenplaats. Dat ging niet door. Die positie ging naar Medemblik.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Krimpen en groeien in Delfzijl
De gemeente Delfzijl gaat in de notitie ‘Krimpen en groeien in Delfzijl’ in op de demografische ontwikkelingen van de gemeente, in de context van de algehele leefbaarheid van het gebied. Deze leefbaarheid vraagt met een verwacht krimpscenario aandacht. De kern van deze notitie is verwerkt in het overkoepelende ‘Ontwikkelingsperspectief Appingedam-Delfzijl’. Hieruit volgen een nader uit te werken structuurvisie en op uitvoering gerichte vervolgplannen. Met de notitie ‘Krimpen en groeien in Delfzijl’ beoogt de gemeente de voorspelde krimp zoveel mogelijk te beperken, de gevolgen van de krimp zo goed mogelijk op te vangen en van bedreigingen kansen te maken. De gemeente erkent de krimp als een gegeven en ziet ondanks en zelfs dankzij krimp mogelijkheden kwalitatieve stappen voorwaarts te zetten. Te denken valt aan het bundelen van voorzieningen en het verder ontwikkelen van brede scholen. Maar dat is alleen mogelijk door het mobiliseren van vereende inzet van andere overheden, maatschappelijke partners en belanghebbenden. Voor nadere informatie zie de noititie "Krimpen en groeien in Delfzijl".

Kwelders in plaats van hogere dijken in Delfzijl?
De gemeente Delfzijl heeft bij de nationale Deltacommissie een plan ingediend voor de aanleg van zestig hectare kwelder in het havengebied. Twintig kilometer Groninger zeedijk moet de komende jaren fors worden verhoogd. Ook de zeewering bij Delfzijl moet worden versterkt. Het gemeentebestuur van Delfzijl wil de primaire zeewering niet verhogen, omdat Delfzijl dan achter een muur komt te liggen. Daarom pleit zij voor de aanleg van een kweldergebied. Dit zou een unieke verbinding tussen stad en water betekenen en bovendien kan er zo een prachtig natuurgebied ontstaan met broedplaatsen voor vogels. De aanleg van een kweldergebied kost dertig miljoen euro, terwijl het verhogen van de primaire zeewering ruim twintig miljoen euro kost. (bron: RTV Noord, 30-8-2010). Reactie van Hans Middendorp van de firma Balance: "Hulde! Het verhogen van dijken houdt een keer op. Behalve zeespiegelstijging is er ook nog autonome bodemdaling. Een dijk is een dure en niet-dynamische oplossing, die als het ware 'vanzelf' niet meer voldoet over zeg 50 jaar. Juist als er ruimte is, verdienen andersoortige maatregelen de voorkeur. Het concept van een kwelder die meegroeit met het stijgend zeeniveau wordt ook wel 'bouwen met de natuur' genoemd. Het is in aanleg een duurdere oplossing, maar mogelijk goedkoper in onderhoud. Belangrijk plusplunt is dat de kwelder niet 'veroudert'."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfzijl heeft als plaats 14 rijksmonumenten.

- Molen Adam.

- Begraafplaats van het voormalig dorp Oterdum.

- Gevelstenen in Delfzijl.

- Muzeeaquarium Delfzijl. Naast de permanente exposities archeologie, schelpen, geologie, scheepvaart, visserij en een zee-aquarium zijn er wisselende tentoonstellingen te zien over diverse onderwerpen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Op de grens van de gemeenten Delfzijl en Appingedam nabij het nieuwe zwembad van Delfzijl moet een landschapspark komen. De voormalige landbouwgrond is eigendom geworden van de gemeente. Het bestemmingsplan is op verzoek van de provincie Groningen aangepast. Er zullen een aantal bomen worden verwijderd en een aantal nieuwe bomen worden aangeplant om de zichtlijn vanaf de Zwet naar de wierde van Eelwerd te verbeteren. Ook het zicht op een nabijgelegen monumentale boerderij, die in gebruik is bij een paardenhouder, wordt beter. (2009)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Delfzijl.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Delfzijl.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Delfzijl en Delfzijl 2.

Reactie toevoegen