Erp

Plaats
Dorp
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Erp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Erp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Erp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Erp

Terug naar boven

Status

- Erp is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1993. In 1994 over naar gemeente Veghel, in 2017 over naar gemeente Meierijstad.

- Wapen van de voormalige gemeente Erp.

- Onder het dorp Erp vallen ook de buurtschappen Bolst, De Aa (deels), Dijk, Ham (deels), Heuvelberg, Hoek, Hurkske, Koks (deels), Kraanmeer, Looieind, Morschehoef en Rijkerbeek. In totaal zijn dit 12 (delen van) buurtschappen. Voor de postadressen vallen ook de dorpen Boerdonk en Keldonk en de buurtschappen Bemmer (deels), De Laren, Hurkske (het andere deel van de buurtschap) en Zondveld (deels, 4 panden) onder het dorp Erp. Dát zijn bij elkaar genomen 2 dorpen en 4 (delen van) buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Erps
Èrrûp.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Erp ligt ZO van het dorp Veghel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Erp 375 huizen met 2.228 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 42/293 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Dijk 18/131, Bolst 16/79, Oudeveld 16/91, Morschoef 16/73, Craanmeer 7/60, Looiëind 20/129, Veluwe 16/95, Schilt en Burg 37/236, Hoek 21/107, Heuvelberg 16/86, Hurkske 24/125, Laare 25/157, Dieperskant 30/143, Keldonk 40/246 en Boerdonk 31/177. Daarnaast was er volgens de plattegrond van 1867 (zie elders op deze pagina) nog een buurtschap De Stinkhoek. Tegenwoordig heeft het dorp met bijbehorende buurtschappen ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners. In statistieken kom je ook het getal van ca. 6.800 inwoners tegen. Dat komt omdat de toenmalige gemeente en/of PTT in 1978 hebben verzuimd om de dorpen Boerdonk en Keldonk een eigen postcode en postale plaatsnaam te geven, waardoor die sindsdien voor de postadressen 'in' Erp liggen en daar dus ook voor statistieken vaak ten onrechte toe worden gerekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Heemkunde betekent letterlijk: kennis van het eigen volk en de eigen streek. Heemkundekring Erthepe is een vereniging van en voor mensen die geïnteresseerd zijn in het heem van de dorpen Boerdonk, Erp en Keldonk met de bijbehorende buurtschappen. Je doet aan heemkunde, wanneer je kennis verzamelt over de historische, culturele en landschappelijke achtergronden van je eigen woonplaats. Erthepe streeft ernaar in brede kring de belangstelling voor en kennis van het lokale heem te bevorderen. Heemkundekring Erthepe is sinds 2007 hoofdgebruiker van het Raadhuis aan het Hertog Janplein. Daar heeft de kring in een paar jaar tijd een echt erfgoedhuis gerealiseerd. In het Raadhuis zijn wekelijks werkgroepen actief om het culturele erfgoed vast te leggen. In de expositieruimte waarover Erthepe beschikt, worden regelmatig presentaties gegeven en tentoonstellingen gehouden.

Heemkundekring Erthepe is opgericht in 1980. Wim Cornelissen, archivaris van Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel was een van de initiatiefnemers. Na een bloeiperiode van ruim tien jaar brak een tijd aan waarin de vereniging weinig activiteiten meer ontplooide. Het gebrek aan een geschikte verenigingsruimte was een van de oorzaken. In 2005 vierde de kring zijn 25-jarig bestaan. Dat was de start van een opleving van heemkundige activiteiten in Erp. In 2007 kreeg Erthepe de beschikking over de begane grond van het Raadhuis van de voormalige gemeente. Dat heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Erthepe groeide uit tot een van de grotere heemkundige verenigingen in Noordoost-Brabant. In de vereniging zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief. Ze verrichten diverse taken in de volgende werkgroepen: Archeologie, Beheer, Dialect, Educatie, Genealogie, Foto en film, en Inventarisatie.

De heemkamer is op maandagavond en donderdagavond van 20.00-22.00 uur geopend voor leden en belangstellenden. Ook op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Maandagavond is de inloopavond. Dan wordt er flink gebuurt over vroeger. Degene die onderzoek wil doen naar zijn familie of een onderwerp uit de Erpse geschiedenis wil bestuderen, kan terecht op de werkmiddag: dinsdag van 14.00-16.00 uur en op de werkavond: donderdag van 20.00-22.00 uur. In juli en augustus is de heemkamer alleen op maandagavond geopend."

- Verhalen over de geschiedenis van Erp op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Erp heeft 12 rijksmonumenten.

- Erp heeft 60 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint-Servatiuskerk (Kerkstraat 1) is in 1844 gebouwd. Dit is een zogeheten Waterstaatskerk, ontworpen door Arnoldus van Veggel in een neoclassicistische stijl. In 1896 sloeg de bliksem in de spits van de toren, waardoor deze vervangen moest worden. Architect Pierre Cuypers maakte het ontwerp voor een nieuwe spits, die in 1897 is voltooid. Ook ontwierp hij een nieuw altaar. Bij de kerk staat een Heilig Hartbeeld (1936) van Wim Harzing.

- "In juni 2016 is op de Algemene Begraafplaats in Erp de museale hoek officieel geopend. Wethouder Margriet Bräuner van de gemeente Veghel verrichtte de openingshandeling. Ze onthulde een replica van een houten grafkruis uit 1950 waarvan heemkundekring Erthepe in zijn fotocollectie een afbeelding bezit. Met de opening is de belangrijkste fase van het project ‘Grafcultuur’ afgesloten. De afgelopen 10 jaar zijn bij ruimingen op het kerkhof met toestemming van nabestaanden (voor zover ze te achterhalen waren) ruim 20 staande en liggende grafstenen bewaard. Ze geven gezamenlijk een beeld van de katholieke begraafcultuur in het dorp tussen ca. 1920 en 1975. Het project kwam tot stand met de steun van diverse bedrijven, de gemeente Veghel en een groot aantal vrijwilligers van Erthepe.

In de buurt van de Calvarieberg is nu op het kerkhof een aaneengesloten plaats van herinnering ontstaan. Naast de bij ruimingen gespaarde stenen die een weerslag zijn van de katholieke begraafcultuur, liggen in de museale hoek ook de vijf protestantse zerken en de oorlogsgraven van de Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. De protestantse graven zijn bij de aanleg van de Julianasingel in 1972 overgebracht naar het kerkhof van Erp. In een van die graven liggen de stoffelijke resten van notaris Meijer, de bouwer van Huize Beuckenrode aan het Schansoord.

Heemkundekring Erthepe dankt de 10 lokale bedrijven en instellingen en de gemeente Veghel, die het project ondersteunden. Dankzij hun medewerking is een stukje niet-alledaags erfgoed behouden. Met steun van derden hebben vrijwilligers van Erthepe een voor een heemkundekring bijzonder erfgoedproject afgerond. Geen wonder dat andere erfgoedorganisaties al belangstelling toonden voor wat in Erp tot stand is gekomen. We raden iedereen die het kerkhof bezoekt aan ook eens een kijkje te nemen in de museale hoek. Zodra Erthepe over voldoende financiële middelen beschikt, wordt er een informatiebord bij de museale hoek geplaatst. De namen van de begunstigers krijgen daarop een eervolle vermelding." (bron: heemkundekring Erthepe) Voor nadere informatie zie ook de reportage over het gereedkomen van de museale hoek in het Gemerts Nieuwsblad, juli 2016.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "Carnavalsvereniging CV De Uilen van Empeldonk (voor de dorpen Erp, Boerdonk en Keldonk) is 11-11-1963 opgericht op een vergadering in Boerdonk. De carnavalsvereniging dankt zijn naam aan de Uilen die vroeger woonden in de knotwilgen op Empeldonk (waar nu het evenemententerrein is). Als lid van de Club van 111 ondersteun je Stichting De Uilen van Empeldonk om jaarlijk een flink aantal evenementen te organiseren voor de Erpse gemeenschap. De evenementen georganiseerd door de carnavalsvereniging zijn gericht op jong en ouder en worden gekenmerkt door een gezonde dosis gezelligheid. Zo zijn er de pronkzittingen, de optocht, het gehandicaptenbal, de jeugdavonden, het Uilenkletsfestijn, de (jeugd-)prinsverkiezing, de prinsreceptie etc. Daarnaast worden ook de basisscholen, zorgcentrum Simeonshof en de zieken in onze gemeenschap door de leden van de Raad van Elf, de stichting en de Prins bezocht. Als lid van de Club van 111 krijg je ook iets terug. Als lid heb je namelijk recht op 2 gratis toegangsbewijzen voor de Pronkzitting op een avond naar keuze. Verder heb je gratis toegang tot het Openingsbal op carnavalszaterdag. Dit is elk jaar weer een fantastische feestavond."

- Festival Open Errup (26 en 27 april).

- Dance event 7th Sunday Festival (op een zondag in mei of juni, op festivalterrein De Roost) trekt ca. 35.000 bezoekers. Winnaar Best Dutch Festival - Festivalchart Awards 2013.

- "Sinds 2012 is Zand en Zo. (weekend in juni) uitgegroeid tot het grootste beach event van Erp en omgeving. Op Hertog Jan beach ontvangen wij jaarlijks zo’n 300 deelnemers, verdeeld over de sporten beachsoccer, beachvolley en voetvolley. Het weekend begint op vrijdagavond met een bedrijventoernooi. Op zaterdagochtend is het de beurt aan de jeugd voor een mini beachsoccer en beachkorfbal toernooi. De rest van het weekend strijden de teams vanaf 16 jaar voor de felbegeerde prijzen. Een beach event is natuurlijk niet compleet zonder een feestje. Het grote Strandbal is dan ook vaste prik op zaterdagavond."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het Molenpark is een mooi park in het centrum van Erp. Voor iedereen toegankelijk, voor een wandeling, kortere route, ff uitrusten, gezellig babbeltje maken, genieten van de relatieve rust. Een plek waar kinderen zich kunnen vermaken.
De Facebookpagina van Stichting Molenpark gaat over de activiteiten en de voortgang van het park."

- "Omnipark De Brug is een club van samenwerkende partijen die een droom hebben om een multifunctioneel Omnipark te creëren voor jong en ouder, om de leefbaarheid in het dorp en omgeving in stand te houden. En dit gaat niet alleen over sport, maar gaat nog veel verder: cultuur, recreatie, welzijn en ga zo maar door. Eigenlijk is het samen met elkaar een brug bouwen naar de toekomst. Samen op één plek gezellig, sportief, respectvol en plezierig met elkaar omgaan. Het dorp vitaal en leefbaar houden, dat is de ambitie van gemeenschapshuis Ter Aa en de sportverenigingen RKVV Erp, TV Hertog Jan en De Korfrakkers.

Een multifunctioneel park biedt het dorp de kans om het voorzieningenaanbod voor de lokale samenleving op peil te houden. Deze droom, een sportpark waar leden van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken en dat daarnaast ruimte biedt aan culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten, begint meer en meer werkelijkheid te worden." Stuurgroep Omnipark De Brug, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas bundelen sinds zomer 2018 de krachten om samen een multifunctioneel (sport)park in Erp mogelijk te maken. De partijen gaan een haalbaarheidsonderzoek hiernaar uitvoeren. Als het plan doorgaat kan de uitvoering aan het einde van 2020 beginnen. Het park nabij het riviertje de Aa moet straks ook gebruikt kunnen worden door bewoners van zorgcentrum Simeonshof en het Molenpark.

Wethouder Coby van der Pas: "Dit burgerinitiatief zorgt voor een accommodatie die voor iedereen toegankelijk is en draagt zo bij aan de leefbaarheid van onze gemeente waar alle mensen mee kunnen doen. Wij omarmen dit prachtige initiatief van harte." Yvette Bloemen van Stuurgroep Omnipark: "Met onze stuurgroep, werkgroepen met heel veel vrijwilligers en de steun van gemeente, waterschap en andere partijen, willen we gaan bouwen aan een nieuwe plek waar alles op het gebied van bewegen, beleven en ontmoeten mogelijk gaat worden." Volgens Peter van Dijk, bestuurder van Waterschap Aa en Maas, moet het Omnipark Erp parken verbinden met een brug over rivier de Aa: "Dit biedt voor het waterschap kansen voor een integrale ontwikkeling van het Aa-dal zoals meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden langs de rivier."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Erp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Erpse Krant informeert, vermaakt en verbindt. Met nieuws, berichten, verhalen en columns uit Erp, Keldonk en Boerdonk.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Erp.

- Jeugd en jongeren: - Jeugd & Jongeren Centrum (JJC) Erp.

- Muziek: - Harmonie OBK omvat naast de harmonie verder nog een slagwerkgroep, een leerlingenorkest en een blaaskapel.

- Sport: - "In het seizoen 2019-2020 heeft voetbalvereniging RKVV Erp het 75-jarig bestaan gevierd. In 1930 is op initiatief van kapelaan Van Hussen de eerste Erpse voetbalclub opgericht, onder de naam VIONA (= Voetballen Is Ontspanning Na Arbeid). Het bestaan van VIONA was roemvol maar helaas van korte duur. Na drie jaar werd de club weer ontbonden. Het dorp was blijkbaar nog niet rijp voor dit 'wereldse' gedoe. Toch bleek drie jaar later dat men het voetbal miste en werd VIONA voor de tweede maal opgericht. Helaas moest Viona na enkele jaren voor de tweede keer sneuvelen. De oorlog kwam en de mensen hadden wel andere dingen aan hun hoofd dan voetballen. Kort na de bevrijding van het zuiden is in december 1944 weer een voetbalvereniging opgericht, met de naam 'Achilles' (de snelvoetige). Met deze Griekse oorlogsheld als naamdrager zou de club door menig tegenstander gevreesd worden." Hoe het de 75 jaar daarna verder is gegaan, kun je lezen op de pagina Geschiedenis van de voetbalvereniging.

- Tennisvereniging TV Hertog Jan.

- "Toerclub Erp is opgericht in 1981 en heeft ruim 80 leden, het merendeel uit het dorp, en een aantal uit het naburige Veghel. De vereniging is ontstaan als afsplitsing van de Supportersclub Erpse Renners (SCER). Wij zijn sinds 1994 aangesloten bij de Nederlandse ToerFiets Unie (NTFU) en wij richten ons zuiver op het recreatieve toerfietsen. Wij zijn een vereniging van mensen met passie voor fietsen. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk sportief fietsplezier te beleven. Dit doen we met onze visie van de 3 G’s: Gezellig, Gezamenlijk en Gevaarloos."

- Zorg: - Zorgboerderij Japara Zorg en Welzijn.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Nieuws van de Erpse Bedrijven Kring op Facebook.

Reactie toevoegen