Hurkske

Plaats
Buurtschap
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Hurkske

Terug naar boven

Status

- Hurkske is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 1993 gemeente Erp. In 1994 over naar gemeente Veghel, in 2017 over naar gemeente Meierijstad.

- De buurtschap Hurkske valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Erp.

- De buurtschap Hurkske heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hurkske ligt rond de gelijknamige weg en de Meerbosweg. De buurtschap ligt Z van het dorp Erp, O van het dorp Keldonk, ZO van het dorp Veghel, ZW van het dorp Boekel, NW van het dorp Gemert en N van de dorpen Boerdonk en 'Beek en Donk'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Hurkske 24 huizen met 125 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 45 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Het Hurkske, van oorsprong vooral een heidegebied, is een ca. 170 ha groot bosgebied tussen Erp en Gemert, dat omringd wordt door agrarisch gebied. Het bestaat uit naaldbos en gemengd bos. Onderdeel van het gebied is het Rauwven, een prachtig ven met enigszins kalkrijk water. In het ven en zijn directe omgeving komt een mooi palet aan amfibieën en plantensoorten voor. Op de oevers groeit het zeldzame moerashertshooi en op kale, zonbeschenen plekjes kun je de levendbarende hagedis tegenkomen.

Tot rond de eeuwwisseling was het Rauwven het laatste toevluchtsoord voor de verre omgeving van de knoflookpad, een van de zeldzaamste en meest bedreigde amfibieënsoorten van Nederland. Helaas is deze soort hier geheel verdwenen door de aanwezigheid van de zonnebaars. Deze is hier vermoedelijk gedumpt door mensen die de zich snel voortplantende soort in een aquarium of tuinvijver hielden. Dit mooie, maar reproductieve roofvisje zorgde in korte tijd dat de amfibieënstand kelderde. In een poging om de knoflookpad voor de roofzucht van de zonnebaars te redden, is dit ven in de jaren 2002-2003 tweemaal leeg gepompt, waarbij er niet minder dan circa 8000 zonnebaarzen werden uit gehaald. Aansluitend hierop zijn in de directe omgeving van het Rauwven aanpassingen gemaakt om het landbiotoop van de knoflookpad te herstellen. Andere amfibieën die je hier kunt tegenkomen zijn, naast de reeds genoemde levendbarende hagedis, de alpenwatersalamander, kleine watersalamander, kamsalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en poelkikker.

" 't Hurkske in Erp is een prachtig natuurgebied met bijzondere natuurwaarden en mooie wandelroutes. Door de aankoop en ontwikkeling van een groot landbouwperceel midden in dit natuurgebied is daar nog eens ruim 10 hectare nieuwe natuur bij gekomen. Wie via de Meerbosweg van Erp naar Boerdonk rijdt kan het bijna niet zijn ontgaan. Achter de voormalige bosarbeiderswoning uit 1920 - een gemeentelijk monument en inmiddels in gebruik als gastenverblijf - is in het voorjaar van 2022 hard gewerkt aan de nieuwe inrichting. De grote machines van de aannemer gingen hierbij zorgvuldig te werk. Het perceel is namelijk niet alleen bijzonder vanwege de ligging tegen het bestaande natuurgebied, maar ook vanwege de aanwezigheid van zeldzame flora en fauna.

Biodiversiteit. Wethouder Harry van Rooijen: “We willen de biodiversiteit in Meierijstad versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door ons maai- en bermbeheer daar op in te richten. Maar ook door de ontwikkeling van nieuwe natuur zoals hier in het Hurkske." Een van de bijzondere soorten is Kruipend moerasscherm; Een Europees beschermde plantensoort die in Brabant nog slechts op enkel plekken voorkomt. Door een robuust en gevarieerd gebied te maken, met zowel droge als natte stukken, worden de kansen in dit gebied vergroot om deze bijzondere soort duurzaam in stand te houden.

Een andere bijzondere soort die zijn vruchten moet plukken van deze natuurontwikkeling is de Knoflookpad. Jaarlijks onderzoek van de plaatselijke IVN wijst uit dat deze paddensoort alweer in verschillende poelen in ’t Hurkske voorkomt. De Knoflookpad plant zich voort in het water, maar leeft deels onder de grond. De combinatie van poelen en een graanakker met oude graansoorten biedt daarom het ideale leefgebied. De gemeente Meierijstad is nog op zoek naar een partij die, liefst op authentieke wijze, de graanakkers wil beheren.

Natuur toegankelijk voor recreatie. Meierijstad werkt aan het vergroten en toegankelijk maken van waardevolle natuur en landschappen. De ontwikkeling van het aangekochte perceel, mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant, sluit naadloos aan op de bestaande natuur in ’t Hurkske. Het gebied is goed toegankelijk vanaf de parkeerplaats aan de Meerbosweg. De nieuwe paden sluiten aan op de bestaande recreatieve routes in deze omgeving en zijn prima geschikt voor mindervaliden en bijvoorbeeld kinderwagens. “Genoeg redenen dus voor een bezoekje aan dit bijzondere gebied. Al moet de nieuwe natuur uiteraard nog wel even de kans krijgen om zich te ontwikkelen”, aldus de wethouder. Eind april 2022 zijn de werkzaamheden afgerond." (bron: gemeente Meierijstad)

Reactie toevoegen