Uden

Plaats
Stad en gemeente
Uden
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

NB gemeente Uden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Uden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Uden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Uden

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Uden.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Uden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Uden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Uden is een stad (vanouds werd het een 'vlek' genoemd) en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50.

- De gemeente Uden omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Odiliapeel en Volkel en de buurtschappen Bedaf (grotendeels), Biesthoek (deels), De Rakt (grotendeels), Duifhuis, Eikenheuvel, Heikant, Hengstheuvel, Hoogveld, Hultje, Kleuter, Kooldert, Lagenheuvel, Lankes, 't Loo, Maatsehei, Moleneind, Niemeskant, Oosterens, Peelsehuis (deels), Schadron, Slabroek (grotendeels), Strepen, Vloet en Weeg. In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen en 24 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Uden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Uden.

- Onder de stad Uden vallen de buurtschappen Bedaf (grotendeels), Duifhuis, Eikenheuvel, Hengstheuvel, Hultje, Kleuter, Kooldert, Lankes (deels), 't Loo, Moleneind, Rakt (grotendeels), Slabroek (grotendeels) en Weeg (deels). Hiermee vallen er 13 buurtschappen onder de stad Uden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vluchtoord
Op de grens van Uden met de gemeente Zeeland is tijdens de Eerste Wereldoorlog een groot kamp voor Belgische vluchtelingen opgezet: Vluchtoord Uden. Het kon beschouwd worden als een volledig dorp met al zijn voorzieningen. Het was een 35 ha groot heideterrein met houten barakken. Vluchtoord Uden was een vluchtelingenkamp waar in totaal meer dan 15.000 Belgische vluchtelingen zijn opgevangen in 4 jaar. Er was een constante bezetting van 7000 personen. Vluchtoord Uden was het enige kamp in Brabant en tevens een van de grootste in Nederland. Dit ‘Belgisch dorp’ had meer inwoners dan het dorp Uden destijds. Nog steeds wordt het beschouwd als een van de meest memorabele momenten uit de Udense geschiedenis. Zie ook de brochure van de VVV over Vluchtoord Uden, met wandelroute.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Uden, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring Uden.

- Verhalen over de geschiedenis van Uden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwbouwwijk Velmolenbuiten.

- De gemeente Uden heeft in het in 2012 vernieuwde Bestemmingsplan Buitengebied het buitengebied ingedeeld in drie deelgebieden met elk een eigen functie. Het gebied rond Odiliapeel en vliegbasis Volkel wordt hoofdzakelijk agrarisch gebied. Daar zijn agrarische bedrijven met een bouwblok van maximaal 1,5 hectare toegestaan. Het gebied ten noordwesten van Uden, bestaande uit de natuurgebieden de Maashorst en Bedaf, is vooral bestemd voor natuur en recreatie. Daar wil de gemeente een grens aan het agrarisch bouwblok stellen van 1 hectare. Het derde deelgebied ligt ten zuidwesten van Uden, vanaf het Sint Annabos via het dal van de Leijgraaf tot aan Hemelrijk. Dat gebied krijgt een gemengd karakter.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uden heeft 20 rijksmonumenten.

- Uden heeft 45 gemeentelijke monumenten.

- Molen van Jetten.

- Mariakapellen.

- Gevelstenen in Uden.

- MRK Uden, Museum voor Religieuze Kunst, is gehuisvest in een gedeelte van de eeuwenoude abdij Maria Refugie. Het is het oudste nog bestaande klooster van de gestichte Orde van de Allerheiligste Zaligmaker uit de veertiende eeuw. Zij wordt eenvoudiger ook wel de Orde van de Birgittinessen genoemd. Deze naam is afgeleid van haar stichteres, de heilige Birgitta van Zweden. De huidige gebouwen dateren grotendeels uit de periode 1712-1738. Zij werden gebouwd nadat de zusters gedwongen waren hun middeleeuwse klooster te Coudewater onder 's-Hertogenbosch te verlaten. Uden lag destijds in het Vrije Land van Ravenstein, een souvereine heerlijkheid in noordoost Noord-Brabant. In deze streek lagen nog enkele andere zelfstandige gebiedjes waar de openbare beleving van de katholieke eredienst en de vestiging van kloosterorden niet verboden waren. Hierdoor werd dit gebied na de Vrede van Munster in 1648 een waar toevluchtsoord voor van elders verdreven kloosterlingen. Nergens in Nederland is tot op de huidige dag een zo grote concentratie monumentale en historisch belangrijke kloosters te vinden. Noordoost Brabant is bedekt met priorijen en abdijen.

In een van deze nog steeds bewoonde kloosters, de abdij Maria Refugie, is sinds 1972 het Museum voor Religieuze Kunst gehuisvest. De collectie van het museum geniet grote internationale faam. Dit is niet op de laatste plaats te danken aan de zeer uitgebreide verzameling middeleeuwse beeldhouwkunst waarin al de grote meesterbeeldhouwers van het Zuiden zijn opgenomen. Vermaard is ook de collectie edelsmeedkunst, die tot de top binnen de Benelux wordt gerekend. Bescheidener is de collectie schilderkunst met namen als Jeroen Bosch, Pieter Coecke van Aalst, J.Cornelisz. Van Oostzanen en Hendrik Goltzius. Natuurlijk ontbreken de zwier van de barok en het enthousiasme van de katholieke emancipatie niet in dit museum. Beeldhouwers als Walter Pompe (1703-1777), Petrus Verhoeven (1729-1816) en een edelsmid als Rabanus Raab (1721-1786) geven met hun werk een duidelijk beeld van een vergeten periode binnen de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deze periode wordt wel aangeduid met termen als generaliteit en schuur-schuilkerkentijd. Hierop volgde de negentiende eeuw met in de tweede helft daarvan de explosie van de neo-gotiek. Deze stijl is dan ook met al zijn pracht en praal rijk vertegenwoordigd. Populair zijn vooral de afdelingen met uitingen van een diep gewortelde religieuze volkscultuur: het prentenkabinet en de afdeling volksdevotie. Hier ontmoet je de pelgrimsvaantjes, de stolpbeelden, de gebedenboeken met zilverbeslag, de santjes en de bidprentjes.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 1989 opgerichte Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) heeft als doel behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in en rondom Uden, om zo de natuur- en landschapswaarde van de kern en het buitengebied te vergroten. Het VLU verwezenlijkt dit doel door onderzoek, werkdagen, projecten, adviezen, voorlichting/PR en educatie. De werkgroep probeert elk jaar een volwaardige erfbeplanting aan te leggen. Hiervoor stelt zij separate landschapsplannetjes op. VLU is twaalf keer per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Zij zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag meehelpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig.

- Het St. Annabos omvat 64 hectare en ligt precies langs de Peelrandbreuk. Deze ondergrondse breuk stuwt het diepere en kwalitatief goede grondwater naar boven. Hierdoor zijn de hoger gelegen gronden erg nat met speciaal water, waardoor er bijzondere planten kunnen groeien. Sinds september 2011 zijn een aantal sloten gedempt of verondiept. Tevens is een waterloop verlegd en een nieuwe stuw geplaatst. Door deze maatregelen wordt het water in het gebied langer vastgehouden, het wordt natter, waardoor de natuur kan zich herstellen. Voorheen werd het water sneller afgevoerd waardoor bijzondere planten- en diersoorten dreigden te verdwijnen.

- Kringloopwinkel De Banken is in 2016 verhuisd van Mariaheide naar Uden.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Uden.

- Gebiedsplatform Uden-Buiten houdt de communicatielijnen graag kort. Het blijkt soms echter lastig om alle informatie vanuit het gebiedsplatform met de bewoners te delen. Daarom heeft het Gebiedsplatform samen met Udenaar de Toekomst en stichting Bewonersplein de website Uden-Buiten / Bewonersplein gemaakt, bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen. Er is niet alleen ruimte voor het Gebiedsplatform en de wijkraden, maar ook voor alle (buurt)verenigingen in het buitengebied van de gemeente.

Reactie toevoegen