Garsthuizen

Plaats
Dorp
Loppersum
Hoogeland
Groningen

garsthuizen_fundering_afgebroken_kerk.jpg

De jarenlang in vervallen staat verkeerd hebbende kerk van Garsthuizen is in 2015 afgebroken. Anno 2017 (foto) ligt alleen de fundering er nog. Vermoedelijk zal deze als toeristisch element wel bewaard blijven. (© https://groninganus.wordpress.com)

De jarenlang in vervallen staat verkeerd hebbende kerk van Garsthuizen is in 2015 afgebroken. Anno 2017 (foto) ligt alleen de fundering er nog. Vermoedelijk zal deze als toeristisch element wel bewaard blijven. (© https://groninganus.wordpress.com)

Garsthuizen

Terug naar boven

Status

- Garsthuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Loppersum. T/m 1989 gemeente Stedum.

- Onder het dorp Garsthuizen valt ook een deel van de buurtschap Dijkum.

- Garsthuizen werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap Startenhuizen, dat een formele woonplaats is, maar zo klein is dat het geen eigen voorzieningen heeft. Ze worden samen dan ook wel als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Gaasthoezen of Garsthoezen.

Oudere vermeldingen
Garshuizen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Garsthuizen grenst in het W aan de buurtschap Startenhuizen, in het NW aan Oldenzijl, in het O aan Zijldijk en 't Zandt en in het Z aan Zeerijp en Westeremden, en ligt ZO van Eppenhuizen, Zandeweer en Uithuizen, ZZW van Uithuizermeeden, NW van Loppersum en NO van Middelstum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Garsthuizen 42 huizen met 288 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Garsthuizen / Startenhuizen.

- Middels de Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen zetten de inwoners zich van 2004 t/m 2013 op alle mogelijke manieren in om fondsen te werven voor de vervallen Hervormde kerk uit 1872. Helaas levert dat niet genoeg op. Restauratie was daarom geen optie meer. Men besluit een andere weg in te slaan. Samen met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) wordt een nieuw plan ontwikkeld. Na archeologisch onderzoek van de locatie, is de kerk in 2015 afgebroken en zal de SOGK zorgdragen voor een vervangend gebouw. Dit nieuwe 'landmark' moet een podium worden waar 'het verhaal van Garsthuizen' wordt verteld, met aandacht voor o.a. kerkelijke ontwikkeling, landschapsontwikkeling, archeologie en hedendaagse onderwerpen.

Het monumentale Van Oeckelen-orgel uit 1900 is door orgelbouwer Mense gedemonteerd. In 2016 is het orgel herplaatst in de monumentale Nicolaaskerk van Oldenzijl. Zo blijft het cultureel erfgoed van Garsthuizen dan toch dicht in de buurt. Het andere monument, het monumentale graf van de familie Van Starkenborgh Staghouwer, blijft op zijn oorspronkelijke plek liggen en is helemaal beschermd ingepakt.

Garsthuizen was in februari 2014 het toneel van een archeologisch burgerparticipatie-project met betrekking tot de kerk. Kenmerkend voor dit project was dat het initiatief voor een archeologisch onderzoek vanuit de Garsthuizers zélf kwam. De wens om een herbestemming voor de bouwvallige 19e-eeuwse dorpskerk was de directe aanleiding voor een archeologisch onderzoek in en rond de kerk. Het dorp heeft de archeologie voor zich gewonnen om zo een herbestemming mogelijk te maken en een einde te maken aan het trieste aanzicht van de vervallen dorpskerk. Archeologen, studenten en dorpsbewoners zijn in februari 2014 gezamenlijk de grond in gegaan om zo een beter inzicht te krijgen in de opbouw van de kerkwierde en om funderingen van de 13e-eeuwse voorloper van de huidige kerk in kaart te brengen. De landschappelijke, historische en archeologische ontwikkeling van de kerk, het dorp en de regio stonden binnen dit onderzoek centraal. Zie verder de videoreportage van dit project: "Deelnemen in erfgoed. Document van een participatieproject."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Garsthuizen heeft 8 rijksmonumenten.

- Aan de Dijkumerweg staan 2 monumentale boerderijen tegenover elkaar die allebei Garsthuizervoorwerk heten. Het pand op nr. 4 is een rijksmonument.

- Molen De Hoop.

Terug naar boven

Evenementen

- Activiteiten- en evenementenagenda Garsthuizen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Garsthuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Garsthuizen en Startenhuizen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Binhoes.

- Dorpsvereniging: - De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen (VVV/D) organiseert activiteiten voor leden en niet leden en komt op voor de dorpsbelangen o.a. bij de gemeente. Er worden activiteiten georganiseerd zoals het Zomerfeest, kinderactiviteiten, Avondvierdaagse, dorpsbarbecue, de Sinterklaasintocht en nog veel meer. Ook de speeltuinen worden door de VVV/D beheerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Garsthuizen.

Reactie toevoegen