Boekel

Plaats
Dorp en gemeente
Boekel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Boekel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Boekel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Boekel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Boekel

Terug naar boven

Status

- Boekel is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant.

- De gemeente Boekel omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp Venhorst en de buurtschappen Arendnest, Berkhoek, Biesthoek (deels), Bovenstehuis, Burgt, De Aa (grotendeels), Elzen, Esdonk (deels), Huize Padua, Leurke, Molenwijk, Neerbroek, Peelsehuis (grotendeels), Peelstraat, Rietven, Zandhoek en Zijp. Dat zijn bij elkaar 2 dorpen en 17 buurtschappen. Al deze buurtschappen vallen niet alleen onder de gemeente maar ook onder het dorp Boekel.

- Wapen van de gemeente Boekel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Boekel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1428 en 1480 Boekel, 1651 Boeckholt, 1748 Boeckel, 1840 Boekel, Boekeld of Bockel.

Naamsverklaring
Samenstelling van boek, nevenvorm van de boomnaam beuk, en lo 'licht, open bos', incidenteel afgewisseld met holt 'hoogopgaand loofbos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Boekel ligt O van Veghel en N van Helmond, en grenst in het W aan Erp, in het NW aan Mariaheide, in het N aan Uden, Volkel en Odiliapeel, in het O aan Landhorst, in het ZO aan Elsendorp, in het Z aan Handel en Gemert en in het ZW aan Boerdonk. De gelijknamige hoofdplaats ligt W in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 380 huizen met 2.359 inwoners, verdeeld in dorp Boekel of Kerkstraat 86/535 en de buurtschappen Neerbruukt (Neerbraakt) 24/157, Molenwijk 38/188, Zandhoek 29/188, Peelstraat 30/207, Leurke 23/164, Berkhoek 33/235, De Elzen 19/142, Peelschehuis (Peelse Huis) 18/130 en Bovenstehuis 80/413. Tegenwoordig heeft de gemeente Boekel ca. 4.000 huizen met ca. 10.100 inwoners, waarvan ca. 3.150 huizen met ca. 7.900 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Boekel, kun je terecht bij:

- Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

- Verhalen over de geschiedenis van Boekel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2018 is direct Z van de dorpskern, aan de weg Klein Rondeel, circulaire wijk Ecodorp Boekel in ontwikkeling. In deze wijk van beoogd 30 woningen gaan ze duurzaam in hun levensbehoeften voorzien. Ze dragen hierdoor in samenwerking met de omgeving oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen. Het wordt een circulaire wijk van 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, met buurthuis, werkplaats en kantoren, mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen. Medegefinancierd door Provincie Noord-Brabant. In elk facet van de wijk zal het circulaire een rol spelen. Een inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding. Als je deze missie een warm hart toedraagt, kun je hier lezen hoe je kunt investeren in Ecodorp Boekel.

- Met de vaststelling in februari 2018 van het pilot-Omgevingsplan voor het Buitengebied heeft Boekel, als eerste gemeente in Nederland, een gedurfde en bijzondere stap gezet op weg naar de Omgevingswet. In het Omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen. Boekel wil al werken in de geest van de Omgevingswet: méér loslaten, sneller kunnen handelen, meer afwegingsruimte voor het lokale bestuur én een voor iedereen simpeler bruikbaar en te begrijpen plan. De pluspunten van het plan en de mogelijkheden om daar waar nodig snel te kunnen ingrijpen passen bij de dienstverlening en klantgerichtheid die de gemeente nastreeft. Het is voor alle betrokkenen een uitdaging geweest om los te komen van ‘hoe we het altijd doen’ en aan de slag te gaan in de geest van de Omgevingswet. Dat de Omgevingswet 80 procent cultuur is en slechts 20 procent regels is geen dooddoener, maar blijkt heel waar te zijn. En het veranderen van cultuur kost tijd. Cultuurverandering is dé uitdaging voor alle betrokkenen op hun reis naar de Omgevingswet de komende jaren.

In de gemeente Boekel lag voor het onderdeel gezondheid de focus op gezondheid en veehouderij. Gezien de overbelaste situatie voor geur en fijnstof zijn regels en voorwaarden opgenomen die moeten leiden tot een verbetering van de gezondheidssituatie. Die regels kun je zien als extra regels en een verzwaring van de last voor ondernemers. Doel van de regels is echter ondernemers bewust(er) naar hun omgeving te laten kijken en hen te stimuleren de situatie te verbeteren, zonder het gebied op slot te zetten. Veehouders moeten niet (meer) blind gaan voor hun eigen plan, maar bewust zijn van de omgeving waarin ze ondernemen. Niet alleen vanuit het oogpunt van gezondheid, maar in het algemeen vraagt het sturen op kwaliteit van de leefomgeving om maatwerk. Zeker in een buitengebied waar niet op voorhand is te voorzien waar welke ontwikkelingen gaan plaatsvinden en sprake is van organische ontwikkeling. Dit vraagt om kwalitatieve voorwaarden en eventueel werken met beleidsregels. (aldus enkele citaten uit het artikel 'De revolutie begint in Boekel, wie volgt?', door Martijn Kegler van Rho Adviseurs voor Leefruimte, over zijn ervaringen met het mede opstellen van dit Omgevingsplan)

- Het dorp Boekel ervaart al vele jaren overlast van doorgaand (vracht)verkeer door de kern over de N605 (Uden-Gemert). De eerste plannen om deze weg om het dorp heen te leiden middels een randweg dateren al uit 2002. In 2010 is een voorkeurstracé vastgesteld. In 2015 is de bestemmingsplanwijziging in gang gezet. In 2019 moet de weg gereed zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boekel heeft 13 rijksmonumenten.

- Boekel heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Standerdmolen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Boekel.

- Nieuws: - Nieuws uit Boekel op de site van het Brabants Dagblad.

- Sport: - Motorcrossclub MC Boekel is opgericht in 1962 en heeft een eigen circuit (Bezuidenhout, Putakker 6). Geopend voor trainen op woensdag en zaterdag. Aangesloten bij KNMV en MON. Organiseert jaarlijks 3 MX evenementen.

- Zorg: - Zorgboerderij Memo Mensen & Mogelijkheden.

- Welzijn: - Volksuniversiteit Boekel Venhorst is opgericht in 1973. Jaarlijks volgen tussen de 500 en 600 volwassenen hier workshops en cursussen.

Reactie toevoegen