Vught

Plaats
Dorp en gemeente
Vught
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

gemeente_vught_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Vught anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vught anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Vught

Terug naar boven

Status

- Vught is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente Vught is in 1933 vergroot met de gemeente Cromvoirt en in 2021 met het dorp Helvoirt en de bijbehorende buurtschappen Distelberg, Gijzel, Laar en Molenstraat.

- De gemeente Vught omvat vóór de hierboven vermelde herindeling van 2021 naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Cromvoirt en de buurtschappen Bergenshuizen en Loveren.

- Wapen van de gemeente Vught.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vught.

- Onder het dorp Vught valt ook de buurtschap Bergenshuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Vugt, 1883 Vucht, 1901 Vught.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente grenst in het N aan 's-Hertogenbosch, in het O aan Sint-Michielsgestel, in het Z aan Boxtel en Esch, in het ZW aan Helvoirt en in het NW aan Vlijmen, en ligt ZO van Drunen, OZO van Waalwijk, W van Maaskantje en Den Dungen en NO van Haaren, Udenhout en Oisterwijk. Door het O van de gemeente loopt de A2, van N naar Z, door het NO de A65 (in het NO zelf) en in het uiterste NO ligt het Knooppunt Vught (A2/A65). De gelijknamige hoofdplaats ligt O in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Vught 292 huizen met 2.536 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 48/1.018 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Taalstraat 33/209, Waterkant 31/187, Vlierd 20/139, Vlasmeer 25/156, Heikant 52/267, Het Eendje 27/171, Vughtse Hoeve 28/186 en Bergenshuizen 28/203. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 26.500 inwoners, die vrijwel allemaal in het gelijknamige dorp wonen (verder is er in de gemeente alleen nog het dorp Cromvoirt, met ca. 300 huizen en ca. 800 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Tachtigjarige Oorlog
In 1629 vond in Den Bosch een grote strijd plaats tussen de toen nog jonge Nederlandse Republiek en de Spanjaarden. De Spanjaarden bestuurden Den Bosch en voor hen was de stad een belangrijke schakel in de omsingeling van de republiek. Vanaf het Isabellaveld bestormden de troepen van de republiek Fort Isabella in Vught. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden trok na de maandenlange belegering aan het langste eind. Hoeveel slachtoffers er aan beide kanten vielen is honderden jaren later nog altijd onduidelijk.

Tweede Wereldoorlog
Nationaal Monument Kamp Vught is gevestigd op een deel van het voormalige concentratiekamp. Het was het enige SS-concentratiekamp in bezet West-Europa. Er waren in 1943 en 1944 ruim 30.000 mensen gevangen. Voor 12.000 joodse gevangenen was dit kamp meestal een tussenstation naar vernietigingskampen. Het bezoekerscentrum heeft een expositie over de geschiedenis van het Kamp. Het buitenterrein met maquette geeft een idee van de omvang van het terrein. Het crematorium is authentiek, net als de omheining en een gracht die door gevangenen is gegraven. In de gereconstrueerde gevangenenbarak naast de wachttorens krijgt de bezoeker een indruk van het kampleven.

De laatst overgebleven stenen barak van het voormalige concentratiekamp - het is zelfs de laatst overgebleven stenen barak van heel Nederland - is in 2012 gerestaureerd en in 2013 geopend als museum. Het museum besteedt aandacht aan de bewoners uit het verleden. Het rijksmonument was postkamer en kampwinkel in het concentratiekamp (1943-1944), kerk voor geëvacueerde Duitsers (1944), postkamer voor geïnterneerde collaborateurs (1944-1949) en dienstenbarak voor Molukse ex-militairen en hun gezinnen (vanaf 1951). Als eerste museum in Noord-Brabant is Nationaal Monument Kamp Vught in december 2020 toegetreden tot het netwerk van Canonmusea.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vught, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Het Vughts Museum is een knus museum dat je veel vertelt over de historie van Vught. De collectie bestaat uit een uitgebreide collectie schilderijen van onder andere Grips, Slager, Luns, Frenken, prenten, devotionalia, foto’s en een breed scala aan ambachten. Daarnaast worden er ook regelmatig wisselexposities van Vughtse kunstenaars georganiseerd. Opvallend is ook de aanwezigheid van de talrijke school- en klassenfoto’s van Vughtse scholen vanaf ongeveer de jaren dertig, die altijd gretig worden bekeken door Vughtenaren die zelf, of hun kinderen, op de diverse scholen hebben gezeten. Het museum is tegenwoordig meer dan alleen een historisch museum. Zo bezit het Vughts Museum een zeer uitgebreide kunstcollectie, met meer dan 250 kunstwerken. Ook deze kunstwerken kennen een Vughtse inslag omdat veel werken Vught als thema hebben of van de hand zijn van Vughtse kunstenaars. Sinds april 2018 is het Vughts Museum gevestigd in het nieuwe ontmoetingscentrum DePetrus.

- Verhalen over de geschiedenis van Vught op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente wordt gevierendeeld door rijksinfrastructuur; twee spoorlijnen en de rijksweg N65 doorkruisen de gemeente. Deze barrières, die de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid beperken, zijn het gemeentebestuur al lange tijd een doorn in het oog. De gemeente spant zich al jaren in voor een oplossing. Met succes: de plannen zijn in de maak en worden de komende jaren realiteit. Alle informatie over de aanpassingen aan de rijksinfrastructuur in de gemeente vind je op de website 'Rijksinfra Vught': waar gaat het over?; welke partijen zijn betrokken?; wat is de planning?; en het belangrijkste: wat betekenen deze plannen voor de inwoners?"

- In de nieuwe wijk Stadhouderspark in Vught-Noord komen circa 650 koop- en huurwoningen in verschillende typen en prijsklassen. Het totale gebied strekt zich uit over de terreinen van de voormalige Frederik Hendrikkazerne, de vroegere sportvelden van de Isabellakazerne en het gebied tussen deze beide kazernes. De woningen en appartementen komen in meerdere wijkjes binnen het nieuwbouwplan. Elke wijk heeft haar eigen stijl en architectuur.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vught heeft als plaats 114 rijksmonumenten.

- Vught heeft 92 gemeentelijke monumenten.

- De imposante Sint Petruskerk is tussen 1881 en 1884 gebouwd om de Sint Pieter te vervangen. Dit was een kerkje met een strooien dak uit de 14e eeuw, dat te klein was geworden en in slechte staat verkeerde. Architect was de Duitse Carl Weber. Hij tekende een ontwerp in de ‘ronde’ neoromaanse stijl. Met een achthoekige stenen koepel en dwarsarmen die in klaverbladvorm zijn afgerond. De muurschilderingen zijn gemaakt door de Vughtse schilder Charles Grips. In 2005 is de kerk wegens de slechts staat aan de eredienst onttrokken. In 2009 is de kerk helemaal leeggehaald. Een groot deel van de inventaris is naar Brody in Oekraïne gegaan om daar een nieuw kerkgebouw te vullen. Rooms-katholiek Vught is van vijf naar twee kerken gegaan. De Petruskerk is weliswaar de oudste en mooiste kerk van het dorp. Toch is er voor gekozen om in de Heilig Hartkerk verder te gaan, omdat een grote groep mensen daar reeds kerkt en er meer parkeerruimte is. Aanvankelijk waren er plannen om de Petruskerk te slopen. Gelukkig is het gelukt om een zinvolle herbestemming voor de kerk te vinden. Zie daarvoor verder het kopje Links > Ontmoetingscentrum. De kruiswegstatie mocht van het bisdom blijven hangen en ook de schilderingen zijn gebleven. Dat is best bijzonder. De parochie behoudt waarschijnlijk de kleine doopkapel, zodat bezoekers een plek houden om een kaarsje te branden.

- Beschrijving orgel Nederlands Hervormde Lambertuskerk.

- Beschrijving orgel H.Hartkerk.

- Grafzerk bij de Vughtse toren. - Graven van de families Martini, Van Beresteijn en Marggraff. - RK Begraafplaats Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genaden. - Protestantse begraafplaats Ouwerkerk.

- Het huidige Huis Leeuwenstein (Leeuwensteinplein 5) dateert uit 1901 (de voorganger dateerde uit 1753). In 1935 wordt de gemeente Vught eigenaar van het pand, en laat het onder leiding van architect H.W. Valk verbouwen tot raadhuis. De restauratie en een groot deel van de inrichting zijn geschonken door Willem Van Beuningen en Charlotte van Beuningen - Fentener Van Vlissingen, die toen op Huize Bergen woonden. In 1937 verlaat de gemeente haar oude locatie, Huis Leeuwenburg, om haar intrek te nemen op Leeuwenstein. In 2006 verhuist de gemeente naar een nieuw gemeentekantoor. Sindsdien wordt Leeuwenstein alleen nog gebruikt voor representatieve doeleinden, waaronder trouwerijen, waarvan er hier jaarlijks maar liefst ca. 600 plaatsvinden.

In juli 2020 is een renovatie van het voormalige raadhuis van Vught gereedgekomen. Door tegenvallers tijdens de renovatie - zo heeft het schilderwerk door vochtproblemen in de muren veel langer geduurd - liep de begroting van 500.000 euro op naar ruim negen ton. "Maar met de vele trouwerijen die hier plaatsvinden halen we de kosten er op termijn wel weer uit", aldus burgemeester Roderick van de Mortel. Bijzonder is dat tijdens het kleurenonderzoek voor de restauratie aan het licht kwam dat architect Valk, in de jaren dertig, een kleur heeft gekozen die niet spierwit was. Op die manier sluit het kasteeltje beter aan bij de groene omgeving. Tijdens eerdere renovaties is er spierwitte verf op gesmeerd, waardoor men de laatste jaren niet beter wist alsof het altijd zo geweest en bedoeld was. Niet dus. Het pand is nu weer in de originele kleur teruggebracht. Burgemeester Van de Mortel is trots op het resultaat: "Het is echt een juweeltje uit de jaren dertig, met heel veel details, toen er nog echt vakwerk werd gemaakt. En het mooie is dat het ook echt door Vughtenaren gemaakt is."

- De Genie is al 250 jaar het onderdeel van de Koninklijke Landmacht dat het leven en werken van de militairen ondersteunt door middel van de bouw van bruggen en versterkingen, het aanbrengen en ruimen van springladingen en versperringen en het bouwen van onderkomens. Voor de deskundigen van de Genie: pontonniers, pioniers, sappeurs, mineurs, torpedisten en anderen is er geen probleem zonder oplossing. Het woord genie betekent 'scheppend vernuft' en de opstellingen in het Geniemuseum getuigen van de momenten in de geschiedenis waarop militairen maar ook burgers een beroep deden op deze creativiteit. Op het buitenterrein van het museum staan allerlei constructies, bruggen en voertuigen die van 'scheppende vernuft' getuigen.

- Na de aanleg van een tijdelijke schans in 1603 krijgt de Isabellaschans in het uiterste N van Vught in de daaropvolgende jaren een permanenter karakter. Vanaf de periode 1610-1614 rijpt de gedachte om een fort te ontwikkelen ter versterking van het acces naar de vesting ’s-Hertogenbosch. Fort Isabella wordt gedurende het Twaalfjarig Bestand (vermoedelijk vanaf 1614) gebouwd op de plaats van buurtschap De Reut. Vanaf 1701 maakt het fort deel uit van de Zuiderfrontier. Deze door Menno van Coehoorn bedachte militaire verdedigingslinie moest Nederland beschermen tegen de Franse expansie. Na de aanleg van de Vughtse Lunetten tussen 1844 en 1848, in aansluiting op de Belgische Opstand, is Fort Isabella gebruikt voor de verdediging tegen een mogelijke aanval door Franse en Belgische troepen. Nadat in 1914 bij Koninklijk Besluit de functie als verdedigingswerk werd opgeheven, is het oude fort vervangen door het kazernecomplex dat vandaag de dag nog grotendeels herkenbaar is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Isabellakazerne gebruikt door de SS en de NSB. De militaire functie bleef behouden tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Vanaf dat moment, tot aan 2007, zijn er vluchtelingen gehuisvest. Sinds 2013 was het complex tijdelijk in gebruik door studenten, bedrijven en horeca, in afwachting van een definitieve herbestemming.

De Isabellakazerne in Vught biedt o.a. onderdak aan de collectie Militaire Wielrijders, het roemruchte regiment dat van 1922 tot mei 1940 op deze kazerne gelegerd was. Het regiment dat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uit 5190 man bestond, leverde actieve strijd tegen de Duitse invallers met name in de Alblasserwaard en op het Eiland van Dordrecht. In de heldhaftige strijd die zij leverden kwam een groot aantal militaire wielrijders om het leven. Ter herdenking van deze gevallenen is in 1988 op het terrein van de Isabellakazerne een herdenkingsmonument opgericht. Sinds 1985 is ook Stichting Fort Isabellakazerne actief geweest om een eigen historische collectie op te bouwen, door schenkingen en verwerving. Stichting Fort Isabellakazerne beheert het archief en de fotocollectie van de Stichting Militaire Wielrijders ter voorbereiding op een langdurige bruikleen aan het stadsarchief te ’s-Hertogenbosch. Van april t/m oktober zijn de collecties elke eerste zaterdagmiddag van de maand te bezichtigen (14.00-16.30 uur). Ooit met je smartphone een augmented reality wandeling gelopen? Doe dat nu op de Isabellakazerne en kom meer te weten over het regiment Wielrijders! De collectie bevindt zich op de tweede verdieping en is daarom moeilijk bereikbaar voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Door samenwerking tussen Stichting ‘s-Hertogenbosche Monumentenzorg en Stichting Fort Isabellakazerne is in 1965 de rijksmonumentale status toegekend aan de voormalige toegangspoort van het fort Isabella (de Corps de Garde uit 1703) en de envelope (het omringende stelsel van grachten en vestingwallen waarvan nu nog een deel in het Isabellabos ligt). De ingangspoort van het kazernecomplex uit 1917, de muziekkiosk uit 1932 (die in 1988 is gerestaureerd en weer een houten opbouw met puntdak kreeg) en het wacht- of hoofdgebouw uit 1917 dat zich aan de zuidzijde van het oorspronkelijke kazernecomplex bevindt werden bij het Monumenten Selectie Proces dat eind jaren negentig is uitgevoerd, voorgedragen als waardevolle objecten vanaf de bouwperiode 1850. In 2001 zijn deze drie complex-onderdelen op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Stichting Fort Isabellakazerne is actief met de volgende activiteiten: voorlichting geven over militair-historische en andere waarden van de oude verdedigingswerken in Vught in de vorm van rondleidingen, presentaties en lezingen; onderhouden van relaties op (inter)nationaal, provinciaal, gemeentelijk en lokaal niveau met overheidsinstanties en particuliere organisaties die zich bezighouden met de (her-)ontwikkeling van militair erfgoed; advies geven aan derden bij plannen en activiteiten die invloed hebben op het voortbestaan van de voormalige verdedigingswerken, de kazernegebouwen en de infrastructuur; beheren en toegankelijk maken van de collectie Militaire Wielrijders; ontwikkeling van nieuwe initiatieven waardoor het militair erfgoed van Fort Isabella en de Isabellakazerne in alle relevante tijdlagen beter wordt gepresenteerd en uitgedragen. Men denke daarbij aan: de rol van Fort Isabella bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 en de initiële aanval door de Staatse troepen onder het bevel van prins Frederik Hendrik; de rol van Fort Isabella en de vooruitgeschoven ligging van de lunetten op de Vughtse Heide als onderdeel van het accés van ‘s-Hertogenbosch ten tijde van de Zuiderwaterlinie; de Isabellakazerne als moederkazerne van het roemruchte Regiment Wielrijders tussen 1922 en 1940. Anno 2019 wordt het complex van de Isabellakazerne herontwikkeld tot een woonzorgcomplex voor senioren (zie daarvoor het hoofdstuk Links, kopje Zorg) en tot een locatie waar inmiddels vele zelfstandige ondernemers van uiteenlopende aard onderdak hebben gevonden (geheel of deels tijdelijk, tot aan de definitieve herbestemming tot woonzorgcomplex).

- Gevelstenen in Vught.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Zorgpark Voorburg - waarvoor zie het hoofdstuk Links > Zorg - is tegenwoordig een openbaar park met zorgaanbieders en daaraan gerelateerde voorzieningen. Er is een betekenisvolle relatie met Vught en de omgeving. Iedereen kent 'Voorburg'. Reinier van Arkel verzorgt ook wandelingen en daarmee heeft het park ook een recreatieve functie. Iedere laatste zaterdag van de maand is er om 13.00 uur een Reinierwandeling op Zorgpark Voorburg, onder leiding van een gids. Start is vanaf ontmoetingscentrum De Stenen Hut, locatie de Weverij, Watertorenlaan 13/19. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel. Kosten € 2,50 per persoon. Daarnaast is er de mogelijkheid de wandeling 'Wandelende gedachten' te maken over het zorgpark. Deze wandeling gaat door het prachtige park aan de hand van 17 gedichten die staan opgesteld langs de route. De routebeschrijving 'Wandelende gedachten' is te halen bij de receptiepost (Parklaan 8) en is via de link ook online te lezen."

- Op landgoed Zionsburg in Vught (Taalstraat 151) bevinden zich 12 rijksmonumentale objecten (die je kunt bekijken via de in het hoofdstuk Bezienswaardigheden gelinkte monumentenlijst). Het landgoed komt in 1881 in bezit van de familie Marggraff. De villa is in die tijd in neorenaissancestijl gebouwd en het park is aangepast in Engelse landschapsstijl. Ewald Marggraff liet als enige eigenaar in de laatste decennia van de 20e eeuw het landgoed en de villa zwaar verwaarlozen. In 2003 is de villa grotendeels afgebrand, waarbij dhr. Margraff om het leven is gekomen.

In november 2018 heeft de Marggraff Stichting besloten dat de villa in oude stijl wordt herbouwd. Ook het landgoed wordt opnieuw aangelegd en ingericht zoals het er rond 1900 bij lag. De stichting laat ook (groot) onderhoud uitvoeren aan de vele hectares landerijen en bossen die Marggraff naliet. De grootgrondbezitter bepaalde in zijn testament dat zijn bezittingen tenminste 200 jaar in stand moeten worden gehouden. De herbouw gaat vermoedelijk in voorjaar 2019 van start. Het monumentale koetshuis is enkele jaren geleden al gerestaureerd. Het is nog onduidelijk wat de bestemming van het landgoed gaat worden. Gedacht wordt o.a. aan een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen en hun familieleden. Vanwege de veiligheid zijn onder meer het Kapellebos en Elzenburg vanwege de werkzaamheden vooralsnog gesloten voor wandelaars.

- De Vughtse Gement is een polder en natuurgebied NW van en gemeente Vught. In het Z grenst het gebied aan het Afwareringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen, in het O aan dit kanaal, de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven en het Bossche natuurgebied Bossche Broek, en in het N aan het Bossche natuurgebied de Moerputten. Het noordoostelijk deel van de Vughtse Gement en het gebied van het Engelermeer worden het waterbergingsgebied voor Den Bosch in perioden van hevige regenval. Het al bestaande waterbergingsgebied Bossche Broek blijkt niet voldoende als de wateraanvoer via de Maas en via Aa en Dommel op elkaar 'botsen'. Daarom is extra capaciteit nodig. Rond woningen en boerderijen worden kades aangelegd.

Het is de bedoeling dat het water onder de snelweg A59 door kan (N van het Bossche natuurgebied Moerputten). Een deel daarvan moet daarvoor op palen worden gezet. De faunapassage onder de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven, net ten oosten van de Vughtse Gement, verbindt dit gebied met het Bossche natuurgebied het Bossche Broek. De faunapassage is in 2009 door Prorail aangelegd. Even verderop komt ook een faunatunnel onder de Randweg door. Het gebied er tussenin wordt ingericht als ecologische verbindingszone.

Landgoed Bleijendijk
"Karst Kooistra en zijn vrouw Herma Winnemuller zijn samen de eigenaren van Landgoed Bleijendijk, gelegen rond de gelijknamige weg, direct O van de kern Vught, O van de A2. Het landgoed bestaat uit circa 120 hectare cultuurgrond, natuurgrond, bospercelen, vijverpartijen en lanen, met daarop historische bebouwing en een biologisch melkveehouderijbedrijf. De adviesbureaus Orbis en Omniverde hebben in overleg met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie Noord-Brabant een inrichtingsplan voor het landgoed opgesteld dat voor eind 2025 zal zijn uitgevoerd. Uitgangspunt is de uitbreiding van de natuurbufferzone rondom het beekdal van de Essche Stroom voor het versterken van de bijzondere verbindende positie die het landgoed heeft tussen de natuurgebieden Haanwijk & Bossche Broek en Halse Barrier & Wilhelminapark.

In totaal is meer dan 40 hectare natuur in het project betrokken. Hiervan wordt een groot gedeelte Ondernemend Natuurnetwerk. Deze gronden blijven agrarisch in gebruik om de kringloop in het natuurbeheer en de extensieve agrarische productie op het landgoed te kunnen blijven voortzetten. De om te vormen percelen worden ingericht als kruiden- en faunarijke graslanden en akkers, vochtig hooiland, rivier- en beekbegeleidend bos en dennen-, eiken en beukenbos. Daarnaast worden twee nieuwe poelen en vele meters hagen en vlechtheggen aan het landgoed toegevoegd. Hiermee wordt de natuur op het gehele landgoed versterkt, neemt de samenhang toe en wordt de verbinding met de natuurgebieden in de omgeving uitgebreid." (bron: Landgoed Bleijendijk, 14-4-2022)

"Landgoed Bleijendijk is een particulier natuur- en stiltegebied van circa 120 hectare in Vught. Er worden biologische landgoedproducten geproduceerd en het is een plek waar de natuur onderdeel is van het reflectievermogen van de mens op zichzelf. Landgoed Bleijendijk omvat een natuurschoon landschap met landerijen waar gras en kruiden groeien. Er is wild aanwezig en door het landgoed stroomt de frisse meanderende Essche Stroom. In het bos wordt door vrijwilligers natuuronderwijs gegeven waarbij kinderen op een hele bijzondere wijze de natuur leren kennen. De verschillende accommodaties kunnen worden gehuurd voor overnachting, workshops en retraites, stiltemomenten, dans, theater, lezingen en zang. Of om je een moment terug te trekken in de natuur.

Boerderij Bleijendijk met de biologische kudde Montbéliarde koeien zet het gras en de kruiden van het landgoed om in melk en kaas. Eveneens wordt er biologisch vlees van onze eigen koeien verkocht. De boomgaard levert het fruit voor sap. De imker zorgt voor een gezonde bijenstand en oogst daarbij de honing. Al deze landgoedproducten zijn te verkrijgen in de 24/7 zelfservice boerderijwinkel op het erf van Boerderij Bleijendijk (Bleijendijk 7). Na eenmalige aanmelding is deze dus altijd open. Het landschap wordt het hele jaar met aandacht beheerd. Zo nu en dan worden er activiteiten georganiseerd als groenochtenden voor vrijwilligers om het hoofd te legen of gewoon met de handen bezig te zijn. Jaarlijks wordt er een open dag gehouden, waarbij men lekker over het landgoed kan struinen of met de huifkar mee kan van plek naar plek. Er vinden georganiseerde wandelingen en verwonderingen over het landgoed plaats, dat voor de rest van het jaar niet openbaar voor publiek toegankelijk is." (bron: Landgoed Bleijendijk)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vught, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Vught.

- Fotoreportage van Vught door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vught (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vught.

- Ontmoetingscentrum: - Tegen het einde van de 20e eeuw ontstond er steeds meer achterstallig onderhoud aan de Petruskerk, en in 2005 vielen er tijdens een uitvaart gruis en stenen naar beneden. Vanaf dat moment werd de Petruskerk niet meer voor religieuze activiteiten gebruikt. De Stichting tot Behoud van de Petruskerk werd actief om een nieuw bestemming voor de kerk te vinden. Ze kregen twee miljoen bij elkaar van Rijk, provincie en de gemeente Vught. De lokale woningstichting maakte vervolgens plannen om het gebouw te herontwikkelen. Deze plannen konden financieel echter niet worden gerealiseerd, toen de gemeente geen garanties wilde afgeven. De woningstichting stopte met de plannen en er restte de parochie eind 2010 weinig anders dan het aanvragen van een sloopvergunning.

Een aantal Vughtse ondernemers staken begin 2011 de koppen bij elkaar om de sloop van een van de markantste gebouwen van Vught te voorkomen. Zij vormden een vennootschap zonder winstoogmerk en werden economisch eigenaar van DePetrus. Juridisch eigenaar van de kerk is het bestuur van parochie Edith Stein. Het lokale aannemingsbedrijf Nico de Bont heeft de kerk in 2011 en 2012 gerestaureerd. De kerk was dus voor sloop behoed, maar welke functie zou het gebouw krijgen? Daar is langdurig over gesproken. Het moest een ontmoetingscentrum worden. En zo geschiedde: in april is Ontmoetingscentrum DePetrus feestelijk geopend. Het biedt onderdak aan de bibliotheek, het Vughts Museum, Stichting Anders Bezig Zijn, de Wereldwinkel en Stichting Welzijn. Deze bewoners en een groot aantal vrijwilligers maken van DePetrus een plek waar het fijn is om te zijn. Architect Jan David Hanrath heeft de inrichting ontworpen, met respect voor de kerk, en af en toe met een knipoog. Kijk maar eens naar de biechtschuifluikjes bij de concentratiewerkplekken. Het interieur is ingenieus op rails gezet, zodat het middenschip helemaal vrij gemaakt kan worden voor evenementen.

- Muziek: - Oprichter Odette Sorber over MusiCare: "Onze missie is om iedereen muziek te laten maken. Jong, oud, gezond, ziek, rijk, arm: iedereen kan en mag muziek maken. Daarbij is voor ons muziek maken meer dan alleen een instrument bespelen. Door het maken van muziek leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen. Of je nu wilt pianospelen, liedjes wilt leren schrijven, wilt leren omgaan met je ADHD, geen studiekeuze kunt maken of gewoon een keer wilt winnen met Singstar; bij MusiCare zorgen we dat jij je doel behaalt. Bij MusiCare werken we niet met een methode. Afhankelijk van wie je bent, hoe jij het beste leert en wat jij wilt leren bepalen we samen de inhoud van de lessen."

In 2012 is MusiCare gestart, met muzieklessen bij leerlingen aan huis en vanuit de woonkamer van de schoonouders van Odette Sorber. De persoonsgerichte aanpak en het enthousiasme van Odette werkt; al snel is er behoefte aan een grotere ruimte om meer lessen te kunnen verzorgen. Zo ging het avontuur verder op Fort Isabella in Vught, met ruimte voor een grote muziekschool en meerdere docenten en neemt het aantal leerlingen snel toe. Odette: “Aanvankelijk vonden ouders en kinderen het best spannend om naar ons toe te komen op Fort Isabella. Een wat afgelegen plek in de bossen. Inmiddels is het een open en vertrouwde plek voor velen. Zodra de kinderen op het terrein komen, ontstaat er al een bijzondere energie: het sprankelt en stroomt.” Inmiddels vormt Odette samen met haar man Tim van Baalen de directie en hebben ze een divers team om zich heen verzameld. De ambitie voor de komende jaren ligt in het uitbouwen van teamscholing en opvoedingsondersteuning. Diensten die voortkomen uit de huidige praktijk bij MusiCare en waar nu al invulling aan gegeven wordt. De unieke werkwijze en muzikale kracht van MusiCare gaat het land door. Trots stelt Tim: “Onze docenten komen vanuit het hele land en we zijn nu bezig om basisschooldocenten onze visie op muziekles aan te leren en ze te helpen om dat uiteindelijk zelf te kunnen. MusiCare werkt!”

- Zorg: - "Vanuit onze locaties Theresia en Elisabeth in Vught en onze wijkteams zet Vughterstede zich van harte in voor het welzijn van de ouder wordende mens. Bij Vughterstede is iedere cliënt een uniek mens met een eigen verhaal. Met de zorg van Vughterstede zal een aantal dingen veranderen voor de cliënt. Maar wij zijn overtuigd dat de behoeften en wensen van de cliënt het vertrekpunt zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich thuis voelen, het gezellig hebben en goede zorg ontvangen. Of ze nu bij ons wonen, of nog thuis. Onze service bestaat uit vier pijlers - de vier hartjes in ons logo: zorg, wonen, activiteiten en diensten. Primair zijn we een aanbieder van zorg, daarom komt de pijler zorg ook terug in ons motto ‘hart voor goede zorg’. Maar daarnaast bieden we onze cliënten een nieuw thuis en zetten we ons in voor hun welzijn. Ten slotte bieden we een breed scala aan diensten dat speciaal afgestemd is op de ouderen die nog thuis wonen."

- Olivier Koning en Tjeerd Saatrube waren jarenlang buurmannen in Vught en konden zo hun gezamenlijke passie voor vernieuwing van de zorg delen. Belangrijk in hun visie is dat de mens centraal staat. Zo werd Olivier in zijn werk geconfronteerd met oudere stellen die uit elkaar moesten omdat de een zorg nodig had en de ander niet. Hij kon zich niet voorstellen dat daar niets op gevonden kon worden. Tjeerd en Olivier staken de koppen bij elkaar en bedachten als oprichters van de Isabella Groep - die in 2015 het terrein van de Isabellakazerne met opstallen heeft gekocht - een totaalconcept waarin door een combinatie van zorg en wonen mensen die zorg nodig hebben én mensen die dat niet nodig hebben toch bij elkaar kunnen wonen. Voor korte of voor langere tijd.

Door een deel van het werk rond de woon- en zorgfuncties te laten verrichten door verstandelijk beperkten - die bovendien op hetzelfde complex wonen - krijgt hun concept een extra maatschappelijk relevante dimensie. Een dynamische leefomgeving is bevorderend voor de vitaliteit. Zo ontstaat op het terrein van de voormalige Isabellakazerne een klein dorp, met alle functies die daarbij horen, in een grotere omgeving. Waar 55-plussers wonen, waar toeristen komen, waar mensen werken, leren, herstellen en recreëren. Door de omgeving die Fort Isabella biedt is het mogelijk een unieke samenleving te ontwikkelen waarin de aanwezige activiteit van de dagelijkse werkers en (dag)toeristen sociale veiligheid combineert met reuring. Hierdoor dragen de verschillende elementen bij aan succes en continuïteit van de herbestemming van deze parel van Vught. - Nieuws m.b.t. dit project vind je hier.

- "Zorgpark Voorburg in Vught van zorginstelling Reinier van Arkel kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot 1885. In dat jaar is het park als landgoed Voorburg door regenten aangekocht, vanuit de visie dat frisse lucht en meer ruimte een positief effect zouden hebben op cliënten. Vandaag de dag heeft het park zowel een landschappelijk als stedenbouwkundig verleden en toekomst. Door de jaren heen zijn panden gesloopt of gerenoveerd om te kunnen blijven voldoen aan de eisen en normen die gesteld worden aan de woonvoorzieningen binnen een psychiatrische instelling. Het park kent ook diverse nieuwbouwpanden. Zie daarvoor verder de Ontwikkelvisie Landgoed Voorburg. Ook het park is - van 2010 t/m 2013 - heringericht."

- Veiligheid: - Politie Boxtel / Vught / Haaren.

Reactie toevoegen