Horst aan de Maas

Gemeente
Horst aan de Maas
Noord-Limburg
Limburg

Horst aan de Maas

Terug naar boven

Status

- Horst aan de Maas is een gemeente in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg.

- De gemeente Horst aan de Maas is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst en Horst.

- De gemeente Horst aan de Maas omvat de dorpen America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Kronenberg, Lottum, Meerlo, Melderslo, Meterik, Sevenum, Swolgen en Tienray, en de buurtschappen Broek (Horst), Broek (Sevenum), Broekeind, Californië (grotendeels), De Hees, De Heide, De Steegh, De Vorst, Eikelenbosch, Elshout, Genenberg, Gun, Hazenhorst, Homberg, Houthuizen, Keuter, Legert, Lovendaal, Megelsum, Moleneind, Most, Ooijen, Oostenrijk, Osterbos, Raaieind (deels), Schadijk, Steeg, Stokt, Tongerlo, Ulfterhoek, Vinkepas, Wielder, Zeelberg en Zwaanenheike. Dat zijn in totaal 16 dorpen en 34 buurtschappen (deze buurtschappen zijn helaas geen van alle voorzien van plaatsnaambordjes. Voor een voorbeeld van hoe mooi dat zou kúnnen zijn (hint), zie bij Oostenrijk).

- Wapen van de gemeente Horst aan de Maas.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Horst aan de Maas.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Horst aan de Maas grenst in het W aan de provincie Noord-Brabant en Helenaveen, in het N aan Ysselsteyn, Veulen, Leunen, Castenray, Wanssum, Blitterswijck en Wellerlooi, in het O aan de rivier de Maas, Arcen, Lomm en Velden, in het ZO aan de Venlose wijk Genooi en in het Z aan industriegebieden van Venlo, de A67, Maasbree, Koningslust en Grashoek, en ligt NW van Blerick en Venlo, O van Asten, Deurne en Helmond en Z van Venray. Centraal door de gemeente loopt de A73, van N naar ZO; het Knooppunt Zaarderheiken (A73/A67) ligt in de ZO nabijheid van de gemeente. De hoofdplaats Horst ligt centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Horst aan de Maas omvat ca. 17.000 huizen met ruim 42.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De oudste vermelding in de archieven van een nederzetting in Horst aan de Maas dateert uit 1219 en betreft Berkel/Horst. In 2019 was dat dus 800 jaar geleden. De gemeente heeft daarbij stilgestaan en het ontstaan van de kernen van de gemeente in 2019 herdacht en gevierd.

- Bezig zijn met de rijke historie van Limburg krijgt een extra dimensie als het de eigen streekgeschiedenis betreft. Het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) geeft een goede gelegenheid om streekgeschiedenis te bestuderen en op onderdelen te beoefenen. Een lidmaatschap van het LGOG betekent automatisch dat je lid wordt van de kring waarin je woont. De Kring Ter Horst omvat het gebied van de gemeente Horst aan de Maas. Andere kringen zijn: Parkstad (Heerlen), Maas en Niers (Gennep), Maastricht, Roermond, Sittard, Valkenburg en Heuvelland, Venlo, Venray en Aldenborgh (Weert). Met geschiedenis bezig zijn kan op veel manieren. Het LGOG kent daarom de secties archeologie, genealogie en monumenten. De sectie genealogie geeft een eigen tijdschrift uit. Voor leden verschijnt 4x per jaar het tijdschrift: 'De Maasgouw', tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Promotionele site over de gemeente Horst aan de Maas; wat is er te zien en te doen?

- "In overleg met bewoners, belangenorganisaties en bedrijven werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Wij willen mensen bewustmaken van de kracht en schoonheid van ons landschap. Onze uitgangspunten daarbij zijn: versterken, beleven en genieten. Beleef ons cultuur- en natuurlandschap en ervaar zelf wat het met je doet! Stichting Landschap Horst aan de Maas brengt partijen bij elkaar en helpt met planontwikkeling, financiering en uitvoering van verschillende projecten. Deze projecten variëren van de aanleg van erfbeplantingen en amfibiepoelen tot de ontwikkeling van recreatieve wandel- en (thema)fietsroutes. Ook educatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Door middel van onze educatieve projecten kunnen recreanten niet alleen genieten van ons boeiende landschap, maar er ook van leren.

In de stichting werken Groengroep Sevenum, KnopenLopen Sevenum, Imkervereniging Horst e.o., IVN De Maasdorpen, Vogelwerkgroep 't Hökske, Natuur en Jeugd en Horster Landschap samen. Horster Landschap is volledig opgegaan in Landschap Horst aan de Maas, een vrijwilligersorganisatie die samen met haar partnerorganisaties werkt aan verhoging van de kwaliteit van het buitengebied. Wij staan voor een herkenbaar landschap waarin het goed wonen, werken en recreëren is en gaan voor positieve impact op levenskwaliteit. Daarbij nemen wij de maatschappelijke opgave rondom duurzaam waterbeheer en het versterken van de biodiversiteit als vertrekpunt. Wij werken vanuit een gemeentebrede taakstelling en voeren activiteiten zelfstandig uit, maar vooral ook samen met onze partnerorganisaties die voor ondersteuning van hun eigen activiteiten ook een beroep kunnen doen op de stichting. Bij de stichting zijn 90 vrijwilligers aangesloten. Samen met haar partnerorganisaties zetten meer dan 250 vrijwilligers zich in voor natuur en landschap binnen de gemeente."

- IVN De Maasdorpen is werkzaam in de gemeenten Horst aan de Maas en Boxmeer.

- De Kabroeksebeek is een gegraven watergang die begint in het natuurgebied De Mariapeel en daarna, via de dorpen America, Meterik en Horst, richting de A73 stroomt en daar uitmondt in de Groote Molenbeek. Een belangrijke zijtak van de Kabroeksebeek is het Saar, die onder andere door het golfterrein de Golfhorst stroomt. In 2010 heeft het waterschap de beek heringericht. Het ging hierbij o.a. om het verbeteren van de waterkwaliteit, het terugdringen van wateroverlast en het verbeteren van de recreaieve mogelijkheden.

- De kwaliteit van het buitengebied van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de gemeenten, Provincie Limburg en Waterschap Limburg actief samen in het Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Maasgaard bestaat uit 13 verschillende projecten. Door samen te werken kan meer worden bereikt en worden verschillende doelstellingen met elkaar gecombineerd. Hierdoor worden bestaande én nieuwe plannen gerealiseerd, die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren. Door de vereende kracht van Maasgaard zijn de partners in staat de plannen versneld en kostenbesparend uit te voeren. Voor de robuuste natuurontwikkelings- en recreatieprojecten is 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2020 - met een mogelijke uitloop van 2 jaar - moeten alle Maasgaard projecten klaar zijn. De mensen in de streek en recreanten zijn dan een mooi groen buitengebied rijker, met oog voor landbouw, natuur en water.

Voor de Maasgaard hebben de 4 partijen een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin zij aangeven op welke plekken zij willen investeren in groen, water, toerisme en recreatie, en ook waar zij dat niet doen. In tijden van schaarste in middelen moeten er immers keuzes worden gemaakt. Door groen en water duidelijk te begrenzen, weet ook de landbouw beter waar zij aan toe is. De partijen voorzien een betere situatie voor de landbouw, omdat nu gezamenlijk de ambities voor natuurontwikkeling bepaald worden, zowel in omvang als in plaats.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Horst aan de Maas (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Horst aan de Maas. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "Omroep Horst aan de Maas heeft vijf vaste personeelsleden en ongeveer dertig vrijwilligers, die actief zijn voor radio, tv en de website." Voorheen was er voor de gemeente Horst sprake van Omroep Reindonk. - Huis-aan-huiskrant Hallo Horst aan de Maas is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). Nieuws van deze krant op Facebook.

- Toneel: - "Flink! is een initiatief opgezet door verschillende toneelverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas. We hebben de krachten gebundeld. Samen zorgen wij ervoor dat leeftijdsgenoten uit de hele gemeente samen toneel kunnen spelen. Want samen doe je meer dan alleen! Onder de naam Flink on Tour! brengen de drie groepen ieder jaar rond april hun eindvoorstelling ten tonele. En wel op wisselende en verrassende locatie’s binnen onze gemeente. Van kleine tot grote zaaltjes, binnen of buiten, in Swolgen, America, Grubbenvorst... Ga zo maar door! Zo laten we zien dat Flink! bestemd is voor de héle gemeente. Flink! bestaat uit een basisschoolgroep (groep 5 t/m 7), een middengroep (groep 8 & 1e jaar) en een middelbare school-groep. Deze drie groepen werken apart van elkaar aan een eindvoorstelling samen met een professionele regisseur."

- Welzijn: - "De medewerkers van Synthese team Horst aan de Maas sluiten aan bij wat er leeft in de wijken en dorpen. Zij hebben contact met wijkcomités, dorpsraden en initiatiefnemers t.b.v. leefbaarheid in de dorpen en wijken. Zij werken nauw samen met bewoners(initiatieven), samenwerkingspartners zoals Wonen Limburg, Politie Horst, gebiedsteamleden en beleidsmedewerkers van de gemeente. Synthese biedt ondersteuning aan diverse groepen vrijwilligers en bewoners zoals jongeren en mantelzorgers."

Reactie toevoegen