As50

Streek
As50
Noord-Brabant

as50_logo.jpg

In 2008 is het bestuurlijke samenwerkingsverband As50 opgericht, gelegen langs de 'as' van de A50 tussen Oss in het N en Veghel in het Z. Naast (delen van) deze gemeenten betreft het verder nog de gemeenten Uden en Bernheze. (© www.as50.nl)

In 2008 is het bestuurlijke samenwerkingsverband As50 opgericht, gelegen langs de 'as' van de A50 tussen Oss in het N en Veghel in het Z. Naast (delen van) deze gemeenten betreft het verder nog de gemeenten Uden en Bernheze. (© www.as50.nl)

As50

Terug naar boven

Status

- As50 is een subregio in de provincie Noord-Brabant, binnen de regio Noordoost-Brabant.

- De subregio As50 omvat de gemeenten Bernheze, Meierijstad (deels, namelijk het deel van de gemeente dat t/m 2016 het grondgebied van de gemeente Veghel omvatte), Oss en Uden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De subregio As50 is genoemd naar de ligging aan dit in 2005 gereed gekomen deel van de A50, gecombineerd met het feit dat deze gemeenten een 'as' vormen langs deze snelweg.

Terug naar boven

Ligging

De subregio As50 ligt O van 's-Hertogenbosch, en loopt van Oss in het N tot Veghel in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De genoemde gemeenten hebben samen ca. 180.000 inwoners (de gemeente Meierijstad hier deels meegerekend, namelijk voor het deel dat het grondgebied van de voormalige gemeente Veghel omvatte), op een oppervlakte van ruim 34.000 hectare, en omvatten naast de grote stedelijke kernen Oss, Uden en Veghel ca. 30 kleinere kernen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Samenwerking in deze regio was al langer gaande, met name op de gebieden onderwijs, zorg en recreatie. Deze ontwikkelingen zijn voor de gemeentebesturen van Oss, Uden en Veghel aanleiding geweest om in 2008 de stap te zetten naar meer samen optrekken. In dat jaar spreken de gemeenten in een intentieverklaring uit dat er voldoende sociale, ruimtelijke en economische samenhang is om de samenwerking verder te gaan invullen. Met gedegen onderzoek en inbreng van invloedrijke belanghebbenden uit de regio is een visie op de samenwerking Oss - Uden - Veghel tot stand gekomen. In 2010 bekrachtigen de gemeenteraden deze visie. De uitvoeringsagenda die bij de visie wordt aangeboden, is de basis om projecten op te pakken. In 2010 sluit de gemeente Bernheze zich aan bij het samenwerkingsverband As50.

De gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze slaan zo de handen ineen om nieuwe kansen te creëren en het woon- werk- en leefklimaat in de regio te versterken. As50 wil initiatieven ontplooien die bijdragen aan de slagkracht en identiteit van de regio op cultureel, sociaal en economisch terrein.

De ontwikkeling van de samenwerking As50 gaat via de weg van de geleidelijkheid. De organisatie is gestart met een vorm van regie, die meegroeit met het succes van de samenwerking en op basis daarvan wordt uitgebouwd. De bestuurlijke regie is in handen van de vier burgemeesters. Zij krijgen ondersteuning van een ambtelijke regiegroep van gemeentesecretarissen. Kern van de samenwerking is dat bestuurders elkaar opzoeken als het gaat om projecten op de pijlers economie, infrastructuur en leefkwaliteit. Besluitvorming vindt plaats in de vier colleges van B&W en gemeenteraden.

Regie voeren op activiteiten binnen de samenwerking As50 gebeurt met mensen en middelen vanuit de bestaande organisaties van de vier gemeenten. Projecten die passen binnen het samenwerkingsverband komen onder regie van één bestuurder (thematrekker) die kan rekenen op ondersteuning van een klein ambtelijk projectteam, onder leiding van een ambtelijke projectleider. De bemensing van deze teams komt vanuit de organisaties van de vier gemeenten. Projecten die binnen de samenwerking opgepakt worden, komen voor rekening van de reguliere gemeentebegrotingen. Verder zet men gezamenlijk in op het aanvragen van subsidies om projecten te realiseren.

De identiteit van het gebied is sterk historisch en cultureel bepaald door de agrarische herkomst, de vroege industrialisatie en een groot aandeel ondernemerschap gecombineerd met een hoog arbeidsethos.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kijkend naar de getallen onder 'Statistische gegevens' is het gebied te beschouwen als een grotere stad met de omvang van Haarlem of - dichter bij huis - Arnhem en 's-Hertogenbosch. De karakteristiek van de regio Oss, Uden, Veghel en Bernheze is echter niet die van een centrumstad, maar van een min of meer landelijk gebied met enkele grote en vele kleine kernen. Stad en land zijn in de As50 met elkaar verweven en lopen haast geruisloos in elkaar over.

Terug naar boven

Links

- Op de site van samenwerkingsverband As50 wordt toegelicht op welke pijlers de regio inzet. Het betreft de pijlers: Maakindustrie, agro en logistiek; Aantrekkelijk landschap; Voeding & gezondheid; Duurzaam, met aandacht voor later; AgriFood Capital – samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden in Noordoost-Brabant.

Reactie toevoegen