Olland

Plaats
Dorp
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Olland

Terug naar boven

Status

- Olland is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

- Het dorp Olland heeft - evenals de andere kerkdorpen in deze gemeente - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Sint-Oedenrode.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Olland grenst in het W aan de dorpen Liempde en Boxtel, in het NW aan het dorp Gemonde, in het N aan het dorp Schijndel, in het O en ZO aan het dorp Sint-Oedenrode en in het Z aan het dorp Boskant, en ligt O van de A2, ZO van het dorp Sint-Michielsgestel en de stad 's-Hertogenbosch, WZW van het dorp Veghel, NW van de dorpen Son en Breugel en N van het dorp Best.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Olland samen met de buurtschap Houtum 119 huizen met 799 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Olland heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het woonhuis op Pastoor Smitsstraat 42. Kennelijk betreft dat de kerk, die eind 2018 aan de eredienst is onttrokken (waarvoor zie hierna). Kennelijk is deze herbestemd tot woning.

- De buurtschap Olland wordt een dorp door de bouw van de door Hendrik Jacobus van Tulder ontworpen kerk in 1880, nadat de buurtschap reeds in 1865 een zelfstandige parochie was geworden. De kerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 opgeblazen. De huidige, door Martinus van Beek ontworpen Sint-Martinuskerk (Pastoor Smitsstraat 42) komt gereed in 1950. Het is een landelijk, bakstenen kerkje onder zadeldak met een voorgebouwde lage, vierkante toren gedekt door een laag tentdak. De kerk heeft rondboogvensters. Links van de kerk bevindt zich de begraafplaats met daarop een viertal neogotische priesterzerken en een calvarieberg. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1926. De kerk is na de laatste viering op 10 november 2018 aan de eredienst onttrokken.

- Sint Petruskapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Op een zaterdag in juni is er jaarlijks het grootste feest van het dorp: ODDfest (voor 2018 bekend als Ollend Dreijt Dur). MFC De Loop'r wordt dan omgebouwd tot festivaltempel en het dorp loopt weer massaal uit om dit feest te vieren. Tussen alle muziek en het drinken door kun je sinds editie 2019 ook nog een hapje eten in onze eigen inpandige Bistro. Gezellig, met een tafelkleedje enzo. Sinds 2019 opent de Jeu de Rock de vrijdagavond tevoren alvast de deuren van 19.00-22.00uur voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar. Vanaf 21.00 uur is iedereen boven de 16 ook welkom. Voor de jeugd is er muziek en zijn er activiteiten. Voor de rest van de mensen is er een mogelijkheid om de andere zalen mee op te bouwen en kan er een drankje genuttigd worden in de Jeu de Rock. Deze avond is het gratis entree."

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Olland door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Olland.

- Nieuws - Nieuws uit Olland op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Visie en missie van de in 1993 opgerichte Dorpsraad Olland: Werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving met behoud van het landelijke en natuurlijke karakter van het gebied door: het behoud van het goede; het verbeteren van het bestaande; aandacht voor de kwaliteit van de samenleving en de openbare ruimte. Doelen van de Dorpsraad zijn: het behartigen van de belangen van de inwoners door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine groepering; het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de inwoners met betrekking tot het eigen woon-, werk- en leefmilieu; het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en levendigheid door de bewoners wenselijk wordt geacht; het behartigen van de belangen van de Ollandse gemeenschap (wonen-werken-leven) bij de overheid en andere instanties door overleg te plegen en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden die in Olland spelen; het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het dorp in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

- MFA: - In 2013 is de prachtige nieuwe multifunctionele accommodatie MFA De Loop'r gerealiseerd. Het complex biedt onderdak aan de basisschool, de kinderopvang, bibliotheek de Meierij, enkele bedrijfjes en diverse andere organisaties. De accommodatie fungeert als het hart van Olland. Waar men elkaar ontmoet, met elkaar samenwerkt en gebruik maakt van elkaars kracht.

- Onderwijs: - Basisschool De Sprongh in Olland staat voor kracht en veerkracht. Zij willen hun leerlingen zich laten ontwikkelen tot krachtige personen, die voor zichzelf opkomen en zichzelf durven en kunnen zijn. Personen die in zichzelf geloven en laten zien wat ze kunnen. De Sprongh staat voor de bron, de oorsprong, het begin en de basis van een weg naar volwassenheid. Een weg waarin je met plezier volop in beweging bent richting de toekomst. Gedurende deze weg vieren ze met elkaar. Ze willen samen iets bereiken, ze hebben elkaar hierin nodig en vertrouwen elkaar. Vieren is kunnen stralen, trots durven zijn op jezelf. Dat is de grondhouding van iedereen op Basisschool De Sprongh. Een grondhouding die ervoor zorgt dat ze het beste uit ieder kind kunnen laten komen. Intensieve samenwerking met ouders en omgeving vinden zij hierbij erg belangrijk.

Reactie toevoegen