Nieuwstad (Bierum)

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

Nieuwstad (Bierum)

Terug naar boven

Status

- Nieuwstad is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 1989 gemeente Bierum. In 1990 over naar gemeente Delfzijl, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.

- De buurtschap Nieuwstad valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bierum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwstad ligt rond de gelijknamige weg, NO van Spijk en Bierum, en grenst in het O aan de Eems.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuwstad omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2016 en 2017 de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl verbreed. Dat was nodig vanwege de relatieve zeespiegelstijging en zwaktes in de dijk. De voormalige stortplaats bij Nieuwstad vormde een obstakel in de aanleg van een uniforme, stabiele verbrede dijk. Bovendien was uit bodemonderzoek gebleken dat uit de voormalige stortplaats ernstige verontreinigingen uitloogden naar het oppervlaktewater, zogeheten verspreidingsrisico's. Er waren overigens geen risico's voor de mens en/of de natuur. Besloten is de voormalige stortplaats volledig af te graven. Dit is in 2017 uitgevoerd.

Wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl over deze aanpak: "Door gezamenlijk op te trekken in dit project met de Provincie en het waterschap is de oude, verontreinigde stortplaats opgeruimd, waardoor de zorgen van omwonenden ook zijn weggenomen, is de bodem geschikt gemaakt voor de verbrede dijk én voor de herplant van een nieuw vitaal bos. Dit alles uiteraard in nauw overleg met de omwonenden."

Reactie toevoegen