Fiemel

Plaats
Buurtschap
Delfzijl
Groningen

Fiemel

Terug naar boven

Status

- Fiemel is een voormalige buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Delfzijl. T/m 1989 gemeente Termunten.

- Fiemel valt voor de postadressen onder het dorp Termunten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Fimel, 10e eeuw in Fimilon, 1487 to Fymelen, 1547 Fi(j)mele.

Naamsverklaring
Fimilon
is datief meervoud van Fimel, een variant van de riviernaam Fivel 'de geweldige stroom', verwant met het Oudnoorse fimbul 'groot, geweldig, machtig'. Betekent '(nederzetting) aan de Fimel'. De kwartiernaam Fivelgo alterneert in oude kronieken met Fimelgo.(1) Anderen stellen dat Fiemel vernoemd zou zijn naar het door de Dollard verzwolgen dorpje Finse.

Terug naar boven

Ligging

Fiemel ligt O van Termunten, rond de noordelijke Dallingeweersterweg, aan de Eemsdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Fiemel 4 huizen met 20 inwoners. Tegenwoordig heeft het gebied geen bewoonde bebouwing meer.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Fiemel gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Actuele situatie

Zes rechthoekige baksteenrode gebouwtjes (opslag van de Duitsers in de oorlog), een boerderijtje met schuur, het huisje De Vluchtheuvel, vier grote massieve bunkers (waarvan er twee door een boer als opslagplaats in gebruik zijn genomen, op een andere staat een opvallend hoge zendmast, terwijl nummero vier een dak van gras heeft), een schilderachtig schuurtje midden in het weiland, een dicht, schier ondoordringbaar boscomplex en het gemaal De Fiemel. In het oude dijkje, waarin het gemaal voor 90 procent is weggewerkt, is nog een stuk muur van de oude sluis uit 1862 te ontwaren. De bunkers maakten deel uit van de Batterij Termunten, die bestemd was voor de bescherming van Emden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het huidige Gemaal De Fiemel dateert uit 1997. De voorganger dateerde uit 1952.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Het Groninger Landschap is de Z van Fiemel gelegen polder Breebaart aan het herinrichten tot natuurgebied. Deze kwelder is in de jaren zeventig ingepolderd om de realisatie van het veelbesproken buitendijkse Dollardkanaal mogelijk te maken. De politiek kwam echter op dit besluit terug, een voor vele miljoenen gebouwde sluis werd weer gesloopt en de smienten, kluten, oeverzwaluwen en blauwborsten kregen weer volop plaats. Ook een oude wadgeul is weer opengegraven. Verder zijn er vogelkijkhutten gebouwd, wandelpaden aangelegd en is het bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve gerealiseerd.

- NO van Fiemel ligt De Punt van Reide, een uitstekende landtong, die in de Volkstelling van 1840 als aparte buurtschap, los van Fiemel dus, wordt vermeld, met in dat jaar 2 huizen met 10 inwoners. "Het ligt op een vooruitstekende punt buitendijkschen grond, tusschen den Dollard en den mond van de Eems, en wordt met veel kosten onderhouden ten einde de aanslibbing van nieuwe gronden te bevorderen. Waarschijnlijk is het een overblijfsel van het voormalige dorp Westerreide." (Witkamp, 1877)

- In 2015 is een broedvogeleiland aangelegd op de Punt van Reide. De omstandigheden zijn ideaal voor de noordse stern; een kaal schelpenstrandje in een zeer voedselrijk gebied, een elektrisch raster rondom als bescherming tegen de vos - onderzoek heeft namelijk aangetoond dat zonder hek 6 procent van de jongen van de noordse stern overleeft en mét hek 60 procent - en broedende kokmeeuwen als buren. Met hun felle verdedigingsvluchten bieden die bescherming tegen luchtpredatoren als kiekendief of zilvermeeuw. Polder Breebaart heeft een prachtige vogelkijkhut. Binnendijks is er een trap naar een uitkijkpunt op twee kilometer vanaf het broedeiland. Wie dicht bij het eiland wil komen moet wachten tot ná het broedseizoen; dan organiseert Het Groninger Landschap excursies naar het schelpeneiland.

- Filmpje waarin Alex Vissering ons de natuur in Fiemel laat zien.

- Filmpje waarin Alex Vissering ons de natuur in de Punt van Reide laat zien.

Reactie toevoegen