Hermalen

Plaats
Buurtschap
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Hermalen

Terug naar boven

Status

- Hermalen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Schijndel.

- De buurtschap Hermalen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schijndel.

- De buurtschap Hermalen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1314 Henricx van Hermalen, 1375 Hermaelen, 1465 Harmalen, 1895 (Achterste) Hermaal.

Naamsverklaring
Samenstelling van male, ontstaan uit het Germaans maþla-* 'volksvergadering, plaats van bijeenkomst' en her, ontstaan uit harja-* 'heer, leger', vergelijk Harmelen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hermalen ligt rond de gelijknamige weg, N van de Boxtelseweg, en rond de weg Achterste Hermalen, Z van de Boxtelseweg, in het ZW van de voormalige gemeente Schijndel. Sommige bronnen beschouwen dit als twee aparte buurtschappen, maar gezien het feit dat ze tegen elkaar aan liggen en beide van geringe omvang zijn, lijkt het ons logischer om dit als één buurtschap te beschouwen die uit twee delen bestaat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hermalen omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeer waarschijnlijk was Hermalen een bezit van Henric van Hermaelen, wiens naam voorkomt in akten over de Bodem van Elde. Mogelijk kwam hij uit de omgeving van Luik (Hermalle).

Slotje Groenendaal
In deze buurtschap heeft vroeger een kasteeltje genaamd Groenendaal gestaan. "De oudste aantekeningen betreffende het bestaan van slotje Groenendaal, wat eens lag achter de huidige Nachtegaal, hebben we te danken aan een zekere Daniel van Gerwen die, al reflecterende op zijn secretarisperiode, memoreert aan de tweede belegering van de stad 's-Hertogenbosch in het jaar 1603. Dat liet de dorpen in de directe omgeving natuurlijk niet onberoerd. Krijgsvolk had men niet graag op de stoep! Genoemde secretaris brengt in herinnering dat hij in dat jaar een lijst heeft aangelegd van alles wat de Schijndelse burgerij aan meubilair en andere goederen meenam en in veiligheid bracht. Dat gebeurde zowel in de Servatiuskerk aan de Markt als de Antoniuskapel in het Wijbosch. Uit de secretarisverklaring blijkt een derde toevluchtsoord het slotje in het Hermalen te zijn. De benaming Groenendaal is van later datum, nl. 1685." (bron en voor nadere informatie zie het verslag met voorlopige bevindingen betreffende de grondradarscan die hier in 2015 is uitgevoerd, met de intentie om de restanten van het kasteeltje te vinden.)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "ARK Natuurontwikkeling heeft anno 2021 verschillende plannen om natuurgbied de Geelders tussen Boxtel, Liempde en Schijndel te versterken met extra natuurgebieden aan de rand. Een van die gebieden is een anno 2021 nog agrarische lap grond van 16 hectare groot aan de oostelijke kant bij de Hooge Beek, W van buurtschap Hermalen. "Het is nu een gebied met hele lage natuurwaarden. De biodiversiteit staat in onze regio sowieso zwaar onder druk. En dit is nou een ideaal gebied om meer natuur te ontwikkelen. Er wonen nauwelijks mensen. En er loopt water door dit gebied: de Beekse Waterloop. Door het maken van hoogteverschillen kun je hier volop spelen met water", aldus Ger van den Oetelaar van ARK Natuurontwikkeling.

"En dat water vooral lang vasthouden, dat helpt om de leembossen gezond te houden. Het kan een grote versterking opleveren voor de bijzondere natuur van de Geelders met veel bijzondere planten- en diersoorten. Dit natuurgebied heeft al Natura 2000-waarden en behoort tot de meest waardevolle van Het Groene Woud. De uitbreiding versterkt het behoud van die hoge natuurwaarden in de Geelders." Het kan altijd beter. ARK heeft zelf veel deskundigheid op het gebied van natuur en natuurontwikkeling. Van den Oetelaar: "Maar onder het motto ‘het kan altijd beter’ dagen we ecologen en landschapsarchitecten in heel Nederland uit een nieuw leembos voor deze 16 hectare bij Hermalen te ontwikkelen. Daarom werken we voor deze ontwerpwedstrijd samen met Probos, die veel deskundigheid en kennis over natuur heeft. Eind 2021 moet er een keuze gemaakt worden welk ontwerp er wint. En daarna is het handen uit de mouwen." Het Groen Ontwikkelfonds Brabant levert een bijdrage aan de dekking van de kosten van het project.

Het duurt wel 'even' voor het uiteindelijk een natuurlijk bos is: "Het is niet alleen een boom en een struik aanplanten. Moeder natuur moet de rest doen, zodat er evenwicht ontstaat. Met open plekken in het bos, met begrazing erin. Aangevuld met dood hout zodat de hele boscyclus tot zijn recht komt voor alle flora en fauna. Dat vergt tijd." ARK Natuurontwikkeling is naast de 16 hectare bij Hermalen ook bezig met 50 hectare grond in het gebied rond Savendonk bij Liempde. Ook grenzend aan de Geelders, dat in bezit is bij Brabants Landschap (75 hectare), de Marggraff Stichting (85 hectare) en Staatsbosbeheer (185 hectare).

"ARK heeft tot 1 januari 2021 in totaal 226 hectare grond in bezit gekregen. Daar zit ook veel ruilgrond tussen. Dat kunnen we inzetten om met agrariërs gronden te ruilen. Zo'n grondbank is echt essentieel om succesvol nieuwe natuur te ontwikkelen. En een aantal boeren rond Liempde, Boxtel en Schijndel denkt volop mee om stapjes te zetten naar meer natuurinclusieve landbouw. Dat is een hele positieve ontwikkeling waar iedereen voordeel van kan ondervinden.” Die 50 hectare worden nu deels al ingevuld met nieuwe aanplant van 25.000 bomen en struiken. ARK werkt daarin samen met de organisatie Trees for All. Maar ook grote bedrijven uit de regio doen mee. Zoals Vanderlande in Veghel, die 2,5 hectare aanplant heeft geschonken. De aanplant bestaat vooral uit inheemse struiken en bomen, zoals fladderiep, haagbeuk en zoete kers. De nieuwe bosgebieden worden ook allemaal opengesteld voor wandelaars. "Zo kan iedereen de groei van 'De Geelders 2.0' van dichtbij meemaken." (bron: ARK Natuurontwikkeling, februari 2021)