Noordoost-Brabant

Streek
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

noordoost-brabant_agrifood_capital.jpg

De samenwerkende Regio Noordoost-Brabant telt 17 gemeenten (sinds de fusie in 2017 van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot gemeente Meierijstad), en profileert zich als AgriFood Capital.

De samenwerkende Regio Noordoost-Brabant telt 17 gemeenten (sinds de fusie in 2017 van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot gemeente Meierijstad), en profileert zich als AgriFood Capital.

Noordoost-Brabant

Terug naar boven

Status

- Streek en regio-indelingen liggen in ons land niet altijd eenduidig vast. De grenzen van regio's met dezelfde naam kunnen soms verschillen, afhankelijk van het type samenwerkingsverband. Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden op het gebied van politiek, economie, gezondheidszorg, natuur en toerisme, die allemaal zo hun eigen indelingen hebben.

- Zo definieert de provincie Noord-Brabant het samenwerkingsverband 'Regio Noordoost-Brabant' met daarin de (17) gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden*, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, en Vught.
* Sinds 2013 participeert de gemeente Heusden ook in de regio Hart van Brabant. Zij valt sindsdien dus onder beide regio's en werkt voor bepaalde deeltaken dus deels samen met Noordoost-Brabant, deels met Hart van Brabant. Daarnaast heeft de gemeente zich aangesloten bij de kleinere regio Langstraat, waar de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk reeds onder vielen.

De provincie verdeelt de regio in de subregio's Meierij (met de gemeenten Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint- Oedenrode en Vught), Land van Cuijk (met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis, waar ook de Limburgse gemeente Gennep nog onder valt) en As50 (met de gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze). Voor nadere informatie over de huidige en mogelijke toekomstige subregio's en samenwerkingverbanden (waaronder de gemeenten die hierboven bij de subregio's ontbreken), zie het rapport hieronder bij 'Recente ontwikkelingen'.

- Voorheen Regio-VVV Meijerij & Noordoost-Brabant verdeelde de streek in de regio's:
Maashorst en omgeving, met de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Uden en Veghel;
Maasland (de huidige gemeente Oss);
Land van Cuijk, met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert.
Verder onderscheidde zij de regio Meijerij, die zij los zag van Noordoost-Brabant, en die zij verdeelde in de gemeenten Bernheze, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Sint Oedenrode, Oisterwijk, Schijndel en Vught en de voormalige gemeente Maasdonk.
Als opvolger van genoemde VVV is er tegenwoordig de VVV Noordoost-Brabant, die stelt: "Onder dit gebied vallen de natuurgebieden Het Groene Woud, het Land van Cuijk, De Maashorst en de stad 's-Hertogenbosch." De eerstgenoemde 3 worden dus als 'toeristische regio's' gepromoot.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het rapport Veerkrachtig bestuur in Noordoost-Brabant (2012), van de provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, inventariseert de huidige en wenselijk geachte toekomstige bestuurlijke indeling en samenwerkingsverbanden in de regio. In het rapport vindt u ook een kaart van het gebied, met de gemeentelijke indeling en de indeling in subregio's zoals bovengenoemd.

- De provinciaieweg N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel is de afgelopen jaren een 'bottleneck' geworden, in die zin dat er sprake is van (te) veel ongelukken, files en sluipverkeer. Daarom wordt de weg in de komende jaren verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken, verdwijnen daarmee de verkeerslichten en komen er ongelijkvloerse kruisingen. Bijzonder is dat de gekozen aannemerscombinatie al in het ontwerp er een ecoloog bij heeft betrokken om de weg zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Zo gaan én de infrastructuur én natuur en landschap erop vooruit. Zo gaat de nu nog steile beek de Aa veranderen in een meanderend riviertje. Wat goed is voor de flora en fauna, én waarmee bij extreem hoog water wateroverlast wordt voorkomen in omringend landbouwgebied en in de stad 's-Hertogenbosch. Het project beoogt medio 2017 gereed te zijn. Voor nadere informatie zie de site Werken aan N279 Noord en de video-animatie over de vernieuwde N279 Noord.

- De regio Noordoost-Brabant zet zich tegenwoordig op de kaart als 'AgriFood Capital', een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio, waarin partijen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: "Sowing innovation, harvesting the future".

Volgens Arjen van Nuland, programmamanager van de voormalige '5-sterrenregio', moet Noordoost-Brabant in 2020 een landelijke toppositie innemen als economisch centrum op gebied van food, health en farma (FHF). Dat zijn de 'speerpuntsectoren'. “Daarin hebben we keuzes moeten maken. Je kunt het geld tenslotte maar één keer uitgeven. Het is onze ambitie om in deze sectoren een toonaangevende regio te worden.”

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst te Ravenstein heeft 30 kerken met glas-in-loodramen in een gebied van Ravenstein tot aan Sint-Michielsgestel geïnventariseerd en gedetailleerd in tekst en beeld beschreven. Uitgangspunt van het project was de constatering dat veel mensen de betekenis niet meer kennen van de verhalen en figuren die in de glas-in-loodramen zijn afgebeeld. Door deze verhalen toegankelijk te maken zouden de verhalen en daarmee ook de ramen voor een breder publiek meer kunnen gaan leven, en daarmeen de aandacht en waardering voor het behoud ervan. Zolang de voorraad strekt zijn de verhalen per kerk ook in boekvorm bij het museum te koop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebieden in Noordoost-Brabant van Staatsbosbeheer.

- De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant (2.400 hectare). Het ligt globaal tussen de kernen Uden, Zeeland, Nistelrode, Heesch, Schaijk, Oss, Berghem en Herpen. Het gebied N van de A59 en A50 heet eigenlijk Herperduin, maar wordt gemakshalve tot De Maashorst gerekend. Het wordt integraal als één gebied ontwikkeld en gepromoot. - Site van natuurgebied De Maashorst. - De Maashorst op Wikipedia. - Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: -  In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Noordoost-Brabant werken de provincie, de 17 gemeenten van de Agrifood Capital, de waterschappen Dommel en Aa en Maas samen. In het RRO vindt afstemming plaats en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de thema’s wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, landschap en ruimtelijke strategie.

- Nieuws: - Nieuws uit Noordoost-Brabant van Omroep Brabant.

- Jeugd: - Scouting Regio Noordoost-Brabant is een overkoepelend orgaan voor scoutinggroepen binnen de regio, dat de groepen ondersteunt op het gebied van trainingen, bemiddeling en regionale activiteiten. Op de site vind je o.a. welke scoutinggroepen er zijn in de regio.

- Sport: - KNHS Kring Noordoost-Brabant (paardensport). - Brabantboel is de regionale dartsbond voor teams uit Noordoost-Brabant e.o., met name Veghel, Uden, Bernheze, Landerd, Oss, Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Boekel en Wijchen.

- Werk: - De site Werken in Noordoost-Brabant biedt een overzicht van vacatures en stageplekken bij de gemeenten en andere deelnemende instanties in de regio. - Je wilt sociaal ondernemen; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. Of je zoekt juist op korte termijn (veel) nieuwe medewerkers. Dan ben je bij Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant aan het juiste adres. Ze bieden (kosteloos!) advies en ondersteuning op het gebied van personeelsoplossingen. - Meer dan 100 werkgevers uit verschillende sectoren in de regio’s Gelderland en Noordoost-Brabant wisselen binnen het platform De Nieuwe Arbeid (DNA) vacatures / klussen / projecten, kennis, werknemers, ideeën en ervaringen uit, om duurzame inzetbaarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. DNA faciliteert fysieke en digitale ontmoetingen: maandelijkse meetings voor HR-professionals met matchen, uitwisselen van kennis en bedrijfsbezoeken; meetings voor werknemers in de mindset van De Nieuwe Arbeid; themameetings met inspirerende sprekers, workshops en trainingen; pitchcafe’s waar organisaties en werknemers zichzelf kunnen profileren; de DNA-adviseur voor matching en het leggen van verbindingen naar en tussen bedrijven; Dag van de Mobiliteit. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Voor nadere informatie zie de link.

- Bedrijfsleven: - Portaal over het bedrijfsleven in de gemeenten van Noordoost-Brabant.

Reactie toevoegen