Heeswijk

Wijk
Bernheze
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Heeswijk plaatsnaambord (Kopie).jpg

Heeswijk en Dinther waren voor de postadressen al een woonplaats Heeswijk-Dinther, maar hadden tot voor kort nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). In 2017 (of wellicht al eerder) zijn die vervangen door borden 'Heeswijk-Dinther'.

Heeswijk en Dinther waren voor de postadressen al een woonplaats Heeswijk-Dinther, maar hadden tot voor kort nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). In 2017 (of wellicht al eerder) zijn die vervangen door borden 'Heeswijk-Dinther'.

heeswijk abdij van berne en gymnasium st norbertus 1951 [640x480].jpg

Heeswijk, Abdij van Berne en gymnasium St. Norbertus, 1951

Heeswijk, Abdij van Berne en gymnasium St. Norbertus, 1951

NB gemeente Heeswijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Heeswijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Heeswijk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Heeswijk

Terug naar boven

Status

- Heeswijk is een voormalig dorp, tegenwoordig wijk of dorpsdeel in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Bernheze. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968. In 1969 over naar gemeente Heeswijk-Dinther, in 1994 over naar gemeente Bernheze.

- Wapen van de voormalige gemeente Heeswijk.

- Voor het in 1978 ingestelde postcodeboek is nog slechts sprake van 1 'woonplaats' Heeswijk-Dinther. In de praktijk zijn de kernen nog wel lange tijd als aparte dorpen beschouwd geweest. Omdat de dorpen in de loop der tijd aan elkaar zijn gegroeid, worden ze tegenwoordig als wijken of dorpsdelen beschouwd. Tot voor kort hadden beide nog eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en werd dat in het centrum op de grens tussen beide kernen ook met kombordjes aangegeven. Sinds 2017 (of wellicht al eerder) zijn deze borden vervangen door komborden genaamd Heeswijk-Dinther. In de praktijk zijn de oude plaatsnamen nog wel in gebruik, bijvoorbeeld in de namen van sportverenigingen.

- Onder de wijk of het dorpsdeel Heeswijk vallen ook de buurtschappen Fokkershoek, Kameren en Rukven.

Terug naar boven

Ligging

Heeswijk ligt NO van Schijndel, NW van Veghel, W van Dinther.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Heeswijk 154 huizen met 959 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 37/225 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Kerkstraat 26/154, Muggenhoek 26/145, Fokkershoek 19/126, Kameren 18/145, Rukven of Rucphen 25/137 en Kaathoven (ged.) 3/27. Tegenwoordig heeft de wijk of het dorpsdeel ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Meierijsche Museumboerderij omvat het boerderijgebouw met inventaris, de inrichting van erf en erfbeplanting. De totaliteit geeft een beeld van de eenvoudige woon-, werk- en levenswijze van een doorsnee boerengezin uit begin 20e eeuw. Wonen was toen niet veel meer dan het hebben van onderdak. Er was plaats voor koken, eten, slapen en verpozen. Het schaarse huisraad was van zeer eenvoudige makelij. Werken was een levenstaak, 7 dagen per week van vroeg tot laat.

- Verhalen over de geschiedenis van Heeswijk op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heeswijk heeft 48 rijksmonumenten.

- Kasteel Heeswijk is gebouwd op de fundamenten van een motte-kasteel uit 1080. In de loop van de middeleeuwen is het kasteel vergroot tot de huidige, veelhoekige vorm. Het gebouw laat vele architectuurstijlen zien in exterieur en interieur. Vanaf 1835 was het kasteel in handen van de barons Van den Bogaerde van Terbrugge, die een enorme collectie kunst en curiosa hebben verzameld. Alle mogelijke verzamelgebieden kwamen aan bod. Een testamentkwestie was er de oorzaak van dat vanaf 1900 bijna driekwart van de oorspronkelijke collectie op grootse veilingen verkocht werd. Maar nog steeds is er bijzonder veel en veel bijzonders te zien op Kasteel Heeswijk, met name op het gebied van portretten, marmer, aziatica en siersmeedijzer. Kasteel Heeswijk is in 2000 ingrijpend gerestaureerd.

- RK kerk met gebrandschilderde ramen van Daan Wiltschut. - De kans dat de Willibrorduskerk behouden kan blijven is niet groot. De enorme kosten voor (achterstallig) onderhoud zijn door de parochie niet meer op te brengen, en herbestemming is tot heden niet haalbaar gebleken. In 2017 fuseert de Heeswijkse parochie met die van Berlicum-Middelrode, Loosbroek en Dinther. Het nieuwe bestuur van die parochie besluit wat er met de kerk moet gebeuren.

- Norbertijnerabdij, waarin pater Van den Elzen (zie daarvoor bij Elsendorp) in de 19e eeuw een gymnasium stichtte, met mozaiek van Charles Eyk (voorstellende St. Gerlachus) en twee gebrandschilderde ramen van Willem Mengelberg. De Norbertijnengemeenschap Abdij van Berne is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en is in 1134 gesticht in de buurtschap Bern, toen nog Berne geheten. In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zijn de abdijgebouwen door de watergeuzen verwoest en zoekt de gemeenschap een veilig heenkomen in Den Bosch en in de parochies die al sinds de 13e eeuw bij de abdij behoren.

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog worden met de Vrede van Munster, in 1648, uiteindelijk alle abdijgoederen door de staat geconfisqueerd. Beroofd van have en goed vluchten de Norbertijnen naar de veiligere Zuidelijke Nederlanden en vinden een onderdak in Vilvoorde bij Brussel. Na 150 jaar komt hieraan een einde door de nasleep van de Franse Revolutie: in 1797 moeten de Norbertijnen ook Vilvoorde verlaten. De gemeenschap kent vanaf dat moment een verborgen bestaan. Er is geen centraal klooster meer: alle Norbertijnen leven verspreid over de abdijparochies. Pas in 1853, als in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie wordt hersteld, wordt het voor katholieken weer mogelijk zich te organiseren. Zo kan de Abdij van Berne in 1857 het gemeenschapsleven weer hervatten in één gezamenlijk klooster, en wel in de toenmalige pastorie van Heeswijk, het zogeheten Slotje, het oudste deel van hun huidige abdijcomplex.

- Mariakapel De Bevrijdingskapel Mgr. van Oorschotstraat.

- Gevelstenen in Heeswijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 24-uurs Solexrace (weekend eind augustus) is naast de races een heel weekend feest met veel livebands en DJ's. De opbrengst is voor het goede doel (KiKa). Tijdens - aldus de organisatie - Nederlands meest hilarische en kolderieke race gaan meer dan 100 teams "plaankgas dur 2 cafe’s, de feesttent en unne stierenstal". De teams bestaande uit 3 rijders en een monteur komen uit Nederland, België en zelfs Engeland. De race start op zaterdag om 16.00 uur. Het is een start á la Le Mans; de deelnemers moeten na het startschot zo’n 500 meter rennen over het parcours om bij hun solex te komen. Dit is een waar spektakel om te zien. Vervolgens doen alle teams hun uiterste best om in 24 uur zoveel mogelijk kilometers te rijden. Niet alleen voor de prijzen en eeuwige roem maar ook voor KiKa (kinderen kankervrij). Elk team dient minimaal €150 gesponsord te krijgen voor dit goede doel. Er is sinds 2008 al ruim €200.000,- opgehaald.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurtheater Kersouwe is een fraai in de bossen van Heeswijk gelegen openluchttheater. Het is opgericht in 1946, en heeft sindsdien vele ontwikkelingen doorgemaakt. Je kunt er terecht voor theater, concerten en cabaret.

- Nabij kasteel Heeswijk is in 2010 het riviertje de Aa heringericht. Dit diende twee doelen: het herstel van de oude meanderende loop van de Aa en een betere waterberging. Daartoe is het profiel van de beek vergraven en is het bed verruwd, waardoor het water minder snel wegloopt.

- De anno 2017 11-jarige Tjeu Wijgergangs van Basisschool De Bolderik uit Heeswijk heeft het winnende ontwerp gemaakt voor een nieuwe uitkijktoren langs de N279. De Provincie had leerlingen van groep 8 van de basisscholen langs het tracé van de nieuwe N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel uitgedaagd om een uitkijktoren te ontwerpen. Er waren 43 inzendingen van de meest fantastische torens. Torens met glijbanen, klimmogelijkheden, loopbruggen en grachten. "Uit al die ontwerpen is de toren van Tjeu gekozen omdat deze stoer is, omdat de toren uitdaagt om even te stoppen en te gaan spelen en omdat de toren heel mooi past bij het kasteel." Aldus gedeputeerde Christophe van der Maat bij het bekendmaken van de winnaar. De toren is in 2017 gerealiseerd naast de ingang van Kasteel Heeswijk. De toren is gebouwd met hout van bomen die voor de uitbreiding van de N279 moesten wijken. Van het hout van de gekapte bomen zijn verder op ca. 20 locaties in de omgeving van de N279 bankjes en picknickocaties gemaakt, ter vergroting van de recreatieve waarde van de omgeving van de N279.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Bolderik.

- Jeugd en jongeren: - Jeugd- en Jongerencentrum Imeet.

- Muziek: - Koninklijke Fanfare Sint Willibrord.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Heeswijk.

- Motorcrossclub MC Heeswijk is opgericht in 1974.

Reactie toevoegen