Meierijstad

Gemeente
Meierijstad
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

meierijstad_logo_2.jpg

Het logo van de gemeente Meierijstad is een M, met de kleur donkerblauw voor economie, lichtblauw voor ruimtelijk en groen voor natuur. Verder is de M te kantelen, dan staat er een 3, symbool voor de drie gemeenten die in de nieuwe gemeente zijn opgegaan.

Het logo van de gemeente Meierijstad is een M, met de kleur donkerblauw voor economie, lichtblauw voor ruimtelijk en groen voor natuur. Verder is de M te kantelen, dan staat er een 3, symbool voor de drie gemeenten die in de nieuwe gemeente zijn opgegaan.

meierijstad_kaart_gemeente_kopie.jpg

Kaart van de nieuwe gemeente Meierijstad, die per 1-1-2017 is opgericht uit samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Kaart van de nieuwe gemeente Meierijstad, die per 1-1-2017 is opgericht uit samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

meierijstad_tenniskampioenschap_2017_kopie.jpg

Initiatiefnemer Tennisvereniging De Hopbel uit Schijndel speelt mooi in op de in 2017 ontstane gemeente Meierijstad door het organiseren van Tenniskampioenschap Meierijstad (weekend begin november). De intentie is dat dit een jaarlijks evenement wordt.

Initiatiefnemer Tennisvereniging De Hopbel uit Schijndel speelt mooi in op de in 2017 ontstane gemeente Meierijstad door het organiseren van Tenniskampioenschap Meierijstad (weekend begin november). De intentie is dat dit een jaarlijks evenement wordt.

Meierijstad

Terug naar boven

Status

- Meierijstad is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen deels in de subregio As50 (namelijk het deel van de gemeente dat t/m 2016 het grondgebied van de gemeente Veghel omvatte). De hoofdplaats van de gemeente is Veghel.

- De gemeente Meierijstad is in 2017 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Uiteraard roept een dergelijk fusieproces ook altijd weerstand op - niemand geeft zijn 'zelfstandigheid' graag op - en stellen sommigen bijvoorbeeld dat 'samenwerken' van de 'zelfstandige' gemeenten beter zou zijn dan fuseren. Toenmalig gemeentesecretaris van Schijndel, Willem van Rosmalen, legt in dit artikel uit waarom herindelen beter is dan 'samenwerken', waarom juist het behoud van autonomie reden is tot opschaling.

- Onder de gemeente Meierijstad vallen de dorpen Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart, en de buurtschappen Bemmer (deels), Besselaar (deels), Beukelaar, Biezen, Bolst, Borne, Bus (Boskant), Bus (Eerde), De Aa (deels), De Bus, De Kempkens, De Laren, Dijk, Doornhoek, Dorshout, Driehuizen, Duin, Elde, Everse, Goordonk, Ham, Havelt, Hazelberg (deels), Hermalen (inclusief Achterste Hermalen), Heuvel, Heuvelberg, Hezelaar (Sint-Michielsgestel; deels), Hoek, Hoeves, Houterd, Hurkske, Kapeleind, Koevering, Koks (deels), Kraanmeer, Kremselen, Lieseind, Looieind, Meijldoorn, Morschehoef, Mosbulten (grotendeels), Oetelaar, Rijkerbeek, Schoor, Ven, Vernhout (grotendeels), Vressel, Weieven, Wolfswinkel (deels), Woud (deels), Zandhoef, Zondveld en Zwijnsbergen. Dit zijn in totaal 13 dorpen en 53 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Meierijstad.

- Het bestaande gemeentehuis in Veghel is de centrale plek voor de dienstverlening van de gemeente Meierijstad. Schijndel en Sint-Oedenrode houden een servicepunt waar inwoners terecht kunnen voor gemeentelijke zaken zoals paspoorten en rijbewijzen. In Sint-Oedenrode is dat het voormalige gemeentehuis, wat ook de representatieve locatie is van de gemeente. Daar vergadert ook de gemeenteraad en het is ook de werkplek van de griffie. In Schijndel kunnen inwoners terecht in 't Spectrum.

- Het logo van de gemeente is een M in de kleuren groen en blauw. De kleur donkerblauw staat voor economie, lichtblauw voor ruimtelijk en de kleur groen voor natuur. Dat zijn de drie pijlers van de gemeente. Verder is de M te kantelen en dan staat er een 3. Deze staat voor de drie gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode die in de nieuwe gemeente zijn opgegaan. New Brand Activators heeft een trots en stevig beeldmerk ontworpen, dat goed aansluit bij waar de gemeente voor staat. Een beeldmerk dat kracht uitstraalt en aansluit bij de identiteit van Meierijstad. Het beeldmerk sluit aan bij de belangrijke componenten: natuur, zakelijke uitstraling en de menselijke maat. De keuze voor de kleuren groen en blauw sluiten hier goed bij aan, ze onderschrijven de uitgangspunten.

- Sinds december 2017 is Kees van Rooij burgemeester van Meierijstad. Voorheen was hij burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Van Rooij is de eerste 'vaste' burgemeester van deze gemeente. Voorheen was er namelijk sprake van een 'waarnemend burgemeester' (Marcel Fränzel).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De 'oude' gemeenten hebben aan hun inwoners suggesties gevraagd voor de naam van de nieuwe gemeente. Dat leverde 565 inzendingen op. Een speciale commissie heeft hier een 'shortlist' van de volgens hen meest geschikte namen van gemaakt: Meierijstad, Land van Rode en Koevering. De inwoners konden hier vervolgens op stemmen, waarbij de gemeenten van tevoren hebben aangegeven zich aan de uitslag te zullen conformeren. De meeste stemmen gingen naar de naam Meierijstad. Koevering zou wat ons betreft ook een goede keuze zijn geweest, omdat dat een buurtschap is die precies op de grens van de 3 'oude' gemeenten ligt.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Meierijstad ligt ZO van het dorp Vught, de stad 's-Hertogenbosch, de dorpen Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum, Z van de dorpen Heeswijk en Dinther en de stad Oss, ZW van de stad Uden, W van het dorp Boekel, NW van de dorpen Gemert, 'Beek en Donk' en Lieshout en de stad Helmond, N van de dorpen Breugel en Son, de stad Eindhoven en het dorp Nuenen, NO van de dorpen Best en Oirschot en O van het dorp Boxtel. Centraal door de gemeente loopt de A50, van NO naar Z, en lopend W van de dorpen Mariaheide, Veghel, Zijtaart en Nijnsel en O van de dorpen Eerde, Wijbosch, Schijndel en Sint-Oedenrode; W van de gemeente loopt de A2. De hoofdplaats Veghel ligt NO in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Meierijstad is bij haar oprichting in 2017 als volgt samengesteld:
van de gemeente Veghel: ca. 15.000 huizen met ca. 37.500 inwoners op een oppervlakte van ca. 79 km2;
van de gemeente Schijndel: ca. 9.500 huizen met ca. 23.500 inwoners op een oppervlakte van ca. 42 km2;
van de gemeente Sint-Oedenrode: ca. 7.200 huizen met ca. 18.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 65 km2.
In totaal dus ca. 32.000 huizen met ca. 79.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 186 km2, oftewel 18.600 ha.

Verdere statistische weetjes over deze gemeente vind je op de pagina Weetjes over Meierijstad op de site van TV Schijndel.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Canon van Meierijstad.

Tips voor het voortgezet onderwijs vanuit het erfgoedproject Meet-Up Meierijstad
"“Denkend over mijn les over ‘Steden en Burgers in de Lage Landen van 1050-1700’, rij ik naar school langs prachtige regionale monumenten. Hoe kan ik leerlingen in de geschiedenislessen uitdagen om met dat lokaal erfgoed aan de slag te gaan?” Met die vraag zette Hellen Janssen, docent geschiedenis op het Zwijsen College in Veghel, een bijzonder proces in beweging, waaruit Meet-Up Meierijstad is voortgekomen. Een erfgoedproject waarbij lokaal erfgoed wordt verbonden aan het landelijke geschiedeniscurriculum voor vwo.

Ondersteuningstraject. Hellen maakte via Cultuurkade Meierijstad gebruik van de mogelijkheid om als Cultuurloperschool met Erfgoed Brabant een ondersteuningstraject in te gaan. De Cultuurloper is het provinciale uitvoeringsprogramma van Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant. KunstLoc Brabant en Erfgoed Brabant zijn hierin uitvoeringsinstanties. Een gelijkwaardige samenwerking tussen de school en een erfgoedinstelling staat centraal, met als resultaat een concept dat over is te dragen aan andere partijen.

Opzet. In samenwerking met docenten Johan van Geffen en Martien Prinsen van het Elde College in Schijndel werd een gemeentebreed project opgezet. Via Erfgoed Brabant kwamen de docenten in verbinding met de vier heemkundekringen in de gemeente: organisaties die zich richten op de lokale geschiedenis. Samen brachten zij in kaart hoe de heemkundekringen het onderwijsprogramma met hun objecten en expertise konden ondersteunen. Het erfgoedproject Meet-Up Meierijstad was geboren.

De (on)mogelijkheden van het lokale erfgoed zijn leidend voor keuzes in het lesprogramma. De kennismaking met het lokale erfgoed moet zinvol, maar ook leuk zijn. Een leidraad voor de inhoud van het lesprogramma werd gevonden in de door de vier heemkundekringen geschreven Canon van Meierijstad. Deze regiocanon is via de Canon van Nederland verbonden aan het landelijke curriculum.

Werkwijze. De werkwijze voor dit project werd opgezet volgens de principes van Design thinking. Dat is een aanpak om problemen op te lossen door de gebruikers als focuspunt te nemen. Design thinking draait vooral om het begrijpen van mensen voor wie je een product of dienst ontwikkelt. Bij Meet-Up Meierijstad stond daarbij de co-creatie tussen onderwijs (docent en leerling) én heemkundekringen voorop. Vooraf stond vast dat de lesopzet zowel digitale als fysieke componenten moest bevatten. Die vooruitziende blik maakte het gedurende de maatregelen rondom COVID-19 mogelijk om het lesprogramma digitaal doorgang te laten vinden. Belangrijke vaardigheden bij het vak geschiedenis zijn onderzoekend leren en historisch redeneren. In de vorm van een ‘moordspel’ werkten leerlingen als heuse detectives letterlijk door de hele gemeente met deze vaardigheden. Alle opdrachten bestonden uit een kennis-, inzicht- en creatieve vraag. De keuze daarvoor is simpel: in de ontwikkeling van het (digitale) lesmateriaal wilden de docenten niet alleen inhoudelijk aansluiten bij de leerdoelen, maar ook bij de vaardigheden die leerlingen moeten aanleren, zoals het verwerken van informatie.

Bronnenonderzoek. De lesopzet bood de mogelijkheid om bronnen digitaal te onderzoeken via de archiefdienst van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Een opvallende constatering was dat leerlingen helemaal niet zo digitaal vaardig blijken in het opzoeken van informatie. Ze weten hoe Google werkt, maar het opzoeken en interpreteren van informatie in een digitaal archief werkt toch net even anders. Een begeleide instructie vanuit de docent was hierbij van belang. Het werd lastig als er in de lokale context geen tastbare bronnen aanwezig waren om de inhoud van het lesprogramma te ondersteunen. In dat geval zorgden de heemkundekringen er voor dat zij een begrip in de context van een verhaal konden uitleggen.

Vervolg op het programma. Het programma Meet-Up Meierijstad is nog niet klaar. Het schooljaar 2020-2021 wordt gebruikt voor verdieping in de lokale context. Daarbij spelen thema’s als handel en ambacht, macht en religie en veiligheid een rol. Een deel van de bevindingen zal ook gepresenteerd worden tijdens de Historicidagen 2021 van de KNHG. Meer weten? Neem contact op! Voor meer informatie over het project en wat er mogelijk is voor jouw school, kun je contact opnemen met Rolf Vonk van Erfgoed Brabant.

Tips voor het voortgezet onderwijs. Tip 1. Heb je als docent in het Voortgezet Onderwijs een wens om samen te werken met een lokale erfgoedvereniging? Neem contact op met Erfgoed Brabant! Tip 2. Vertrek vanuit een regionaal perspectief, waaraan de leerlingen zich kunnen verbinden. De dorpen in de gemeente kennen een gedeelde politieke geschiedenis. Voor Meet-Up Meierijstad werd een screencast met kaartmateriaal en historische bronnen gemaakt. Die toont leerlingen in een notendop de politieke en stedelijke ontwikkelingen vanaf het Landje Rode in 1050 tot de gemeente Meierijstad van nu. Tip 3. Onderzoek hoe de collecties van de heemkundekringen elkaar - het liefst tastbaar - kunnen aanvullen en verbindt deze aan begrippen uit het geschiedeniscurriculum. De stadsrechten van Sint-Oedenrode zijn bijvoorbeeld zichtbaar in historische vrijheidsgrenzen, terwijl je de marktrechten van Veghel in een document over de boterwaag vindt.

Tip 4. Geef leerlingen een stem in het proces. Bij Meet-Up Meierijstad dachten leerlingen mee over de lesopzet. Leerlingen uit oudere jaargroepen hielpen bij het ontwikkelen van de digitale werkvormen. Tip 5. Gebruik digitale opties. Programma’s als - LessonUp, - Seppo en - Screencast-O-matic bleken ideale hulpmiddelen bij het digitaal vormgeven van de lessen. Tip 6. Gebruik als creatieve opdracht een videoblog of ‘story’ om leerlingen hun leeropbrengst te laten aantonen. Hoe komt bijvoorbeeld een vrouw in het 16e-eeuwse Erp aan zijde? Laat leerlingen vanuit het perspectief van handel en ambacht de relatie van het stedelijke handelsnetwerk met de regio Meierij beschrijven. Tip 7. Zorg voor een gemeenschappelijke taal met de leerlingen door de bronnen aan te passen aan hun taalgebruik. Denk bijvoorbeeld aan een ‘vertaling’ van een getranscribeerde akte. Tip 8. Zet de heemkundekring als bron in tijdens een ‘expertmeeting’. De leerlingen waren zeer geboeid door de digitale ontmoeting met experts van de heemkundekringen. In de ontmoeting konden zij vragen van leerlingen beantwoorden of hen op weg helpen bij hun onderzoeksvragen." (bron: Erfgoed Brabant Academie, februari 2021)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen is Meierijstad een regionaal economisch centrum, maar het kent ook een groot buitengebied. Dit buitengebied is divers, met agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie, toerisme en inwoners. De kunst is om tussen al deze functies de juiste balans te vinden en te houden. Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijk gebied onder druk, zoals schaalvergroting in de agrarische sector, de uitdijende stad, energietransitie, leegstand, verrommeling en klimaatadaptatie. Om het buitengebied in de toekomst vitaal te houden, werkt de gemeente aan een Agenda Vitaal Buitengebied. Onderdeel hiervan is een verkenning naar trends en ontwikkelingen die afkomen op het buitengebied en de impact hiervan op dat gebied. RUIMTEVOLK voert deze trendverkenning in 2018 uit, in opdracht van de gemeente en BrabantKennis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Monumenten vertellen het verhaal van plaatsen als Veghel, Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode. En die vormen samen de ‘biografie’ van Meierijstad, stelt het college. Daarom is het zo belangrijk die parels te koesteren, zo staat in de in januari 2021 verschenen nieuwe Erfgoedvisie. De gemeente telt 125 rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten en 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. En ook nog eens vier beschermde dorpsgezichten en drie archeologische rijksmonumenten in Erp (onder meer de prehistorische begraafplaats). "We komen vaak tijd tekort om alles te bespreken. Er is een constante aanvoer van plannen voor een nieuwe invulling van monumenten. Daarom zijn we ook blij met deze Erfgoedvisie, die meer duidelijkheid geeft over wat wel en niet kan. Ook is er nu eindelijk een Kerkenvisie op komst voor de vele kerken die leeg komen of al leeg staan", aldus voorzitter van de gemeentelijke Monumentencommissie Jan Kerkhof.

In de Erfgoedvisie staat hoe de gemeente de komende jaren haar erfgoed wil behouden en versterken. Dat gebeurt onder meer door ‘de verhalen achter de stenen’ te vertellen. Dat gebeurt nu al met bijvoorbeeld attentiestenen en de Canon van Meierijstad. Voor de toekomst denkt het college onder meer aan het inzetten van het Duits Lijntje, het verhaal van de klomp, ‘erfgoedtoerisme’, schoollessen en verdwenen erfgoed zichtbaar maken. Wethouder Coby van der Pas (met onder meer Monumentenzorg in haar portefeuille) vindt het van groot belang om goed voor het erfgoed te zorgen, "zodat ook de generaties na ons ervan kunnen genieten".

De Erfgoedvisie is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Politieke partij Lokaal opperde daarbij het idee om ook een jaarlijkse Erfgoedpluim in te stellen, als blijk van waardering voor mensen of organisaties die zich inzetten voor behoud van bijzonder erfgoed in de gemeente Meierijstad. De gemeenteraad vroeg zich ook nog af of met de beperkte formatie op dit gebied de handhaving wel goed geregelg kan worden. Wethouder Van der Pas gaf daarop aan vooral op preventie in te willen zetten, zoals voorlichting: "Je moet voorkomen dat dat bijzondere muurtje al om is, als je komt handhaven." Als je trots bent op je monument en er meer van af weet, dan zul je er ook beter voor zorgen, zo stelde ze. Ook was er de vraag of er niet ook recentere, architectonisch interessante bouwwerken op de gemeentelijke monumentenlijst zouden moeten komen. Het opnieuw bekijken en actualiseren van de lijst met monumenten en bijzondere gebouwen staat op de planning, gaf Van der Pas daarop aan.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het eerste Tenniskampioenschap Meierijstad (weekend begin november) wordt in 2017 gehouden op de tennisvelden van initiatiefnemer TV De Hopbel. De intentie is om van deze 'Clash of the Champions' een jaarlijks terugkerend evenement te maken, dat dan telkens bij een van de 10 tennisverenigingen van de gemeente plaatsvindt (dat zijn TC Skinlo, TV Frisselstein, TV De Coevering, TV De Krekel, TV Hertog Jan, TV Zijtaart, TV Boskant, TV Nijnsel, TV de Kienehoef en TV De Hopbel). Alle clubkampioenen van de verenigingen, van alle tennisniveaus, komen in aanmerking voor deelname aan dit kampioenschap. Ook voor de jeugdleden wordt er een activiteit georganiseerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente en buurgemeente Boxtel hebben in januari 2019 een deel van het zogeheten Duits Lijntje gekocht van ProRail, voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Het gaat om het gedeelte van de buiten gebruik geraakte goederenspoorlijn tussen Boxtel en het Máximakanaal. Boxtel gaat het spoortracé gebruiken om de Keulsebaan te verbreden, Meierijstad denkt over de aanleg van een snelfietspad en wil twee natuurgebieden met elkaar verbinden. Er blijven wel elementen van het Duits Lijntje in het landschap zichtbaar, vanwege de cultuurhistorische waarde.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Meierijstad. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van deze gemeente op de site van het Brabants Dagblad. - Site Meierijstad Nieuws. Nieuws van deze site op Facebook.

- Muziek: - Harmonie Nijnsel is in 1920 opgericht als fanfare Sint Antonius. In 1985 is de fanfare omgevormd tot harmonie. De reden voor deze verandering was gelegen in het feit dat het aantal geïnteresseerden in koperinstrumenten (kenmerkend voor een fanfare) sterk afnam. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er een groot aantal geïnteresseerden in houtinstrumenten (fluit en klarinet) op de muziekschool actief was. Het harmonieorkest is in 2007 naar de 1e divisie gepromoveerd. De vereniging telt ca. 130 leden. Naast het harmonieorkest bestaat er een grote opleidingsafdeling van ca. 75 leerlingen, die worden opgeleid enerzijds via de muziekschool, anderzijds door deelname aan respectievelijk het samenspelorkest en het opleidingsorkest. Verder beschikt de vereniging over een percussieafdeling, waar enerzijds leerlingen worden opgeleid voor de percussiegroep en anderzijds voor het orkestslagwerk. De vereniging begint steeds meer een regionale functie te vervullen. De tijd is voorbij dat de leden alleen uit Nijnsel kwamen. Het grootste deel van de leden komt zelfs uit Sint-Oedenrode. Daarnaast zien ze steeds meer leden uit Eindhoven en de omliggende dorpen, met name uit Veghel, komen. De vereniging is momenteel zelfs het grootste muziekgezelschap in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode.

Harmonie Nijnsel heeft in 2018 haar naam veranderd in Muziekvereniging Meierijstad en heeft een nieuw thuishonk; De Brink in Eerde. Zij houdt dus geen repetitieavonden meer in De Beckart te Nijnsel. Ad Maas van het dorpshuis is teleurgesteld over het vertrek van hun grootste huurder, waar men een vervanger voor moet zien te vinden, maar vindt de beslissing wel begrijpelijk: "Het is de teneur van de maatschappij. Nieuwe leden komen er amper bij en dan moet je iets anders proberen. Eerde ligt centraler in de gemeente en de naamsverandering maakt de kans op nieuwe leden wellicht groter."

- Senioren: - "Seniorenraad Meierijstad is een vraagbaak, waar vragen gesteld kunnen worden door en discussie mogelijk is voor alle senioren in de gemeente. Vragen en discussie over het bestaande en nog te ontwikkelen beleid van gemeente, woningbouwcorporaties, welzijn en zorginstellingen, die zorg of diensten aan senioren leveren. De Seniorenraad heeft inmiddels bewezen dat zij veel voor de senioren in de gemeente kan betekenen. Diverse onderzoeken en discussies hebben geleid tot aanbevelingen en adviezen voor gericht beleid en nieuwe projecten. Zowel gemeente als instellingen en organisaties hebben deze aanbevelingen en adviezen serieus genomen en zijn hiermee aan de slag gegaan. Natuurlijk is nog niet alles gerealiseerd, maar we zijn op de goede weg. De Seniorenraad wil de werkwijze, zoals die ontwikkeld is en succesvol is gebleken, voortzetten en er zo mede voor zorgen dat onze gemeente ook voor onze ouderen een mooie plek blijft om te blijven wonen, gezond en wel, in eigen omgeving."

- Duurzaamheid: - "Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas raken steeds verder uitgeput. Het is voor de meesten van ons nauwelijks voor te stellen, maar binnen niet al te lange tijd zijn fossiele brandstoffen zo schaars, dat we er onvoldoende van hebben om onze huizen te kunnen verwarmen. Bovendien hebben fossiele brandstoffen en de winning ervan een verwoestende invloed op het klimaat. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten we dus terugdringen en dat kan door over te schakelen op duurzame energiebronnen. De wereldleiders gaan voor de grote plannen, als Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) pakken we het kleiner aan. Wij beginnen in onze eigen dorpen. Want samen kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en overstappen op duurzame energiebronnen. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het voelt ook beter om niet volledig afhankelijk te zijn van fossiele bronnen die vaak ook nog eens in handen zijn van regeringen die het niet zo nauw nemen met democratische principes.

In Schijndel realiseerden we al 2 zonneparken. En wat ons betreft worden dat er nog veel meer. En zou het niet prachtig zijn als we de komende jaren steeds meer geld, dat nu nog Meierijstad uitvliegt, straks in onze eigen gemeente besteed kan worden aan lokaal opgewekte, duurzame energie? We dagen daarom iedereen uit om mee te doen en te investeren. Niet alleen met financiële middelen, maar ook met jouw lidmaatschap en mogelijk ook je tijd. Want misschien heb je al een duurzaam plan en zoek je een club om dat samen mee op te pakken? Samen maken we immers het verschil! Door samen te werken kunnen we onze energierekening verlagen, onze afhankelijkheid van grote energieleveranciers terugdringen en investeren in projecten die duurzaam zijn. Duurzaam voor de inwoners van onze gemeente én duurzaam voor het milieu.

Het jaarlijks energieverbruik van woningen in Meierijstad bedraagt 109.000.000 kWh elektriciteit en 48.000.000 m3 gas. De uitgaven aan energie voor woningen bedragen ongeveer € 65.000.000,–. Als we niets doen, stijgt onze energierekening jaarlijks met € 150,-. tot 250,- , terwijl de verwachting is dat de inkomens (nagenoeg) gelijk zullen blijven. We willen voor de toekomst betaalbare energie realiseren door besparing, eigen productie en door het collectief inkopen van duurzame energie. Hierdoor kunnen de uitgaven voor energie worden verlaagd. ECM wil het opwekken en leveren van energie in eigen hand nemen. Daarnaast willen we bewoners helpen om hun eigen woningen duurzamer te maken door energie te besparen en zelf duurzame energie op te wekken. We kunnen daarnaast van elkaar leren, elkaar helpen en zodoende onze onafhankelijkheid vergroten. De coöperatie wil daarbij veel samenwerken met het lokale bedrijfsleven, wat de werkgelegenheid ten goede komt."

ECM is in december 2019 in samenwerking met de gemeente en De Verbinding gestart met de isolatiecampagne genaamd Meierijstad Isoleert. Tijdens 21 informatieavonden wordt iedereen in de gemeente die daarvoor belangstelling heeft geïnformeerd over deze campagne onder de noemer 'isoleren: duurzaam, voordelig en comfortabel'. Wethouder Harrie van Rooijen: "Isoleren betekent niet alleen meer woonplezier en waardevermeerdering van je woning, maar ook een investering in onze duurzame toekomst." Nadere informatie over de isolatiecampagne vind je op de website Isolatiestad.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Stichting Bouwsociëteit Meierijstad (voorheen Stichting Schijndelse Bouwsociëteit) is een sociale club met een zakelijke, inspirerende insteek, voor partijen uit de bouw- en vastgoedsector, die gevestigd of werkzaam zijn in deze gemeente. Doel van de Bouwsociëteit is enerzijds het op informele wijze bevorderen van contacten tussen bij de bouw- en vastgoedsector betrokken personen, ondernemingen en instellingen en anderzijds een platform te vormen met de lokale overheid en daarmee te participeren in de verdere realisatie van de toekomst van de gemeente. De Bouwsociëteit bestaat uit bouwers, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen, makelaars, notarissen, advocaten, de lokale overheid, woningbouwcorporaties en financiers. De Bouwsociëteit is een besloten sociëteit voor “eindverantwoordelijken/beslissers” in deze beroepsgroepen. De Bouwsociëteit organiseert om de twee maanden een bijeenkomst voor haar leden, die wordt opgezet rondom een (gast) inleider. Deze spreker wordt gevraagd dieper in te gaan op een actuele (bouwgerelateerde) lokale, regionale of nationale kwestie of soms om een bredere algemene (toekomst) visie te geven op het terrein van een der “bloedgroepen” van de sociëteit. Naar aanleiding van de voordracht wordt er gediscussieerd, meegedacht en nagepraat. Na het formele gedeelte is er ruimte om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en verder van gedachten te wisselen."

Reactie toevoegen