Dinther

Plaats
Dorp
Bernheze
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Dinther plaatsnaambord (Kopie).jpg

De dorpen Heeswijk en Dinther waren voor de postadressen al één woonplaats Heeswijk-Dinther maar hadden tot voor kort nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). In 2017 (of wellicht al eerder) zijn die vervangen door borden 'Heeswijk-Dinther'.

De dorpen Heeswijk en Dinther waren voor de postadressen al één woonplaats Heeswijk-Dinther maar hadden tot voor kort nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). In 2017 (of wellicht al eerder) zijn die vervangen door borden 'Heeswijk-Dinther'.

NB gemeente Dinther in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Dinther in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Dinther in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Dinther

Terug naar boven

Status

- Dinther is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Bernheze. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968. In 1969 over naar gemeente Heeswijk-Dinther, in 1994 over naar gemeente Bernheze.

- Voor het in 1978 ingestelde postcodeboek is nog slechts sprake van 1 'woonplaats' Heeswijk-Dinther. Daar valt enerzijds iets voor te zeggen omdat de twee dorpen in de loop der tijd aan elkaar zijn gegroeid. Echter op plattegronden komt het ook nog steeds als twee aparte kernen voor. En het leeft lokaal nog wel dat inwoners vinden dat het nog altijd twee aparte dorpen zijn, en er zijn ook instanties die stellen dat ze in Heeswijk of in Dinther zijn gevestigd en niet in Heeswijk-Dinther. Vandaar dat wij ook op Plaatsengids.nl voor beide een eigen homepage hebben gemaakt. Tot voor kort hadden beide kernen ook nog eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en werd dat in het centrum op de grens tussen beide kernen ook met kombordjes aangegeven. Sinds 2017 (of wellicht al eerder) zijn deze borden vervangen door komborden genaamd Heeswijk-Dinther.

- Onder het dorp Dinther vallen ook de buurtschappen Beugt, Dintherse Hoek (voor de postadressen), Hazelberg (deels), Heisewal (deels) en Hommelse Hoeve.

- Wapen van de voormalige gemeente Dinther.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1139 Dintre, 1196 Dinthere, 1286 de Dintere, 1312 kopie 1350 Dinter, 1883 Dinter.

Naamsverklaring
- Nog onverklaard.(1)

- (2) stelt: "De naam is van Frankische oorsprong en bevat de delen Dint en haar. Dint (of dent) staat voor ´ingedeukt´, zoals tussen de tanden van een tandwiel. Een haar is een langgerekte zandrug. Het betreft een golvende zandrug zoals die zich inderdaad ten noorden van Dinther uitstrekt." (bron: Grepen uit de geschiedenis van Dinther 1139-1989, J. van der Leest)

Terug naar boven

Ligging

Dinther ligt NO van Schijndel, NW van Veghel, O van Heeswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Dinther 240 huizen met 1.567 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 54/341 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Beugt 28/185, Heijlaren 25/143, Hekkenhoek 32/244, Dodenhoek 28/213, Hazelberg 16/93, Vorstenbosch (ged.) 22/111, Loosbroek (ged.) 16/119 en Donk 19/118. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dinther is, evenals de buurdorpen Heeswijk en Veghel, ontstaan in de buurt van een doorwaadbare plaats in de rivier de Aa. Het middelpunt van Dinther vormde altijd het gebied rond de kerk. De verspreide bebouwing van het dorp strekte zich al in de 18e eeuw ver uit. Later wordt de agrarische ruimte tussen deze linten opgevuld met kleinschalige woonwijken. Uitbreiding van het woningenbestand vindt vooral plaats in de Heilaren ten noordoosten van het dorp. De overgang van de stedelijke bebouwing naar het buitengebied verloopt vrijwel overal zacht: de dorpsrand is kleinschalig en groen. Enige uitbreiding van industrie heeft plaats op het industrieterrein Retsel.

- Verslagen van de jaarlijkse bezoeken van de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant aan de gemeente Dinther tussen 1898 en 1923. De Commissaris maakte in een schrift nauwkeurig aantekening van zijn bezoeken aan de gemeenten.

- Verhalen over de geschiedenis van Dinther op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Agro-economie

Researchfarm Laverdonk
Vroeger lag Z van Dinther kasteel of slot Avestein / Avesteijn / Avestijn / Avesteyn (al deze schrijfwijzen komen voor), in het gebied de Laverdonk. Het kasteel is in 1808 afgebroken. Tegenwoordig ligt hier alweer enkele decennia proefboerderij Researchfarm Laverdonk, opgezet door een nabijgelegen veevoerfabrikant. Hier wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar verbetering van de voederconversie* in de intensieve veehouderij. Dankzij dit baanbrekend onderzoek is de ecologische voetafdruk, ook wel mondiale voetafdruk** van deze tak in de dierhouderij substantieel verminderd.
* De grootheid 'voederconversie' wordt in de intensieve veehouderij, en dan met name in de mesterij, gebruikt om de omzetting (benutting) van krachtvoer in vleesaanzet (vleesvarken / slachtkuiken / kalkoen / eend / vis enz.) te meten. Vergelijkbaar met; hoeveel warmte (%) levert een kachel bij verbruik van 1 m3 aardgas tov. de 100% calorische waarde van deze brandstof. Niet te verwarren met de grootheid 'VEM' (voedereenheid melk) die wordt gebruikt in de melkveehouderij om de totale energiebehoefte van het rund (dus incl. onderhoud en groei) te duiden. Daar het rantsoen voor herkauwers voor een groot gedeelte bestaat uit ruwvoer, dit in tegenstelling tot de dieren uit de intensieve veehouderij, en de diverse parameters sterker fluctueren, is het moeilijk om de term 'conversie ' het juiste gewicht te geven. In de moderne melkveehouderij, waar meer en meer gebruik wordt gemaakt van computergestuurde technieken (denk aan melk- en voerrobot) en het daardoor ook mogelijk is om elke koe individueel 'in kaart te brengen' wordt de efficiëntie van het verstrekte voer ook beter meetbaar. (bron: Peter Smits, Schijndel)
** Dit is een methode om de mate van duurzaamheid van productieprocessen te meten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Sint Servatiuskerk uit 1877 is in 2006 gerestaureerd.

- De protestantse kerk dateert uit 1843. Sinds 1860, toen de hervormde kerk van Heeswijk werd afgebroken, kerken ook de protestantse Heeswijkers in Dinther.

- Huize Zwanenburg is een complex van gebouwen uit de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw. Rond 1400 werd op de plaats van het huidige huis al een ´stenen kamer´ gebouwd.

- Voormalig raadhuis.

- Dorpspomp bij het raadhuis.

- De wereldwijd unieke Kilsdonkse Molen ligt in de buurtschap Beugt en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Dinther.

Reactie toevoegen