Vernhout

Plaats
Buurtschap
Meierijstad Son en Breugel
Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant
Noord-Brabant

Vernhout

Terug naar boven

Status

- Vernhout is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in grotendeels regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad (t/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode), deels regio Zuidoost-Brabant, gemeente Son en Breugel.

- De buurtschap Vernhout valt grotendeels onder het dorp Boskant, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel het Boskantse gedeelte van de buurtschap als het dorp zelf voor de postadressen 'in' Sint-Oedenrode. Een klein deel van de buurtschap valt onder het dorp Son; zowel dit deel van de buurtschap als Son zelf vallen voor de postadressen onder de postale plaats Son en Breugel.

- De buurtschap Vernhout heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1470 Verrenhout, 1497 ten verren houte, 1840(1) Varenhout.

Naamsverklaring
Samenstelling van hout 'hoogstammig bos' en verren, de verbogen vorm van ver 'veraf', ter onderscheiding van het meer nabij Sint-Oedendode gelegen Hout, een thans verdwenen, in de vorige eeuw nog vermelde buurtschap Z van Sint-Oedenrode. Vergelijk Verhoven, Verrenbest, Doonheide. Met de plantnaam varen heeft de naam niets te maken.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vernhout ligt rond de - in het Z doodlopende - gelijknamige weg en rond de wegen Hoogstraat (het gedeelte van deze weg ZW van het kruispunt met de weg Schoor), Nieuwenhuizen, Jagerskampweg, Prinsenhoefstraat, Kalvereeuwsel, Bunderdreef en Goeiendonk (de laatste drie wegen de gedeelten rond de kruispunten met de weg Vernhout). De buurtschap ligt ZO van de dorpen Boskant en Liempde, NW van de dorpen Son en Breugel, ZW van het dorp Sint-Oedenrode en NO van het dorp Best.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Vernhout 37 huizen met 288 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd (of wederom) ca. 35 huizen, met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoeve Vernhout, voorheen ook Hoeve Ten Varnhout (Bunderdreef 10) wordt voor het eerst in 1485 in de archieven vermeld, en is daarmee de oudst bekende boererij in de omgeving. In het desbetreffende document is sprake van de adellijke familie De Jeger als nieuwe eigenaars. Dit verklaart een andere naam die het pand ook heeft gehad; Jonker Jegerhoeve. Het rijksmonumentale pand heeft veel weg van een 17e-eeuws herenhuis, zoals je dat in oude binnensteden aantreft. De huidige boerderij stamt ook uit die tijd, getuige de jaartalankers op de gevel die '166.' aangeven. - Foto's van Hoeve Vernhout.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Anno 2016 heeft de gemeente Sint-Oedenrode plannen om Vernhout te asfalteren, tegen het advies van Stichting Het Roois Landschap in. Ook een aantal aanwonenden en de 'buren' aan de weg Goeiendonk vinden het geen goed plan. Ook ons lijkt het zonde, vanuit landschappelijk en toeristisch perspectief gezien, dit gebied te asfalteren, omdat de klinkerweg deel uitmaakt van de landelijke sfeer van het gebied, en je het gebied middels asfalteren landschappelijk en toeristisch minder aantrekkelijk maakt.

Dit doet ons denken aan een soortgelijke situatie bij de buurtschap Stolwijkersluis bij Gouda, waar het waterschap - vanuit haar optiek goedbedoeld - in 2016 een landweggetje heeft geasfalteerd, om het beter begaanbaar te maken. Maar volgens - afspraken met - een lokale landschapswerkgroep was dat nu net níet de bedoeling, omdat het daardoor een 'racebaan' voor wielrenners en automobilisten zou worden. Wat ook al snel het geval bleek. Waarop het waterschap de asfaltering snel weer ongedaan heeft gemaakt...

Vergelijk ook het landschappelijk waardevolle gebied De Rith in het ZW buitengebied van Breda, waar die gemeente er wél extra geld voor over heeft om de zandpaden aldaar uit cultuurhistorisch, landschappelijk en toeristisch oogpunt in goede staat te houden, en niet te bezwijken voor de verleiding van - goedkopere - asfaltering.

- Ommetje De Bunders (5,5 km) komt vanuit het dorp Boskant door de buurtschap Vernhout. Het ommetje loopt door een nat gebied met een lemige ondergrond. Je ziet vochtige, vruchtbare loofbossen. Vooral de voorjaarsflora is uitbundig, met slanke sleutelbloemen en bosanemonen. De slanke sleutelbloem is een heel specifieke soort voor deze regio.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Driesprong. - Videoreportage over Buurtvereniging De Driesprong als onderdeel van de serie 'Mooi in de Buurt' van Mooi Rooi (2014). De buurtvereniging is zo genoemd omdat er veel driesprongen in de omgeving zijn.

Reactie toevoegen