Noordoost-Brabant

Streek
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

noordoost-brabant_agrifood_capital.jpg

De samenwerkende Regio Noordoost-Brabant telt 17 gemeenten (sinds de fusie in 2017 van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot gemeente Meierijstad), en profileert zich als AgriFood Capital.

De samenwerkende Regio Noordoost-Brabant telt 17 gemeenten (sinds de fusie in 2017 van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot gemeente Meierijstad), en profileert zich als AgriFood Capital.

Noordoost-Brabant

Terug naar boven

Status

- Streek- en regio-indelingen liggen in ons land vaak niet eenduidig vast. De grenzen van regio's met dezelfde naam kunnen soms verschillen, afhankelijk van het type samenwerkingsverband. Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden op het gebied van politiek, economie, gezondheidszorg, natuur en toerisme, die allemaal zo hun eigen indelingen (kunnen) hebben.

- Zo definieert de provincie Noord-Brabant het samenwerkingsverband 'Regio Noordoost-Brabant' met daarin de (17) gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden*, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, en Vught.
* Sinds 2013 participeert de gemeente Heusden ook in de regio Hart van Brabant. Zij valt sindsdien dus onder beide regio's en werkt voor bepaalde deeltaken dus deels samen met Noordoost-Brabant, deels met Hart van Brabant. Daarnaast heeft de gemeente zich aangesloten bij de kleinere regio Langstraat, waar de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk reeds onder vielen.

- Voorheen Regio-VVV Meijerij & Noordoost-Brabant verdeelde de streek in de regio's:
Maashorst en omgeving, met de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Uden en Veghel;
Maasland (de huidige gemeente Oss);
Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert.
Verder onderscheidde zij de regio Meijerij, die zij los zag van Noordoost-Brabant, en die zij verdeelde in de gemeenten Bernheze, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Oisterwijk, Schijndel en Vught en de voormalige gemeente Maasdonk.
Als opvolger van genoemde VVV is er tegenwoordig de VVV Noordoost-Brabant, die stelt: "Onder dit gebied vallen de natuurgebieden Het Groene Woud, het Land van Cuijk, De Maashorst en de stad 's-Hertogenbosch." De eerstgenoemde 3 worden dus als 'toeristische regio's' gepromoot.

- Het rapport Veerkrachtig bestuur in Noordoost-Brabant (2012), van de provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, inventariseert de huidige en wenselijk geachte toekomstige bestuurlijke indeling en samenwerkingsverbanden in de regio. In het rapport vind je ook een kaart van het gebied, met de gemeentelijke indeling en een indeling in subregio's.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De regio Noordoost-Brabant zet zich tegenwoordig op de kaart als 'AgriFood Capital', een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio, waarin partijen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil de regio laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: "Sowing innovation, harvesting the future". Volgens Arjen van Nuland, programmamanager van de voormalige '5-sterrenregio', moet Noordoost-Brabant rond 2020 een landelijke toppositie innemen als economisch centrum op gebied van food, health en farma (FHF). Dat zijn de 'speerpuntsectoren'. “Daarin hebben we keuzes moeten maken. Je kunt het geld tenslotte maar één keer uitgeven. Het is onze ambitie om in deze sectoren een toonaangevende regio te worden.”

"Noordoost-Brabant heeft van oudsher een stevige positie in de agrifood wereld en in veel andere aanverwante sectoren zoals logistiek, gezondheid, maakindustrie, bouw. Dat is te danken aan de pioniers die de potentie van de regio nooit uit het oog verloren. Die generatie na generatie de innovatiekracht en concurrentiepositie van de regio waarborgden. Onderzoekers, ondernemers en werknemers zetten zich met handen, hoofd én hart in om de sector duurzamer te maken en de initiatieven rondom ‘voeding op maat’, ‘hightech voedselsystemen van de toekomst’, duurzame eiwitproductie en het tegengaan van voedselverspilling te stimuleren. Zij tillen de regio naar een hoger niveau. En daar zijn we trots op.

De agrifood-wereld verandert steeds sneller en dat vraagt om flexibele mensen, innovatieve bedrijven en een regio die hen de ruimte biedt. Noordoost-Brabant is dé plek waar vernieuwende agrifood-projecten succesvol ontspruiten. Een ecosysteem met internationale verbindingen om de uitwisseling van kennis en vaardigheden met mensen die buiten de regio actief zijn te realiseren. Een plek waar de kracht van face-to-face ontmoetingen, lokale dynamiek en het samenspel tussen kleine ondernemingen en grote bedrijven tot hun recht komen.

Hoe dat eruitziet? Overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken samen aan duurzame groei. Zij-aan-zij bouwen ze aan een hoogwaardige leefomgeving met goede voorzieningen. Er zijn kennisinstellingen en startups die betekenisvolle innovaties ontwikkelen met toegevoegde waarde voor mens, plant, dier en omgeving. Kijk maar eens naar de geslaagde projecten waar verschillende agrifood-spelers samenwerken, zoals - Foodsquad, - het Familievarken en - Agro-As de Peel." Aldus enkele citaten van de website van Agrifood Capital. Zie ook het Manifest Agrifood Capital (2017), waarin ze hun ambities met de regio voor de komende jaren samenvatten.

- De provincialeweg N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel is de afgelopen jaren een 'bottleneck' geworden, in die zin dat er sprake is van (te) veel ongelukken, files en sluipverkeer. Daarom wordt de weg in de komende jaren verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken, verdwijnen daarmee de verkeerslichten en komen er ongelijkvloerse kruisingen. Bijzonder is dat de gekozen aannemerscombinatie al in het ontwerp er een ecoloog bij heeft betrokken om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Zo gaan én de infrastructuur én natuur en landschap erop vooruit. Zo gaat de nu nog steile beek de Aa veranderen in een meanderend riviertje. Wat goed is voor de flora en fauna, én waarmee bij extreem hoog water wateroverlast wordt voorkomen in omringend landbouwgebied en in de stad 's-Hertogenbosch. Het project beoogt medio 2017 gereed te zijn. Voor nadere informatie zie de site Werken aan N279 Noord en de video-animatie over de vernieuwde N279 Noord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst te Ravenstein heeft 30 kerken met glas-in-loodramen in een gebied van Ravenstein tot aan Sint-Michielsgestel geïnventariseerd en gedetailleerd in tekst en beeld beschreven. Uitgangspunt van het project was de constatering dat veel mensen de betekenis niet meer kennen van de verhalen en figuren die in de glas-in-loodramen zijn afgebeeld. Door deze verhalen toegankelijk te maken zouden de verhalen en daarmee ook de ramen voor een breder publiek meer kunnen gaan leven, en daarmeen de aandacht en waardering voor het behoud ervan. Zolang de voorraad strekt zijn de verhalen per kerk ook in boekvorm bij het museum te koop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebieden in Noordoost-Brabant van Staatsbosbeheer.

- Natuur- en recreatiegebied De Maashorst in Noordoost-Brabant is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant (2.400 hectare). Het ligt globaal tussen de kernen Uden, Zeeland, Nistelrode, Heesch, Schaijk, Oss, Berghem en Herpen. Het gebied N van de A59 en A50 heet eigenlijk Herperduin, maar wordt gemakshalve tot De Maashorst gerekend. Het wordt integraal als één gebied ontwikkeld en gepromoot. - Site van natuurgebied De Maashorst. - De Maashorst op Wikipedia. - Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren.

- De Peelrandbreuk markeert de overgang tussen de Peelhorst en de lagergelegen Centrale Slenk. Grondwater stroomt van hoog naar laag, maar op het breukvlak wordt de doorstroming bemoeilijkt door het verspringen van de lagen in de ondergrond. Daardoor kan het grondwater bij de breuk niet verder. Het stroomt dan naar boven en verschijnt als kwel aan de oppervlakte. Anders dan je zou verwachten, zijn de hoge gronden dus nat en blijven de lager gelegen gronden droog. Doordat het opwellende water veel ijzer bevat, krijgt de grond een oranje kleur. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. Wijst is een bijzonder fenomeen dat alleen onder specifieke omstandigheden voorkomt. De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is aardkundig uniek in Europa. De Peelrandbreuk loopt door Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Limburg, van Oss tot voorbij Roermond. Bij Uden is de breuk goed zichtbaar. In het najaar van 2018 is het bijzondere fenomeen wetenschappelijk onderzocht. Door het graven van een sleuf aan de Lage Burchtweg in Uden werd de Peelrandbreuk ondergronds zichtbaar en kon deze van heel dichtbij wetenschappelijk worden onderzocht. De Peelrandbreuk maakt onderdeel uit van een groter wijstgebied.

De wijstgebieden van Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant zijn uniek. De provincie Noord-Brabant zet zich daarom in voor herstel en beheer van deze gebieden. Sinds 2012 heeft de provincie flink geïnvesteerd in het wijstherstel. Onder meer door op de Maashorst de mogelijkheden voor herstelprojecten te verkennen en helpen uitvoeren. In 3 pilotgebieden (Donzel, Slabroek, Graspeel) en in 1 gebied in Gemert-Bakel (Geneneind) zijn de afgelopen jaren herstelprojecten gerealiseerd. Daarnaast leverde de provincie een grote bijdrage in het afronden van het Annabos in Uden dat, gespaard bij de aanleg van de A50, is uitgegroeid tot het meeste gave stukje wijst. Ook zijn er meer mogelijkheden gekomen voor subsidiëring van wijstherstel. Zo is met subsidie natuurherstel te combineren met de bescherming en ontwikkeling van wijst. De komende tijd is het aan de gemeenten om initiatieven te ontwikkelen met steun van de provincie en Waterschap Aa en Maas.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Noordoost-Brabant werken de provincie, de 17 gemeenten van het onder Recente ontwikkelingen beschreven samenerkingsverband Agrifood Capital, de waterschappen Dommel en Aa en Maas samen. In het RRO vindt afstemming plaats en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de thema’s wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, landschap en ruimtelijke strategie.

- Nieuws: - Nieuws uit Noordoost-Brabant van Omroep Brabant.

- Jeugd: - Scouting Regio Noordoost-Brabant is een overkoepelend orgaan voor scoutinggroepen binnen de regio, dat de groepen ondersteunt op het gebied van trainingen, bemiddeling en regionale activiteiten. Op de site vind je o.a. welke scoutinggroepen er zijn in de regio.

- Sport: - KNHS Kring Noordoost-Brabant (paardensport). - Brabantboel is de regionale dartsbond voor teams uit Noordoost-Brabant e.o., met name Veghel, Uden, Bernheze, Landerd, Oss, Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Boekel en Wijchen.

- Werk: - De site Werken in Noordoost-Brabant biedt een overzicht van vacatures en stageplekken bij de gemeenten en andere deelnemende instanties in de regio.

- Je wilt sociaal ondernemen; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. Of je zoekt juist op korte termijn (veel) nieuwe medewerkers. Dan ben je bij Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant aan het juiste adres. Ze bieden (kosteloos!) advies en ondersteuning op het gebied van personeelsoplossingen.

- Meer dan 100 werkgevers uit verschillende sectoren in de regio’s Gelderland en Noordoost-Brabant wisselen binnen het platform De Nieuwe Arbeid (DNA) vacatures / klussen / projecten, kennis, werknemers, ideeën en ervaringen uit, om duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. DNA faciliteert fysieke en digitale ontmoetingen: maandelijkse meetings voor HR-professionals met matchen, uitwisselen van kennis en bedrijfsbezoeken; meetings voor werknemers in de mindset van De Nieuwe Arbeid; themameetings met inspirerende sprekers, workshops en trainingen; pitchcafe’s waar organisaties en werknemers zichzelf kunnen profileren; de DNA-adviseur voor matching en het leggen van verbindingen naar en tussen bedrijven; Dag van de Mobiliteit. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Voor nadere informatie zie de link.

- Bedrijfsleven: - Portaal over het bedrijfsleven in de gemeenten van Noordoost-Brabant.

Reactie toevoegen