Berlicum

Plaats
Dorp
Sint-Michielsgestel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Berlicum

Terug naar boven

Status

- Berlicum is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Sint-Michielsgestel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995.

- Het wapen van de voormalige gemeente Berlicum is in licht gewijzigde vorm het dorpswapen geworden. Het betrof een 'sprekend wapen', dat een beer voorstelde, zij het aanvankelijk als foutieve interpretatie een beer in de zin van 'mannetjes-varken'. Pas in 1973 is dit hersteld in de bedoelde bruine beer.

- Niet te verwarren met het Friese dorp Berlikum, dat sinds 2010 overigens formeel Berltsum heet.

- Ondet het dorp Berlicum valt voor de postadressen ook het dorp Middelrode. Verder vallen onder het dorp Berlicum, ook voor de postadressen, de buurtschappen Doornhoek, Heikantse Hoeve (deels, voor enkele panden), Hersend, Laar (deels), Loofaert, Nijvelaar, Plein en Wamberg. Dat zijn in totaal 8 buurtschappen. Voor de postadressen vallen de buurtschappen Heikantse Hoeve (het andere en grootste deel van de buurtschap), Laar (het andere en grootste deel van de buurtschap) en Woud (deels) onder het dorp Berlicum.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Balkum.

Naamgeving gemeente
De gemeente werd ook wel 'Berlicum en Middelrode' genoemd (en heette tot 1896 officieel zo).

Oudere schrijfwijzen
Berlichem, 1237 Berlekem, Berlikem, 1240 Berlanchum, 1252 en 1312 kopie 1350 Berlinchem, 1883 Berlikum.

Terug naar boven

Ligging

Berlicum ligt ZO van 's-Hertogenbosch en Rosmalen, NO van Sint-Michielsgestel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Berlicum 358 huizen met 2.383 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 180/1.192 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Middelrode 163/1.125 en Kaathoven (deels) 15/66. De gemeente omvatte verder de buurtschappen Assendelft, Loofaart of De Loiffart, Doornhoek, (In den) Hasselt, Veebeek, West-Kampen of Het Kampen, Motven, Brand en Heikant.

- Per 1-1-1996 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Sint-Michielsgestel met 3.129 huizen en 8.855 inwoners op een oppervlakte van 2.373 hectare. 75 hectare met 43 huizen en 78 inwoners ging over naar de gemeente Maasdonk (dit betrof het Berlicumse deel van de buurtschap Kaathoven) en 1 onbewoonde hectare ging over naar de gemeente Bernheze.

- Tegenwoordig heeft het dorp Berlicum ca. 3.200 huizen met ca. 8.000 inwoners. Het getal van ca. 9.800 inwoners dat hier en daar wordt vermeldt, is inclusief het dorp Middelrode dat geen eigen postcode heeft en daarom voor de postadressen ook 'in' Berlicum ligt.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Berlicum, kun je terecht bij:

- Heemkundekring De Plaets. Op hun site vind je o.a. een pagina over de geschiedenis van de kernen in de voormalige gemeente Berlicum.

- Verhalen over de geschiedenis van Berlicum op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De eerste natuurbegraafplaats in de provincie Noord-Brabant komt waarschijnlijk te liggen op de Hooghei in Berlicum. Initiatiefnemer Martin Binder is bezig met het uitwerken van zijn ideeën voor een natuurbegraafplaats. De nieuwe begraafplaats komt in een bosgebied van zo'n 11 hectare.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Berlicum heeft 22 rijksmonumenten.

- De RK Sint Petruskerk (Kerkwijk 44) is oorspronkelijk een Waterstaatskerk uit 1837 en is later diverse malen verbouwd. De kerk is in 2012 aan de eredienst onttrokken en dreigt te worden gesloopt.

- Beschrijving orgel Sint-Petruskerk.

- Protestantse Samen op Weg Kerk.

- Voormalig gemeentehuis De Plaets.

- De voormalige sigarenmakerij (Hoogstraat 103) uit 1895 is een gemeentelijk monument.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed De Wamberg. De van oorsprong woeste gronden werden hier ontgonnen om de nabijgelegen stad 's-Hertogenbosch van voedsel te kunnen voorzien. Zo ontstond een agrarisch landschap met akkers, weilanden en pachtboerderijen. Dijkjes moesten het water weren. Op de terreingrenzen groeide hakhout en langs de zandpaden verrezen eiken. Dichter bij het landhuis en op de Cloershorst lieten landgoedeigenaren een landschapsplan uitvoeren. Op het landgoed staat het uit 1620 daterende kasteel Huis De Wamberg. Op het erf is een hardstenen put te zien uit de 16e eeuw. Op het landgoed bevinden zich enkele oude Kempische boerderijen. In 2010 heeft Rijkswaterstaat een dassenburcht aangelegd op landgoed de Wamberg. Door omlegging van de Zuid-Willemsvaart was het leefgebied van de das ter hoogte van het landgoed verstoord. Rijkswaterstaat draagt er met de aanleg van de burcht zorg voor dat het leefgebied voor de das hier behouden blijft. Voor nadere informatie zie de pagina over landgoed De Wamberg op de site van IVN 's-Hertogenbosch.

- Het Dynamisch Beekdal is het gebied rond de beek de Aa tussen kasteel Heeswijk en de A2 rond 's-Hertogenbosch. In dit gebied heeft de Aa in 2014 een andere, meer kronkelende loop gekregen. Ook is er een ecologische zone gerealiseerd die verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Rondom de beek in deze ecologische zone kan de natuur zich vrij ontwikkelen. Bij extreme wateroverlast worden landbouwgebieden langs de beek ingezet voor waterberging. Zie verder het persbericht en het Ontwerp-projectplan Hersend en Aaveld – Dynamisch Beekdal.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Berlicum door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Berlicum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij De Elsburg. - Zorgboerderij Het Paardrijk.

Reactie toevoegen