Doornhoek

Plaats
Buurtschap
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Doornhoek

Terug naar boven

Status

- Doornhoek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Veghel.

- De buurtschap Doornhoek valt onder het dorp Zijtaart, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Veghel.

- De buurtschap Doornhoek ligt deels binnen de bebouwde kom van het dorp Zijtaart, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Het nabijgelegen gelijknamige bedrijventerrein, W van de buurtschap, is wel voorzien van borden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Doornhoek ligt rond de gelijknamige weg ((het gedeelte van) de weg gelegen oostelijk van de weg De Hemel), aan de Zuid-Willemsvaart en rond de wegen Past. Clercxstraat (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Pater Vervoortstraat), Pater Vervoortstraat, Valstraat, De Hemel, De Bresser (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Kapt. S. Klapwijkstraat) en Kapt. S. Klapwijkstraat. De buurtschap ligt direct N van het dorp Zijtaart, direct Z van het dorp Veghel, W van het dorp Erp en NW van het dorp Keldonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Doornhoek 26 huizen met 130 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 45 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2015 opgerichte Werkgroep Geen omleiding N279 wil bereiken dat de verkeersproblemen in en om Zijtaart op een duurzame en verantwoorde manier worden opgelost om daardoor de leefbaarheid en natuurlijke omgeving van het dorp te behouden. "Een omleiding van de N279 - die anno 2015 in voorbereiding was, red. - dicht bij het dorp én dwars door de 46 gezinnen tellende buurtschap Doornhoek is in strijd met deze doelstelling. Deze omleiding lost de verkeersproblemen door sluipverkeer in en rond Zijtaart absoluut niet op. Een hele buurtschap wordt opgeofferd en de inwoners van het dorp krijgen een (snel-)weg naast hun deur en daardoor fijnstof en verkeerslawaai. Een weg bovendien waar ze zelf nauwelijks gebruik van kunnen maken. De inwoners van deze buurtschap leven in goede harmonie met elkaar en er is sprake van intensieve sociale contacten. Het is er prettig wonen.

Als de omleiding van de N279 doorgaat zoals de gemeente wil, raken tientallen gezinnen hun huis en/of woongenot kwijt en wordt de buurtschap als het ware door een snelweg doormidden gedeeld. Dat zou praktisch het einde betekenen van de buurtschap, die een tiental jaren geleden al zoveel bewoners zag vertrekken voor de oprukkende industrie op Bedrijventerrein Doornhoek. De natuurlijke omgeving van het dorp wordt door de gemeente Veghel steeds verder ingedamd ten behoeve van bedrijventerreinen en wegen. Dit is een onacceptabele ontwikkeling. De leefbaarheid van alle bewoners is in het geding. Nut en noodzaak van de geplande omleiding is totaal niet aanwezig. Al tweemaal eerder werd een MKBA (Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) uitgevoerd. Bij deze onderzoeken, waarbij de kosten en baten van de aanleg van de omleiding om Zijtaart tegen elkaar zijn afgewogen, bleken de kosten hoger te zijn dan de baten", aldus de werkgroep. Op enig moment is kennelijk besloten dat deze destijds beoogde omleiding niet doorgaat. Wanneer en waarom dat is besloten, hebben wij vooralsnog niet kunnen vinden. Op de site van de werkgroep lezen wij alleen: "Hoewel de omleiding van de N279 door Zijtaarts buurtschap Doornhoek van de baan is, blijft de werkgroep de ontwikkelingen actief en kritisch volgen."

Terug naar boven

Verenigingsleven

- Buurtvereniging Den Doornhoek:is opgericht in 1985. Het doel van de buurtvereniging is het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden.

Reactie toevoegen