Heeswijk

Plaats
Dorp
Bernheze
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

heeswijk abdij van berne en gymnasium st norbertus 1951 [640x480].jpg

Heeswijk Abdij van Berne en gymnasium St. Norbertus 1951

Heeswijk Abdij van Berne en gymnasium St. Norbertus 1951

Heeswijk plaatsnaambord (Kopie).jpg

Volgens het postcodeboek is er een 'woonplaats' Heeswijk-Dinther, maar dat ligt ter plekke helemaal nergens. Er staan namelijk nog steeds aparte borden Heeswijk en Dinther...

Volgens het postcodeboek is er een 'woonplaats' Heeswijk-Dinther, maar dat ligt ter plekke helemaal nergens. Er staan namelijk nog steeds aparte borden Heeswijk en Dinther...

NB gemeente Heeswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Heeswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Heeswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Heeswijk

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Heeswijk.

Terug naar boven

Status

- Heeswijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Bernheze. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968. In 1969 over naar gemeente Heeswijk-Dinther, in 1994 over naar gemeente Bernheze.

- Wapen van de voormalige gemeente Heeswijk.

- Voor het in 1978 ingestelde postcodeboek is nog slechts sprake van 1 'woonplaats' Heeswijk-Dinther. Daar valt enerzijds iets voor te zeggen omdat de twee dorpen in de loop der tijd aan elkaar zijn gegroeid. Echter op plattegronden komt het ook nog steeds als twee aparte kernen voor. Beide kernen hebben ook nog eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). En volgens het lokale gevoelen zijn het ook nog steeds twee dorpen, zo is onze indruk. Vandaar dat wij deze lijn volgend, ook op Plaatsengids.nl voor beide een eigen homepage hebben gemaakt.

- Onder het dorp Heeswijk vallen ook de buurtschappen Fokkershoek, Kameren en Rukven.

Terug naar boven

Ligging

Heeswijk ligt NO van Schijndel, NW van Veghel, W van Dinther.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Heeswijk 154 huizen met 959 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 37/225 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Kerkstraat 26/154, Muggenhoek 26/145, Fokkershoek 19/126, Kameren 18/145, Rukven of Rucphen 25/137 en Kaathoven (ged.) 3/27. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Meierijsche Museumboerderij omvat het boerderijgebouw met inventaris, de inrichting van erf en erfbeplanting. De totaliteit geeft een beeld van de eenvoudige woon-, werk- en levenswijze van een doorsnee boerengezin uit begin 20e eeuw. Wonen was toen niet veel meer dan het hebben van onderdak. Er was plaats voor koken, eten, slapen en verpozen. Het schaarse huisraad was van zeer eenvoudige makelij. Werken was een levenstaak, 7 dagen per week van vroeg tot laat.

- Verhalen over de geschiedenis van Heeswijk op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heeswijk heeft 48 rijksmonumenten.

- Kasteel Heeswijk is gebouwd op de fundamenten van een motte-kasteel uit 1080. In de loop van de middeleeuwen is het kasteel vergroot tot de huidige, veelhoekige vorm. Het gebouw laat vele architectuurstijlen zien in exterieur en interieur. Vanaf 1835 was het kasteel in handen van de barons Van den Bogaerde van Terbrugge, die een enorme collectie kunst en curiosa hebben verzameld. Alle mogelijke verzamelgebieden kwamen aan bod. Een testamentkwestie was er de oorzaak van dat vanaf 1900 bijna driekwart van de oorspronkelijke collectie op grootse veilingen verkocht werd. Maar nog steeds is er bijzonder veel en veel bijzonders te zien op Kasteel Heeswijk, met name op het gebied van portretten, marmer, aziatica en siersmeedijzer. Kasteel Heeswijk is in 2000 ingrijpend gerestaureerd.

- RK kerk met gebrandschilderde ramen van Daan Wiltschut. - De kans dat de Willibrorduskerk behouden kan blijven is niet groot. De enorme kosten voor (achterstallig) onderhoud zijn door de parochie niet meer op te brengen, en herbestemming is tot heden niet haalbaar gebleken. In 2017 fuseert de Heeswijkse parochie met die van Berlicum-Middelrode, Loosbroek en Dinther. Het nieuwe bestuur van die parochie besluit wat er met de kerk moet gebeuren.

- Norbertijnerabdij, waarin pater Van den Elzen (zie daarvoor bij Elsendorp) in de 19e eeuw een gymnasium stichtte, met mozaiek van Charles Eyk (voorstellende St. Gerlachus) en twee gebrandschilderde ramen van Willem Mengelberg. De Norbertijnengemeenschap Abdij van Berne is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en is in 1134 gesticht in de buurtschap Bern, toen nog Berne geheten. In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zijn de abdijgebouwen door de watergeuzen verwoest en zoekt de gemeenschap een veilig heenkomen in Den Bosch en in de parochies die al sinds de 13e eeuw bij de abdij behoren. Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog worden met de Vrede van Munster, in 1648, uiteindelijk alle abdijgoederen door de staat geconfisqueerd. Beroofd van have en goed vluchten de Norbertijnen naar de veiligere Zuidelijke Nederlanden en vinden een onderdak in Vilvoorde bij Brussel. Na 150 jaar komt hieraan een einde door de nasleep van de Franse Revolutie: in 1797 moeten de Norbertijnen ook Vilvoorde verlaten. De gemeenschap kendt vanaf dat moment een verborgen bestaan. Er is geen centraal klooster meer: alle Norbertijnen leven verspreid over de abdijparochies. Pas in 1853, als in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie wordt hersteld, wordt het voor katholieken weer mogelijk zich te organiseren. Zo kan de Abdij van Berne in 1857 het gemeenschapsleven weer hervatten in één gezamenlijk klooster, en wel in de toenmalige pastorie van Heeswijk, het zogeheten Slotje, het oudste deel van hun huidige abdijcomplex.

- Mariakapel De Bevrijdingskapel Mgr. van Oorschotstraat.

- Gevelstenen in Heeswijk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Nabij kasteel Heeswijk is in 2010 het riviertje de Aa heringericht. Dit diende twee doelen: het herstel van de oude meanderende loop van de Aa en een betere waterberging. Daartoe is het profiel van de beek vergraven en is het bed verruwd, waardoor het water minder snel wegloopt.

Reactie toevoegen